Verzeichnis der deutschen Worte mit Übersetzungen

Gabardine - gabardin
Gabarre - gabarre, lastbåt, lastpråm
Gabe - gåva, talang, dos
Gabe - Zusatzerklärungen
Gabel - gaffel, grep
Gabel - Anwendungen
Gabel - Zusatzerklärungen
Gabelanker - bogankare
Gabelantilope - gaffelantilop
Gabelbock - gaffelbock
gabelförmig - gaffelformig
Gabelfrühstück - gaffelfrukost
Gabelklavier - adiafon
gabeln - lasta, gaffla, grena sig, klyva sig
Gabel-Segel - gaffelsegel
Gabella - skatt, tull
Gabelnadel - noppjärn
Gabelpferd - gaffelhäst
Gabelstapler - gaffeltruck
Gabelung - förgrening
Gabentisch - bord med presenter
Gabun - Gabon
gabunesisch - gabonesisk
gackern - kackla, snacka, fnissa och babbla
Gaffel - gaffel, skrå, gille
gaffen - glo, gapa
Gaffer - hyena, nyfiken åskådare, gapande hop, gapare
Gag - gag, påhitt, jippo
Gag - Zusatzerklärungen
Gage - gage, arvode, avlöning
gähnen - gäspa
Gähnen - gäspning
Gähner - gäspare
Gähnkrampf - gäspkramp
Gala - gala
Galaabend - galakväll
Galabankett - galabankett
Galadinner - galamiddag
Galakleid - galadräkt
Galakonzert - galakonsert
Galambutter - galamsmör
galant - galant, chevaleresk
Galanterie - galanteri
Galapremiere - galapremiär
Galauniform - galauniform
Galavorstellung - galaföreställning
Galaxie - galax
Galaxie - Anwendungen
Galeere - galär, galärstraff
Galeerensklave - galärslav
Galeone - galeon, galion
Galerie - galleri, konstgalleri, tunnel, passage
Galerie - Zusatzerklärungen
Galerist - gallerist
Galgen - galge, mikrofonbom
Galgen - Zusatzerklärungen
Galgenfrist - galgenfrist
Galgenhügel - galgbacke
Galgenhügel - Anwendungen
Galgenhumor - galghumor
Galgenstrick - rackare, rackarunge
Galgenvogel - skurk, skojare, slyngel, galgfågel
Galionsfigur - galjonsbild, galjonsfigur
Gälisch - gaeliska
Galizien - galicien
Galizier - galicier
Galle - gallblåsa, galla
Galle - Anwendungen
Gallapfel - galläpple
Gallapfelsäure - galläpplesyra
Gallenblase - gallblåsa
Gallenblase - Anwendungen
Gallenblasenentzündung - gallblåsinflammation
Gallenentzündung - gallinflammation
Gallenkolik - gallstensanfall
Gallenoperation - galloperation
Gallensäure - gallsyra
Gallenstein - gallsten
Gallenstein - Anwendungen
Gallensteinanfall - gallstensanfall
Gallenstein-Operation - gallstensopertion
Gallert - geléartad massa
gallertartig - geléartad
Gallier - galler
gallisch - gallisk
Gallizismus - gallicism
Gallupuntersuchung - gallupundersökning
Galone - galon
Galopp - galopp
Galoppbahn - galoppbana
galoppieren - galoppera
Galopprennbahn - galoppbana
Galoppsport - galoppsport
Galosche - galosch
galvanisch - galvanisk
Galvaniseur - galvanisör
galvanisieren - galvanisera
Galvanismus - galvanism
Galvanometer - galvanometer
Galvanoplastik - galvanoplastik
galvanoplastisch - galvanoplastisk
Galvanoskop - galvanoskop
Galvanotechnik - galvanoteknik
Gamasche - damask
Gambia - Gambia
Gammaglobulin - gammaglobulin
Gammastrahlen - gammastrålar
Gammastrahlung - gammastrålning
Gammelei - dagdriveri, slappande
gammeln - driva omkring, slappa, bli dålig
Gammler - dagdrivare, person som driver omkring
Gämse - gems
Gamsbock - gemsbock
Gämshorn - gemshorn
Gämswurz - gemsrot
gang und gäbe - allmänt brukligt, gängse
Gang - gång, promenad, rond, rätt
gangbar - framkomlig
Gängelband - ledband
gängeln - bestämma över ngn, köra med ngn
gängig - vanlig, gängse, gångbar, lättsåld
Ganglienzelle - gangliecell
Ganglion - ganglion
Gangschaltung - växel, manuell växel
Gangster - gangster
Gangsterbande - gangsterliga, gangstergäng
Gangsterchef - gangsterchef
Gangsterfilm - gangsterfilm
Gangsterkrieg - gangsterkrig
Gangstermethode - gangstermetod
Gangstersyndikat - gangstersyndikat
Gangway - landgång, landgångstrappa
Ganove - skurk, bov, skojare
Ganove - Zusatzerklärungen
Gans - gås
Gans - Anwendungen
Gänseblümchen - (vild) tusensköna, bellis
Gänseblümchen - Anwendungen
Gänsebraten - gåsstek, stekt gås
Gänsebraten - Anwendungen
Gänsebrust - gåsbröst
Gänsedaune - gåsdun
Gänsedaune - Anwendungen
Gänseei - gåsägg
Gänseei - Anwendungen
Gänserich - gåskarl, gåshane
Gänsefeder - gåsfjäder, gåspenna
Gänsefeder - Zusatzerklärungen
Gänsefett - gåsfett
Gänsefüßchen - anföringstecken, citationstecken
Gänsegeier - gåsgam
Gänsehaut - gåshud
Gänsehaut - Anwendungen
Gänsekeule - gåslår
Gänsekeule - Anwendungen
Gänseleber - gåslever
Gänseleber - Anwendungen
Gänseleberpastete - gåsleverpastej
Gänsemarsch - gåsmarsch
Gänsepastete - gåspastej
Ganser - gåshanne, gåskarl
Gänsespiel - gåsspel
Gänsespiel - Anwendungen
Gänsevogel - gåsfågel
Gänsevogel - Anwendungen
Ganymed - Ganymed, Ganymedes
Ganymedes - Ganymedes, Ganymed
ganz - hel, full, all, alldeles
Ganze(s) - helhet, det hela
Ganzheit - helhet
ganzjährig - åretrunt-, hela året, som varar året runt
gänzlich - heldags-, heltids-, heltid
ganztägig - heldags-, heltids-, heltid
ganztags - hela dagen
Ganztagsbeschäftigung - heltidsarbete
Ganztagesschule - skola med undervisning både på förmiddagen
     och eftermiddagen
gar - genomkokt, genomstekt, färdig
Garage - garage
Garage - Anwendungen
Garagenauffahrt - garageuppfart
Garageneingang - grageingång
Garageneinfahrt - garageinfart
Garagengebäude - garagebyggnad
Garagenmiete - garagehyra
Garagenplatz - garageplats
Garagentor - garageport, garagedörr
Garagentür - garagedörr
Garagentür - Anwendungen
Garant - garant
Garantie - garanti, säkerhet
Garantie - Zusatzerklärungen
Garantiebeleg - garantibevis
Garantiebetrag - garantibelopp
Garantiegeber - garantigivare
Garantiepension - garantipension
Garantiepension - Anwendungen
Garantiepreis - garantipris
Garantierahmen - garantiram
garantieren - garantera
garantiert - säkert, garanterat
garantiert - Zusatzerklärungen
Garantieschein - garantibevis, garantisedel
Garantiesumme - garantisumma
Garantieversicherung - garantiförsäkring
Garantievertrag - garantiavtal
Garantievertrag - Anwendungen
Garbe - kärva
Gardasee - Gardasjön
Garde - garde, grupp
Garderobe - garderob, kapprum, klädkammare, hatthylla
Garderobe - Zusatzerklärungen
Garderobenfrau - garderobiär, kvinnlig garderobiär
Garderobengebühr - garderobsavgift
Garderobenmarke - garderobsbricka
Garderobenmarke - Anwendungen
Garderobenregal - garderobshylla
Garderobenständer - klädhängare
Garderobie - påklädare
Garderobiere - påkläderska, garderobiär
Gardine - gardin
Gardine - Anwendungen
Gardinen - gardinluft
Gardinenhaken - gardinkrog
Gardinenleiste - gardinlist
Gardinenleiste - Anwendungen
Gardinenring - gardinring
Gardinenring - Anwendungen
Gardinenschnur - gardinsnöre
Gardinenstange - gardinstång
Gardinenstange - Anwendungen
gären - jäsa
Garn - garn, sytråd, nät, fiskegarn
Garn - Zusatzerklärungen
Garnele - räka
Garnele - Anwendungen
Garnelenbrötchen - räkmacka
garnieren - garnera, dekorera
garnieren - Zusatzerklärungen
Garnierung - garnering
Garnison - garnison, militärförläggning
Garnisonsstadt - garnisonsstad
Garnitur - garnityr, garnering
Garnitur - Zusatzerklärungen
Garnknäuel - garnnystan
garstig - stygg, elak
Gärtchen - trädgårdstäppa, täppa
Garten - trädgård
Gartenabfall - trädgårdsavfall
Gartenammer - ortolansparv
Gartenampfer - patientia
Garten-Anemonme - trädgårdsanemon
Gartenanlage - trädgårdsanläggning
Gartenarbeit - trädgårdsarbete
Gartenarbeiter - trädgårdsarbetare
Gartenarbeiterin - trädgårdsarbetare, kvinnlig trädgårdsarbetare,
     trädgårdskulla
Gartenarchitekt - trädgårdsarkitekt, landskapsarkitekt
Gartenarchitektin - trädgårdsarkitekt, kvinnlig trädgårdsarkitekt
     landskapsarkitekt, kvinnlig landskapsarkitekt
Gartenarchitektur - trädgårdsarkitektur
gartenartig - trädgårdslik
Gartenbank - trädgårdssoffa, trädgårdsbänk
Gartenbau - trädgårdsodling, trädgårdsskötsel, trädgårdskonst
Gartenbau - Zusatzerklärungen
Gartenbauausstellung - trädgårdsutställning
Gartenbauschule - trädgårdsskola
Gartenbeet - trädgårdssäng, trädgårdsland, trädgårdsrabatt
Gartenbeleuchtung - trädgårdsbelysning
Gartenbesitzer - trädgårdsägare, trädgårdsinnehavare
Gartenbewässerung - trägårdsbevattning
Gartenblog - trädgårdsblogg
Gartenblume - trädgårdsblomma
Gartenblume - Anwendungen
Gartenbrunnen - trädgårdsbrunn
Gartenbuch - trädgårdsbok
Gartenbuch - Anwendungen
Gartencenter - trädgårdscenter, gardencenter
Gartendekoration - trädgårdsdekoration
Gartendesign - trädgårdsdesign
Gartendünger - trädgårdskompost
Gartendusche - trädgårdsdusch
Garteneisenbahn - trädgårdsjärnväg
Gartenerde - trädgårdsjord
Gartenfest - trädgårdsfest
Gartenfestival - trädgårdsfestival
Gartenfigur - trädgårdsfigur, prydnadsfigur
Gartenforum - trädgårdsforum
Gartenfräse - trädgårdsfräs, jordfräs
Gartenfreund - trädgårdsvän, trädgårdsälskare, blomstervän
Gartengerät - trädgårdsredskap
Gartengestaltung - trädgårdsarkitektur
Gartengewächs - trädgårdsväxt, grönsaker
Gartengrasmücke - trädgårdssångare
Gartengrill - trädgårdsgrill
Gartenhandschuh - trädgårdshandske
Gartenhaus - lusthus
Gartenhaus - Anwendungen
Gartenidee - trädgårdsidé
Gartenidylle - trädgårdsidyll
Garteningenieur - trädgårdsingenjör
Garteninteresse - trädgårdsintresse
Gartenjacke - trädgårdsjacka
Gartenjahr - trädgårdsår
Gartenjournal - trädgårdstidning
Gartenkalender - trädgårdskalender
Gartenkalk - trädgårdskalk
Gartenkerbel - körvel
Gartenkissen - trädgårdsdyna
Gartenkralle - kultivator
Gartenkräuter - kryddväxter
Gartenkräuter - Anwendungen
Gartenkreuzspinne - korsspindel
Gartenkunst - trädgårdskonst
Gartenlampe - trädgårdslampa, trädgårdslykta
Gartenlaube - kolonistuga, berså, lövsal
Gartenliebhaber - trädgårdsvän, trädgårdsälskare
Gartenliege - Baden Baden, Baden Baden stol, trädgårdsstol
Gartenlokal - uteservering
Gartenmauer - trädgårdsmur
Gartenmesse - trädgårdsmässa
Gartenmöbel - trädgårdsmöbler, utemöbler
Gartenmöbel - Zusatzerklärungen
Gartennelke - trädgårdsnejlika
Gartenorchidee - trädgårdsorkidé
Gartenparty - trädgårdsparty, trädgårdsfest
Gartenpflanze - trädgårdsväxt
Gartenpflege - trädgårdsskötsel
Gartenpflege - Anwendungen
Gartenplanung - trädgårdsplanering
Gartenplatte - trädgårdsplatta, trädgårdssten
Gartenprogramm - trädgårdsprogram
Gartenpumpe - trädgårdspump
Gartenquiz - trädgårdsquiz
Gartenrechen - trädgårdskratta, kratta
Gartenreise - trädgårdsresa
Gartenrotschwanz - rödstjärt
Gartenschau - trädgårdsdagar, trädgårdsmässa
Gartenschere - sekatör, trädgårdssax
Gartenschere - Zusatzerklärungen
Gartenschlauch - trädgårdsslang
Gartenschlauch - Anwendungen
Gartenspalier - trädgårdsspalajé
Gartenspaten - trädgårdsspade
Gartenspringbrunnen - trädgårdsfontän
Gartenstadt - trädgårdsstad
Gartenstein - trädgårdssten
Gartenstück - trädgårdstäppa
Gartenstuhl - trädgårdsstol
Gartenteich - trädgårdsdamm
Gartentisch - trädgårdsbord
Gartentisch - Anwendungen
Gartentopf - trädgårdskruk
Gartentor - trädgårdsgrind
Gartentor - Anwendungen
Gartenuhr - trädgårdsklocka
Gartenverein - trädgårdsförening
Gartenvogel - trädgårdsfågel
Gartenvorrat - trädgårdsförråd
Gartenwalze - trädgårdsvält
Gartenweg - trädgårdsgång, trädgårdsstig
Gartenwerkzeug - trädgårdsverktyg
Gartenwirtschaft - uteservering
Gartenzaun - trädgårdsstaket
Gartenzaun - Anwendungen
Gartenzubehör - trädgårdstillbehör
Gartenzwerg - trädgårdsnisse, trädgårdstomte, prydnadsfigur
Gärtner - trädgårdsmästare
Gärtnerei - handelsträdgård
Gärtnerin - trädgårdsmästare, kvinnlig trädgårdsmästare
Gärung - jäsning
Gas - gas
Gas - Anwendungen
Gas geben - gasa
Gasanstalt - gasverk
Gasanzünder - gaständare
Gasarbeiter - gasarbetare
Gasbehälter - gasklocka, gasbehållare
Gasbehälter - Zusatzerklärungen
Gasbeleuchtung - gasbelysning
Gasbildung - gasbildning
Gasblase - gasbubbla
Gasbrenner - gasbrännare
Gasbus - gasbuss
Gasbus - Anwendungen
Gasexpolsion - gasexplosion
Gasfahrzeug - gasfartyg
Gasfeuerzeug - gaständare
Gasflasche - gastub, gasflaska, gasolflaska
Gasflasche - Anwendungen
gasförmig - gasformig
Gasgenerator - gasgenerator
Gasgeruch - gaslukt
Gasglocke - gasklocka
Gasglocke - Anwendungen
Gashahn - gaskran
Gasheizung - gaseldning, uppvärmning med gas
Gasherd - gasspis
Gasherd - Anwendungen
Gaskammer - gaskammare
Gaskammer - Anwendungen
Gaskocher - gaskök, gasolkök
Gaslampe - gaslampa
Gaslaterne - gaslykta
Gasleitung - gasledning
Gasleitung - Anwendungen
Gasmann - gasavläsare
Gasmaske - gasmask
Gasmaske - Anwendungen
Gasmischung - gasblandning
Gasofen - gasugn
Gaspedal - gaspedal
Gasse - gränd, gata
Gasse - Anwendungen
Gast - gäst, gast, gästartist
Gast - Zusatzerklärungen
Gast sein - gästa
Gastarbeiter(in) - gästarbetare, utländsk arbetskraft
Gästebuch - gästbok, liggare
Gästebuch - Zusatzerklärungen
Gästehandtuch - gästhandduk
Gästehandtuch - Zusatzerklärungen
Gästehäuschen - gäststuga
Gästeliste - gästlista
Gästeliste - Anwendungen
Gästetoilette - gästtoilett
Gästezimmer - gästrum
Gästezimmer - Anwendungen
Gastfamilie - gästfamilj
Gastforscher - gästforskare
gastfrei - gästfri
Gastfreiheit - gästfrihet
gastfreundlich - gästfri, gästvänlig
gastfreundlich - Zusatzerklärungen
Gastfreundschaft - gästfrihet, gästvänlighet
Gastgeber - värd, hemmalag, värdfolk
Gastgeber - Zusatzerklärungen
Gastgeberin - värdinna
Gastgeberin - Zusatzerklärungen
Gasthafen - gästhamn
Gasthafen - Anwendungen
Gasthaus - restaurang, värdshus, krog
Gasthaus - Zusatzerklärungen
Gasthof - gästgivargård, gästgiveri
Gasthörer - åhörare
gastieren - gästspela, gästa
Gastland - värdland
gastlich - gästfri, gästvänlig
Gastlichkeit - gästfrihet
Gastmahl - gästabud
Gastmannschaft - bortalag
Gastnacht - gästnatt
Gastprofessor - gästprofessor
Gastprofessur - gästprofessur
Gastregisseur - gästregissör
Gästrikland - Gästrikland
Gastritis - gastrit, magkatarr
Gastrolle - gästroll
Gastronom(in) - krögare, restauratör
Gastronom(in) - Zusatzerklärungen
Gastronomie - restaurangnäring, restaurangbranch, gastronomi
gastronomisch - gastronomisk
Gastroskopie - gastroskopi
Gastsolist - gästsolist
Gastspiel - gästspel
Gastspiel - Anwendungen
Gastspiel geben (ein G. g.) - gästspela
Gastspielreise - turné
Gastsprecher - gästtalare
Gastsprecher - Anwendungen
Gaststätte - restaurang, matställe
Gaststätte - Zusatzerklärungen
Gasturbine - gasturbin
Gastvorlesung - gästföreläsning
Gastwirt - krögare, källarmästare, restaurangägare, gästgivare
Gastwirtin - krögare, källarmästare, restaurangägare, gästgivare
Gastwirtschaft - restaurang, krog
Gasvergiftung - gasförgiftning
Gasvergiftung - Anwendungen
Gaswolke - gasmoln
Gasuhr - gasmätare
Gasvergiftung - gasförgiftning
Gaswerk - gasverk
Gastwirt(in) - gästgivare
Gaszähler - gasmätare
GATT - GATT
Gatte - make, äkta make
Gatter - grind, staket, stängsel
Gatter - Zusatzerklärungen
Gattin - maka, äkta maka
Gattung - art, slag, kategori, genre, släkt, klass
Gattungsname - släktnamn, artnamn, appellativ
GAU - reaktorhaveri, kärnkraftsolycka
Gaudi - skoj
Gaukler - gycklare, taskspelare, skojare
Gaul - hästkrake, åkerkamp
Gaul - Zusatzerklärungen
Gaumen - gom
Gaumen - Anwendungen
Gaumenfreude - läckerhet(er), delikatess(er)
Gaumenzäpfchen - gomspene, tungspene
Gauner - skojare, bov, bedragare
Gaunersprache - förbrytarspråk, förbrytarjargong
Gazastreifen - Gazaremsan
Gaze - gas, gasbinda
Gazelle - gasell
G-Dur - G-dur
geachtet - aktad
geächtet - fredlös, fågelfri
Geäder - ådernät, ådring, marmorering
geädert - ådrig, nervig, ådrad, marmorerad
geartet - beskaffad
Geäst - grenverk, kvistar
Geäst - Zusatzerklärungen
Gebäck - kaffebröd, bakverk, bakelser
Gebäck - Anwendungen
Gebäck - Zusatzerklärungen
Gebälk - bjälklag, balkverk
Gebälk - Zusatzerklärungen
geballt - knuten, konzentrerad
Gebärde - åtbörd, gest
gebärden - bete sig, bära sig åt
Gebaren - beteende, uppförande
Gebaren - Zusatzerklärungen
gebären - föda, kläcka
gebären - Zusatzerklärungen
Gebärmutter - livmoder
Gebärmutter - Anwendungen
Gebärmutterhals - livmoderhals
Gebärmutterkrebs - livmodercancer
Gebärmuttertransplantation - livmodertransplantation
Gebärmuttervorfall - livmoderframfall
gebauchpinselt - smickrad
Gebäude - byggnad
Gebäudekomplex - byggnadskomplex
Gebäudereinigung - lokalvård
Gebein - ben, benstomme, skelett
Gebein - Zusatzerklärungen
Gebell - skällande, skall
geben - det finns, ger, tillsätta,serva, passa
Geben - givande
Geber - givare
Gebet - bön
Gebet - Anwendungen
Gebetbuch - bönbok
Gebetsgruppe - bönegrupp
Gebetsmatte - bönematta
Gebetsmatte - Anwendungen
Gebetsmühle - bönekvarn
Gebetsteppich - bönematta
Gebetsteppich - Anwendungen
Gebettel - tiggeri
gebeugt - böjd, kutig, kutryggig, nedtyngd
Gebiet - område, territorium, fack, gebit, region
Gebiet - Zusatzerklärungen
gebieten - bjuda, påbjuda, anbefalla, fordra, kräva, härska, råda
Gebieter - härskare, herre
gebieterisch - befallande, myndig
gebieterisch - Zusatzerklärungen
Gebietsanspruch - territoriellt anspråk
Gebilde - akapelse, alster, formation
gebildet - bildad, allmänbildad
gebildet - Zusatzerklärungen
Gebildete(r) - bildad person
Gebirge - berg, bergskedja, fjäll
Gebirge - Anwendungen
Gebirge - Zusatzerklärungen
gebirgig - bergig
Gebirgsausläufer - utlöpare
Gebirgsgegend - bergtrakt
Gebirgsgegend - Anwendungen
Gebirgskamm - bergskam
Gebirgskette - bergskedja
Gebirgskette - Anwendungen
Gebirgszug - bergskedja
Gebiss - tänder, löständer, bett
Gebiss - Zusatzerklärungen
Gebläse - bläster, fläkt
Gebläse - Zusatzerklärungen
geblümt - blommig
Geblüt - blod, härkomst
gebogen - böjd, krökt, krogig
geboren - född
geborgen - trygg, säker, skyddad
Geborgenheit - trygghet, säkerhet
Gebot - påbud, befallning, bestämmelse, krav, bud, budord
Gebotsschild - påbudsmärke, skylt med pågutartig - Zusatzerklärungen
;budsmärke
gebrannt - bränd, rostad
Gebräu - brygd, hopkok
Gebräu - Zusatzerklärungen
Gebrauch - bruk, begagnande, användning
gebrauchen - använda, begagna, bruka, nyttja, behöva
gebräuchlich - bruklig, vanlig
gebräuchlich - Zusatzerklärungen
Gebrauchsanleitung - bruksanvisning
Gebrauchsartikel - bruksvara
Gebrauchsartikel - Anwendungen
gebrauchsfertig - färdig att användas
Gebrauchsgüter - kapitalvaror
gebraucht - begagnad, avlagd
gebraucht - Zusatzerklärungen
Gebrauchtwagen - begagnad bil
gebräunt - solbränd, brun, brunbränd
Gebrechen - åkomma, lyte, handikapp
Gebrechen - Zusatzerklärungen
gebrechlich - bräcklig, skröplig
gebrechlich - Zusatzerklärungen
Gebrechlichkeit - bräcklighet, skröplighet
Gebrechlichkeit - Zusatzerklärungen
gebrochen - bruten, nedbruten, knäckt
Gebrüder - Bröderna
Gebrüll - rytande, vrål, skrik, skrikande
gebückt - böjd, framåtböjd, kutryggig, hukande
Gebühr - avgift, taxa
gebührend - tillhörig, passande, som sig bör, tillbörligen, vederbörligen
Gebühreneinheit - samtalsmarkering
gebührenfrei - avgiftsfri
gebührenpflichtig - avgiftsbelagd
gebündelt - i buntar, buntad
gebunden - bunden, fast, inbunden, redd
gebunden - Zusatzerklärungen
Geburt - födelse, födsel, börd, härkomst
Geburt - Zusatzerklärungen
Geburtsanzeige - födelseannons
Geburtenkontrolle - födelsekontroll
Geburtenkontrolle - Anwendungen
Geburtenregelung - födelsekontroll
Geburtenregelung - Anwendungen
Geburtenstatistik - födelsestatistik
Geburtenüberschuss - födelseöverskott
geburtenschwach - med lågt födelsetal
geburtenstark - ned högt födelsetal
Geburtenziffer - födelsetal
gebürtig - född (i)
Geburtsanzeige - födelseannons
Geburtsanzeige - Anwendungen
Geburtsdatum - födelsedatum
Geburtsdatum - Anwendungen
Geburtsgewicht - födelsevikt
Geburtsgewicht - Anwendungen
Geburtshaus - födelsehus
Geburtshaus - Anwendungen
Geburtshelfer - förlossningsläkare, manlig barnmorska
Geburtshelferin - förlossningsläkare, kvinnlig förlossningsläkare, barnmorska
Geburtsjahr - födelseår
Geburtsjahr - Anwendungen
Geburtsort - födelseort
Geburtsort - Anwendungen
Geburtsschein - födelseattest
Geburtsschein - Anwendungen
Geburtsstadt - födelsestad
Geburtstag - födelsedag
Geburtstag - Anwendungen
Geburtstagsfeier - födelsedagsfest, födelsedagskalas
Geburtstagsfeier - födelsedagsfest, födelsedagskalas
Geburtstagsfest - födelsedagsfest, födelsedagskalas
Geburtstagskind - födelsedagsbarn
Geburtstagsrede - födelsetal
Geburtstagstorte - födelsedagstårta
Geburtsurkunde - födelseattest
Gebüsch - buskage
Gebüsch - Anwendungen
Geck - sprätt, snobb
Gecko - gecko, geckoödla
gedacht - tänkt, avsedd för
Gedächtnis - minne
Gedächtnis - Anwendungen
Gedächtnislücke - minneslucka
Gedächtnislücke - Anwendungen
Gedächtnisschwund - minnesförlust
Gedächtnisstörung - minnesrubbning
Gedächtnisstütze - stöd för minnet
gedämpft - dämpad, sober
Gedanke - tanke, idé, funderingar
Gedanke - Zusatzerklärungen
Gedankenaustausch - tankeutbyte, meningsutbyte
Gedankenblitz - snilleblixt, ljus idé
Gedankenfreiheit - tankefrihet
Gedankengang - tankegång, resonemang
Gedankengang - Zusatzerklärungen
Gedankenleser - tankeläsare
gedankenlos - tanklös
Gedankenstrich - tankstreck
Gedankenstrich - Anwendungen
Gedankenübertragung - tankeöverföring
gedankenverloren - försjunken i tankar, frånvarande
gedanklich - tankemässig, tanke-, intellektuell
Gedärm - tarmar, inälvor
Gedärm - Zusatzerklärungen
Gedeck - bordskuvert, meny, kuvertavgift
Gedeih - (åt) godtycke
gedeihen - frodas, växa och frodas, utvecklas, framskrida, göra framsteg
gedenken - tänka på, ha ngn i åtanke, tänka göra ngt
Gedenken - minne, åminnelse, hågkomst
Gedenkminute - tyst minut
Gedenkstätte - minnesplats
Gedenkstätte - Anwendungen
Gedenkstein - minnessten
Gedenkstein - Anwendungen
Gedenktafel - minnestavla
Gedenktag - minnesdag, åminnelsedag
Gedicht - dikt, poem
Gedicht - Anwendungen
Gedichtsammlung - diktsamling
gediegen - gedigen, äkta, fullödig, konstig, underlig, festlig, knasig
Gedränge - trängsel
gedrängt - kortfattad, koncis
gedruckt - tryckt
gedrückt - tryckt, nedstämd
gedrückt - Zusatzerklärungen
gedrungen - satt, undersätsig, kompakt, kortvuxen
Geduld - tålamod, tålmodighet
gedulden - till tåls
geduldig - tålmodig
Geduldsprobe - tålamodsprövande
gedungen - hyrd, lejd
geehrt - ärad
geeignet - lämplig, passande, tjänlig
geeignet - Zusatzerklärungen
Gefahr - fara, risk
Gefahr - Anwendungen
Gefahr - Zusatzerklärungen
gefährden - utsätta för fara, äventyra, riskera
Gefährdung - äventyrande, riskerande
Gefahrenherd - risk, fara
Gefahrenzone - riskzon, farozon
Gefahrenzulage - risktillägg
Gefahrenzulage - Anwendungen
gefährlich - farlig
Gefährlichkeit - farlighet
gefahrlos - ofarlig, riskfri
gefahrlos - Zusatzerklärungen
Gefährt - åkdon, fordon
Gefährte - följeslagare, kamrat, vän
Gefährtin - följeslagerska, kamrat, väninna
Gefälle - lutning, fallhöjd, tendens, dragning, skillnader
gefallen - behaga, tilltala, slå an på, finna sig i
Gefallen - tjänst, behag, nöje
gefällig - vänlig, tillmötesgående, trevlig, angenäm, tilltalande,
     lättillgänglig, lättsmält
Gefälligkeit - vänlighet, tillmötesgående, uppmärksamhet
gefangen - fångad, fången, fängslad, tillfångatagen
Gefangenenaustausch - fångutväxling, utväxling av fångar
Gefangenenlager - fångläger
Gefangene - fånge, intern
Gefangene - Zusatzerklärungen
Gefangener - fånge, intern
Gefangener - Zusatzerklärungen
gefangenhalten - hålla fången, hålla fängslad, trollbinda, fängsla
gefangennehmen - tillfångata
Gefangenschaft - fångenskap
Gefängnis - fängelse, fängelsestraff
Gefängnis - Zusatzerklärungen
Gefängnisaufseher - fångvaktare
Gefängnisdirektor - fängelsedirektör
Gefängnisinsasse - intern
Gefängnisinsassin - intern
Gefängnisstrafe - fängelsestraff
Gefängnisstrafe - Anwendungen
Gefängniswärter - fångvaktare
Gefängniszelle - fängelsecell
gefärbt - färgad, vinklad
gefärbt - Zusatzerklärungen
Gefasel - svammel
Gefäß - kärl
gefasst - lugn, fattad, behärskad
gefasst - Zusatzerklärungen
Gefasstheit - lugn, fattning, behärskning
Gefecht - strid, drabbning
gefechtsbereit - stridsberedd
Gefechtsstand - stridsledningsplats
Gefechtsübung - stridsövning
gefeit - osårbar
Gefieder - fjäderdräkt, fjädrar
gefiedert - fjäderbeklädd, fjäderförsedd, parbladig
geflammt - flammig, vattrad
Geflecht - flätverk, flätning, nätverk
gefleckt - fläckig, spräcklig, prickig
gefleckt - Zusatzerklärungen
Geflügel - fjäderfä, fågel
Geflügel - Zusatzerklärungen
Geflügelfarm - kycklingfarm, hönsfarm, kalkonfarm
Geflügelschere - fågelsax
Geflügelschere - Anwendungen
geflügelt - bevingad, med vingar, försedd med vingar
Geflüster - viskande, viskningar
Gefolge - följe, svit, begravningsfölje
Gefolgschaft - följe, anhängarskara, sympatisörer, lojalitet, lydnad
Gefrage - frågande, evinnerligt frågande, ständiga frågor
gefragt - efterfrågad, eftersökt
gefragt - Zusatzerklärungen
gefräßig - glupsk, stor i maten
Gefräßigkeit - glupskhet
Gefreite(r) - korpral, underbefäl
Gefrierbeutel - fryspåse
Gefrierbeutel - Anwendungen
gefrieren - frysa
Gefrierfach - frysfack
Gefrierfach - Anwendungen
Gefrierfleisch - djupfryst kött
Gefrierpunkt - fryspunkt
Gefrierpunkt - Anwendungen
Gefrierschrank - frysskåp, frys
gefriertrocknen - frystorka
Gefriertruhe - frysbox
Gefriertruhe - Anwendungen
Gefüge - struktur, konstruktion, uppbyggnad
gefügig - medgörlig, foglig
Gefühl - känsla, känsel
Gefühl - Zusatzerklärungen
gefühllos - okänslig, känslolös, kallhamrad
Gefühllosigkeit - okänslighet, känslolöshet
gefühlsarm - okänslig, känslokall
gefühlsarm - Zusatzerklärungen
Gefühlsausbruch - känsloutbrott
gefühlsbetont - känslobetonad, känslomässig
Gefühlsduselei - känslosamhet, sentimentalitet
gefühlsgeladen - känsloladdad
gefühlskalt - känslokall
gefühlskalt - Anwendungen
Gefühlsleben - känsloliv
Gefühlsleben - Anwendungen
gefühlsmäßig - känslomässig, instinktiv
Gefühlsmensch - känslomänniska
Gefühlsregung - sinnesrörelse
gefühlvoll - känslosam
gefüllt - fylld, dubbel
gefurcht - fårad, full av fåror, rynkig, rynkad, veckad, skrynklad
Gegacker - kackel, kacklande
gegeben - given
gegebenenfalls - eventuellt, i förekommande fall, om det behövs
Gegebenheit - förhållande, betingelse, förutsättning, fakta
gegen - mot, emot
Gegenangriff - motattack
Gegenargument - motargument
Gegenbefehl - kontraorder
Gegenbeispiel - exempel på motsatsen
Gegenbesuch - svarsvisit, återvisit
Gegenbeweis - motbevis
Gegend - trakt, område, bygd
Gegend - Zusatzerklärungen
Gegendarstellung - genmäle, svar
Gegendienst - gentjänst
gegeneinander - mot varandra
gegeneinanderprallen - stöta ihop, kollidera
Gegenfahrbahn - motsatt körbana
Gegenfrage - motfråga
Gegenfrage - Anwendungen
Gegengabe - gengåva
Gegengeschenk - gengåva
Gegengewicht - motvikt
Gegengift - motgift
Gegengift - Anwendungen
Gegenkandidat - motkandidat
Gegenleistung - motprestation
Gegenlichtaufnahme - motljusbild
Gegenliebe - vinna gehör
Gegenmaßnahme - motåtgärd
Gegenmittel - motmedel, motgift, botemedel
Gegenmittel - Zusatzerklärungen
Gegenoffensive - motoffensiv
Gegenpartei - motpart, opposition, oppositionsparti, motståndare
Gegenpol - motpol
Gegenprobe - kontrollprov, kontrollräkning
Gegenrede - svar, replik
Gegenreformation - motreformation
Gegensatz - motsats, kontrast, motsättning, motsatsförhållande, antagonism
gegensätzlich - motsatt, motsats-, motstridig
Gegensätzlichkeit - motsättning, skiljaktighet
Gegenschlag - motattack, vedergällning
Gegenseite - den andra sidan, den motsatta sidan, motpart, opposition
gegenseitig - ömsesidig, inbördes
Gegenseitigkeit - ömsesidighet
Gegenspieler - motspelare, motståndare
Gegensprechanlage - snabbtelefonanläggning, interntelefonsystem
Gegenstand - föremål, objekt, sak, ämne, tema
gegenständlich - konkret, föreställande, figurativ
gegenstandslos - ogrundad, grundlös, ohållbar, nonfigurativ, abstrakt
Gegenstimme - nejröst
Gegenströmung - motström, motströmning, motreaktion
Gegenstück - motstycke, motsvarighet, pendang
Gegenteil - motsats
gegenteilig - motsatt
Gegentor - baklängesmål
gegenüber - mittemot, gentemot, inför, jämfört med, i jämförelse med
Gegenüber - visavi, granne mittemot
gegenüberliegen - ligga mittemot
gegenüberstellen - konfrontera med, jämföra
Gegenüberstellung - konfrontering, jämförelse
gegenübertreten - möta, bemöta
Gegenverkehr - mötande trafik
Gegenvorschlag - motförslag
Gegenwart - nutid, samtid, presens, närvaro
gegenwärtig - nuvarande, nu gällande, nu rådande, föreliggande, aktuell,
     för närvarande, nu för tiden
gegenwartsbezogen - som berör samtiden, som berör aktuella händelser
Gegenwartsfrage - aktuell fråga
gegenwartsnahe - tidsenlig, aktuell, som rör vår tid
Gegenwehr - motvärn
Gegenwind - motvind
Gegenwind - Anwendungen
Gegenwirkung - motreaktion
gegenzeichnen - kontrasignera
Gegenzug - motdrag, mötande tåg
Gegner - motståndare, motpart, fiende
gegnerisch - motståndar-, fientlig
Gegnerschaft - fientlig hållning, antagonism, motståndare, antagonisterna
Gegröle - skrål, skrän
Gegröle - Zusatzerklärungen
Gehabe - tillgjordhet, chosighet
Gehacktes - köttfärs
Gehalt - lön
gehaltlos - näringsfattig, innehållslös, intetsägande, utan substans
gehaltreich - näringsrik, innehållsrik
Gehaltsabzug - löneavdrag
Gehaltsabzug - Anwendungen
Gehaltsanspruch - löneanspråk
Gehaltsempfänger - löntagare
Gehaltserhöhung - löneförhöjning
Gehaltserhöhung - Anwendungen
Gehaltsfrage - lönefråga
Gehaltsgruppe - lönegrupp, löneklass
Gehaltskonto - lönekonto
Gehaltskonto - Anwendungen
Gehaltsliste - lönelista, avlöningslista
Gehaltsstufe - lönegrad
Gehaltszulage - lönetillägg
gehaltvoll - näringsrik, innehållsrik, djup, substantiell
gehandicapt - handikappad
gehandikapt - handikappad
geharnischt - skarp, häftig, bitande
gehässig - hätsk, elak, spydig
Gehässigkeit - hätskhet, elakhet, spydighet
gehäuft - rågad
Gehäuse - hus, fodral, kåpa, kompasshus, boett, snäckskål, kärnhus,
     mål, målbur
gehbehindert - rörelsehindrad, som har svårt att gå
Gehege - inhägnad, jaktvårdsområde
geheim - hemlig
Geheimagent - hemlig agent
Geheimbund - hemligt förbund
Geheimdienst - underrättelsetjänst
geheimhalten - hemlighålla
Geheimhaltung - sekretess, hemlighällande
Geheimkonte - hemligt konto
Geheimnis - hemlighet
Geheimniskrämer - hemlighetsmakare
Geheimniskrämerei - hemlighetsmakeri
Geheimnistuerei - hemlighetsmakeri
geheimnisvoll - hemlighetsfull, gåtfull
geheimnisvoll - Zusatzerklärungen
Geheimnummer - hemligt nummer, hemligt telefonnummer
Geheimpolizei - hemlig polis
Geheimratsecken - vikar i tinningarna
Geheimsache - hemlig handling
Geheimtip - stalltips
Geheimtip - Anwendungen
Geheimtipp - stalltips
Geheimtür - lönndörr
gehemmt - hämmad, komplexfylld
gehen - gå
Gehen - gång, att gå
gehenlassen - låta gå, släppa, lata vara ifred, vara vårdslös,
     vara obehärskad
Geher - gångare
Geheul - tjutande, skrikande, ylande
Gehilfe - medhjälpare, assistent, medbrottsling
Gehilfin - medhjälpare, assistent, medbrottsling
Gehirn - hjärna
Gehirn - Anwendungen
Gehirnaktivität - hjärnaktivitet
Gehirnblutung - hjärnblödning
Gehirnerschütterung - hjärnskakning
Gehirnerschütterung - Anwendungen
Gehirnforscher - hjärnforskare
Gehirnforschung - hjärnforskning
Gehirnforschung - Anwendungen
Gehirnfunktion - hjärnfunktion
Gehirnfunktion - Anwendungen
Gehirngymnastik - hjärngymnastik
Gehirnhautentzündung - hjärnhinneinflammation
Gehirntumor - hjärntumör
Gehirntumor - Anwendungen
Gehirnwäsche - hjärntvätt
Gehirnwäsche - Anwendungen
gehoben - hög, högre, fin
Gehöft - bondgård
Gehölz - skogsdunge, skog, liten skog
Gehör - hörsel, gehör, öra, öron
gehorchen - lyda
gehören - tillhöra, höra till, höra hemma, ha sin plats, fordras, krävas
Gehörfehler - hörselskada
Gehörgang - hörselgång
gehörig - vederbörlig, behörig, duktig, ordentlig, rejäl
gehörlos - döv
Gehörlosenschule - skola för hörselskadade, dövskola
gehörnt - hornförsedd, hornprydd
gehorsam - lydig
Gehorsam - lydnad, disciplin
Gehorsam - Anwendungen
Gehorsamsverweigerung - ordervägran, insubordination
Gehörschützer - hörselskydd
Gehörsübung - gehörsövning
Gehsteig - gångbana, trottoar
gehupft - hugget
Gehversuch - ta sina första steg
Geier - gam
Geier - Anwendungen
Geifer - fradga, ondska, elakhet
geifern - göra hätska utfall (mot)
Geige - fiol, violin
geigen - spela fiol, skälla ut, knulla
Geigenbauer - fiolbyggare
Geigenbogen - fiolstråke
Geigenkasten - fiollåda
Geigenkonzert - fiolkonsert
Geigenspiel - fiolspel
Geigenspiel - Anwendungen
Geiger - violinist, fiolspelare
Geigerin - violinist, fiolspelare
Geigerzähler - geigermätare
geil - kåt, häftig, fantastisk
Geisel - gisslan
Geiseldrama - gisslandrama
Geiselnahme - tagande av gisslan
Geiser - gejser
Geiß - get
Geißbock - getabock
Geißel - gissel
geißeln - gissla, skarpt kritisera
Geißelung - gisslande
Geist - ande, anda, espri, gast, snille, spiritualitet, själ, andeväsen, spöke,
     vålnad
Geisterbahn - spöktåg
Geisterbahn - Anwendungen
geisterbleich - spökblek
Geisterfahrer - bilist somkör på fel sida av vägen
Geistergeschichte - spökhistoria
Geistergeschichte - Anwendungen
Geistergestalt - spökgestalt
geisterhaft - spöklik
Geisterhand - som genom ett trollslag
Geistermärchen - spöksaga
Geisterstadt - spökstad
Geisterstadt - Anwendungen
Geisterstunde - spöktimme
Geisterstunde - Anwendungen
Geistertier - spökdjur
geistesabwesend - frånvarande, själsfrånvarande, tankspridd
Geistesabwesenheit - frånvaro, själsfrånvaro, tankspriddhet
Geistesarbeit - intellektuellt arbete
Geistesblitz - snilleblixt
Geistesblitz - Anwendungen
Geistesfreiheit - tankefrihet
Geistesgegenwart - sinnesnärvaro, rådighet
geistesgegenwärtig - rådig, kvicktänkt, beslutsamt
Geistesgeschichte - idéhistoria, kuturhistoria
geistesgestört - sinnesförvirrad, sinnesrubbad
geisteskrank - mentalsjuk, sinnessjuk
Geisteskranke(r) - sinnessjuk, mentalsjuk
Geistesschwäche - förståndshandikapp
geistesverwandt - vara själsfränder, vara meningsfränder
Geistesverwirrung - sinnesförvirring
Geisteswissenschaften - humaniora
Geisteszustand - mentalt tillstånd
geistig - andlig, mental, ande-, tanke-, själslig, själs-, intellektuell
geistlich - andlig, religiös, kyrklig, prästerlig
Geistliche(r) - präst
Geistlichkeit - prästerskap
geistlos - andefattig, ytlig, tråkig
geistlos - Zusatzerklärungen
Geistlosigkeit - andefattigdom, plattityd, banalitet
geistreich - kvick, spirituell, snillrik
geisttötend - själsdödande
geistvoll - kvick, spirituell, snillrik
Geiz - snålhet, girighet
Geiz - Zusatzerklärungen
geizen - snåla (på), vara snäl med
Geizhals - snåljåp, girigbuk
geizig - snål, girig, sniken
Geizkragen - snåljåp, girigbuk
Gejammer - gnäll, ständig gnäll, klagan, ständig klagan
Gejohle - skrän
Gekicher - fnitter, fnittrande
Geklapper - klapprande, skrammel, slammer
Geklatsche - applåd
Geklimper - klinkande
Geklirr - skrammel, slammer
Geklirre - skrammel, slammer
Geknatter - knattrande, smatter
geknickt - knäckt, nere
gekonnt - skicklig, proffsig, perfekt
Gekrächze - kraxande
gekränkt - förnärmad, sårad, stött
Gekritzel - klotter, kråkfötter
Gekritzel - Zusatzerklärungen
gekünstelt - konstlad, affekterad, krystad
gekürzt - förkortad, nedbantad
Gel - gel
Gelächter - skratt, skrattsalva, åtlöje, garv
Gelächter - Zusatzerklärungen
Gelage - festmåltid
gelähmt - förlamad, paralyserad, lamslagen
Gelähmte(r) - lam
Gelände - terräng, område
Gelände - Zusatzerklärungen
Geländeauto - terrängbil
Geländebahn - terrängbana
Geländefahrzeug - terrängfordon
geländegängig - terränggående
Geländelauf - terränglöpning, terränglopp
Geländer - ledstång, räcke
gelangen - komma till, komma fram till, nå, vinna
gelangweilt - uttråkad
gelassen - lugn, fattad, sansad
Gelassenheit - lugn, oberördhet, behärskning
Gelatine - gelatin
Gelatine - Anwendungen
gelatineartig - geltinartad, gelatinös
Gelatineblatt - gelatinblad
Gelatineblatt - Anwendungen
Gelatinepulver - gelatinpulver
Gelatinepulver - Anwendungen
Gelaufe - rännande, spring
geläufig - ledig, flytande, vanlig, gängse, välbekant, frekvent
Geläufigkeit - färdighet, vanlighet, frekvens
gelaunt - upplagd, på (gott, dåligt) humör
Geläute - klockor, klockspel
Geläute - klockor, klockspel, ringning, klockringning, klämtning, klang
gelb - gul
Gelb - gult
gelblich - gulaktig, gul-
Gelbsucht - gulsot
Geld - pengar
Geldangelegenheiten - penningangelägenheter, penningfrågor
Geldanlage - investering, penningplacering
Geldaufwertung - revalvering, uppskrivning
Geldautomat - bankomat ®
Geldbedarf - penningbehov
Geldbetrag - belopp, penningbelopp
Geldbeutel - portmonnä
Geldbuße - böter
Geldbuße - Anwendungen
Geldeinwurf - myntinkast, myntöppning
Geldentwertung - penningvärdesförsämring, inflation
Geldgeber - finansiär, uppbackare, långivare
Geldgeschenk - penninggåva
Geldgeschenk - Anwendungen
Geldgier - penningbegär
geldgierig - penninglysten, girig
Geldhaufen - penninghög
Geldhunger - penninghunger
geldhungrig - penninghungrig
Geldinstitut - finansintitut
Geldinstitut - Anwendungen
geldlich - ekonomisk, penning-
Geldkiste - penningkista
Geldknappheit - penningknapphet
Geldmangel - brist på pengar, penningbrist, pengabrist
Geldmenge - penningmängd
Geldmittel - tillgånger, ekonomiska tillgånger, medel, penningmedel
Geldnot - penningknipa, ont om pengar
Geldpolitik - penningpolitik
Geldprämie - premie, bonus
Geldpreis - penningpris
Geldquelle - inkomstkälla
Geldquelle - Anwendungen
Geldschein - sedel
Geldschein - Anwendungen
Geldschrank - kassaskåp
Geldschwierigkeiten - ekonomiska svårigheter, penningknipa
Geldsendung - penningförsändelse
Geldsorgen - penningbekymmer, ekonomiska bekymmer
Geldstrafe - böter, bötesstraff
Geldstück - mynt
Geldsumme - penningsumma
Geldtheorie - penningteori
Geldtüte - penningpåse
Geldumtausch - växling av pengar, valutaväxel
Geldverdiener - person som tjänar pengar, familjeförsörjare
Geldverlegenheit - penningknipa
Geldverschwendung - slöseri med pengar
Geldwäsche - penningtvätt
Geldwäsche - Anwendungen
Geldwechsel - växling av pengar, valutaväxling
Geldwert - penningvärde
Geldwesen - penningväsen, finansväsen
Gelee - gelé
gelegen - belägen, läglig, lämplig, passande, angelägen
Gelegenheit - tillfälle
Gelegenheitsarbeit - tillfälligt arbete, ströjobb
Gelegenheitsarbeiter - diversearbetare
gelegentlich - tillfällig, enstaka, en och annan, vid tillfälle, när det passar,
     ibland, någon gång, då och då, med anledning
gelehrig - läraktig
Gelehrsamkeit - lärdom, vetande, bildning
gelehrt - lärd, akademisk, obegriplig
Gelehrte(r) - lärd, vetenskapsman
Geleise - spår, järnvägsspår, räls
Geleit - eskort
geleiten - eskortera
Geleitschutz - eskort
Geleitzug - konvoj
Gelenk - led, länk, länkkoppling
gelenkig - vig, böjlig, rörlig
gelenkig - Zusatzerklärungen
Gelenkigkeit - vighet, böjlighet, rörlighet
Gelenkrheumatismus - ledgångsreumatism
gelernt - utbildad, yrkesutbildad, kvalificerad
geliebt - älskad
Geliebte - älskarinna
Geliebte - Anwendungen
Geliebte(r) - älskare
gelieren - gelea sig
gelind - mild, svag, stilla, sakta, lätt, lindrig
gelingen - lyckas
gell - gäll, genomträngande, eller hur, va
gellen - låta gällt, skalla
gellend - gäll, genomträngande
geloben - lova, utlova
Gelöbnis - löfte, högtidligt löfte
gelöst - avspänd
gelt - eller hur, va
gelten - gälla, vara giltig, anses, vara värd, det gäller
geltend - gällande
Geltung - giltighet, anseende
Geltung - Zusatzerklärungen
Geltungsbedürfnis - behov att hävda sig, självhävdelsebehov
Gelübde - löfte
gelungen - lyckad
Gelüst - begär
gelüsten - längtar efter, har begär efter
Gemach - gemak
gemächlich - maklig, bekväm
Gemächlichkeit - maklighet, bekvämlighet
Gemahl - gemål, make
Gemahlin - gemål, maka
Gemälde - målning, tavla, bild
Gemälde - Zusatzerklärungen
Gemäldeausstellung - tavelutställning
Gemäldegalerie - konstgalleri, tavelgalleri
gemäß enligt, i enlighet med, i överensstämmelse med, passande
gemäßigt - måttfull, moderat, tempererad
Gemäuer - murverk
Gemecker - bräkande, gnäggande, skratt, gnäll, gnällande
gemein - elak, nedrig, tarvlig, gemen, förarglig, vanlig, enkel, gemensam,
     allmän
Gemeinde - kommun, församling
Gemeinde - Zusatzerklärungen
Gemeindeamt - kommunala myndigheter, kommun, kommunalkontor,
     kommunalhus
Gemeindebeamtin - kommunaltjänsteman
Gemeindebeamte(r) - kommunaltjänsteman
Gemeindeflur - allmänning
Gemeindehaus - församlingshem, församlingshus
Gemeindemitglied - församlingsbo
Gemeinderat - kommunalfullmäktig, kommunalfullmäktige
Gemeindeschwester - distriktssköterska
Gemeindesteuer - kommunalskatt
Gemeindesteuer - Anwendungen
Gemeindeverwltung - kommunalförvaltning
Gemeindewahl - kommunalval
Gemeindezentrum - församlingshem, kommunalhus
Gemeine(r) - mening, gemen
gemeingefährlich - allmänfarlig, samhällsfarlig, farlig för den allmänna
     säkerheten
Gemeingeist - samhällsanda
Gemeingut - allmän egendom, gemensam egendom, allas egendom
Gemeinheit - nedrighet, gemenhet
gemeinhin - vanligen, i allmänhet
gemeinnützig - allmännyttig, samhällsnyttig
Gemeinplatz - klyscha
gemeinsam - gemensam, samfälld, gemensamt, tillsammans
Gemeinsamkeit - överensstämmelse, likhet, beröringspunkt, gemenskap
Gemeinschaft - gemenskap, gemensamhet, förbund, allians, samfund,
     äktenskap
gemeinschaftlich - gemensam
Gemeinschaftsantenne - centralantenn
Gemeinschaftsarbeit - lagarbete, gemensamt arbete
Gemeinschaftsgeist - lagande, solidaritet, solidaritetskänsla
Gemeinschaftskunde - samhällsorienterande ämnen, SO, SO-ämnen
Gemeinschaftsproduktion - samproduktion
Gemeinschaftsraum - uppehållsrum, pausrum, samlingslokal
Gemeinschaftssendung - samsändning
Gemeinsinn - samhällsanda
gemeinverständlich - lättförståelig, lättbegriplig
Gemeinwesen - samhälle
Gemeinwohl - det allmänna bästa, allmännyttan
Gemenge - blandning
gemessen - avmätt, behärskad
gemessen - Zusatzerklärungen
Gemetzel - blodbad, massaker
Gemisch - blandning
gemischt - blandad, varierad, blandat
Gemme - gem
Gemse - gems
Gemurmel - mummel, sorl
Gemurmel - Zusatzerklärungen
Gemüse - grönsaker, legymer, blomsterkvast
Gemüse - Zusatzerklärungen
Gemüseeintopf - grönsaksgryta
Gemüseeintopf - Anwendungen
Gemüsegarten - köksträdgård, grönsaksland
Gemüsehändler - grönsakshandlare
Gemüseladen - grönsaksaffär
Gemüt - läggning, sinnelag, sinne, själ, hjärta
gemütlich - trevlig, trivsam, mysig, hemtrevlig, gemytlig
Gemütlichkeit - trevlighet, trivsamhet, mysighet, hemtrevnad, gemytlighet,
     trivsel, trevnad
Gemütsart - läggning, temperament, lynne
Gemütsbewegung - sinnesrörelse
gemütskrank - känslomässigt störd, deprimerad
Gemütsmensch - godmodig människa
Gemütsruhe - sinneslugn
Gemütsstimmung - sinnesstämmning
Gemütszustand - sinnestillstånd
gemütvoll - känslig, känslosam
gemütvoll - Zusatzerklärungen
gen - mot
Gen - gen
genau - noga, noggrann, grundlig, exakt, strikt
genaugenommen - strängt taget
Genauigkeit - noggrannhet, precision, exakthet
genauso - precis så, precis likadant
genausogut - lika gärna, likaväl
Genbank - genbank
Gendarm - polis
Gendarmerie - gendarmeri
Genealogie - genealogi, släktforskning
genehm - passa
genehmigen - godkänna, bevilja, bifalla, unna
Genehmigung - godkännande, bifall, tillstånd, licens
geneigt - välvillig, benägen, böjt, lutad
Geneigtheit - benägenhet, fallenhet, beredskap, lust, välvilja, vänlig
     inställning
General - general
Generalagent(in) - generalagent
Generalbundesanwalt - riksåklagare
Generaldirektor - verkställande direktör
Generalgouverneur(in) - generalguvernör
Generalkonsul(in) - generalkonsul
Generalkonsulat - generalkonsulat
Generalleutnant - generallöjtnant
Generalmajor(in) - generalmajor
Generalprobe - generalrepetition, genrep
Generalsekretär(in) - generalsekreterare
Generalstab - generalstab
Generalstreik - storstrejk, generalstrejk
Generalversammlung - generalförsamling, bolagsstämma
Generalvertreter - generalagent
Generalvertretung - generalagentur
Generalvollmacht - generell fullmakt
Generation - generation, släktled
Generationskonflikt - generationsklyfta
Generationswechsel - generationsskifte, generationsväxling
Generator - generator
generell - generell
Generosität - generositet
genesen - tillfriskna, bli frisk
Genesung - tillfrisknande, konvalescens
Genesungsheim - konvalescenthem, sjukhem
Genetik - genetik, ärflighetslära
Genetiker - genetiker
genetisch - genetisk
Genf - Genève
Genfer See - Genèvesjön
genial - genial, genialisk, snillrik, briljant
Genialität - genialitet
Genick - nacke
Genickstarre - nackstelhet, nackspärr
Genie - geni, snille
genieren - genera, besvära, störa
genieren - Zusatzerklärungen
geniert - generad
genießbar - njutbar, ätbar, drickbar
genießbar - Zusatzerklärungen
genießen - äta, dricka, få i sig, förtära, njuta, åtnjuta
Genießer - njutningsmänniska
Genitalien - genitalier, könsorgan
Genitalienverstümmelung - könsstympning
Genitiv - genitiv
Genitiv - Anwendungen
Genitivattribut - genitivattribut
Genius - genius, genie, geni
Genmanipulation - genmanipulation
genmanipuliert - genmanipulerad
Genosse - kamrat, partikamrat
Genossenschaft - förening, sammanslutning, kooperativ förening
genossenschaftlich - förenings-, kooperativ
Genossin - partikamrat, kvinnlig partikamrat, kamrat, kvinnlig kamrat
Genozid - genocid
Genre - genre
Gentechnik - genteknik
Gentechnik - Anwendungen
Gentechnologie - genteknologi
Gentleman - gentleman
genug - nog, tillräckligt
Genüge - tillräckligt, till fullo
genügen - vara tillräcklig, räcka (till), förslå
genügend - tillräcklig, tillfredsställande, godkänd
genügsam - förnöjsam, anspråkslös
Genugtuung - tillfredsställelse, upprättelse
genuin - genuin, ärftlig
Genus - genus
Genuss - intagande, förtäring, njutning, åtnjutande
Genussmittel - njutningsmedel
Genusssucht - njutningslystnad
genverändert - genmodifierad
genusssüchtig - njutningslysten
Geodäsie - geodesi
geöffnet - öppen
Geograf - geograf
Geografie - geografi
geografisch - geografisk
Geograph - geograf
Geographie - geografi
geographisch - geografisk
Geologe - geolog
Geologie - geologi
Geologin - geolog
geologisch - geologisk
Geometrie - geometri
geometrisch - geometrisk
Geophysik - geofysik
Geopolitik - geopolitik
Georgien - Georgien
Georgier - georgier
Georgierin - georgiska
georgisch - georgisk
Georgisch - georgiska
Gepäck - bagage, resgods, packning
Gepäckabfertigung - bagageinlämning, incheckning, resgodsexpedition,
     incheckningsdisk
Gepäckablage - bagagehylla
Gepäckannahme - resgodsinlämning, resgodsexpedition
Gepäckaufbewahrung - effektförvaring, resgodsförvaring
Gepäckfach - förvaringsbox
Gepäckfach - Anwendungen
Gepäckkarren - bagagekärra
Gepäckkontrolle - kontroll av bagage
Gepäcknetz - bagagehylla
Gepäcknetz - Anwendungen
Gepäckschein - polletteringskvitto
Gepäckschließfach - förvaringsbox
Gepäckschließfach - Anwendungen
Gepäckstück - kolli
Gepäckträger - stadsbud, bärare, pakethållare
Gepäckwagen - resgodsvagn, godsfinka
Gepard - gepard
gepfeffert - befängd, orimlig, pepprad, saltad, hård, skarp, svår, knivig,
     marig, grovkornig, mustig, snuskig
gepflegt - vårdad, välskött, prydlig, sober, kultiverad
Gepflogenheit - sedvänja, bruk
Geplänkel - munhuggning, smågnabb, skärmytsling
Geplapper - pladder, joller
Geplapper - Zusatzerklärungen
Geplätscher - plaskande, porlande, pladder
Geplauder - småprat
Geplauder - Anwendungen
Gepolter - buller, oljud
Gepräge - prägling
Geprassel - knastrande, sprakande
geprüft - provad, prövad, examinerad
gepunktet - prickig
gequält - plågad, ansträngs, mycket ansträngd, onaturlig
Gequassel - pladder, babbel, tjatter
Gequassel - Zusatzerklärungen
Gequatsche - pladder, svammel, struntprat
Gequatsche - Zusatzerklärungen
gerade - rak, upprätt, rättfram, öppen, rakryggad, jämn, rätt, just, precis,
     alldeles
Gerade - rät linje, raksträcka
geradeaus - rakt fram
geradebiegen - ordna upp, reda upp, räta ut
geradeheraus - rent ut, utan omsvep
gerädert - mörbultat, vara alldeles slut, rådbråkad
geradeso - precis så, precis likadant
geradestehen - ansvara för, stå rak
geradewegs - raka vägen, direkt
geradezu - rentav, faktiskt, direkt, helt enkelt, fullständigt, rakt på sak, utan
     krumbukter, rakt fram
geradlinig - rätlinig, rätlinjig
gerammelt voll - smockfull
Gerangel - bråk, kiv
Geranie - geranium, pelargon, pelargonia
Gerät - apparat, instrument, redskap, verktyg
geraten - råka, komma, hamna, bli, lyckas, brås på, rådlig, lämplig
Geräteschuppen - redskapsbod, redskapsskjul
Geräteturnen - redskapsgymnastik
Geratewohl - på måfå, på vinst och förlust
Geratter - smatter, skrammel
geräumig - rymlig, stor
Geräusch - ljud, buller
Geräusch - Zusatzerklärungen
Geräuschdämpfung - bullerdämpning, ljuddämpning
Geräuschkulisse - ljudkuliss, bakgrundsljud
geräuschlos - ljudlös, tyst, utan buller
Geräuschpegel - ljudnivå, bullernivå
Geräuschpegel - Zusatzerklärungen
geräuschvoll - bullrig, bullersam, högljudd
gerben - garva
Gerberei - garveri
Gerbsäure - garvsyra
Gerbsäure - Anwendungen
gerecht - rättvis, rätt, rättfärdig, rättmätig
Gerechten - de rättfärdiga
gerechtfertigt - bifogad, riktig
Gerechtigkeit - rättvisa, rättfärdighet, rättmätighet
Gerechtigkeitssinn - rättskänsla
Gerede - prat, skvaller
geregelt - regelbunden, ordnad
gereizt - uppretad, irriterad, retlig
Gereiztheit - irritation, retlighet
Gerenne - rännande, spring
Geriatrie - geriatri, geriatrik
Gericht - domstol, rätt, domstolsbyggnad, rätt, anrättning
gerichtlich - rättslig, rätts-, juridisk, rättsligt, rättsligen
Gerichtsgebäude - domstolsbyggnad, tingshus
Gerichtshof - domstol
Gerichtshof - Anwendungen
Gerichtskosten - rättegångskostnader
Gerichtsmedizin - rättsmedicin
Gerichtsmediziner - rättsläkare
Gerichtsmedizinerin - rättsläkare, kvinnlig rättsläkare
gerichtsmedizinisch - rättsmedicinsk
Gerichtsreferendar - notarie, tingsnotarie
Gerichtssaal - rättssal
Gerichtsstand - lagadomstol
Gerichtsurteil - dom, utslag
Gerichtsverfahren - rättegång, process
Gerichtsverhandlung - domstolsförhandling, rättegångsförhandling
Gerichtsvollzieher - kronoassistent, kronofogde
gerieben - riven, gnuggad, slug, slipad
gerieben - Zusatzerklärungen
Geriesel - porlande
gering - ringa, liten, obetydlig, låg
geringachten - ringakta
geringfügig - obetydlig, mindre, lindrig
Geringfügigkeit - obetydlighet, bagatell
geringschätzen - ringakta, förakta
geringschätzig - föraktfull, nedsättande, förklenande
Geringschätzung - ringaktning, förakt, nedlåtande sätt
gerinnen - koagulera, levra sig, skära sig
Gerinnsel - blodpropp
Gerippe - skelett, stomme, ramverk
Gerippe - Zusatzerklärungen
gerippt - ribbad, ribbstickad, nervig
gerissen - slug, smart, slipad, garvad, utstuderad, riven, sliten
Germane - german
Germanin - german, germansk kvinna
germanisch - germansk
Germanist - germanist
Germanistik - tyska
Germanistin - germanist, kvinnlig germanist
gern - gärna
gerne - gärna
Gerngroß - viktigpetter
Geröll - klappersten, rullsten, syenar, lösa stenar
Gerontologie - gerontologi
gerontologisch - gerontologisk
Gerste - korn, korngryn
Gerstenkorn - vagel
Gerstenmehl - kornmjöl
Gerstenmehl - Anwendungen
Gerte - spö
Geruch - lukt, doft, luktsinne, väderkorn
geruchlos - luktfri, luktlös
Geruchssinn - luktsinne
Geruchssinn - Anwendungen
Gerücht - rykte
Gerücht - Anwendungen
gerüchtweise - ryktesvis, ryktesvägen
gerührt - rörd
Gerümpel - skräp, bråte
Gerümpel - Zusatzerklärungen
Gerundium - gerundium
Gerüst - byggnadsställning, stomme
ges - gess
Ges - gess, Gess-dur
gesalzen - saltad
gesammelt - samlad, koncentrerad, samlad, stilla och allvarlig
gesamt - hel, total, sammanlagd
Gesamtauflage - total upplaga, sammanlagd upplaga
Gesamtausgabe - fullständig utgåva
Gesamtbetrag - totalbelopp, sammanlagt belopp
Gesamteindruck - helhetsintryck, totalintryck
Gesamtheit - helhet, alla, samtliga
Gesamthochschule - högskola
Gesamtkosten - totalkostnad, sammanlagda kostnader
Gesamtlänge - hel längd, total längd
Gesamtnote - medelbetyg, snitt
Gesamtsieger - sammanlagd segrare, slutsegrare
Gesamtsumme - totalbelopp, sammanlagt belopp
Gesamtwerk - samlade verk, hela produktion
Gesandte(r) - sändebud, nuntie
Gesandtschaft - legation
Gesang - sång
Gesangbuch - psalmbok
Gesangsunterricht - sångundervisning, sånglektioner
Gesangverein - kör
Gesäß - bakdel, bak, ända
Gesäßtasche - bakficka
gesättigt - mättad
Geschäft - affär, butik, kontor, affärslokal, firma, rörelse
Geschäftemacher - profitör, profithaj
geschäftig - beskäftig, livlig
Geschäftigkeit - verksamhet, aktivitet, liv och rörelse
geschäftlich - affärs-, affärsmässig, formell, i affärsmässig ton
Geschäftsabschluss - affärsuppgörelse
Geschäftsbank - affärsbank
Geschäftsbedingungen - affärsvillkor
Geschäftsbericht - verksamhetsberättelse, årsredovisning
Geschäftsbesuch - affärsbesök
Geschäftsbesuch - Anwendungen
Geschäftsbeziehung - affärsförbindelse
Geschäftsbrief - affärsbrev
Geschäftsbrief - Anwendungen
Geschäftsfrau - affärskvinna
Geschäftsfreund - affärsbekant
Geschäftsführer - föreståndare, administrativ chef, verkställande direktör
Geschäftsführung - ledning, företagsledning, management, ledande av ett
     företag
Geschäftshaus - kontorsbyggnad, firma
Geschäftsidee - affärsidé
Geschäftsidee - Anwendungen
Geschäftslage - ekonomiskt läge, affärsläge
Geschäftsleben - affärsliv
Geschäftsleitung - företagsledning
Geschäftsleitung - Anwendungen
Geschäftsmann - affärsman, företagare
geschäftsmäßig - affärsmässig
Geschäftsmethode - affärsmetod
Geschäftsmethode - Anwendungen
Geschäftsmodell - affärsmodell
Geschäftsordnung - ordningsstadga, verksamhetsstadga, arbetsordning
Geschäftspartner - affärspartner
Geschäftspartner - Anwendungen
Geschäftspartnerin - affärspartner, kvinnlig affärspartner
Geschäftsräume - affärslokal(er)
Geschäftsreise - affärsresa
Geschäftsreise - Anwendungen
geschäftsschädigend - dålig för affärerna, dålig för företaget
Geschäftsschluss - stängningstid
Geschäftsstelle - kontor, byrå, expedition
Geschäftsstraße - affärsgata
Geschäftsstraße - Anwendungen
Geschäftsstunden - arbetstid, affärstid, kontorstid
geschäftstüchtig - smart, skicklig, företagsam
Geschäftsverbindung - affärsförbindelse
Geschäftsverkehr - affärsliv, affärsförbindelse
Geschäftswelt - affärsvärld, affärsliv
Geschäftszeit - arbetstid, kontorstid, affärstid
geschätzt - uppskattad, aktad, avhållen
gescheckt - skäckig, fläckig
geschehen - hända, ske, inträffa, förekomma, göras
Geschehen - skeende, händelser
Geschehnis - händelse, tilldragelse
Geschehnis - Zusatzerklärungen
gescheit - förståndig, klok, vettig, klyftig
gescheitert - misslyckad
Geschenk - present, gåva
Geschenk - Zusatzerklärungen
Geschenkartikel - presentartikel
Geschenkbuch - presentbok
Geschenkbuch - Anwendungen
Geschenkgutschein - presentkort
Geschenkpapier - presentpapper
Geschenkpapier - Anwendungen
Geschichte - historia, berättelse, affär, sak
geschichtlich - historisk
Geschichtsbuch - historiebok
Geschichtsbuch - Anwendungen
Geschichtsforscher - historiker, historieforskare
Geschichtsforschung - historieforskning
Geschichtslehrer - historielärare
Geschichtsroman - historieroman
Geschichtsroman - Anwendungen
Geschichtsunterricht - historieundervisning, historielektion
Geschick - öde, förmåga, talang, skicklighet
Geschicklichkeit - skicklighet, kunnighet
geschickt - kunnig, skicklig, händig, duglig
geschieden - skild, frånskild
Geschiedene(r) - skild, frånskild
Geschirr - servis, porslin, sele, seldon
Geschirr - Zusatzerklärungen
Geschirrspülmaschine - diskmaskin
Geschirrspülmaschine - Anwendungen
Geschirrtuch - kökshandduk
Geschirrtuch - Anwendungen
geschlagen - slagen, besegrad
Geschlecht - kön, släkt, ätt, släkte, generation, genus, könsorgan
Geschlechterwissenschaft - genusvetenskap
geschlechtlich - sexuell, köns-
Geschlechtlichkeit - sexualitet
geschlechtskrank - som har en könssjukdom, lider av en könssjukdom
Geschlechtskrankheit - könssjukdom
Geschlechtsleben - sexualliv
geschlechtslos - könlös
Geschlechtsorgan - könsorgan
Geschlechtsorgane - genitalier
geschlechtsreif - könsmogen
Geschlechtsrolle - könsroll
geschlechtsspezifisch - könsbunden
Geschlechtsteil(e) - könsdelar
Geschlechtstrieb - könsdrift, sexualdrift
Geschlechtsverkehr - samlag, sexuellt umgänge
Geschlechtswort - artikel
geschliffen - elegant, finslipad, förfinad, kultiverad, slipad
geschlossen - stängd, sluten, tillsluten, enhällig, samlad
Geschmack - smak, smaksinne
geschmacklos - smaklös
Geschmacklosigkeit - smaklöshet, taktlöshet
Geschmacksrichtung - smak, smakriktning
Geschmackssache - smaksak
Geschmackssinn - smaksinne
Geschmackssinn - Anwendungen
Geschmacksstoff - smakämne
Geschmacksverirrung - dålig smak, exempel på dålig smak
geschmackvoll - smakfull, stilfull
Geschmeide - smycke, smycken
geschmeidig - smidig, mjuk, vig
Geschmier(e) - kludd, klotter, smörja, hopkok
Geschmuse - kelande, pussande och kramande
Geschnarche - snarkande, snarkning
Geschnatter - snatter, kackel, snattrande
Geschnetzeltes - strimlad kött i sås
Geschöpf - varelse, människa, skapelse, foster
Geschoss - projektil, skott, våning, etage
geschraubt - uppstyltad, uppskruvad, konstlad, skruvad
Geschrei - skrikande, skrik, väsen, bråk
geschult - utbildad, skolad
Geschütz - kanon, artilleripjäs, artilleri
Geschützfeuer - artillerield
geschützt - skyddad
Geschwader - eskader, svärm
Geschwafel - kallprat
Geschwätz - prat, babbel, pladder, skvaller
geschwätzig - pratsjuk
geschweift - svängd, böjd, svansförsedd
geschweige denn - för att inte tala om
Geschwindigkeit - hastighet, fart, snabbhet
Geschwindigkeitsbegrenzung - hastighetsbegränsning, fartbegränsning
Geschwindigkeitsbeschränkung - hastighetsbegränsning, fartbegränsning
Geschwindigkeitskontrolle - hastighetskontroll, fartkontroll
  Geschwindigkeitsmesser - hastighetsmätare
Geschwindigkeitsrekord - hastighetsrekord
Geschwindigkeitsüberschreitung - fortkörning
Geschwister - syskon
geschwisterlich - syskon-, broderlig, systerlig
Geschwisterpaar - syskonpar
geschwollen - svullen, svulstig, högtravande
geschwollen - Zusatzerklärungen
geschworen - svuren
Geschworenenbank - jurybänk
Geschworene(r) - jurymedlem, juryn
Geschwulst - svulst, tumör
geschwungen - välvd, svängd, bågformig
Geschwür - böld, varböld, sår
Ges-Dur - Gess-dur
gesegnet - välsignad
Geselle - gesäll, karl, sälle, prick
gesellen - sälla sig till
Gesellenbrief - gesällbrev
Gesellenprüfung - gesällprov
Gesellenstück - gesällprov
gesellig - sällskaplig
Geselligkeit - sällskaplig samvaro, glatt umgänge, samkväm, tillställning
Gesellschaft - sällskap, samhälle, samfund, societet, bjudning, tillställning,
     förening, bolag, grupp, gäng
Gesellschafter - sällskapsmänniska, delägare, partner
Gesellschafterin - sällskapsmänniska, delägare, partner
gesellschaftlich - samhällelig, samhälls-, social, sällskaplig, sällskaps-,
     societets-
Gesellschaftsanzug - högtidsdräkt
gesellschaftsfähig - presentabel
Gesellschaftsklasse - samhällsklass
Gesellschaftsklasse - Anwendungen
Gesellschaftskleidung - högtidsdräkt
Gesellschaftskritik - samhällskritik
Gesellschaftslehre - samhällsorienterande ämnen
Gesellschaftsordnung - samhällsskick, samhällsordning
Gesellschaftsreise - sällskapsresa
Gesellschaftsschicht - samhällsskikt
Gesellschaftsspiel - sällskapslek
Gesellschaftsspiel - Anwendungen
Gesellschaftstanz - sällskapsdans
Gesellschaftswissenschaft - samhällsvetenskap
Gesetz - lag
Gesetzbuch - lagbok, civillag
Gesetzentwurf - lagförslag
Gesetzeshüter - lagens väktare
Gesetzeslücke - lucka i lagen, kryphål i lagen
Gesetzesübertretung - lagöverträdelse, lagbrott
Gesetzesvorlage - lagförslag
gesetzgebend - lagstiftande
Gesetzgeber - lagstiftare
Gesetzgeber - Anwendungen
Gesetzgebung - lagstiftning
gesetzlich - laglig, lagenlig, lagligt, lagenligt, lagligen, i lag
gesetzlos - laglös
gesetzmäßig - lagbunden, laglig, lagenlig, rättmätig
gesetzt - stadgad, stadig, mogen
Gesetztheit - stadga, stadighet, mognad
gesetzwidrig - lagstridig, lagvidrig, olaglig
Gesicht - ansikte, uppsyn, min, grimas, utseende
Gesichtsausdruck - ansiktsuttryck
Gesichtscreme - ansiktskräm
Gesichtscreme - Anwendungen
Gesichtsfarbe - ansiktsfärg, hy
Gesichtsfeld - synfält
Gesichtsfeld - Anwendungen
Gesichtskreis - synfält, synkrets, horisont
Gesichtsmaske - ansiktsmask, mask, ansiktsskydd
Gesichtspunkt - synpunkt, synvinkel, aspekt
Gesichtsspray - ansiktsspray
Gesichtswasser - ansiktsvatten
Gesichtswasser - Anwendungen
Gesichtswinkel - synvinkel
Gesichtszüge - anletsdrag, ansiktsdrag
Gesindel - pack, slödder, löst folk
gesinnt - sinnad
Gesinnung - tänkesätt, inställning, uppfattning, syn
gesinnungslos - principlös, karaktärslös
Gesinnungsschnüffelei - åsiktsregistrering
Gesinnungswandel - åsiktsändring
gesittet - civiliserad, väluppfostrad
Gesöff - blask, rävgift
Gesöff - Zusatzerklärungen
gesondert - separat
Gespann - spann, par, team
gespannt - spänd
Gespenst - spöke, gast, gengångare, vålnad
Gespenst - Zusatzerklärungen
Gespenstergeschichte - spökhistoria
gespenstisch - spöklik, skrämmande
gesperrt - knapplåst
Gespiele - lekkamrat
Gespielin - lekkamrat
Gespinst - fin väv, tunt material, spånad, nät, härva
Gespött - hån, spott och spe
Gespräch - samtal, samtalsämne
Gespür - känsla, sinne
Gestalt - gestalt, form, skepnad, figur
gestalten - formge, utforma, gestalta
Gestalter - skapare, formgivare, gestaltare
Gestaltung - formgivning, utformning, gestaltning
Gestammel - stammande
geständig - som har erkänt, som har bekänt
Geständnis - bekännelse, erkännande
Gestank - stank
Gestapo - Gestapo
gestatten - tillåta
Geste - gest
Gesteck - blomsteruppsats
gestehen - medge, bekänna, erkänna
gestehen - Zusatzerklärungen
Gestein - berg, bergart, stenar
Gestell - ställ, ställning, stativ, hylla, ram, stomme, underrede, chassi,
     benrangel
gestellt - arrangerad
Gestellungsbefehl - inkallelseorder
gestern - i går
Gestik - gestik, gester
Gestikulation - gestikulation
gestikulieren - gestikulera
Gestirn - himlakropp, stjärna
gestochen - skarpt, mycket tydligt
gestorben - död, avliden
gestört - störd, förvirrad, otillräknelig
Gestotter - stammande
Gesträuch - buskar, buskage, busksnår
Gesträuch - Zusatzerklärungen
gestreift - randig, strimmig
gestresst - stressad
gestrichen - struken
gestrichen voll - bräddfull
gestrig -gårdagens, från igår, av igår, föråldrad, reaktionär
Gestrüpp - snår, sly, snårskog, virrvarr
Gestühl - sittplatser
Gestümper - fusk, fuskverk
Gestüt - stuteri
Gesuch - ansökan, ansökningshandling
gesucht - efterfrågad, eftersökt, sökt, långsökt, tillgjord, konstlad
gesund - frisk, kry, sund, hälsosam
Gesundbeter - helbrägdagörare
gesunden - friskna till, hämta sig
Gesundheit - hälsa, skål, prosit!
gesundheitlich - hälso-
Gesundheitsamt - hälsovårdsnämnd
Gesundheitsbehörde - hälsovårdsnämnd
gesundheitshalber - hälsoskäl
Gesundheitspflege - hälsovård
Gesundheitsschaden - hälsorisk
gesundheitsschädlich - hälsofarlig, hälsovådlig
Gesundheitsvorsorge - hälsovård, friskvård
Gesundheitsvorsorge - Zusatzerklärungen
Gesundheitswesen - hälso- och sjukvård
Gesundheitszeugnis - friskintyg
Gesundheitszustand - hälsotillstånd
Gesundheitszustand - Anwendungen
gesundmachen - göra stora pengar, tjäna grova pengar, göra ett klipp
gesundschreiben - friskskriva
gesundschrumpfen - banta ned
gesundstoßen - göra stora pengar, tjäna grova pengar, göra ett klipp
Gesundung - tillfriskande, återhämtning
geteilt - delad
Getöse - buller, oväsen, dån, dånande
getragen - avlagd, högtidlig, långsam, gravitetisk
Getrampel - klampande, stampande, tramp, stöveltramp
Getränk - dryck, dricka
Getränkeautomat - läskedrycksautomat, automat för varma drycker
Getränkekarte - lista över drycker, vinlista
getrauen - våga
Getreide - spannmål, säd
Getreide - Zusatzerklärungen
Getreideart - sädeslag
Getreideernte -spannmålsskörd
Getreidefeld - sädesfält
Getreidefeld - Anwendungen
Getreideland - spannmålsodlande land, sädesfält
Getreidesilo - spannmålssilo
getrennt - separerad, åtskild, skild, isär, var och en för sig
getreu - trogen
Getriebe - växel, växellåda, utväxling, drivmekanism, maskineri, liv och
     rörelse
Getriebeschaden - fel på växellådan
getrost - tryggt, lungt
Getto - getto
Getue - ståhej, väsen, fånigt sätt, tillgjordhet
Getümmel - trängsel, tumult, röra
getupft - prickig
Getuschel - tissel och tassel
geübt - skicklig, tränad, van, duktig
Gewächs - växt, planta, prick, tumör, svulst
Gewächshaus - växthus, drivhus
gewagt - vågad, djärv, riskabel
gewählt - utvald, vald
gewahr - varse, upptäcka
Gewähr - garanti, säkerhet, borgen
gewähren - bevilja, ge, lämna, låta
gewährleisten - garantera, säkerstella
Gewahrsam - förvaring, förvar
Gewährsmann - sagesman
Gewalt - makt, herravälde, myndighet, våld, våldsamhet, kraft
Gewaltakt - våldshandling
Gewaltanwendung - användande av våld
Gewaltenteilung - maktfördelning
Gewaltherrschaft - tyranni, skräckvälde
gewaltig - mäktig, väldig, våldsam, enorm, kolossal
Gewaltkur - hästkur
gewaltsam - våldsam, vålds-, med våld
Gewaltsamkeit - våldsamhet
Gewalttat - våldsdåd
Gewalttat - Anwendungen
gewalttätig - våldsam, brutal
Gewalttätigkeit - våldsamhet, våldsdåd
Gewaltverbrechen - våldsbrott
Gewaltverbrecher - våldsman, våldsverkare
Gewaltverzichtsabkommen - icke-angreppspakt, nonaggressionspakt
Gewand - dräkt, skrud,skepnad
Gewand - Zusatzerklärungen
gewandt - skicklig, smidig, van, rutinerad, belevad
Gewandtheit - skicklighet, smidighet, vana, rutin, världsvana, säkerhet
gewappnet - rustad, beredd
gewärtig - vara beredd
Gewäsch - snack, tomt prat
Gewässer - vatten, vattendrag, farvatten
Gewässerschutz - vattenskydd
Gewässerschutz - Anwendungen
Gewebe - vävnad
Gewebeprobe - vävnadsprov
Gewebeprobe - Anwendungen
Gewehr - gevär
Gewehr - Anwendungen
Gewehrfabrik - gevärsfaktori
Gewehrfeuer - gevärseld
Gewehrkolben - gevärskolv
Gewehrkugel - gevärskula
Gewehrkugel - Anwendungen
Gewehrlauf - gevärspipa
Geweih - horn
Geweih - Anwendungen
Gewerbe - näring, rörelse, yrke, handverk och industri, småföretagsamhet
Gewerbefreiheit - näringsfrihet
Gewerbegebiet - industriområde
Gewerbegebiet - Anwendungen
Gewerbelehrer - yrkeslärare, facklärare
Gewerbeschein - tillståndsbevis för rörelseidkare, tillståndsbevis för
     näringsidkare
Gewerbesteuer - skatt på rörelse, skatt på företag, F-skatt
Gewerbetreibende(r) - rörelseidkare, näringsidkare
gewerblich - industriell, industri-, hantverks-, yrkes-, yrkesmässig, närings-
gewerbsmäßig - yrkesmässig, professionell
Gewerkschaft - fackförening
Gewerkschaft - Anwendungen
Gewerkschaftler - fackföreningsmedlem, fackföreningsfunktionär
Gewerkschaftlerin - fackföreningsmedlem, kvinnlig fackföreningsmedlem,
     fackföreningsfunktionär, kvinnlig fackföreningsfunktionär
gewerkschaftlich - facklig
Gewerkschaftsbewegung - fackföreningsrörelse
Gewerkschaftsbund - landsorganisation
Gewerkschaftsmitglied - fackföreningsmedlem
Gewerkschaftsverband - fackförbund
gewesen - före detta
Gewesenes - det som varit
Gewicht - vikt, tyngd, lod, betydelse
Gewichtheben - tyngdlyftning
Gewichtheber - tyngdlyftare
gewichtig - tung, omfångsrik, tjock, viktig, betydelsefull, vägande, tungt
     vägande
Gewichtsverlust - viktförlust
Gewichtsverlust - Anwendungen
gewieft - smart, listig, slipad
gewillt - beredd, villig
Gewimmel - myller, trängsel
Gewinde - gänga, gängning
Gewinn - vinst, vinstlott, fördel, tillgång
Gewinnanteil - vinstandel, utdelning
Gewinnbeteiligung - vinstdelning, vinstandel
gewinnbringend - vinstgivande, lönsam, lönande
Gewinnchance - vinstchans
Gewinnchance - Anwendungen
gewinnen - vinna, få, tjäna, förtjäna, utvinna, bryta
gewinnend - vinnande, intagande, tilldragande, charmerande
Gewinner - vinnare, segrare
Gewinnerin - vinnare, segrarinna
Gewinnspanne - vinstmarginal
Gewinnspanne - Anwendungen
Gewinnsucht - vinningslystnad, av penningbegär, av girighet
Gewinn- und Verlust-Rechnung - resuktaträkning, vinst- ochförlusträkning
Gewinnung - utvinning, brytning
Gewinnzahl - vinstnummer
Gewinsel - gnäll, gnällande
Gewirr - härva, oreda, trassel, virrvarr
Gewirre - härva, oreda, trassel, virrvarr
gewiss - viss, säker, säkert, förvisso, nog, väl
Gewissen - samvete
Gewissen - Anwendungen
gewissenhaft - samvetsgrann, noggrann
gewissenlos - samvetslös
Gewissensbisse - samvetskval
Gewissensbisse - Anwendungen
Gewissensfrage - samvetsfråga
Gewissensgründe - samvetsskäl
Gewissenskonflikt - samvetskonflikt
gewissermaßen - på sätt och vis, liksom, i viss mån, så att säga
Gewissheit - visshet, förvissning, säkerhet
Gewitter - åskväder, åska, oväder
gewittern - åska
Gewitterwolke - åskmoln, orosmoln
Gewitterwolke - Zusatzerklärungen
gewittrig - åsk-, åsktung, åskig
gewitzt - klipsk, klyftig
gewogen - bevågen
gewöhnen - vänja vid, lära, bli van
Gewohnheit - vana
gewohnheitsmäßig - vanemässig, vanemässigt, ava vana, av gammal vana
Gewohnheitsmensch - vanemänniska
Gewohnheitssache - vanesak
Gewohnheitstier - vanedjur
gewöhnlich - vanlig, alldaglig, billig, vulgär, vanligen, vanligtvis, i allmänhet
gewohnt - van, vanlig
Gewöhnung - tillvänjning
Gewölbe - valv
Gewölbe - Anwendungen
gewölbt - välvd, kupig
Gewühl - rotande, myller, trängsel, vimmel
gewunden - slingrig, krokig, slingrande, invecklad
gewürfelt - schackrutig, rutmönstrad
Gewürz - krydda
Gewürz - Anwendungen
Gewürzgurke - kryddgurka, ättiksgurka, delikatessgurka
Gewürzmischung - kryddmix, kryddblandning
Gewürznelke - kryddnejlika
Gewürznelke - Anwendungen
Gewürzpflanze - kryddplanta
Geysir - gejser
Geysirausbruch - gejserutbrott
gezahnt - tandad
gezähnt - tandad
Gezänk - gräl, käbbel
Gezanke - gräl, käbbel
Gezeiten - tidvatten
Gezeiten - Anwendungen
Gezeitenkraftwerk - tidvattenkraftverk, tidvattenskraftverk
Gezeter - gällt skrikande, gastande, skällande
gezielt - målinriktad, riktad
geziert - tillgjord, konstlad, affekterad
Gezwitscher - kvitter, kvittrande, fågelsång
gezwungen - krystad, ansträngd, konstlad
gezwungenermaßen - tvång, nödtvång
Gicht - gikt
Giebel - gavel
Giebeldach - sadeltak
Gier - begär, glupskhet
Gier - Zusatzerklärungen
gieren - känna stark begär, gira
gierig - glupsk, girig, lysten, begärligt
gießen - hälla, slå, ösa, vattna, gjuta, stöpa
Gießerei - gjuteri
Gießkanne - vattenkanna
Gießkanne - Anwendungen
Gift - gift, etter
Gift - Anwendungen
Gift - Zusatzerklärungen
Giftampulle - giftampull
Giftbecher - giftbägare
giftfrei - giftfri
Giftgas - giftgas
giftgrün - giftgrön
giftig - giftig
Giftigkeit - giftighet
Giftmischer - giftblandare
Giftmischerin - giftblanderska
Giftmord - giftmord
Giftmord - Anwendungen
Giftmörder - giftmördare
Giftmüll - giftigt, miljöfarligt avfall
Giftpilz - giftsvamp, giftig svamp
Giftpilz - Anwendungen
Giftschlange - giftorm, giftig orm
Giftstoff - giftämne
Giftzahn - gifttand
Gigabyte - gigabyte
Gigant(in) - gigant, jätte
gigantisch - gigantisk, jättelik
Gigolo - gigolo
Gimmick - gimmick
Gin - gin
Ginseng - ginseng
Ginster - ginst
Ginster - Anwendungen
Gipfel - topp, bergstopp, höjdpunkt, kulmen, toppmöte
Gipfelkonferenz - toppkonferens, toppmöte
gipfeln - kulminera
Gipfeltreffen - toppmöte, toppkonferens
Gips - gips
Gips - Anwendungen
Gipsabdruck - gipsavtryck
Gipsbein - gipsat ben
gipsen - gipsa
Gipsfigur - gipsfigur
Gipskopf - pappskalle
Gipskorsett - gipskorsett
Gipsmaske - gipsmsk
Gipsplatte - gipsplatta
Gipsplatte - Anwendungen
Gipsverband - gipsbandage, gipsförband
Giraffe - giraff
girieren - endossera, girera
Girlande - girland
Girokonto - checkkonto
girren - kuttra
gis - giss, gis-Moll
Gis - giss
Gischt - vågskum
gis-Moll - giss-Moll
Gitarre - gitarr, elgitarr
Gitarrist - gitarrist, gitarrspelare
Gitter - galler, gitter, rutnät, rutsystem
Gitterbett - spjälsäng
Gitterbett - Anwendungen
Gitterfenster - gallerfönster
Gittertor - gallergrind
Gittertür - gallergrind
Glaceehandschuh - glacéhandske
Glacéhandschuh - glacéhandske
Gladiator - gladiator
Gladiole - gladiolus
glamourös - glamorös
Glanz - glans
glänzen - glänsa, skina, blänka, lysa, briljera
glänzend - glänsande, skinande, blank, lysande, briljant, strålande
Glanzleistung - glänsande prestation, lysande prestation
Glanzlicht - glansdager
glanzlos - glanslös, utan glans, matt
Glanznummer - paradnummer, lysande prestation
Glanzpapier - glanspapper
Glanzstück - glansnummer, mästerverk, dyrgrip, klenod
glanzvoll - glansfull, glänsande, praktfull, glamorös
Glanzzeit - storhetstid, glansdagar
Glas - glas, glasburk, kikare
Glas - Anwendungen
Glasarbeiter - glasarbetare
Glasauge - emaljöga, glasöga
glasartig - glasartad
Glasbaustein - glasblock, betongglas
Glasbecher - glasbägare
Glasbläser(in) - glasblåsare
Glasbläserei - glasblåseri
Glasbirke - glasbjörk
Glasbirke - Anwendungen
Glaser(in) - glasmästare
Glaserei - glasmästeri, glasmästarverkstad
gläsern - av glas, glas-, glasliknande, glasartad
Glasfaser - glasfiber
Glasfaser - Anwendungen
Glasfaserangel - glasfiberspö
Glasfaseroptik - fiberoptik
Glasfassade - glasfasad
Glasfassade - Anwendungen
Glasfenster - glasfönster
Glasfiber - glasfiber
Glasfiber - Anwendungen
Glasflasche - glasflaska
Glasflasche - Anwendungen
Glasglocke - glaskupa
Glashaus - glashus
Glashütte - glasbruk
Glashütte - Anwendungen
glasieren - glasera
Glasindustrie - glasindustri
glasig - glasartad, genomskinlig
Glaskaraffe - glaskaraff
Glaskasten - glasskåp, glasmonter, glasbur
glasklar - glasklar
Glaskunst - glaskonst
Glaskunst - Anwendungen
Glaskünstler(in) - glaskonstnär
Glasmalerei - glasmålning, glasmåleri
Glasplatte - glasskiva
Glasscheibe - glasruta
Glasscherbe - glasbit, glasskärva
Glasscherbe - Zusatzerklärungen
Glasschneider - glasskärare
Glasschrank - glasskåp
Glassplitter - glasskärva
Glassplitter - Anwendungen
Glasteller - glasassiett
Glastür - glasdörr
Glasuntersetzer - glasunderlägg
Glasur - glasyr
Glasur - Anwendungen
Glaswand - glasvägg
Glaswand - Anwendungen
Glaswolle - glasull
glatt - jämn, slät, hal, blank, glatt, lätt, enkel, smidig
Glätte - jämnhet, släthet, halka, halt väglag, inställsamhet, polityr
Glatteis - halka, blixthalka
Glatteis - Zusatzerklärungen
Glatteisgefahr - risk för halka
glätten - släta ut, släta till, stryka
glattgehen - gå bra, gå som smort
glattrasiert -slätrakad
glattweg - rakt ut, utan vidare, helt enkelt, helt sonika, rätt och slätt
Glatze - flint, flintskalle, kal hjässa
Glatzkopf - flintskalle
glatzköpfig - flintskallig
Glaube - tro
glauben - tro
Glaubensbekenntnis - trosbekännelse
Glaubensfreiheit - religionsfrihet, trofrihet
Glaubensgemeinschaft - trossamfund
Glaubenslehre - troslära
Glaubenssatz - trossats, dogm
glaubhaft - trovärdig, övertygande
glaubhaft - Zusatzerklärungen
gläubig - troende
Gläubiger - borgenär, fordringsägare
Gläubige - troende
Gläubiger - troende
glaublich - trolig, sannolik
glaublich - Zusatzerklärungen
glaubwürdig - trovärdig, tillförlitlig
Glaubwürdigkeit - tillförlitlighet, trovärdighet
gleich - lik, lika, likadan, samma, likadant, strax, genast, medetsamma, direkt,
     som, liksom
gleichaltrig- jämngammal, jämnårig
gleichartig - likartad
gleichbeeutend - liktydig
gleichberechtigt - jämlik, jämtälld, likaberättigad
Gleichberechtigung - jämlikhet, jämställhet, likaberättigande
gleichbleiben - förbli oförändrad
gleichbleibend - oförändrad, konstant
gleichen - likna, vara lik
gleichermaßen - på samma sätt, lika mycket
gleichfalls - också, likadeles
gleichförmig - likformig, enformig
gleichförmig - Zusatzerklärungen
gleichgesinnt - likasinnad
Gleichgewicht - jämvikt, balans
gleichgültig - likgiltig, kallsinnig
Gleichgültigkeit - likgiltighet
Gleichheit - likhet, jämlikhet
Gleichheitszeichen - likhetstecken
gleichkommen - kunnamäta sig (med), vara jämlike, motsvara (ngt)
gleichlautend - likalydande
gleichmachen - göra lika, jämna, utjämna
gleichmäßig - jämn, regelbunden, proportionerlig, symmetrisk
Gleichmäßigkeit - jämnhet, regelbundenhet
Gleichmut - jämnmod
Gleichnis - liknelse
gleichrangig - ha samma ställning, ha samma rang, vara lika viktig, ha
     samma betydelse
gleichschalten - likrikta
gleichschenkelig - likbent
gleichseitig - liksidig
gleichsetzen - likställa, jämställa
Gleichstand - jämviktsläge
gleichstellen - jämställa, likställa
Gleichstrom - likström
Gleichstrom - Anwendungen
Gleichung - ekvation
gleichwertig - likvärdig
gleichwinkelig - likvinklig
gleichwohl - likväl
gleichzeitig - samtidig, samtida, samtidigt, på samma gång
Gleis - spår, räls
Gleis - Zusatzerklärungen
gleiten - glida, sväva, flexa
gleitend - glidande
Gleitflug - glidflykt
Gleitflugzeug - glidflygplan
Gleitklausel - indexklausul
Gleitmittel - glidmedel
Gleitzeit - flextid
Gleitzeit - Anwendungen
Gletscher - glaciär, jökel
Gletscher - Anwendungen
Gletscher - Zusatzerklärungen
Gletscherbildung - glaciärbildning
Gletschereis - glaciäris
Gletscherfluss - glaciärälv
Gletscherspalte - glaciärspricka
Glied - lem, led, länk, del, släktled, term
gliedern - dela in, ordna, disponera, indela
Gliederung - indelning, ordnande, disposition
Gliedmaßen - extremiteter
glimmen - glimma, glöda
glimmen - Zusatzerklärungen
Glimmer - glimmer
Glimmstängel - cigg, ciggis, tagg
Glimmstengel - cigg, ciggis, tagg
glimpflich - lindrig, skonsam, mild
glitschig - halkig, hal, slirig
glitzern - glittra, blänka
Glitzern - glitter
global - global, omfattande, generell
Globus - jordglob, glob
Glöckchen - bjällra, pingla
Glocke - klocka, skälla, koskälla, dörrklocka, ostkupa, klockhatt
Glockenblume - blåklocka
Glockenblume - Anwendungen
Glockengeläut - klockringning, klämtning
Glockengießer - klockgjutare
Glockenläuten - klockringning
Glockenrock - klockad kjol
Glockenschlag - klockslag
Glockenspiel - klockspel
Glockenturm - klocktorn, klockstapel
Glockenturm - Anwendungen
glockig - klockformig
Glorie - gloria, helgongloria, glans
glorreich - ärorik, lysande
glorreich - Zusatzerklärungen
Glotzaugen - utstående ögon
glotzen - glo, stirra, glo på tv
Glück - lycka, framgång, medgång, tur
glückbringend - lyckobringande, lyckosam
Glucke - ligghöna, höna
glucken - skrocka, klucka, ruva, vilja ruva, uggla
glücken - lyckas
gluckern - klucka
glücklich - lycklig
glücklicherweise - lyckligtvis, som tur var
Glücksbringer - lyckobringare, maskot, amulett
glückselig - lycksalig, säll
glucksen - klucka, skrocka, gurgla
Glücksfall - lyckträff, slump, lycklig slump
Glückskind - turgubbe, lyckans ost
Glücksklee - fyrklöver, lyckoklöver
Glückspfennig - lyckopeng
Glückspilz - lyckans ost
Glücksritter - lycksökare, äventyrare
Glücksritter - Zusatzerklärungen
Glückssache - fråga om tur, hänga på turen
Glücksspiel - hasardspel, chansning, vågspel
Glücksspieler - spelare, hasardspelare
Glückssträhne - lyckosam period
Glückstag - lyckodag
Glückstag - Anwendungen
glückstrahlend - strålande av lycka
Glückstreffer - lyckträff
Glückwunsch - lyckönskan, lyckönskning, gratulation
Glückwunschkarte - gratulationskort
Glucose - glykos
Glühbirne - glödlampa
Glühbirne - Anwendungen
glühen - glöda, brinna, lysa, stråla, glödga
glühend - glödande
glühendheiß - glödhet, brännhet
Glühfaden - glödtråd
Glühlampe - glödlampa
Glühwein - vinglögg
Glühwein - Anwendungen
Glühwürmchen - lysmask
Glut - glöd, glödande getta, brinnande iver
Glutamat - glutamat
Gluten - gluten
Gluten - Anwendungen
Gluthitze - glödande hetta
Glykol - glykol
Glyzerin - glycerin
g-Moll - g-moll
Gnade - nåd
Gnadeakt - benådning
Gnadenfrist - nådatid, respit
Gnadenfrist - Zusatzerklärungen
Gnadengesuch - nådeansökan
gnadenlos - obarmhärtig, hård
Gnadenstoß - nådastöt
gnädig - nådig, mild
Gneis - gnejs
Gnom - gnom, dvärg
Gnu - gnu
Gobelin - gobeläng
Gokart - go-kart
Golanhöhen - Golanhöjderna
Gold - guld
Goldarbeit - guldarbete
Goldarmband - guldarmband
Goldader - guldåder
Goldallergie - guldallergi
Goldammer - gulsparv
Goldammer - Anwendungen
Goldbad - guldbad
Goldbarren - guldtacka
goldblond - guldblond
Goldbronze - guldbrons
Goldbuchstabe - guldbokstav
Goldbutt - rödspätta
Goldchance - guldchans
golden - av guld, guld-, gyllene
goldene Hochzeit - guldbröllop
goldfarben - guldfärgad
Goldfasan - guldfasan
Goldfasan - Anwendungen
Goldfieber - guldfeber
Goldfisch - guldfisk
Goldfischteich - guldfiskdamm
Goldgehalt - guldhalt
goldgelb - guldgul
Goldgräber - guldgrävare
Goldgrube - guldgruva
Goldhalsband - gudhalsband, guldkedja
goldhaltig - guldhaltig
Goldhamster - guldhamster
Goldhamster - Anwendungen
goldig - rar, gullig
Goldkäfer - guldbagge
Goldklumpen - guldklimp
Goldkrone - guldkrona
Goldlack - gyllenlack, lackviol
Goldlamee - guldlamé
Goldlegierung - guldlegering
Goldmedaille - guldmedalj
Goldmedaille - Anwendungen
Goldmedaillengewinner - guldmedaljör
Goldmedaillon - guldmedaljong
Goldmünze - guldmynt
Goldornament - guldornament
Goldpapier - guldpapper
Goldplombe - guldplomb
Goldpokal - guldpokal
Goldrahmen - guldram
Goldrausch - guldfeber
Goldrausch - Anwendungen
Goldregen - gullregn
Goldreserve - guldreserv
Goldrute - gullris
Goldschimmer - guldskimmer
Goldschmied - guldsmed
Goldschmiede - guldsmide
Goldschmiedin - guldsmed
Goldschmuck - guldsmycke
Goldschnitt - guldsnitt
Goldstempel - guldstämpel
Golduhr . guldklocka
Goldwaage - guldvåg
Goldwährung - guldmyntfot
Golf - golf, bukt
Golfball - golfboll
Golfcaddy - golfcaddy
Golfführer - golfguide
Golfplatz - golfbana
Golfplatz - Anwendungen
Golfregeln - golfregler
Golfschläger - golfklubba
Golfstrom - Golfströmmen
Golfwagen - golfbil
Gondel - gondol, linbanekorg
Gondolier - gondoljär
gondeln - åka, köra, kajka
Gong - gonggong
Gongschlag - gonggongslag
gönnen - unna
Gönner - gynnare, beskyddare
gönnerhaft - beskyddande, nedlåtande
Gönnermiene - beskyddarmin
Gonorrhö - gonorré
Gonorrhöe - gonorré
Goodwill - goodwill
googeln - googla
Gör - unge
Gürtelreifen - gördeldäck
Göre - skitunge, flicksnärta
Gorilla - gorilla
Gospel - gospel
Gospelchor - gospelkör
Gospelfest - gospelfest
Gospelfestival - gospelfestival
Gospelkonzert - gospelkonsert
Gospelmusik - gospelmusik
Gospelsänger - gospelsångare
Gospelsängerin - gospelsångerska
Gosse - rännsten
Götaland - Götaland
Gote - got
Gotik - gotik
gotisch - gotisk
Gotizismus - göticism
Gotland - Gotland
Gott - Gud, gud
Gott sei Dank! - gudskelov
gottähnlich - gudalik
gottbegnadet - gudabenådad
Göttersage - gudasaga
Göttersage - Anwendungen
Götterspeise - gudaspis, fruktgelé
Gottesdienst - gudstjänst
Gottesdienst - Anwendungen
Gottesfurcht - gudsfruktan
gottesfürchtig - gudfruktig
Gottesglaube - gudstro
Gotteshaus - tempel, kyrka
Gotteshaus - Zusatzerklärungen
Gotteslästerer - hädare
Gotteslästerung - hädelse
Gottesmutter - Guds moder, jungfru Maria
Gottessohn - Guds son
Gottheit - gudom, gudomlighet
Göttin - gudinna
göttlich - gudomlig, gudalik, guda-, Guds
Göttlichkeit - gudomlighet
göttliche Gabe - gudagåva
gottlob - gudskelov
gottlos - gudlös, ogudaktig, syndig
Gottlosigkeit - gudlöshet, synd
Gottvater - Gud Fader
gottverdammt - förbannad, förbasskad, satans
gottverlassen - gudsförgäten, eländig, övergiven av Gud
Gottvertrauen - förtröstan på Gud, förlitan på Gud
Götze - avgud
Götzenbild - avgudabild, beläte
Gourmand - gourmand
Gourmet - gourmé
Gouvernante - guvernant
Gouverneur - guvernör
GPS-Empfänger - gps-mottagare
Grab - grav
Grab - Anwendungen
Grabbiene - grävbin
graben - gräva, schakta
graben - Anwendungen
Graben - dike, skyttegrav, vattengrav
Grabenrand - dikeskant, dikesren
Grabesstille - gravlik tystnad
Grabesstimme - gravlik röst
Grabfund - gravfynd
Grabgewölbe - gravkor
Grabhügel - gravkulle, gravhög
Grabhügel - Zusatzerklärungen
Grabkammer - gravkammare
Grabkapelle - gravkapell
Grabmal - gravvård, gravsten
Grabmal - Zusatzerklärungen
Grabrede - gravtal
Grabschändung - gravplundring
Grabstätte - grav, gravplats
Grabstein - gravsten, gravvård
Grad - grad, nyans, steg, teckengrad
Gradeinteilung - gradering, gradindelning
Gradient - gradient, lutning, sluttning
gradieren - gradera
Gradierung - gradering
Gradmesser - mått, måttstock
graduieren - utexaminera, ge akademisk examen, förläna akademisk
     examen, gradera
Graduieren - gradering
graduiert - med akademisk examen, utexaminerad
Gradunterschied - gradskillnad
Gradzahl - gradtal
Graf - greve
Graffiti - graffiti, klotter
Graffiti - Zusatzerklärungen
Grafik - grafik
Grafik-Designer - grafiskformgivare
Grafiker - grafiker
Grafikerin - grafiker
Gräfin - grevinna
grafisch - grafisk
Grafit - grafit
Grafologe - grafolog
Grafologie - grafologi
grafologisch - grafologisk
Grafschaft - grevskap
Grahammehl - grahamsmjöl
Gram - sorg, bekymmer, grämelse
grämen - bekymra, gräma, smärta, gräma sig, sörja
grämlich - misslynt, sur, surmulen, vresig
Gramm - gram
Grammatik - grammatik
grammatikalisch - grammatisk
grammatisch - grammatisk
Grammatit - grammatit, tremolit
Grammofon - grammofon
Grammophon - grammofon
Granada - Granada
Granat - granat, räka
Granatapfel - granatäpple
Granate - granat, rökare, kanonboll
Granatfeuer - granateld
Granatguano - granatguano
Granatsplitter - granatskärva, granatsplitter
Granatwerfer - granatkastare
grandios - grandios
Granit - granit
Granit - Anwendungen
Granne - borst
Granulat - granulat
Grapefruit - grapefrukt
Graphik - grafik
Graphik-Designer - grafiskformgivare
Graphiker - grafiker
Graphikerin - grafiker
graphisch - grafisk
Graphit - grafit
Graphologe - grafolog
Graphologie - grafologi
graphologisch - grafologisk
Gras - gräs
Gras - Anwendungen
grasbedeckt - grästäckt, gräsbevuxen
Grasbrand - gräsbrand
Grasbüschel - grästuva
Grasbüschel - Anwendungen
Grasdach - grästak
grasen - beta, gå på bete
grasgrün - gräsgrön
Grashalm - grässtrå
Grashalm - Anwendungen
Grashüpfer - gräshoppa
Grashüpfer - Anwendungen
Grasmücke - sångare
Grasnarbe - grästorv
Graspollen - gräspollen
Graspollen - Anwendungen
Grassamen - gräsfrö
Grassamen - Anwendungen
grassieren - grassera, härja
grassieren - Zusatzerklärungen
grässlich - gräslig, hemsk, förskräcklig, ohygglig
Grässlichkeit - gräslighet, hemskhet, förskräcklighet
Grat - bergsrygg, bergskam, grad
Gräte - ben, fiskben
grätenlos - benfri
Grätenschritt - saxa skidorna
Gratifikation - gratifikation
grätig - benig, sur, retlig
gratinieren - gratinera
gratis - gratis
Gratisprobe - gratisprov
Gratisprobe - Anwendungen
Grätsche - gren, grenhopp
grätschen - göra grenhopp (över), stå med benen brett isär
Gratulant - gratulant
Gratulation - gratulation
gratulieren - gratulera, lyckönska
gratulieren - Zusatzerklärungen
grau - grå
Grau - grått, tristess
Graubrot - bröd av vete- och rågmjöl
Graubünden - Graubünden
Gräuel - avsky, fasa, ohygglighet, grymhet
Gräuelmärchen - skräckhistoria
Gräueltat - ogärning, skändlighet
grauen - gry
Grauen - skräck, fasa
grauenhaft - fasansfull, hemsk, förskräcklig
Graugans - grågås
Graugans - Anwendungen
grauhaarig - gråhårig
gräulich - gråaktig, avskyvärd, gräslig, hemsk
graumeliert - gråmelerad. gråsprängd
Graupe - korngryn
Graupel - snöhagel
Graureiher - gråhäger
Graureiher - Anwendungen
grausam - hemsk
Grausamkeit - grymhet, hemskhet
grausen - gripas av fasa, gripas av skräck,gripas av rädsla
Grausen - fasa, skräck
grausig - fasansfull, ohygglig, otäck
grausig - Zusatzerklärungen
Grauzone - gråzon
Graveur - gravör
gravieren - gravera
Gravierung - gravering, gravyr
Gravitation - gravitation
Gravitationsgesetz - tyngdlagen
Grazie - grace
graziös - graciös
Greif - grip
greifbar - gripbar, konkret, påtaglig, tillgänglig
greifen - gripa, fatta, ta
Greifvogel - rovfågel
Greifzange - griptång
Greis - åldring, gamling, mycket gammal man
greisenhaft - gubbig, gubbaktig, senil
greisenhaft - Zusatzerklärungen
Greisin - åldring, mycket gammal kvinna
grell - gräll, skarp, gäll
grellbunt - gräll, skrikig
Gremium - utskott, kommitté
Grenzabfertigung - passkontroll och tullkontroll
Grenzbereich - gränsområde
Grenze - gräns
Grenze - Anwendungen
grenzen - gränsa (till)
grenzenlos - gränslös, utan gränser, oändlig
Grenzfall - gränsfall
Grenzgebiet - gränsområde, angränsande område
Grenzkonflikt - gränskonflikt, gränstvist
Grenzkontrolle - gränskontroll
Grenzkontrolle - Anwendungen
Grenzlinie - gränslinje, linje
grenznah - nära gränsen
Grenzposten - gränsvakt
Grenzschutz - gränsskydd, gränspolisen
Grenzstein - gränssten
Grenzstein - Anwendungen
Grenzübergang - gränsövergång
Grenzverkehr - gränstrafik
Grenzverkehr - Anwendungen
Grenzwert - gränsvärde
Grenzzwischenfall - gränsintermezzo
Grenzzwischenfälle - gränsoroligheter
Greuel - avsky, fasa, ohygglighet, grymhet
Greuelmärchen - skräckhistoria
Greueltat - ogärning, skändlighet
greulich - gråaktig, avskyvärd, gräslig, hemsk
Grieche - grek
Griechenland - Grekland
Griechin - grekiska
griechisch - grekisk
Griechisch - grekiska
griechisch-orthodox - grekisk-ortodox
griesgrämig - butter, vresig, trumpen
Grieß - mannagryn, grus
Grieß - Zusatzerklärungen
Grießbrei - mannagrynsgröt
Griff - grepp, tag, handtag, handgrepp, trycke, knopp, skaft
Griffel - stift, finger
griffig - behändig, hanterlig, som ligger bra i handen, som ger bra grepp,
     stadig
Grill - grill
Grill - Anwendungen
Grille - syrsa
Grillen - nycker, griller
grillen - grilla
Grillplatz - grillplats
Grillplatz - Anwendungen
Grillspieß - grillspett
Grillspieß - Anwendungen
Grimasse - grimaser
grimmig - bister, ilsken
Grind - skorv
grinsen - flina, hånle
grinsen - Zusatzerklärungen
Grinsen - flin, hånleende
Grippe - influensa
Grippe - Anwendungen
Grippevirus - influensavirus
Grippevirus - Anwendungen
Grippewelle - influensaepidemi
Grips - förstånd
grob - grov, grovkornig, oförskämd, ovettig, rå, hårdhänt
Grobheit - oförskämdhet, ohövlighet, grovhet
Grobian - grobian, buffel
grobkörnig - grovkornig
grobmaschig - grovmaskig
grölen - skräna, skråla, vråla
Groll - agg, groll
Groll - Zusatzerklärungen
grollen - vara sur (på), vara arg (på), mullra
Grönland - Grönland
Gros - flertal, merpart, gross
Groschen - tiopfenningsmynt, groschen, slant, styver
Groschenroman - billig roman
groß - stor, lång
groß - Zusatzerklärungen
Großabnehmer - storkund
großangelegt - stort upplagd, i stor tankar om
großartig - storartad, storslagen, fantastisk
Großaufnahme - närbild
großäugig - storögd
Großbetrieb - storföretag, storindustri, gård
Großbetrieb - Zusatzerklärungen
Großbrand - stor eldsvåda, stor brand
Großbritannien - Storbritannien
Großbuchstabe - stor bokstav
Größe - storlek, format, längd
Größe - Zusatzerklärungen
Großeinkauf - storköp
Großeltern - morföräldrar, farföräldrar
Großenkel - barnbarnsbarn
Großenkelin - barnbarnsbarn
Größenordnung - storleksordning
großenteils - till stor del
Größenverhältnis - storleksförhållande, proportion
Größenwahn - storhetsvansinne
größenwahnsinnig - som lider av storhetsvansinne
Große(r) - de stora, de vuxna, de mäktiga
Großfahndung - stor spaningsaktion, storskalig spaningsaktion,
     intensiv spaning
Großfamilie - storfamilj, familjekollektiv
Großgrundbesitzer - stor landägare, stor markägare
Großhandel - grosshandel
Großhandelspreis - grossistpris, partipris
Großhändler - grossist, grosshandlare
Großhandlung - grossisthandel, partihandel, engroshandel
großherzig - storsint, ädelmodig
großherzig - Zusatzerklärungen
Großherzog - storhertig
Großherzogin - storhertiginna
Großhirn - storhjärnan
Großindustrielle(r) - industriledare, storindustriföretagare
Grossist - grossist
Großkapital - storfinans, storkapital
Großkonzern - storkoncern
großkotzig - skitviktig, skrävlande
Großküche - storkök
Großkundgebung - massmöte
Großmacht - stormakt
Großmacht - Anwendungen
Großmama - farmor, mormor
Großmaul - skrytmåns, skrävlare
Großmaul - Zusatzerklärungen
Großmut - storsinthet, ädelmod
großmütig - storsint, ädelmodig
großmütig - Zusatzerklärungen
Großmutter - mormor, farmor
Großonkel - fars farbror, mors farbror, fars mormor, mors mormor
Großpapa - farfar, morfar
Großraum - med omgivning
Großraumbüro - kontorslandskap
Großraumwagen - sittvagn
Großrechner - stordator
Großreinemachen - storstädning
großschreiben - skriva med stor bokstav
Großschreibung - stor bokstav. skrivning med stor bokstav, stor
     begunnelsebokstav. skrivning med stor begynnelsebokstav
Großsegel - storsegel
großsprecherisch - skrävlande, skrytsam
großspurig - vräkig, uppblåst, bredspårig
großspurig - Zusatzerklärungen
Großstadt - storstad
Großstadt - Anwendungen
Großstädter - storstadsbo
Großstädterin - storstadsbo
großstädtisch - storstads-, storstadens, storstadsmässig
Großtante - fars faster, mors faster, fars moster, mors moster
Großtat - stordåd, storverk, bedrift
Großteil - flertal, huvuddel, största del
größtenteils - till större delen, till största delen
größmöglich - största möjliga
großtuerisch - skrytsam, skrävlande
großtun - skryta, skrävla
Großunternehmen - storföretag
Großvater - morfar, farfar
Großverdiener - höginkomsttagare
Großwild - storvilt
Großwildjagd - storviltjakt
großziehen - fostra, föda upp
großziehen - Zusatzerklärungen
großzügig - generös, storslagen, frikostig, liberal, storsint, vidsynt,
     överseende
grotesk - grotesk
Groteske - grotesk
Grotte - grotta
Grotte - Anwendungen
Grübchen - smilgrup, skrattgrop, grop
Grube - grop, gruva, grav
Grube - Zusatzerklärungen
Grübelei - grubbel, grubbleri
grübeln - grubbla på, grubbla över, fundera på, fundera över
Grubenarbeiter - gruvarbetare
Grubenunglück - gruvolycka
Grübler - grubblare
grüblerisch - grubblande, inåtvänd
grüezi - hej
Gruft - gravvalv, gravkor, krypta, stor familjegrav
grün - grön, färsk, omogen
grün - Zusatzerklärungen
Grün - grönt, grönska, green
Grünalge - grönalg
Grünalge - Anwendungen
Grünanalage - grönområden
Grund - grund, jord, mark, grynna, botten, bakgrund, grundval, skäl,
     anledning, orsak, grund, motiv
Grundausbildung - grundutbildning
Grundbesitz - fast egendom, jordegendom
Grundbesitzer - jordägare, markägare, tomägare
Grundbesitzer - Zusatzerklärungen
Grundbuch - fastighetsbok, fastighetsregister
Grundbuchauszug - utdrag ur fastighetsregistret
grundehrlich - genomhederlig, fullständig ärlig
gründen - grunda, grundlägga, lägga grunden till, bilda, etablera, sätta upp,
     basera, stödja, bygga på
Gründer - grundare, grundläggare
Gründer - Zusatzerklärungen
Gründerin - grundare, grundläggare
grundfalsch - helt fel
Grundfarbe - grundfärg, bottenfärg
Grundfarbe - Zusatzerklärungen
Grundfläche - yta, bas, basyta
Grundgebühr - grundavgift, abonnemangavgift
Grundgedanke - grundtanke
Grundgehalt - grundlön
Grundgesetz - grundlag, författning
Grundgesetz - Zusatzerklärungen
grundieren - grunda
Grundierung - grundning, grundering, grundfärg
Grundkapital - stamaktiekapital
Grundkenntnisse - baskunskaper
Grundkurs - grundkurs
Grundlage - underlag, basis, grundval
Grundlagenforschung - grundforskning
grundlegend - grundläggande, fundamental
gründlich - grundlig, ordentlig
gründlich - Zusatzerklärungen
Gründlichkeit - grundlighet
Grundlinie - bas, baslinje
Grundlohn - grundlön, baslön
grundlos - grundlös, ogrundad, utan grund
Grundmauer - grund
Grundnahrungsmittel - baslivsmedel
Gründonnerstag - skärtorsdag
Grundprinzip - grundläggande princip
Grundrechnungsarten - de fyra räknesätten
Grundrechte - allmänna fri- och rättigheter
Grundregel - grundregel
Grundriss - plan, planritning, grundritning, kortfattad framställning
Grundsatz - princip, grundsats
Grundsatz - Zusatzerklärungen
Grundsatzfrage - principfråga
grundsätzlich - principiell, principiellt, av princip
Grundsteinlegung - grundstenen läggs, grundstenen lades
Grundstoff - grundämne
Grundstück - tomt, fastighet
Grundstück - Zusatzerklärungen
Grundstücksmakler - fastighetsmäklare
Grundstudium - grundutbildning
Grundübel - grundläggande fel
Gründung - grundläggning, grundande, bildande, etablering, fundament,
     grund
grundverkehrt - fullkommlig felaktig, helt fel
grundverschieden - totalt olika, diametralt motsatta
Grundwasser - grundvatten
Grundwasser - Anwendungen
Grundwasserspiegel - grundvattennivå
Grundwehrdienst - grundutbildning
Grundwortschatz - centralt ordförråd
Grundzahl - grundtal
Grundzahl - Anwendungen
Grundzug - grunddrag, huvuddrag
grünen - grönska, frodas
grünen - Zusatzerklärungen
Grüne(r) - skogvaktare, klädd i grön uniform, de gröna
Grünfläche - gräsplan, gräsmatta, grönområde
Grünfutter - grönfoder
Grunge - grunge
Grunge-Style - grunge stil
Grüngürtel - bälte av grönområde
Grünkohl - grönkål
Grünkohl - Anwendungen
grünlich - grönaktig
Grünschnabel - spoling, ung spoling
Grünspan - ärg
Grünspecht - gröngöling
Grünstreifen - mittremsa, vägren
Grünstreifen - Zusatzerklärungen
grunzen - grymta
Gruppe - grupp, arbetsgrupp, team, klunga, hop, koncern
Gruppenarbeit - grupparbete
Gruppenbild - gruppbild, gruppfotografi
Gruppenreise - gruppresa
Gruppenreise - Anwendungen
Gruppensex - gruppsex
Gruppentherapie - gruppterapi
gruppieren - gruppera, gruppera sig, ställa upp sig
Gruselgeschichte - skräckhistoria
gruselig - hemsk, kuslig, ruskig
gruselig - Zusatzerklärungen
gruseln - känna sig kuslig, känna sig kuslig till mods
Gruß - hälsning
grüßen - hälsa
Grütze - saftpudding, sagogryn
Grütze - Zusatzerklärungen
G-Schlüssel - g-klav, violinklav
gucken - titta, kika
Guckloch - titthål
Guerilla - gerilla
Guerillakämpfer - gerillasoldat
Guerillakrieg - gerillakrig
Guillotine - giljotin
guillotinieren - giljotinera
Gulasch - gulasch
Gulaschsuppe - gulaschsoppa
Gulden . gulden
gültig - giltig, gällande
gültig - Zusatzerklärungen
Gültigkeit - giltighet, laga kraft
Gültigkeitsdauer - giltighetstid
Gummi - gummi, radergummi, kautschuk
Gummiabsatz - gummiklack
Gummiarbeiter - gummiarbetare
Gummiball - gummiboll
Gummiband - gummiband, gummmisnodd, resår
Gummiband - Zusatzerklärungen
Gummibärchen - sega björnar
Gummibaum - gummiträd, fikus
Gummibaum - Zusatzerklärungen
Gummiboot - gummibåt
gummieren - gummera
Gummierung - gummering
Gummifabrik - gummifabrik
Gummifabrik - Anwendungen
Gummigesicht - gummiansikte
Gummihandschuh - gummihandske
Gummiindustrie - gummiindustri
Gummikleidung - gummikläder
Gummiknüppel - gummibatong
Gummilösung - solution, gummilösning
Gummimatratze - gummimadrass
Gummimatte - gummimatta
Gummiparagraf - gummiparagraf
Gummiparagraph - gummiparagraf
Gummiplantage - gummiplantage
Gummiprodukt - gummiprodukt
Gummipuppe - gummidocka
Gummirad - gummihjul
Gummireifen - gummidäck, däck
Gummiring - gummisnodd, gummiring, gummipackning
Gummischlauch - gummislang
Gummisohle - gummisula
Gummisohle - Anwendungen
Gummistempel - gummistämpel
Gummistiefel - gummistövel
Gummistiefel - Anwendungen
Gummistock - gummibatong
Gummistrumpf - stödstrumpa
Gummizelle - madrasserad cell
Gunst - gunst, ynnest
günstig - gynnsam, fördelaktig, förmånlig, tillfredsställande
günstigstenfalls - bästa fall, lyckligaste fall
Günstling - favorit, gunstling, protegé
Gurgel - strupe
gurgeln - gurgla
Gurgeln - gurgling
Gurke - gurka
Gurke - Anwendungen
Gurkensalat - gurksallad, inlagd gurka
Gurkensamen - gurkfrö
Gurkenscheibe - gurkskiva
Gurkenscheibe - Anwendungen
Gurkenwasser - gurkvatten
gurren - kuttra, kurra
gurren - Zusatzerklärungen
Gurt - bälte, rem, säkerhetsbälte
Gurt - Zusatzerklärungen
Gürtel - bälte, livrem, skärp
Gürtel - Zusatzerklärungen
Gürtellinie - midja
Gürtelreifen - gördeldäck, radialdäck
Gürtelrose - bältros
Gürtelschnalle - spänne
Gürteltasche - midjeväska
Gürteltasche - Anwendungen
Gürteltier - bälta
gurten - sätta på sig säkerhetsbälte
Gurtmuffel - vägra använda bälte
Gurtpflicht - bältesplikt
Gurtpflicht - Anwendungen
Guru - guru
Guss - gjutande, gjutning, gjutgods, skur, regnskur, glasyr
Gusseisen - gjutjärn
Gusseisen - Anwendungen
gusseisern - gjutjärn-, gjutjärns-
gut - god, bra, fin, duktig, snäll
Gut - gods, egendom, ägodelar, herrgård, lantegendom, frakt, varor
Gutachten - utlåtande, expertutlåtande, omdöme
Gutachter - expert, sakkunnig, besiktningsman
gutartig - snäll, godartad
gutartig - Zusatzerklärungen
gutaussehend - snygg, som ser bra ut
gutbezahlt - bra betald
gutbürgerlich - solitt borgerlig
Gutdünken - gottfinnande, godtycke
Güte - godhet, snällhet, kvalité
Güteklasse - kvalitetsklass, kvalitet
Gutenachtkuss - godnattskyss, godnattpuss
Gute(r) - snälla
Güterabfertigung - godsexpedition
Güterbahnhof - godsbangård
Gütergemeinschaft - giftorätt
Gütertrennung - äktenskapsförord
Güterverkehr - godstrafik
Güterwagen - godsvagn
Güterzug - godståg
Güterzug - Anwendungen
gutgehen - njuta av
gutgelaunt - på gott humör
gutgemeint - välment
gutgläubig - godtrogen
Guthaben - tillgodohavande
Guthabenkarte - kontantkort
gutheißen - godkänna, godta, gilla
gutherzig - godhjärtad
gütig - god, vänlig, godhjärtad
gütlich - vänskaplig, fredlig, godo
gutmachen - gottgöra, reparera
gutmütig - godmodig, hygglig, snäll
gutmütig - Zusatzerklärungen
Gutmütigkeit - godmodighet, hygglighet
Gutsbesitzer - godsägare
Gutsbesitzerin - godsägare, kvinnlig godsägare
Gutschein - tillgodokvitto, rabattkupong
Gutschein - Zusatzerklärungen
gutschreiben - gottskriva
Gutschrift - kreditering, gottskrivande, tillgodohavande
Gutsherr - godsherre, godsägare
Gutshof - gods, herrgård, sätesgård, säteri
Gutshof - Zusatzerklärungen
gutsituiert - välbärgad, välsituerad
gutsitzend - välsittande
gutstehen - ha det bra
Gutsverwalter - godsförvaltare
guttun - göra gott
guttural - guttural
gutwillig - godvillig, frivillig
Gymnasialabschluss - gymnasiekompetens
Gymnasialbildung - gymnasieutbildning
Gymnasiallehrer(in) - gymnasielärare
Gymnasiast(in) - elev, gymnasieelev
Gymnasium - gymnasium, gymnasieskola
Gymnast - sjukgymnast
Gymnastik - gymnastik
Gymnastik treiben - gymnastisera
Gymnastikanzug - gymnastikdräkt
Gymnastikhochschule - gymnastikhögskola
Gymnastikhose - gymnastikbyxor
Gymnastikinstruktor - gymnastikinstruktör
Gymnastikklub - gymnastikklubb
Gymnastiklehrer - gymnastiklärare
Gymnastikstunde - gymnastiklektion
Gymnastiksaal - gymnastiksal
Gymnastikschuhe - gymnastiksko
Gymnastikübung - gymnastikövning
Gymnastikunterricht - gymnastikundervisning
Gymnastikverein - gymnastikförening
Gymnastin - sjukgymnast, kvinnlig sjukgymnast
gymnastisch - gymnastisk
Gymnosperme - gymnosperm
Gynäkologe - gynekolog
Gynäkologie - gynekologi
Gynäkologin - gynekolog, kvinnlig gynekolog
gynäkologisch - gynekologisk
Gynandrie - gynandri
Gynäzeum - gyneceum, gynaeceum
Gyros - gyros
Gyrometer - gyrometer
Gyroskop - gyroskop
gyroskopisch - gyroskopisk
 
 
Das aktuelle Lehrwerk, das eine Mischung aus Wörterbuch, Landeskunde und Stillehre für Neulinge der schwedischen Sprache darstellt, wird permanent erweitert und verbessert. Wir sind daher für Anregungen offen und sind auch bereit von unseren Lesern gewünschte Worte mit aufzunehmen und zu erklären. Jede Anregung ist uns willkommen.
 
Da das gesamte Werk eine Entwicklung aus einer über 30-jährigen Erfahrung im Sprachunterricht darstellt, ist es verständlich, dass wir jeden ungenehmigten Kopierversuch rechtlich verfolgen werden. Wir genehmigen jedoch grundsätzlich die kostenlose Übernahme einzelner Erklärungen oder Hinweise, vorausgesetzt, dass ein deutlich sichtbarer Hinweis mit Link zu dieser Site über, neben oder innerhalb des übernommenen Textes zu finden ist.