Verzeichnis der deutschen Worte mit Übersetzungen

na - nå, så ja, verkligen
Nabe - nav
Nabel - navel
Nabelbinde - navelbinda
Nabelbruch - navelbrock
Nabelbruchband - navelbrockband
Nabelentzündung - navelinflammation
Nabelflechte - tuschlav
Nabelschnecke - navelsnäcka
Nabelschnur - navelsträng
Nabelschwein - navelsvin
nach - till, åt, efter, enligt
nachäffen - apa efter, härma
nachahmen - härma, imitera, ta efter, efterlikna
nachahmenswert - föredömlig, exemplarisk
Nachahmung - härmning, imitering, kopia, imitation, efterapning
Nachahmung - Zusatzerklärungen
Nachbar - granne
Nachbar - Anwendungen
Nachbardienst - granntjänst
Nachbardorf - grannby
Nachbargrundstück - granntomt
Nachbarin - granne, grannfru
Nachbarkinder - grannbarn
Nachbarland - grannland
nachbarlich - angränsande, närbelägen, grann-
Nachbarschaft - grannskap
Nachbarschaft - Anwendungen
Nachbarstaat - grannstat
Nachbarvolk - grannfolk
Nachbehandlung - efterbehandling, eftervård
Nachbehandlung - Zusatzerklärungen
nachbestellen - efterbeställa
Nachbestellung - efterbeställning
nachbeten - rabbla efter, säga efter, upprepa, mekanisk upprepa
nachbilden - kopiera, efterbilda
nachbilden - Zusatzerklärungen
Nachbildung - kopia, efterbildning
nachdem - efter, att, sedan, eftersom, då
nachdenken - fundera, tänka efter
nachdenken - Zusatzerklärungen
Nachdenken - eftertanke
nachdenklich - fundersam, eftertänksam, tankfull
nachdrängen - tränga på
Nachdruck - eftertryck, betoning, eftertryckning, omtryck, omtryckning
nachdrucken - trycka om, ge ut i omtryck
nachdrücklich - eftertrycklig, bestämd, eftertrycklingen, med eftertryck,
     bestämt
nacheifern - försöka efterlikna ngn, sträva efter att bli lik ngn
nacheilen - skynda efter ngn
nacheinander - efter varandra
nachempfinden - förstå, kunna förstå, känna efter
Nachentrichtung - fyllnadsinbetalning
nacherzählen - återberätta
Nachfahr - avkomling, ättling, avkomma
Nachfahr - Zusatzerklärungen
nachfahren - åka efter, köra efter, komma efter
Nachfeier - efterfest, eftersläckning
Nachfolge - efterträdande, efterträdelse, succession
nachfolgen - följa, följa efter, efterträda
Nachfolger - efterträdare, efterföljare
Nachfolger - Zusatzerklärungen
Nachforderung - ytterligare fordran, ytterligare krav, senare fordran,
     bestämtsenare krav
nachforschen - göra efterforskningar
Nachforschung - efterforskning, undersökning
Nachfrage - efterfrågan, efterfråga, förfrågan, förfrågning
Nachfrage - Zusatzerklärungen
nachfragen - höra efter, höra sig för
nachfühlen - förstå, kunna förstå, känna efter
nachfüllen - fylla på
nachgeben - ge efter, ge vika
Nachgebühr - lösen
Nachgeburt - efterbörd
nachgehen - gå efter, följa ngn, sköta
nachgemacht - imiterad, kopierad, förfalskad
Nachgeschmack - eftersmak
nachgiebig - eftergiven, undfallande, elastisk, tänjbar
Nachgiebigkeit - eftergivenhet, undfallenhet
nachgießen - fylla på
nachgrübeln - grubbla på, grubbla över
nachgucken - titta efter
nachhaltig - varaktig, bestående
nachhelfen - bättra på, hjälpa upp, driva på
nachher - sedan, efteråt, senare
nachher - Zusatzerklärungen
Nachhilfe - hjälp med läxorna, läxhjälp, privatlektion
nachhinein - i efterhand, efteråt, senare
Nachhinein - i efterhand, efteråt, senare
Nachholbedarf - uppdämt behov, kompensationsbehov
nachholen - ta igen, hämta senare
Nachhut - eftertrupp
nachjagen - sätta efter, vara i hälarna på, jaga efter
Nachkomme - avkomling, ättling
Nachkomme - Zusatzerklärungen
nachkommen - komma efter, följa efter, hinna med, hänga med, efterkomma,
     hörsamma
Nachkommenschaft - avkomlingar, ättlingar, efterkommande, avkomma
Nachkömmling - sladdbarn
Nachkriegszeit - efterkrigstid
Nachlass - kvarlåtenskap, dödsbo, nedsättning, prisnedsättning, rabatt
nachlassen - släppa efter (på), lossa på, sätta ned, slå av, ge rabatt,
     efterskänka, avta, minska, mattas (av), bli sämre
nachlässig - slarvig, vårdslö, nonchalant, likgiltig
Nachlässigkeit - slarvighet, slarv, vårdslöshet, nonchalans, likgiltighet
nachlaufen - springa efter
Nachlese - efterskörd
nachlesen - läsa igenom, läsa om, slå upp, kontrollera
nachliefern - levrera efteråt, levrera senare, skicka efteråt, skicka senare
nachlösen - lösa i efterhand, lösa på tåget
nachmachen - härma, imitera, ta efter, förfalska
nachmachen - Zusatzerklärungen
nachmessen - mäta en gång till, kontrollmäta
Nachmittag - eftermiddag
Nachmittag - Anwendungen
nachmittags - på eftermiddagen
Nachmittagsblume - middagsblomma
Nachmittagsgottesdienst - eftermiddagsgudstjänst, aftonsång
Nachmittagskaffee - eftermiddagskaffe
Nachmittagsschlaf - eftermiddagsslummer, eftermiddagssömn
Nachmittagsschläfchen - eftermiddagslur
Nachmittagssonne - eftermiddagssol
Nachmittagszeitung - eftermiddagstidning
Nachnahme - postförskott, efterkrav
Nachnahmegebühr - efterkravsprovision, postförskottsavgift
Nachnahmepaket - paketpostförskott
Nachname - efternamn
Nachname - Anwendungen
nachplappern - rabbla efter, säga efter, upprepa
Nachporto - lösen, tilläggsporto, straffporto
nachprüfen - kontrollera, undersöka
Nachprüfung - kontroll, omprovet
nachrechnen - räkna igenom, kontrollräkna, räkna efter
Nachrede - förtal
Nachricht - meddelande, rapport, nyhet
Nachricht - Anwendungen
Nachrichtenagentur - nyhetsbyrå, telegrambyrå
Nachrichtendienst - underrättelsetjänst, nyhetsbyrå, telegrambyrå
Nachrichtensatellit - telesatellit, kommunikationssatellit
Nachrichtensendung - nyhetssändning
Nachrichtensprecher - nyhetsuppläsare
Nachrichtensprecherin - nyhetsuppläsare
nachrücken - flytta fram, flytta sig, flytta efter, efterträda
Nachruf - dödsruna, nekrolog
nachrufen - ropa efter ngn
nachrüsten - extrautrusta, rusta upp
Nachrüstung - extrautrustning, komplettering med extrautrustning,
     upprustning
nachsagen - säga efter, upprepa
Nachsaison - eftersäsong
Nachsaison - Anwendungen
nachschenken - fylla på
nachschicken - eftersända, skicka efteråt (till), skicka senare (till)
Nachschlag - ta om, hämta mera
nachschlagen - slå upp
Nachschlagewerk - uppslagsbok, uppslagsverk
Nachschlagewerk - Zusatzerklärungen
Nachschlüssel - extranyckel, nyckelkopia
Nachschrift - efterskrift, postskriptum
Nachschub - underhåll, förstärkning, förnödenheter
nachsehen - se efter, titta efter, slå upp, gå igenom
Nachsehen - bli lurad på konfekten, dra det kortare strået
nachsenden - eftersända
Nachsendung - eftersändning
Nachsicht - överseende, förståelse, tolerans
nachsichtig - överseende, förstående
Nachsilbe - efterstavelse, suffix
nachsinnen - grubbla, tänka efter
nachsitzen - sitta kvar
Nachsommer - brittsommar, indiansommar
Nachsorge - eftervård
Nachspeise - efterrätt, dessert
Nachspeise - Anwendungen
Nachspeise - Zusatzerklärungen
Nachspiel - efterspel, följd, postludium, epilog
nachsprechen - säga efter, upprepa
nächst - nästa, närmaste, följande, första, näst, näst efter, alldeles nära,
     helt nära
nachstarren - stirra efter
nachstehend - nedanstående, följande, nedan, i det följande
nachsteigen - springa efter
nachstellen - justera, reglera, efterställa, springa efter, försöka fånga
Nächstenliebe - människokärlek, kärlek till nästan
nächstens - inom den närmaste tiden, snart, någon gång inom den
     närmaste tiden
Nächste(r) - nästa
Nächste(s) - nästa, härnäst
nächstliegend - rimligast, närmast
nächstliegend - Zusatzerklärungen
nachsuchen - ansöka om
Nacht - natt
nachtaktiv - aktiv endast nattetid
Nachtarbeit - nattarbete
nachtblind - nattblind
Nachtblindheit - nattblindhet
Nachtblume - nattblomma
nachtblau - nattblå
Nachtbrise - nattbris
Nachtbus - nattbuss
Nachtcreme - nattkräm
Nachtdienst - nattjänstgöring, nattjour
Nachtdienst - Zusatzerklärungen
Nachteil - nackdel
nachteilig - ofördelaktig, ogynnsam, negativ
nächtelang - som varar flera nätter, som varar många nätter, flera nätter,
     under flera nätter, natt efter natt, nätterna igenom
Nachtessen - kvällsmat, kvällsmål, kvällsmåltid
Nachteule - nattuggla
Nachtfalter - nattfjäril
Nachtfalter - Anwendungen
Nachtfrost - nattfrost
Nachtgebühr - nattaxa
Nachtglocke - nattklocka
Nachthaube - nattmössa
Nachthemd - nattlinne, nattskjorta
Nachthemd - Zusatzerklärungen
Nachthimmerl - natthimmel
Nachthyazinthe - natthyacint, tuberos
Nachtigal - näktergal
Nachtisch - efterrätt, dessert
Nachtisch - Anwendungen
Nachtisch - Zusatzerklärungen
Nachtkauz - kattuggla
Nachtkino - nattbio
Nachtklub - nattklubb
Nachtlampe - nattlampa
Nachtleben - nattliv
Nachtlektüre - nattlektyr
nächtlich - nattlig, natt
Nachtlokal - nattklubb
Nachtmaschine - nattflyg
Nachtmensch - nattmänniska
Nachtnelke - nattglim
Nachtportier - nattportier
Nachtquartier - nattlogi
Nachtrag - tillägg, appendix, supplement
nachtragend - långsint
nachträglich - senare, efteråt, i efterskott, i efterhand
Nachtragshaushalt - tilläggsbudget
nachtrauern - med saknad tänka tillbaka, sörja över, sakna ngn, sörja
Nachtruhe - nattsömn, nattro
nachts - på natten, om natten, nattetid
Nachtschicht - nattskift
Nachtschlaf - nattsömn
Nachtschwärmer - nattfjäril, nattsuddare
Nachtschwärmer - Zusatzerklärungen
nachtschwarz - nattsvart
Nachtschwester - nattsköterska
Nachtstrom - nattaxa
Nachttarif - nattaxa
Nachttier - nattdjur
Nachttisch - nattduksbord
Nachttopf - potta, nattkärl
Nachttresor - servicebox
Nachttrunk - sängfösare
Nachtvogel - nattfågel
Nachtwache - nattvak, nattvakt
Nachtwächter - nattvakt, trögskalle
Nachtwächter - Zusatzerklärungen
nachtwandeln - gå i sömnen
Nachtwandler - sömngångare
Nachtzug - nattåg
Nachtzug - Anwendungen
Nachuntersuchung - efterkontroll
nachvollziehen - tänka sig in i, leva sig in i, hänga med
nachwachsen - växa upp igen, växa fram igen, växa ut igen
Nachwahl - fyllnadsval
Nachtwandler - sömngångare, somnambul
Nachwehen - eftervärkar, efterkänningar, efterverkningar
nachweinen - fälla en tår över
Nachweis - bevis
nachweisen - bevisa, påvisa, styrka
nachweisen - Zusatzerklärungen
nachweislich - bevisligen
Nachwelt - eftervärld
nachwerfen - kasta efter, lägga i fler
nachwiegen - kontrollera vikten på, kontrollväga
nachwirken - fortsätta att verka, ha en långvarig verkan, ha efterverkningar,
     få efterverkningar
Nachwirkung - efterverkan
Nachwirkungen - efterdyningar, efterverkningar, följder
Nachwort - efterskrift, efterord
Nachwort - Anwendungen
Nachwuchs - kommande generation, nya förmågar, återväxt, aspiranter,
     tillökning
Nachwuchskraft - ung förmåga, påläggskalv
Nachwuchssorgen - problem med återväxten
nachzahlen - betala senare, betala i efterskott, betala ytterligare, göra
     en fyllnadsinbetalning
nachzählen - räkna efter, räkna igenom
Nachzahlung - efterbetalning
nachziehen - dra efter sig, släpa efter sig, dra åt, följa linjerna, följa
     efter (med), tåga efter, gå efter, flytta efter
Nachzügler - eftersläntrare, sladdbarn
Nacken - nacke
Nacken - Anwendungen
Nackendrüse - nackkörtel
Nackengriff - nackgrepp
Nackenhaar - nackhår
Nackenhörnchen - nackkudde
Nackenkissen - nackkudde
Nackenmuskel - nackmuskel
Nackenschmerzen - nacksmärtor
Nackenstarre - nackstelhet, nackstyvhet
Nackenstütze - nackstöd
Nackenwirbel - halskota, nackkota
nackt - naken, bar
nackt - Zusatzerklärungen
Nacktbaden - nakenbad
Nacktbadestrand - badstrand för nudister
Nacktfliege - rotfluga
Nacktfoto - nakenfoto
Nacktheit - nakenhet
Nacktkultur - nudism
Nacktmodell - nakenmodell
Nacktschnecke - snigel
Nacktstudie - nakenstudie
Nackttänzerin - nakendansös
Nadel - nål
Nadelauge - nålsöga
Nadelbaum - barrträd
Nadelbaum - Anwendungen
Nadelblende - antimonblände
Nadelfabrik - nålfabrik
Nadelhalter - nålförare
Nadelhölzer - barrväxter
Nadelholzbock - barrträdsbock
Nadelholzwickler - tallskottvecklare
Nadelkerbel - nålkörvel, venuskam
Nadelkissen - nåldyna
nadeln - barra, barra av sig
Nadelöhr - nålsöga
Nadelpalme - nålpalm
Nadelspitze - nålspets
Nadelstich - nålstick, nålsting
Nadelstreifen - kritstrecksrandig
Nadelwald - barrskog
Nadelwald - Anwendungen
Nadelwaldgrenze - barrskogsgräns
Nadelwalze - nålvals
Nadelzange - nåltång
Nagel - nagel, spik
Nagel - Zusatzerklärungen
Nagelbank - nagelbänk
Nagelbeißer - nagelbitare
Nagelbett - nagelbädd
Nagelbürste - nagelborste
Nagelfabrik - spikfabrik
Nagelfeile - nagelfil
Nagelhaut - nagelband
Nagelkankheit - nagelsjukdom
Nagellack - nagellack
Nagellack - Anwendungen
Nagellackentferner - nagellackborttagningsmedel
Nagelmaschine - spikmaskin
nageln - spika, spika fast, spika, spika ihop, knacka
nagelneu - splitterny, spritt ny
Nagelpilz - nagelsvamp
Nagelschere - nagelsax
Nagelzange - nageltång
nagen - gnaga
Nager - gnagare
nah - nära, närbelägen
Näharbeit - sömnad, sömnadsarbete
Nahaufnahme - närbild
nahe - nära, närbelägen
Nähe - närhet
nahebei - nära, helt nära, alldeles nära, strax intill
nahebringen - väcka ngns intresse (för)
nahegehen - djupt beröra
nahekommen - komma nära
nahelegen - ge rådet att göra ngt, råda att göra, rekommendera
naheliegen - ligga nära till hands
naheliegend - närliggande, förståelig
naheliegend - Zusatzerklärungen
nahen - närma sig, nalkas
nähen - sy
näher - närmare, utförligare
näher - Zusatzerklärungen
näherbringen - väcka ngns intresse (för)
Näheres - närmare besked, närmare upplysningar, närmare detaljer
Naherholungsgebiet - rekreationsområde, strövområde
Näherin - sömmerska
näherkommen - komma närmare, komma varandra närmare
nähern - närmasig
nahestehen - stå ngn nära
nahezu - nästan, så gott som, nära nog
Nähfaden - sytråd
Nahkampf - närstrid, närkamp
Nahkampf - Zusatzerklärungen
Nähgarn - sytråd
Nähkästchen - syskrin, syask
Nähmaschine - symaskin
Nähmaschine - Anwendungen
Nähnadel - synål
Nahost - Mellanöster
Nährboden - grogrund, jordmån
nähren - nära, föda, föda upp, amma, hysa, livnära sig
nahrhaft - närande, näringsrik
Nährstoff - näringsämne
Nahrung - föda, näring
Nahrungsaufnahme - näringsupptag, näringsintag
Nahrungsmittel - födoämne, livsmedel
Nahrungsmittelchemiker - livsmedelkemist
Nahrungsmittelchemikerin - livsmedelkemist
Nahrungsmittelvergiftung - matförgiftning
Nährwert - näringsvärde
Nähseide - sysilke
Naht - söm
Nähtisch - sybord
nahtlos - sömlös, problemfri
Nahtstelle - skarv, skarvställe, beröringspunkt
Nahverkehr - lokaltrafik
Nähzeug - sybehör, sysaker
Nahziel - näraliggande mål
Nährzubehör - sybehör, sytillbehör
naiv - naiv
Naivismus, Naive Kunst - naivism
Naivität - naivitet
Name - namn
Namen - namn
Namensgedächtnis - minne för namn, minne för personnamn
Namenliste - namnlista
namenlos - namnlös, anonym, okänd, obeskrivlig, outsäglig
namens - vidnamn
Namensaktie - namnaktie
Namensänderung - namnbyte, namnändring
Namensähnlichkeit - namnlikhet
Namensaufruf - namnupprop
Namensliste - namnlista
Namensschild - namnskylt
Namensstempel - namnstämpel
Namenstag - namnsdag
Namenstag - Anwendungen
Namenstagsfest - namndagskalas
Namenstagskind - namnsdagsbarn
Namensverzeichnis - namnförteckning
Namensvetter - namne
Namenszug - namnteckning
namentlich - namn, med namn, synnerhet, särskilt, framför allt
namhaft - namnkunnig, berömd, betydande, ansenlig
Namibia - Namibia
Namibier - namibier
namibisch - namibisk
nämlich - nämligen
Nanometer - nanometer
Nanosekunde - nanosekund
Nanotechnik - nanoteknik
nanu - vad nu då
Napalm - napalm
Napalmbombe - napalmbomb
Napf - skål
Napfkuchen - sockerkaka, fruktkaka
Napfkuchen - Zusatzerklärungen
Naphta - nafta
Naphtalen - naftalen
Naphtalin - naftalin
Nappa - nappa
Nappahandschuh - nappahandske
Nappaleder - nappaskinn
Narbe - ärr, märke
narbig - ärrig
Narkoanalyse - narkoanalys
Narkolepsie - narkolepsi
Narkomane - narkoman
Narkose - narkos
Narkos - Anwendungen
Narkoseapparat - narkosapparat
Narkosearzt - narkosläkare
Narkoseärztin - narkosläkare, kvinnlig narkosläkare
Narkosekrankenschwester - narkossköterska
Narkosemittel - narkosmedel
Narkotikahandel - narkotikahandel
Narkotikum - narkosmedel, narkotika
Narr - narr, tok, dåre
narren - gäcka, driva med
narrensicher - idiotsäker
Närrin - toka, fjolla
närrisch - tokig, knäpp, dåraktig
närrisch - Zusatzerklärungen
Narzisse - narciss, pingstlilja
Narzissmus - narcissism
narzistisch - narcissistisk
nasal - nasal
nasalieren - nasalera
Nasalierung - nasalering
Nasallaut - nasal, nasalljud
Nasalvokal - nasalvokal
naschen - småäta, äta
Näscherei - godsaker
naschhaft (sein) - tycka om sötsaker, gilla sötsaker, vara en gottgris
Naschkatze - gottgris
Nase - näsa, nos, front
Nase - Zusatzerklärungen
naselang - ofta, titt som tätt
näseln - tala i näsan, prata i näsan, tala genom näsan, prata genom näsan
Nasenbein - näsben
Nasenbluten - näsblod
Nasenflügel - näsvinge
Nasenlänge - noslängd
Nasenloch - näsborre
Nasenrücken - näsrygg
Nasenspitze - nästipp
Nasenspray - nässprej
Nasentropfen - näsdroppar
naseweis - näsvis, lillgammal
Nashorn - noshörning
nass - blöt, våt
nass - Zusatzerklärungen
Nassauer - snyltare, snyltgäst
nassauern - snylta
Nässe - väta, fukt
nässen - vätska, vätska sig, väta, väta ned, göra fuktig
nasskalt - gråkall, kall och fuktig
Nassrasur - rakning
Nasszelle - våtutrymme
Nation - nation
national - nationell, inhemsk
Nationalbewusstsein - nationalkänsla
Nationalbibliothek - nationalbibliotek
Nationalelf - landslag, fotbollslandslag
Nationalenzyklopädie - Nationalencyklopedi
Nationalepos - nationalepos
Nationalfeiertag - nationaldag
Nationalflagge - nationalflagga
Nationalgetränk - nationaldryck
Nationalhymne - nationalsång
Nationalismus - nationalism
nationalistisch - nationalistisk
Nationalität - nationalitet
Nationalmannschaft - landslag
Nationalökonomie - nationalekonomi
Nationalpark - nationalpark
Nationalsozialismus - nationalsocialism
Nationalsozialist - nationalsocialist
nationalsozialistisch - nationalsocialistisk, nazistisk
Nationalspieler - landslagsspelare
Nationaltracht - nationaldräkt
Natrium - natrium
Natron - bikarbonat, natriumbikarbonat
Natter - snok
Natur - natur, läggning, art
Naturalien - varor in natura
naturalisieren - naturalisera
Naturalismus - naturalism
naturalistisch - naturalistisk
Naturallohn - naturaförmån
Naturalwirtschaft - naturahushållning
Naturbegabung - naturbegåvning
Naturbeschreibung - naturbeskrivning
Naturbursche - naturbarn
Naturbutter - natursmör
Naturdenkmal - naturminne, naturminnesmärke
Naturell - sinnelag, natur, naturell, kynne
Naturereignis - naturfenomen, naturkatastrof
Naturerscheinung - naturfenomen
Naturerzeugnis - naturprodukt
Naturfarbe - naturfärg
naturfarben - naturfärgad
Naturfaser- naturfiber
Naturfilm - naturfilm
Naturforscher(in) - naturforskare
Naturfotograf - naturfotograf
Naturfreund(in) - naturälskare, naturvän
Naturgas - naturgas
naturgemäß - naturlig, naturenlig
naturgemäß - Zusatzerklärungen
Naturgesetz - naturlag
naturgetreu - naturtrogen
Naturgewalt - naturkraft
Naturheilkunde - naturmedicin
Naturheilkundige(r) - naturläkare
Naturheilmittel - naturläkemedel, naturmedel
Naturkatastrophe - naturkatastrof
Naturkind - naturbarn
Naturkraft - naturkraft
Naturkunde - naturkundskap
natürlich - naturlig, äkta, naturligtvis
natürlicherweise - naturligtvis, naturligt nog, begripligt nog
Natürlichkeit - naturlighet
Naturlocken - självlockigt hår
naturnah - naturlig, ekologisk, jordnära
Naturpark - nationalpark
Naturphänomen - naturfenomen
Naturphilosophie - naturfilosofi
Naturprodukt - naturprodukt
Naturschätze - naturtillgångar
Naturschutz - naturskydd, naturvård
Naturschutz - Anwendungen
Naturschutz - Zusatzerklärungen
Naturschützer - naturvärdare
Naturschutzgebiet - naturreservat, naturvårdsområde, fridlyst område
Naturtalent - naturbegåvning
naturverbunden - naturälskande
Naturvolk - naturfolk
Naturwissenschaft - naturvetenskap
Naturwissenschaftler - naturvetenskapsman, naturvetare
Naturwissenschaftlerin - naturvetare
naturwissenschaftlich - naturvetenskaplig
Naturzustand - naturtillstånd, naturligt tillstånd
nautisch - nautisk
Navigation - navigation
Navigationsraum - navigationshytt
navigieren - navigera
Nazi - nazist, nasse
Nazismus - nazism
nazistisch - nazistisk
ne - nej
Neandertaler - neandertalmänniska, neandertalare
Nendertalmensch - neandertalmänniska
Neandertalrasse - neandertalras
Nebel - dimma, töcken, dis, tjocka, nebulosa
Nebel - Anwendungen
Nebel - Zusatzerklärungen
Nebelbank - dimbank, mistbank
Nebelbildung - dimbildning
Nebelboje - ljudboj
Nebeldunst - töcken, dis
nebelhaft - dimmig
Nebelheim - Nifelhem
Nebelhorn - mistlur
nebelig - dimmig
Nebelkrähe - gråkråka
Nebellicht - dimljus
Nebelscheinwerfer - dimljus
Nebelschleier - dimslöja, töckenslöja
Nebelschleier - Zusatzerklärungen
Nebelschlussleuchte - bakre dimljus
Nebelvorhang - dimridå
neben - bredvid, vid sidan, jämsidesmed, jämte
Nebenabsicht - baktanke, biavsikt
Nebenaltar - sidoaltare
Nebenamt - bisyssla
nebenan - bredvid, intill
Nebenanschluss - anknytning
Nebenarbeit - extraarbete, extraknäck
Nebenausgaben - extrautgifter
Nebenausgang - sidoutgång
Nebenbedeutung - bibetydelse
nebenbei - dessutom, vid sidan om, förbigående
nebenberuflich - extraknäck
Nebenbeschäftigung - bisyssla, extraknäck
Nebenbuhler - rival
nebeneinander - bredvid varandra, jämsides, i bredd, sida vid sida
Nebeneingang - sidoingång
Nebeneinkünfte - extrainkomster, biinkomster
Nebeneinnahmen - extra inkomst, biinkomst
Nebenfach - tillvalsämne
Nebenfigur - bifigur
Nebenfluss - biflod
Nebenfluss - Anwendungen
Nebenfrage - mindre viktig fråga, bisak
Nebengebäude - sidobyggnad, annex
Nebengeräusch - biljud
Nebengleis - sidospår, stickspår, rangerspår, uppställningsspår
Nebengleis - Zusatzerklärungen
nebenher - dessutom, bredvid
Nebenhöhle - bihåla
Nebenkosten - extra kostnader, oväntade utgifter, tillägg utöver grundhyran
Nebenmann - sidoman, sidokamrat
Nebenprodukt - biprodukt
Nebenrolle - biroll, underordnad roll
Nebensache - oväsentlighet, bisak
nebensächlich - oväsentlig, oviktig, betydelselös
Nebensaison - lågsäsong
Nebensatz - bisats
nebenstehend - vidstående, motstående
Nebenstelle - filial, anknytning
Nebenstraße - sidogata
Nebenverdienst - extra inkomst, biinkomst, extraförtjänst
Nebenwirkungen - biverkningar
Nebenzimmer - rummet bredvid, rummet intill
neblig - dimmig
nebst - tillika med, jämte
Necessaire - necessär
Neckar - Neckar
necken - reta, retas med, skoja med
nee - nä, nä nä
Neffe - brorson, systerson
Negation - negation
negativ - negativ
Negativ - negativ
Neger - neger
Negerin - negress
negieren - förneka, tillbakavisa, förkasta, negera
Negligé - negligé,
Negligee - negligé
nehmen - ta
Neid - avund, avundsjuka
Neider(in) - avundsjuk människa
Neidhammel - avundsjuk människa
neidisch - avundsjuk
neidlos - avundsfri, utan avundsjuka
Neige - återstod, rest, bottenrest, slut
neigen - böja, luta, slutta, lida mot sitt slut, tendera till, luta åt
Neigung - böjning, lutning, sluttning, benägenhet, böjelse, tendens,
     känsla, sympati
Neigungswinkel - inklinationsvinkel
nein - nek, inte
Nein - nej
Neinsager - nejsägare
Neinstimme - nejröst
Neiße - Neisse
Nektar - nektar
Nektarine - nektarin
Nelke - nejlika, kryddnejlika
nennen - kalla, nämna, omnämna, nominera
nennenswert - nämnvärd
Nenner - nämnare
Nennung - nämnande, omnämnande, anmälning
Nennwert - nominellt värde
Neofaschismus - nyfaschism, neofaschism
Neofaschist - nyfascist
Neon - neon
Neonazi - nynazist
Neongas - neongas
Neonlicht - neonljus
Neonreklame - neonreklam
Neonröhre - neonrör
Neonschild - neonskylt
Nepp - uppskörtning
neppen - skinna, skörta upp, lura
Nepplokal - skojarställe
Nerd - nörd
Nerv - nerv
nerven - tjata på ngn, gå ngn på nerverna
nervenaufreibend - påfrestande, nervpåfrestande, enerverande
Nervenbelastung - nervpress
nervenberuhigend - nervlugnande
Nervenbündel - nervknippe, nervvrak
Nervenbündel - Zusatzerklärungen
Nervenerkrankung - nervsjukdom
Nerfenfaser - nervtråd
Nervengas - nervgas
Nervengift - nervgift
Nervenheilanstalt - nervhem, mentalsjukhus
nervenkrank - nervsjuk, psykiskt sjuk, som lider av en nervsjukdom
Nervenkrankheit - nervsjukdom
Nervenkrieg - nervkrig
Nervensache - nervsak
Nervensäge - enerverande
Nervensystem - nervsystem
Nervenzelle - nervcell
Nervenzentrum - nervcentrum
Nervenzucken - nervryckning
Nervenzusammenbruch - nervsammanbrott, nervkollaps
nervlich - nerv-
nervös - nervös, nervig
nervös - Zusatzerklärungen
Nervosität - nervositet
Nerz - mink, nerts, nertz
Nerz - Zusatzerklärungen
Nerzmantel - minkpäls
Nessel - nässla
Nesselfieber - nässelfeber
Nest - bo, nästa, rede, håla, tillhåll
Nesthäkchen - minstingen, yngsta barnet
Nestwärme - värme och trygghet
nett - snäll, trevlig, snygg, prydlig
nett - Zusatzerklärungen
netto - netto
Nettobetrag - nettobelopp
Nettoeffekt - nettoeffekt
Nettoeinkommen - nettoinkomst
Nettoeinnahmen - nettoinkomst
Nettogehalt - nettolön
Nettogewicht - nettovikt
Nettogewinn - nettovinst
Nettokosten - nettokostnad
Nettolohn - nettolön
Nettopreis - nettopris
Nettoverlust - nettoförlust
Netz - nät, bagagehylla
Netzanschluss - nätanslutning
Netzball - nätboll
Netzhaut - näthinna
Netzhemd - brynja
Netzkarte - månadskort, säsongskort, nätverkskort
Netzkarte - Zusatzerklärungen
Netzstrumpf - nätstrumpa
Netzwerk - nätverk
neu - ny, färsk, nytt
neu - Zusatzerklärungen
Neuankömmling - nykomling
Neuanschaffung - nyanskaffning
neuartig - av nytt slag, av ny typ
Neuauflage - ny upplaga
Neuausgabe - nyutgåva
Neubau - nybygge
Neubauwohnung - lägenhet i ett nybyggt hus
Neubearbeitung - omarbetning
Neudruck - omtryck, nytryck
Neueinstellung - nyanställning, nyanställd
Neuenburg - Neuchâtel
neuentdeckt - nyligen upptäckt, nyupptäckt
neuerdings - på senare tid, på senare tiden, sedan en tid tillbaka
Neuerer - förnyare, nydanare
Neuerscheinung - nyutkommen bok, nyutkommen skiva
Neuerung - förändring, innovation, nyhet
Neufassung - revidering, omarbetning, version
Neufundländer - newfoundlandshund
neugebacken - nybliven, nybakad, färsk
neugebacken - Zusatzerklärungen
neugeboren - nyfödd
Neugier - nyfikenhet
neugierig - nyfiken
Neugründung - grundläggning, nybildning, nyetablering, ny grund
Neuheit - nyhet
neuhochdeutsch - nyhögtysk
Neuhochdeutsch - nyhögtyska
Neuigkeit - nyhet
Neujahr - nyår
Neujahrsabend - nyårsafton
Neujahrsbesuch - nyårsvisit, nyårsbesök
Neujahrsfest - nyårsfest
Neujahrsgebet - nyårsbön
Neujahrsgelübde - nyårslöfte
Neujahrsglückwünsche - nyårshälsning
Neujahrskarte - nyårskort
Neujahrsnacht - nyårsnatt, sylvesternatt
Neujahrsnacht - Zusatzerklärungen
Neujahrstag - nyårsdag
Neujahrsversprechen - nyårslöfte
Neujahrswunsch - nyårshälsning
Neuland - nybruten mark, jungfrulig mark
neulich - nyligen, för inte länge sedan, häromdagen, häromsistens
Neuling - nybörjare, nykomling
Neuling - Zusatzerklärungen
neumodisch - nymodig, modern
Neumond - nymåne
neun - nio
Neun - nia
Neuner - nia
neunerlei - nio slags, nio olika slags, nio olika, nio olika sorters, nio sorters
neunfach - niodubbel, niofaldig
neunhundert - nio hundra
neunjährig - nioårig, nioårs-, nio år gammall, nio år lång
Neunjährige(r) - nioåring
neunmal - nio gånger
neunt - vara nio, vara nio personer
neuntausend - nio tusen
neunte - nionde
Neuntel - niondedel, niondel
neunzehn - nitton
neunzehnte - nittonde
neunzig - nittio
Neunzig - nittio
Neunziger - nittioårsåldern, nittioårig man, nittioåring
Neunzigerin - nittioårsåldern, nittioårig kvinna, nittioåring
Neunzigerjahre - nittiotalet
neunzigste - nittionde
Neuordnung - nyordning, omorganisation
Neuphililoge - nyfilolog
Neuralgie - neuralgi
neuralgisch - neuralgisk
Neurasthenie - neurasteni
Neuregelung - omläggning, nyreglering, nyordning
neureich - nyrik
Neurochirurg - neurokirurg
Neurochirurgie - neurokirurgi
Neurologe - neurolog
Neurom - neurom
Neuron - neuron
Neurophysiologie - neurofysiologi
Neurose - neuros
Neurotiker(in) - neurotiker
neurotisch - neurotisk
Neuschnee - nysnö
Neuschnee - Anwendungen
Neuschöpfer - nyskapare
Neuschöpfung - nyskapelse
Neuseeland - Nya Zeeland
Neuseeländer - nyzeeländare
Neuseeländerin - nyzeeländska
neuseeländisch - nyzeeländsk
Neusiedler - nybyggare
neusprachlich - nyspråklig
neutral - neutral
Neutralleiter - nolledare
neutralisieren - neutralisera
Neutralität - neutralitet
Neutralitätspolitik - neutralitetspolitik
Neutron - neutron
Neutronenbombe - neutronbomb
Neutrum - neutrum
Neuverfilmung - nyinspelning
Neuwahlen - nyval
neuwertig - nästan ny, så gott som ny
Neuzeit - nyare tiden
neuzeitlich - modern
nicht - inte
Nichtachtung - missaktning, ringaktning
Nichtachtung - Zusatzerklärungen
Nichtangriffspakt - icke-angreppspakt, nonaggressionspakt
Nichtbeachtung - nonchalerande, underlåtenhet, förbiseende
Nichte - brorsdotter, systerdotter
Nichteinhaltung - underlåtenhet
Nichteinmischung - icke-inblandning, nonintervention
nichtig - tom, värdelös, oviktig, ogiltig
Nichtigkeit - tomhet, värdelöshet, ogiltighet
Nichtmitglied - icke-medlem
nichtöffentlich - icke offentlig, intern, privat
Nichtraucher - ickerökare
Nichtraucherin - ickerökare
nichtrostend - rostfri
nichts - ingenting, inte något, intet
Nichts - intet, tomma intet, ingenting, nolla
nichtsahnend - intet ond anande
Nichtschwimmer - inte vara simkunnig
nichtsdestotrotz - icke desto mindre, trots det
Nichtskönner - inkompetent person, nolla
nichtsnutzig - oduglig, värdelös
nichtsnutzig - Zusatzerklärungen
nichtssagend - intetsägande
Nichtstuer - latmask, dagdrivare
Nichtstun - sysslolöshet, dagdriveri
Nichtvorhandensein - frånvaro, brist
Nickel - nickel
Nickelallergie - nickelallergi
Nickelbergwerk - nickelgruva
Nickelbrille - glasögon med metallbågar
Nickelerz - nickelmalm
Nickelgrube - nickelgruva
Nickelin - nickelin
Nickelmünze - nickelmynt
nicken - nicka, nicka till, slumra till
Nickerchen - tupplur
nie - aldrig
nieder - låg, lägre, ringa, ner, ned
niederbrennen - bränna ned, brinna ned
niederbrennen - Zusatzerklärungen
niederdeutsch - plattysk, lågtysk
Niederdeutsch - plattyska, lågtyska
niederdrücken - trycka ned, trycka på, göra nedstämd
niedergehen - gå ned
niedergeschlagen - nedslagen, nedstämt, modstulen
niederholen - hala
niederknien - falla på knä, knäfalla
Niederkunft- nedkomst
Niederlage - nederlag
Niederlande - Nederländerna
Niederländer - nederländare
Niederländerin - nederländska
niederländisch - nederländsk
Niederländisch - nederländska
niederlassen - slå sig ned
Niederlassung - bosättning, koloni, etablering, filial, dotterbolag
niederlegen - lägga ned, lämna
Niederlegung - nedläggande, nedläggning, skrivande, nedskrivande
niedermachen - meja ned
Niederösterreich - Niederösterreich
niederreißen - riva, riva ned
Niedersachsen - Niedersachsen
niederschießen - sjuta ned
Niederschlag - nederbörd, nedfall, fällning, utfällning, knockdown, golvning,
     knockout
niederschlagen - slå ned
niederschmettern - slå ner, förkrossa
niederschmetternd - omskakande
niederschreiben - skriva ned
Niedertracht - elakhet, gemenhet
niederträchtig - elak, nedrig
niederträchtig - Zusatzerklärungen
Niederung - lågland
niederwerfen - slå ned, kuva, besegra
niedlich - söt, gullig, rar, näpen
niedlich - Zusatzerklärungen
niedrig - låg, lågsinnad
Niedrigwasser - lågvatten
niemals - aldrig
niemand - ingen, inte någon
Niemandsland - ingenmansland
Niere - njure
Niere - Anwendungen
Nierenbeckenentzündung - njurbäckeninflammation
Nierenbraten - njurstek
Nierenentzündung - njurinflammation
nierenförmig - njurformad
Nierenfunktion - njurfunktion
Nierenleiden - njursjukdom
Nierenschaden - njurskada
Nierenspender - njurdonator
Nierenstein - njursten
Nierenstein - Anwendungen
Nierentransplantation - njurtransplantation
Nierenverpflanzung - njurtransplantation
nieseln - dugga
Nieselregen - duggregn
niesen - nysa
Niesen - nysning
Niespulver - nyspulver
Nießbrauch - nyttjanderätt
Niet - nit
Niete - nit, nitlott
nieten - nita
Nietenhammer - nithammar
Nietenhose - jeans
Nietenkompf - nithuvud
Nietmaschine - nitmaskin
Nietnagel - nitnagel
Nietpresse - nitpress
Nihilismus - nihilism
Nihilist - nihilist
nihilistisch - nihilistisk
Nikolaustag - Nikolausdagen
Nikotin - nikotin
Nikotin - Anwendungen
nikotinarm - nikotinsvag
Nikotingehalt - nikotinhalt
Nikotinkaugummi - nikotintuggummi
Nikotinpflaster - nikotinplåster
Nikotinsucht - nikotinbegär
Nikotinvergiftung - nikotinförgiftning
Nil - Nilen
Nildelta - Nildeltat, Nilens delta
Nileidechse - nilödla, nilvaran
Nilkrokodil - nilkrokodil
Nilpferd - flodhäst
Nimbuswolke - nimbus, nimbus moln
nimmer - aldrig i livet
Nimmerwiedersehen - försvinna för gott
Nippel - nippel
nippen - smutta, läppja
nippen - Zusatzerklärungen
Nippes - prydnadsföremål, prydnadsfigurer
nirgendher - ingenstans ifrån
nirgendhin - ingenstans, inte i någon riktning
nirgends - ingenstans, inte någonstans
nirgendwo - ingenstans
nirgendwoher - från ingenstans, ingenstans ifrån
nirgendwohin - ingenstans, inte någonstans
Nische - nisch
Nisse - lusägg, gnet
Nisse - Zusatzerklärungen
nisten - bygga bo, häcka
Nistkasten - fågelholk
Nitrat - nitrat
Nitroglyzerin - nitroglycerin
Niveau - nivå, klass, standard
nivellieren - nivellera
nix - ingenting, inte något, intet
Nixe - sjöjungfru
nobel - nobel, flott, elegant, lyxig
nobel - Zusatzerklärungen
Nobelbankett - nobelbankett
Nobelfest - nobelfest
Nobelherberge - lyxhotell
Nobelpreis - nobelpris
Nobelpreiskandidat - Nobelpriskandidat
Nobelpreisträger - nobelpristagare
Nobelpreisträgerin - nobelpristagare
noch - ännu, fortfarande, dessutom, ytterligare, till, nog, mera
nochmalig - upprepad
nochmals - igen, om igen, ännu en gång, en gång till
Nomade - nomad
Nominativ - nominativ
nominell - nominell
nominieren - nominera
Nonne - nunna
Nonne - Anwendungen
Nonnenkloster - nunnekloster
Nonsens - nonsens
Nonstopflug - nonstopflyg, direktflyg
Nonstop-Flug - nonstopflyg, direktflyg
Noppe - noppa
Nord - nord, norr, nordvind, nordan
Nordafrika - Nordafrika
Nordafrikaner - nordafrikan
nordaafrikanisch - nordafrikansk
Nordamerika - Nordamerika
Nordamerikaner - nordamerikan, nordamerikanare
Nordamerikanerin - nordamerikanska
nordamerikanisch - nordamerikansk
norddeutsch - nordtysk
Norddeutsche(r) - nordtysk
Norddeutschland - Nordtyskland, norra Tyskland
Norden - norr, i norra, i norra delen, norrut, norröver
nordafrikanisch Nordeuropa - Nordeuropa
nordeuropäisch - nordeuropeisk
Nordirland - Nordirland
nordisch - nordisk
Nordkap - Nordkap
Nordküste - nordkust
Nordlage - norrläge
nördlich - nordlig, norra, norrut, norröver, åt norr, mot norr, norr om
Nordlicht - norrsken
Nordmeer - Norska havet
Nordnordost - nordnordost, nordnordöst, nordnordostlig vind,
     nordnordöstlig vind
Nordnordwest - nordnordväst, nordnordvästlig vind
Nordost - nordost, nordöst, nordost vind
Nordosten - nordost, nordöst
nordöstlich - nordostlig, nordöstlig, nordöstra, nordost
Nord-Ostsee-Kanal - Nord-östersjökanalen
Nordpol - nordpolen
Nordpolarmeer - Norra ishavet
Nordrhein-Westfalen - Nordrhein-Westfalen
Nordsee - Nordsjön
Nordseite - nordsida
Nord-Süd-Konflikt - konflikten mellan norra och södra halvklotet
nordwärts - norrut, åt norr
Nordwest - nordväst, nordvästvind
Nordwesten - nordväst, nordvästra delen
nordwestlich - nordvästlig, nordvästra, nordväst
Nordwind - nordvind, nordan
Nörgelei - gnäll, gnällande, gnat, gnatande
nörgelig - gnällig, gnatig, grinig
nörgeln - gnälla, klaga, gnata
nörgeln - Zusatzerklärungen
Nörgler - gnällspik
Norm - norm, standard
normal - normal
Normalbenzin - regular, 96-oktanig bensin
normalerweise - normalt, i vanliga fall, vanligtvis
Normalfall - normalfall
Normalgewicht - normalvikt
normalisieren - normalisera
Normalverbraucher - genomsnittskonsument
Normalzustand - normaltillstånd
Normandie - Normandie
normen - normera, standarisera
normen - Zusatzerklärungen
Norwegen - Norge
Norweger - norrman
Norwegerin - norska
norwegisch - norsk
Norwegisch - norska
Nostalgie - nostalgi
Nostalgie - Anwendungen
nostalgisch - nostalgisk
Nostalgietrip - nostalgitripp
Nostalgiewoge - nostalgivåg
Not - nöd, trångmål, bekymmer, svårighet
Notar - notarius publicus
notariell - bestyrkt av notarius publicus
Notarzt - jourläkare
Notaufnahme - akutmottagning, olycksfallsavdelning
Notausgang - nödutgång
Notbehelf - nödlösning
Notbremse - nödbroms
Notdienst - jourtjänst
Notdurft - nödtorft
notdürftig - nödtorftig
Note - not, nottecken, prägel, anstrykning, poäng, betyg
Notenblatt - notblad
Notenheft - nothäfte
Notenständer - notställ
Notfall - nödfall, akutfall
Notfall - Zusatzerklärungen
notfalls - i nödfall, om så erfordras
Notfeuer - nödeld
Notflagge - nödflagg, signalflagga
notgedrungen - vara illa tvungen
Notgroschen - sparad slant
notieren - notera, anteckna, noteras
Notierung - notering, anteckning
Notierung - Zusatzerklärungen
nötig - nödvändig, behövlig, erforderlig
nötigen - tvinga, utsätta för olag tvång, bjuda, truga
Nötigung - olaga tvång, tvång
Notiz - anteckning, notis
Notiz - Zusatzerklärungen
Notizblock - anteckningsblock
Notizbuch - anteckningsbok
Notlage - nödsituation, nödläge
notlanden - nödlanda
Notlandung - nödlandning
Notlösung - nödlösning
Notlüge - nödlögn, vit lögn
Notlüge - Zusatzerklärungen
notorisch - notorisk
Notruf - nödrop, larmnummer
Notruf - Zusatzerklärungen
Notrufsäule - vägtelefon, hjälptelefon
Notschlachtung - nödslakt
Notschrei - rop på hjälp, nödrop
Notsignal - nödsignal
Notstand - besvärligt läge, kris, undantagstillstånd
Notstandsgebiet - katastrofområde, krisdrabbat område
nottun - vara nödvändig, behövas
Notunterkunft - tillfällig bostad, provisorisk bostad
Notverband - första förband
Notwehr - nödvärn
notwendig - nödvändig, ofrånkomlig, nödvändigtvis, ofrånkomligen
notwendigerweise - nödvändigt, nödvändigtvis
Notwendigkeit - nödvändighet
Notzucht - våldtäkt
Nougat - nougat
Novelle - novell, lagändring, tillägg
Novellenautor - novellförfattre
Novellensammlung - novellsamling
Novellenverfasser - novellförfattre
November - november
Novemberabend - novemberkväll, novemberafton
Novemberdunkel - novembermörker
Novembergedicht - novemberdikt
novembergrau - novembergrå
Novemberlicht - novemberljus
Novembermorgen - novembermorgon
Novembernebel - novemberdimma
Novemberregen - novemberregn
Novemberrevolution - Novemberrevolutionen
Novembertag - novemberdag
Novize - novis
Novizin - novis
Nuance - nyans
nuancieren - nyancera
nüchtern - nykter, saklig, kal, enkel, funktionell
nüchtern - Zusatzerklärungen
Nüchternheit - nykterhet, saklighet, enkelhet
nuckeln - tutta, suga, ivrigt suga
Nudel - pasta, nudel, makaron, spagetti, vermicelli
Nudelbrett - nudelbräde
Nudelgericht - pastarätt
Nudelholz - pastakavel
Nudelmaschine - pastamaskin
Nudelrolle - pastarulle
Nudelsalat - pastasallad
Nudelsuppe - nudelsoppa
Nudelteig - pastadeg
Nudelwalze - pastakavel
Nugat - nougat
nuklear - nukleär, atom-, kärn-
Nuklease - nukleas
null - noll
Null - nolla, noll, nollpunkt
nullachtfünfzehn - slätstruken, vanlig, dussin-
Nulldiät - fastediet
Nulleiter - nolledare
Nulllösung - nollösning
Nullmeridian - nollmeridian
Nullösung - nollösning
Nullpunkt - nollpunkt
nullstellen - nollställa
Nullstellung - nollställning
Nulltarif - nolltaxa
Nullwahstum - nolltillväxt
numerieren - numrera
Numerierung - numrering
numerisch - numerisk
Numerus Clausus - antagningsbegränsning, spärr
Numerus-Clausus-Fach - utbildning med begränsad antagning, spärrad
     utbildning
Numismatik - numismatik
Numismatiker - numismatiker
Nummer - nummer, storlek, knull
Nummer - Zusatzerklärungen
nummerieren - numrera
Nummerierung - numrering
Nummernfolge - nummerordning
Nummernkonto - nummerkonto
Nummernschild - nummerplåt, registreringsskult
Nummernschloss - nummerlås
Nummernzettel - nummerlapp
Nummerstempel - nummerstämpel
nun - nu, då
nunmehr - från och med nu, hädanefter, nu
nur - bara, endast, men
Nurhausfrau - hemmafru
nuscheln - mumla, sluddra, muttra
nuscheln - Zusatzerklärungen
Nuss - nöt
nussartig - nötaktig, nötartad
Nussbaum - valnötsträd
Nussbaum - Anwendungen
Nussbaumholz - valnötsträ
Nussbaummöbel - valnötsmöbel
Nussbeißer - stenknäck
nussbraun - nötbrun
Nussbrot - valnötsbröd
Nussfüllung - valnötsfyllning
Nusskern - nötkärna
Nussknacker - nötknäppare
Nussöl - nötolja
Nussschale - nötskal
Nussschokolade - nötchoklad
Nusstorte - valnötstårta
Nüster - näsborre
Nuthobel - nothyvel
Nutte - hora, fnask
nutzbar - användbar, möjlig att utnyttja
nutzbringend - nyttig, praktisk
nütze (zu -) - till någon nytta
nutzen - vara till nytta, gagna, använda, utnyttja
Nutzen - nytta, fördel, vinst
Nutzen - Zusatzerklärungen
Nutzer - användare
Nutzlast - nyttolast, nyttig last
nützlich - nyttig, användbar, vinstgivande
Nützlichkeit - nytta
nutzlos - lönlös, till ingen nytta
Nutzlosigkeit - lönlöshet
Nutznieß - nyttjanderättshavare
Nutzung - användning, nyttjande, bruk
Nutzungsrecht - nyttjanderätt
Nutzwert - bruksvärde
Nyktalopie - nyktalopi, nattblindhet
Nylon - nylon
Nylonbluse - nylonblus
Nylonhemd - nylonskorta
Nylonleine - nylonlina
Nylonstrumpf - nylonstrympa
Nymphe - nymf
Nymphenkakadu - nymfkakadua
Nymphomanin - nymfoman
nymphomanisch - nymfoman
 
 
Das aktuelle Lehrwerk, das eine Mischung aus Wörterbuch, Landeskunde und Stillehre für Neulinge der schwedischen Sprache darstellt, wird permanent erweitert und verbessert. Wir sind daher für Anregungen offen und sind auch bereit von unseren Lesern gewünschte Worte mit aufzunehmen und zu erklären. Jede Anregung ist uns willkommen.
 
Da das gesamte Werk eine Entwicklung aus einer über 30-jährigen Erfahrung im Sprachunterricht darstellt, ist es verständlich, dass wir jeden ungenehmigten Kopierversuch rechtlich verfolgen werden. Wir genehmigen jedoch grundsätzlich die kostenlose Übernahme einzelner Erklärungen oder Hinweise, vorausgesetzt, dass ein deutlich sichtbarer Hinweis mit Link zu dieser Site über, neben oder innerhalb des übernommenen Textes zu finden ist.