Verzeichnis der deutschen Worte mit Übersetzungen

Päan - paian
paar - ett par, några, två eller tre
Paar - par
paaren - para, para ihop
Paarhufer - partåiga hovdjur, artiodactyla
Paarlauf - paråkning
paarmal - ett par gånger, några gånger
Paarung - parning, uppställning av motståndarpar
Paarungszeit - parningstid
paarweise - parvis, par om par
Pacemaker - pacemaker
Pacht - arrende
pachten - arrendera, ha på arrende
Pächter - arrendator
Pachtjagd - jaktarrende
Pachtjahr - arrendeår
Pachtvertrag - arrendeavtal, arrendekontrakt
Pachtzeit - arrendetid
Pack - packe, bunt, pack, patrask
Päckchen - litet paket, småpaket
Packeis - packis
Packeis - Anwendungen
packen - packa
Packen - packe, bunt
Packer - packare
Packesel - packåsna
Packpapier - omslagspapper
Packung - packning, förpackning, omslag, inpackning, storförlust
Packwagen - resgodsvagn
Pädagoge - pedagog
Pädagogik - pedagogik
Pädagogin - pedagog, kvinnlig pedagog
pädagogisch - pedagogisk
Paddel - paddel
Paddelboot - kanot
paddeln - paddla
Paddler - kanotist
Paddock - paddock
Pädiatrie - pediatrik
Pädophile(r) - pedofil
Paella - paella
Paella - Anwendungen
paff - pang, paff, häpen, mållös
paffen - bolma
Paganismus - paganism, hedendom
Page - pickolo, page
Pagenkopf - pagefrisyr
paginieren - paginera
Paginierung - paginering
Pagode - pagod
Pagodendach - pagodtak
pah! - prat!, snack!
Pailette - paljett
Paliettenkleid - paljettklänning
Paintball - paintball
Paket - paket
Paket - Anwendungen
Paketannahme - paketinlämning
paketieren - paketera
Paketkarte - adresskort
Paketpost - paketpost
Paketwaage - paketvåg
Pakistan - Pakistan
Pakistaner - pakistanier
Pakistanerin - pakistanska
pakistanisch - pakistansk
Pakt - pakt, överenkommelse
Palais - palats, slott
Paläobiologie - paleobiologi
Paläobotanik - paleobotanik
Paläontologie - paleontologi
Paläozoologie - paleozoologi
Palast - palats, slott
Palästina - Palestina
Palästinenser - palestinier
Palästinierin - palestinska
palästinisch - palestinsk
Palaver - palaver, ändlöst ordsvall
palavern - hålla palaver, överlägga
Palästina - palestinsk
Palästinensertuch - palestinasjal
palästinisch - palestinsk
Paletot - paletå
Palette - palett, pall, lastpall
Palette - Zusatzerklärungen
paletti - klart, ok
Palisade - palissad, pålverk
Palme - palm
Palme - Anwendungen
Palmenhain - palmlund
Palmenkrone - palmkrona
Palmenwedel - palmblad
Palmöl - palmolj
Palmöl - Anwendungen
Palmsonntag - palmsöndag
Palmwedel - palmblad
Palmwein - palmvin
Pampe - sörja, smet, gegga, geggamoja, gröt
Pampelmuse - grapefrukt
Pamphlet - pamflett
pampig - klabbig, degig, moddig, tjockflytande, kaxig, fräck
Panamakanal - Panamakanalen
Panda - panda
Panda - Anwendungen
Pandemie - pandemi
Paneel - panel
panieren - panera
Paniermehl - ströbröd, skorpmjöl
Paniermehl - Zusatzerklärungen
Panierung - panering
Panik - panik
Panik ergriffen (von P. e.) - panikslagen
panikartig - panikartad
Panikmache - skrämselpropaganda
panisch - panisk
Panne - motorstopp, motorfel, maskinfel, punktering, driftstörning, missöde,
     olycka, malör
Pannendienst - mobil reparations- och börgningsjour
Panorama - panorama
Panoramafenster - panoramafönster
panschen - späda, späda ut, blanda, blanda upp, plaska
Panter - panter
Pantheismus - panteism
Panther - panter
Pantoffel - toffel
Pantoffelheld - toffelhjälte
Pantoffelkino - tv, tv-apparat
Pantomime - pantomin
Pantry - pentry
pantschen - späda, späda ut, blanda, blanda upp, plaska
Panzer - pansar, stridsvagn, pansarförband
Panzerfaust - pansarskott, granatgevär, bazooka
Panzerglas - pansarglas, skottsäkert glas
panzern - pansra, bepansra, klä sig i pansar
Panzerschrank - kassaskåp
Panzerwagen - stridsvagn, pansarvagn
Papa - pappa
Papagei - papegoja
Papagei- Anwendungen
Papageien-Tulpe - papegojtulpan
Papageienblume - papegojblomma
Papageienkrankheit - papegojsjuka
Papageifisch - papegojfisk
Papaya - papaya
Papi - pappa
Papier - papper
Papier - Anwendungen
Papierabfall - pappersavfall
Papierbogen - pappersark
Papierdrachen - pappersdrake
Papierfabrik - pappersbruk, pappersfabrik
Papierformat - pappersformat
Papiergeld - papperspengar, sedlar
Papiergirlande - pappersgirland, pappersgirlang
Papierhandtuch - pappershandduk
Papierindustrie - pappersindustri
Papierkorb - papperskorg
Papierkorb - Anwendungen
Papierkram - pappersexercis
Papierkrieg - pappersexercis
Papiermasse - pappersmassa
Papierrolle - pappersrulle
Papierschere - papperssax
Papierschlange - serpentin
Papierserviette - pappersservett
Papiertaschentuch - pappersnäsduk
Papiertiger - papperstiger
Papiertischdecke - pappersduk
Papiertragetasche - papperskasse
Papiertüte - papperspåse
Papiertüte - Anwendungen
Papierwaren - pappersvaror, skrivmaterial
Papierwaren - Zusatzerklärungen
Pappbecher - pappersmugg
Pappdeckel - papplock, kartongbit, pappbit
Pappe - papp, kartong, lappen
Pappe - Zusatzerklärungen
Pappel - poppel
Pappelallee - poppelallé
pappen - klistra, klabba
Pappenstiel - småsaker, spottstyver
papperlapapp - prat, snack
pappig - klistrig, degig
Pappkarton - kartong, pappkartong
Pappschachtel - pappask, kartong
Pappschnee - kramsnö, klabbföre
Pappschnee - Zusatzerklärungen
Pappteller - papperstallrik
Paprika - paprika
Paprika - Anwendungen
Paprikagericht - paprikarätt
Paprikagulasch - paprikagulasch
Paprikapulver - paprikapulver
Paprikapulver - Anwendungen
Paprikareis - paprikaris
paprikaröd - paprikaröd
Paprikasalat - paprikasallad
Paprikasauce - paprikasås
Paprikasauce - Anwendungen
Paprikaschote - paprika
Paprikasoße - paprikasås
Paprikasoße - Anwendungen
Papst - påve
päpstlich - påvlig
Papsttum - påvedöme
Papyrus - papyrus
Parabel - parabel
Parabolantenne - parabolantenn
Parade - parad
Paradebeispiel - paradexempel
Paradentose - parodontit, tandlossning
Paradestück - paradnummer
Paradeuniform - paraduniform
paradieren - paradera
Paradies - paradis
Paradies - Anwendungen
paradiesisch - paradisisk, himmelsk
paradox - paradoxal
Paradox - paradox
Paraffin - paraffin
Paragraf - paragraf, paragraftecken
Paragraf - Zusatzerklärungen
Paragraph - paragraf, paragraftecken
parallel - parallell
Parallele - parallell
Parallelogramm - parallellogram
Parellelschwung - parallellsväng
paralysieren - paralysera
Paranoia - paranoia
paranoid - paranoid
Paranuss - paranöt
Parapsychologie - parapsykologi
Parasit - parasit
Parasit - Anwendungen
Parasitismus - parasitism
parat - klar, färdig, beredd, parat
Paratyphus - paratyfus
Pärchen - par, kärlekspar
Pardon - pardon, förlåt ..., ursäkta ...
Parenthese - parentes
Parfum - parfym
Parfum - Anwendungen
Parfüm - parfym
Parfüm - Anwendungen
Parfümerie - parfymeri, parfymaffär
parfümieren - parfymera
Paria - paria
parieren - parera, avvärja, lyda
parieren - Zusatzerklärungen
Paris - Paris
Pariser - parisare, parisisk, Paris-, kondom
Pariserin - pariserska
parisisch - parisisk
Parität - paritet
Park - park
Park - Anwendungen
Parka - parkas
Parkanlage - park
Parkbucht - parkeringsficka
Parkdeck - parkeringsdäck
parken - parkera
Parkett - parkett, parkettgolv
Parkettfußboden - parkettgolv
Parkgebühr - parkeringsavgift
Parkhaus - parkeringshus
Parkhaus - Anwendungen
Parkkralle - hjullås
Parkleuchte - parkeringsljus
Parklicht - parkeringsljus
Parklücke - parkeringsficka, parkeringsplats
Parkplatz - parkeringsplats, parkering
Parkplatz - Zusatzerklärungen
Parkscheibe - p-skiva
Parkschein - parkeringsbiljett
Parkscheinautomat - biljettautomat
Parksünder - biljettautomat
Parksünder - felparkera
Parkuhr - parkeringsautomat, parkeringsmätare
Parkverbot - parkeringsförbud
Parkwächter - parkeringsvakt, parkvakt
Parlament - parlament
Parlamentarier - parlamentariker, parlamentsledamot
parlamentarisch - parlamentarisk
Parlamentarismus - parlamentarism
Parlamentsausschuss - parlamentsutskott
Parlamentswahl - parlamentsval
Parmesankäse - parmesanost
Parodie - parodi
parodieren - parodiera
Parodist - parodiker
Parodontose - parodontit, tandlossning
Parole - paroll, slagord, valspråk, lösenord, rykte
Partei - parti, part
Parteibuch - partibok
Parteichef - partiledare
Parteifreund - partikamrat
Parteiführer - partiledare
Parteiführung - partiledning
Parteigänger - partigängare, anhängare, partianhängare
Parteigenosse - partikamrat
Parteigenossin - partikamrat
parteiisch - partisk
parteilos - partilös
Parteimitglied - partimedlem
Parteinahme - partitagande
Parteipolitik - partipolitik
parteipolitisch - partipolitisk
Parteiprogramm - partiprogram
Parteitag - partikongress
Parteivorsitzende(r) - partiordförande, partiledare
Parteivorstand - partistyrelse
parterre - på nedre botten
Parterre - bottenvåning, parkett, på nedre botten
Partie - parti, del, roll, utfärd, utflykt
partiell - partiell
Partikel - partikel
Partisan - partisan
Partitur - partitur
Partizip - particip
Partner - partner, sambo, medspelare, motspelare, delägare, kompanjon
Partnerschaft - partnerskap, kompanjonskap
partnerschaftlich - partner-
Partnerstadt - vänort
Party - fest, party
Partykeller - gillestuga, gillesstuga
Parzelle - jordlott
Pascha - pascha, mansgris
Pascha - Zusatzerklärungen
Pass - pass
passabel - passabel, skaplig, dräglig, hjälplig
Passage - passage, galleria
Passage - Zusatzerklärungen
Passagier - passagerare
Passagierliste - passagerarlista
Passant - förbipasserande, fotgängare
Passat - passad, passadvind
Passatwind - passadvind
Passbild - passfoto, passfotografi
passé - passé, ute
passee - passé, ute
passen - passa
passend - passande, matchande
passend - Zusatzerklärungen
Passepartout - passepartout
Passform - passform
Passfoto - passfoto, passfotografi
passierbar - framkomlig, farbar
passieren - hända, tilldra sig, passera, åka förbi, gå förbi, komma förbi,
     passera igenom, passera över
Passierschein - passersedel
Passion - passion
passioniert - passionerad
passiv - passiv, oföretagsam
Passiv - passiv
Passiva - passiva, skulder
Passivität - passivitet, oföretagsamhet
Passivposten - debetpost
Passkontrolle - passkontroll
Passstraße - pass, väg över ett pass
Passstück - passbit
Passwort - lösenord
Passwort-Fischen - nätfiske, phishing
Pasta - pasta
Pastagericht - pastarätt
Pastasalat - pastasallad
Pastateig - pastadeg
Pastell - pastell, pastellmålning, pastellfärg
Pastellbild - pastellmålning
Pastellfarbe - pastellfärg
Pastete - pastej, paté
pasteurisieren - pastörisera
Pastille - halstablett, pastill
Pastille - Zusatzerklärungen
Pastinak - palsternacka
Pastinake - palsternacka
Pastor - pastor, präst
pastoral - präst-, prästerlig, pastoral, salvelsefull
Pastorin - präst, kvinnlig präst, pastor, kvinnlig pastor
Pate - gudfar, fadder
Patenkind - gudbarn, fadderbarn, guddotter, gudson
Patenonkel - gudfar, fadder
Patenschaft - fadderskap
Patenstadt - vänort, fadderort
patent - trevlig, duktig, smart, klipsk
Patent - patent, patentbrev, fullmakt
Patentamt - patentverk
Patentante - gudmor, fadder
patentieren - patentera
Patentinhaber - patenthavare
Patentlösung - patentlösning
Patentschutz - patentskydd
Pater - pater
Paternoster - paternoster, paternosterverk, paternosterhiss
pathetisch - patetisk
Pathologie - patologi
pathologisch - patologisk
Pathos - patos
Patience - patiens
Patient - patient
Patientin - patient, kvinnlig patient
Patin - gudmor, fadder
Patina - patina
Patriarch - patriark
patriarchalisch - patriarkalisk
Patriarchat - patriarkat
Patriot - patriot
Patriotin - patriot
patriotisch - patriotisk
Patriotismus - patriotism
Patrizier - patricier
Patron - skyddspatron, typ, snubbe
Patrone - patron, kassett
Patronengurt - patronbälte
Patronenhülse - patronhylsa
Patrouille - patrull
patroullieren - patrullera
Patsche - knipa, klämma, hand, näve, karda
patschen - klafsa
patschnass - plaskvåt, genomsur, dyblöt
Patt - patt, jämvikt, jämviktsläge
patzen - missa, slarva, göra misstag
Patzer - miss, slarv, misstag
patzig - mallig, kaxig, tvär, avvisande, oförskämd
Pauke - puka
pauken - plugga, läsa in, lära in, spela puka
Paukenschlag - pukslag
Pauker - pukslagare, lärare, plugghäst
Paukerei - pluggande
pausbäckig - rundkindad
pauschal - icke specifierad, schablonmässig
Pauschale - klumpsumma
Pauschalgebühr - schablonavgift, schablontaxa
Pauschalpreis - paketpris
Pauschalreise - charterresa, paketresa
Pauschalreise - Zusatzerklärungen
Pauschalsumme - klumpsumma
Pause - paus, rast, avbrott
Pause - Anwendungen
pausen - kalkera
pausenlos - utan uppehåll, utan paus
pausieren - göra en paus, göre ett uppehåll, vila sig
Pauspapier - kalkerpapper
Pavian - babian
Pavillon - paviljong
Pazifik - Stilla havet
pazifisch - stillahavs-, från Stilla Havet
Pazifismus - pacifism
Pazifist(in) - pacifist
pazifistisch - pacifistisk
pazifizieren - pacificera
Pech - beck, otur
Pech - Zusatzerklärungen
pechschwarz - becksvart
Pechsträhne - rad av olyckor, följd av olyckor, rad av missöden,
     följd av missöden
Pechvogel - olycksfågel
Pedal - pedal, trampa
Pedant - pedant
pedantisch - pedantisk, petig
pedantisch - Zusatzerklärungen
Pediküre - pedikyr, fotvård
Pegel - vattenstånd, nivå, pegel, vattenståndsmätare
peilen - pejla, kolla läget
Peilgerät - pejlinstrument
Peilung - pejling
Pein - pina, kval, vånda
peinigen - pina, plåga
peinlich - genant, pinsam, penibel
Peitsche - piska
peitschen - piska
Peitschenhieb - piskrapp
Peitschenknall - pisksnärt
Pekinese - pekines, pekinges
Pelargonie, pelargon, pelargonia
Pelatrosin - pelatrosin
Pelikan - pelikan
Pelle - skal, skinn, korvskinn, hud
pellen - skala
Pellkartoffeln - skalpotatis
Pelz - päls, skinn
Pelzfutter - pälsfoder
pelzgefüttert - pälsfodrad
pelzig - pälsartad, pälsliknande, luden, sträv
Pelzkäfer - pälsänger
Pelzkragen - pälskrage, skinnkrage
Pelzmantel - päls, pälskappa
Pelzmütze - pälsmössa
Pelztierfarm - pälsfarm
Pendel - pendel
pendeln - pendla
Pendeluhr - pendyl, pendelur
Pendelverkehr - pendeltrafik, skytteltrafik
Pendelverkehr - Zusatzerklärungen
Pendelzug - pendeltåg
Pendler - pendlare
penetrant - genomträngande, skarp, stickande
penibel - petnoga, pinsam, penibel
Penis - penis
Penizillin - penicillin
Penne - skola, plugg, natthärbärge
pennen - slagga, sova
Penner - uteliggare
Pension - pension, pensionat
Pension - Zusatzerklärungen
Pensionär - pensionär
Pensionärin - pensionär
Pensionat - flickpension, internat
pensionieren - pensionera
Pensionierung - pensionering
Pensionsalter - pensionsålder
Pensionsgast - pensionatsgäst
pensionsreif - pensionsmässig, mogen för pension
Pensum - pensum
Peperoni - peperoni
per - per, med
perfekt - perfekt, klar, slutgiltigt avgjord
Perfekt - perfekt
Perfektion - perfektion, fulländning
Perfektionist - perfektionist
perforieren - perforera
Pergament - pergament
Pergamentpapier - smörpapper
Periode - period, mens, menstruation
periodisch - periodisk
Peripherie - periferi
Periskop - periskop
perkutan - perkutan
Perle - pärla
perlen - pärla, bubbla
Perlenkette - pärlband, pärlhalsband
Perlenmuschel - pärlmussla
Perlhuhn - pärlhöna, pärlhöns
Perlmutt - pärlemor
Perlmutter - pärlemor
perlweiß - pärlvit
Perlzwiebel - syltlök
permanent - permanent
perplex - perplex
Persenning - presenning
Perser - perser
Perserin - persiska
Perserteppich - persisk matta
Persianer - persian, persianpäls
persisch - persisk
Persischer Golf - Persiska viken
Persisch - persiska
Person - person
Personal - personal
Personalabteilung - personalavdelning
Personalausweis - identitetskort, legitimation
Personalchef - personalchef
Personal-Computer - persondator
Personalien - personalier, personuppgifter
Personalpronomen - personligt pronomen
Personalwechsel - personalomsättning
Personenaufzug - hiss, personhiss
Personenbeschreibung - personbeskrivning, personteckning
Personenkennzahl - personnummer
Personenkennzeichen - personnummer
Personenkraftwagen - personbil
Personenkreis - krets av människor, krets av personer
Personenkult - personkult
Personenname - personnamn
Personenschaden - personskador
Personenstand - civilstånd
Personenstandsregister - folkbokföringsregister
Personenstandsurkunde - personbevis
Personensuchanlage - personsökare
Personenwaage - personvåg, badrumsvåg
Personenwaage - Zusatzerklärungen
Personenwagen - personbil, personvagn
Personenzug - persontåg
personifizieren - personifiera
persönlich - personlig, privat, personligen
Persönlichkeit - personlighet
Perspektive - perspektiv
Peru - Peru
Peruaner - peruan
peruanisch - peruansk
Perücke - peruk
pervers - pervers
Perversität - perversitet
Pessar - pessar
Pessimismus - pessimism
Pessimist - pessimist
pessimistisch - pessimistisk
Pest - pest
Pestizid - pesticid
Peter - människa
Petersilie - persilja
Peterwagen - polisens radiobil
Petition - petition
Petri Heil - god fiskelycka
Petrochemie - petrokemi
Petroleum - fotogen
Petroleumlampe - fotogenlampa
Petting - petting
Petunie - petunia
Petz - nalle, björn
Petze - skvallerbytta
petzen - skvallra
Pfad - stig
Pfadfinder - scout, pojkscout
Pfadfinderin, scout, flickscout
Pfaffe - prälle, svartrock
Pfahl - påle, pinne, stolpe, stång, stör
Pfahlbau - pålbyggnad
Pfalz - palats, borg, Pfalz
Pfand - pant
pfänden - mäta ut
Pfänderspiel - pantlek
Pfandflasche - returglas, pantflaska
Pfandleihe - pantbank
Pfandschein - pantkvitto
Pfändung - utmätning
Pfanne - panna, stekpanna, tegelpanna, takpanna
Pfanne - Zusatzerklärungen
Pfannkuchen - pannkaka
Pfarramt - pastorexpedition, pastorsämbete
Pfarrei - pastorat, församling, pastorexpedition, prästgård
Pfarrer - präst, komminister, kyrkoherde, prost
Pfarrer - Zusatzerklärungen
Pfarrerin - präst, komminister, kvinnlig präst, kvinnlig komminister
Pfarrhaus - prästgård
Pfarrhof - prästgård
Pfarrkirche - församlingskyrka
Pfau - påfågel
Pfeffer - peppar
Pfeffer - Anwendungen
Pfefferkorn - pepparkorn
Pfefferkuchen - pepparkaka
Pfefferminz - pepparmyntkaramell
Pfefferminze - pepparmynta
Pfeffermühle - pepparkvarn
pfeffern - peppra, kasta
Pfefferstreuer - pepparströare
Pfeife - pipa, visselpipa, nolla, klåpare, kuk
pfeifen - vissla, pipa, vina, döma, blåsa
Pfeifenraucher - piprökare
Pfeifenreiniger - piprensare
Pfeifentabak - piptobak
Pfeifkonzert - visselkonsert
Pfeil - pil
Pfeiler - pelare, stöttepelare
pfeilgerade - spikrak
Pfeilgift - pilgift
Pfeilspitze - pilspets
Pfennig - pfennig, öre
Pfennigfuchser - snåljåp, gnidig person
Pferch - fälla, inhägnad
pferchen - driva in i fälla, tränga ihop, packa ihop, pressa in
Pferd - häst
Pferdeäpfel - hästlortar
Pferdebox - hästbox
Pferdedecke - hästtäcke
Pferdefleisch - hästkött
Pferdefuhrwerk - hästskjuts
Pferdefuß - hake, baksida
Pferdehändler - hästhandlare
Pferdehuf - hästhov
Pferdekoppel - hästhage
Pferdekur - hästkur
Pferdekutsche - hästskjuts
Pferdelänge - hästlängd
Pferdemist - hästspilling
Pferdepfleger - hästskötare
Pferderennbahn - hästkapplöpningsbana, travbana
Pferderennen - hästkapplöpning
Pferdeschwanz - hästsvans
Pferdesport - hästsport
Pferdestall - stall
Pferdestärke - hästkraft, häst
Pferdezucht - hästavel, hästuppfödning
Pferdezüchter - hästuppfödare
Pfiff - vissling, något extra
Pfifferling - kantarell
pfiffig - fiffig, klipsk, listig
Pfingsbewegung - pingströrelsen
Pfingsten - pingst
Pfingsfeiertage - pingst, pingsthelg
Pfingsfest - pingst, pingsthelg
Pfingstler - pingstvän
Pfingstmontag - annandag pingst
Pfingstrose - pion
Pfingstsamstag - pingstafton
Pfingstsonnabend - pingstafton
Pfingstsonntag - pingstdag
Pfirsich - persika, persikoträd
Pflänzchen - liten planta
Pflanze - planta, växt
Pflanze - Zusatzerklärungen
pflanzen - plantera, sätta
Pflanzenfresser - växtätare
Pflanzenkunde - botanik
Pflanzenöl - vegetabilisk olja
Pflanzenreich - växtriket
Pflanzenschutzmittel - växtskyddsmedel
pflanzlich - vegetabilisk, växt-
Pflanzung - plantering, sättande, plantage
Pflaster - gatubeläggning, stenläggning, plåster, plåsterlapp
Pflastermaler - trottoarmålare, trottoarkonstnär
pflastern - stenlägga
Pflasterstein - gatsten
Pflaume - plommon
Pflaumenbaum - plommonträd
Pflaumenkuchen - plommonkaka
Pflaumenmus - plommonmos
Pflege - vård, omvårdnad, skötsel, underhåll, tillsyn
pflegebedürftig - vårdbehövande
Pflegeberuf - vårdyrke
Pflegeeltern - fosterföräldrar
Pflegefall - vårdfall
Pflegegeld - vårdbidrag
Pflegeheim - vårdhem
Pflegekind - fosterbarn
pflegeleicht - strykfri, lättskött
Pflegemutter - fostermor, fostermamma
pflegen - vårda, sköta, pyssla om
pflegen - Zusatzerklärungen
Pfleger - sjukskötare, skuksköterska, djurskötare, förmyndare
Pflegerin - sköterska, sjuksköterska, djurskötare, förmyndare
Pflegesohn - fosterson
Pflegespülung - hårbalsam, hårkur
Pflegetochter - fosterdotter
Pflegevater - fosterfar, fosterpappa
pfleglich - varsam
Pflegschaft - godmanskap
Pflicht - plikt, åliggande, skyldighet, program
Pflicht - Zusatzerklärungen
Pflichtbewusstsein - pliktmedvetande
pflichteifrig - nitisk, ambitiös, tjänstvillig
Pflichtfach - obligatorisk ämne
Pflichtgefühl - pliktkänsla
Pflichtlektüre - obligatorisk litteratur, obligatorisk läsning
pflichtschuldig - pliktskyldig
Pflichtteil - laglott
Pflichttreue - plikttrogenhet
Pflichtübung - obligatoriskt tävlingsmoment
Pflichtversicherung - obligatorisk försäkring
Pflichtverteidiger - offentlig försvarare
Pflock - pinne, påle
Pflock - Zusatzerklärungen
pflücken - plocka
Pflücker - plockare
Pflug - plog
pflügen - plöja
Pforte - port, dörr, entré, ingång
Pförtner - portvakt
Pförtnerhaus - portvaktsbostad, portvaktshus
Pfosten - dörrpost, stolpe
Pfote - tass, labb, hand
Pfriem - syl
pfropfen - ympa (på), proppa ner
Pfropfen - kork, propp, tapp, plugg
Pfründe - prebende, pastorat, prebendepastorat
Pfuhl - pöl, dypöl, träsk
pfui - fy, fy skäms, usch
Pfuiruf - fyrop, burop
Pfund - halvt kilo, pund, hårt skott, rökare
Pfundnote - pundsedel
pfundweise - halvkilovis
Pfusch - fusk, fuskjobb
Pfuscharbeit - fuskjobb, fuskverk, hafsverk
pfuschen - slarva, fuska
pfuschen - Zusatzerklärungen
Pfuscher - klåpare
Pfütze - pöl
Phänomen - fenomen
phänomenal - fenomenal
Phantasie - fantasi
phantasielos - fantasilös
Phantasiepreis - fantasipris
phantasieren - fantisera, yra, ha feberfantasier
phantasievoll - fantasifull
Phantast - fantast
phantastisch - fantastisk
Phantom - fntom
Phantombild - fantombild
Phantomschmerzen - fantomsmärta
Phäophyzee - feofycé, brunalg
Pharao - farao
Pharisäer - farisé
Pharmaindustrie - läkemedelsindustri
Pharmakologie - farmakologi
Pharmazeut - farmaceut
Pharmazeutin - farmaceut
Pharmazie - farmaci
Phase - fas
Philanthrop - filantrop
philantropisch - filntropisk
Philatelie - filateli
Philatelist - filatelist
Philharmonie - filharmoni
Philippinen - Filippinerna
Philister - filisté, filister, kälkborgare, bracka
Philologe - filolog
Philologie - filologi
philologisch - filologisk
Philosemit - filosemit
Philosoph -filosof
Philosophie - filosofi
philosophieren - filosofera
philosophisch - filosofisk
Phishing - phishing
Phlegma - flegma
phlegmatisch - flegmatisk
Phobie - fobi
Phonetik - fonetik
phonetisch - fonetisk
Phosphat - fosfat
Phosphor - fosfor
Photobakterie - fotobakterie
photogen - fotogen
Photosynthese - fotosyntes
Photozelle - fotocell
Phrase - klyscha
Phrasendrescher - frasmakare
phrasenhaft - frasrik, full av fraser
pH-Wert - pH-värde
Physik - fysik
physikalisch - fysikalisk
Physiker - fysiker
Physikerin - fysiker, kvinnlig fysiker
Physikum - preklinisk tentamen
Physiognomie - fysionomi
Physologe - fysiolog
physiologisch - fysiologisk
Physiotherapeut - sjukgymnast
physisch - fysisk
Pi - pi
Pianist - pianist
Pianistin - pianist, kvinnlig pianist
picheln - pimpla, dricka
Pickel - kvissla, finne, korp, isyxa
pickelig - finnig
picken - picka, hacka, plocka ut
picken - Zusatzerklärungen
picklig - finnig
Picknick - picknick
picknicken - ha picknick, ha en picknick
Pick-up - pickup
Piedestal - piedestal
Piek - pik
piekfein - tjusig, flott, elegant
Piep - pip
piepe - egal, likgiltig
piepegal - egal, likgiltig
piepen - pipa
piepsen - pipa
Piepser - personsökare, pip
piepsig - pipig
Pier - pir
piercen - pierca
piesacken - pina, plåga, ansätta
Pietät - pietet
pietätvoll - pietetsfull
Pigment - pigment
Pik - spader, bergstopp
Pik - Zusatzerklärungen
pikant - pikant
Pike - från grunden
piken - sticka
pikiert - sårad, stött
Pikkoloflöte - piccolaflöjt
Pilger - pilgrim
Pilgerfahrt - pilgrimsfärd, vallfart
pilgern - vallfärda, vandra
Pille - piller
Pillendreher - pillerbagge, pillertrillare
Pillenknick - sjunkande nativitetskurva (på grund av p-pillret)
Pilot - pilot
Pilotin - pilot, kvinnlig pilot
Pilotprojekt - pilotprojekt
Pils - pilsner
Pilz - svamp
Pilz - Anwendungen
Pilzkrankheit - svampinfektion
Pilzvergiftung - svampförgiftning
Pimmel - snopp
pimpelig - sjåpig
PIN - pinkod
pingelig - petnoga, petig
Pingpong - pingis, pingpong
Pinguin - pingvin
Pinie - pinje
Pinke - kosing, stålar
Pinkel - snobb, sprätt
pinkeln - pinka
Pinkelpause - kisspaus
Pinnwand - anslagstavla
Pinscher - pinscher
Pinsel - pensel
pinseln - pensla, måla
Pinselstrich - penseldrag
Pinte - pub
Pinzette - pincett
Pionier - föregångsman, pionjär
Pionierarbeit - pionjärarbete
Pipeline - pipeline
Pipette - pipett
Pipi machen - kissa
Pirat - pirat
Piratensender - piratsändare
Pirogge - pirog
Pirouette - piruett
Pirsch - pyrschjakt, smygjakt
pirschen - pyrscha, vara ute på pyrschjakt, vara ute på smygjakt
Pisse - piss
pissen - pissa
Pissoir - pissoar
Pistazie - pistaschträd, pistaschmandel
Pistaziennuss - pistaschmandel
Piste - pist, tävlingsbana, startbana, landningsbana
Pistenraupe - pistmaskin
Pistenrowdy - pistmaradör
Pistole - pistol
pitschnass - plaskvåt, våt inpå kroppen
pittoresk - pittoresk
Pizza - pizza
Pizzeria - pizzeria
placken - slita, slita ut sig, knoga
Plackerei - slit, knog
plädieren - plädera
Plädoyer - plädering, försvarstal, brandtal
Plage - plåga, prövning
Plagegeist - plågoande
plagen - plåga, slita
Plagiat - plagiat
plagiieren - plagiera
Plakat - affisch, plakat, anslag
Plakat - Zusatzerklärungen
plakatieren - affischera
Plakette - plakett
plan - plan
Plan - plan, projekt, karta, ritning, utkast
Plane - presenning, tältduk
planen - planera, planlägga, projektera
Planet - planet
planetarisch - planetarisk
Planetarium - planetarium
Planetensystem - planetsystem
planieren - jämna, göra plan
Planierraupe - schaktmaskin, bulldozer
Planke - planka, bräda
Planke - Zusatzerklärungen
Plänkelei - käbbel, gnabb
plänkeln - käbbla, gnabbas
Plankton - plankton
planlos - planlös, osystematisk
planmäßig - planenlig, planmässig, systematisk, tidtabellsenlig
Planquadrat - ruta
Planschbecken - plaskdamm
planschen - plaska
Planstelle - tjänst, ordinarie tjänst
Plantage - plantage
Plantschbecken - plaskdamm
plantschen - plaska
Planung - planering, planläggning
Planwagen - täckt vagn
Planwirtschaft - planekonomi, planhushållning
plappern - pladdra, babbla
plappern - Zusatzerklärungen
plärren - skräna fram, skråla, skräna, tjuta, grina, böla
Plasma - plasma
Plastik - plast, plastik, skulptur
Plastik - Zusatzerklärungen
Plastikbecher - plastmugg
Plastikbeutel - plastpåse
Plastikbombe - sprängdeg
plastisch - plastisk
Platane - platan
Plateau - platå
Platin - platina
Platine - kretskort
platonisch - platonsk, platonisk
platsch - plask
platschen - plaska
plätschern - plaska, skvalpa, porla
plätschern - Zusatzerklärungen
platt - platt, häpen, paff
Platt - plattyska
plattdeutsch - plattysk
Plattdeusch - plattyska
Platte - skiva, grammofonskiva, platta, fat, bricka, bordsskiva, spishäll, flint
plätten - stryka
Plattensammlung - skivsamling
Plattenspeicher - skivminne
Plattenspieler - skivspelare, grammofon
Plattenteller - skivtallrik
Plattform - plattform
Plattfuß plattfot
Plattfußeinlage - hålfotsinlägg
plattfüßig - plattfotad
Plattheit - flathet
Plattheiten - plattityder
plattieren - plätera
Platz - plats, plan, bana, ställe, ort, sittplats
Platzangst - cellskräck, torgskräck
Platzangst - Zusatzerklärungen
Platzanweiser - vaktmästare, biografvaktmästare, platsanvisare
Platzanweiserin - vaktmästare, biografvaktmästare, platsanvisare
Plätzchen - småkaka, litet ställe, liten plats
platzen - spricka, brista, explodera, gå upp, gå i stöpet, plötsligt dyka upp
Platzherren - hemmalaget
platzieren - placera
Platzierung - placering
Platzkarte - platsbiljett
Platzmangel - platsbrist
Platzpatrone - löst skott
Platzregen - störtregn, ösregn, hällregn
Platzverweis - utvisning
Platzwunde - gapande sår
Plauderei - småprat, samspråk, kåseri
plaudern - småprata, prata
Plauderton - samtalston
plausibel - rimlig, plausibel, begriplig
Playback - playback
Play-back - playback
plazieren - placera
Plazierung - placering
plebejisch - plebejisk
pleite - bankrutt, pank
pleite - Zusatzerklärungen
Pleite - bankrutt, flopp, fiasko
Plektrum - plektrum
Plenarsaal - plenisal
Plenarsitzung - plenarsammanträde, plenum
Plenum - plenum
Pleuelstange - vevstake
Plissee - plissé
Plisseerock - plisserad kjol
plissieren - plissera
Plombe - plomb, tandfyllning, plombering, försegling
plombieren - plombera, försegla
plötzlich - plötslig
plump - klumpig, plump, tjock
plumps - plums, duns
Plumps - duns
plumpsen - dunsa, plumsa
Plumpsklo - utedass, torrdass
Plunder - skräp, wienerbröd
Plunder - Zusatzerklärungen
plündern - plundra, länsa
Plünderung - plundring
Plural - plural
pluralistisch - pluralistisk
plus - plus
Plus - plus, överskott, fördel
Plüsch - plysch
Plüschtier - kramdjur, mjukdjur, gosedjur
Pluspunkt - pluspoäng, plus, fördel
Plusquamperfekt - pluskvamperfekt, pluskvamperfektum
Pluszeichen - plustecken, plus
Pluto - Pluto
Plutonium - plutonium
pneumatisch - pneumatisk
Po - rumpa, bak, stjärt
Pöbbel - pöbel
pöbelhaft - pöbelaktig
pochen - knacka, dunka, klappa, propsa på
Pocke - koppa
Pocken - smittkoppor
Pockenimpfung - smittkoppsvaccinering, smittkoppsvaccination
Podcast - poddradio
Podest - litet podium, trappavsats
Podium - estrad, podium, talarstol
Podiumsdiskussion - paneldebatt
Podiumsrunde - panel
Poesie - poesi
Poesiealbum - poseialbum
Poet - poet
poetisch- poetisk
Pogrom - pogrom
Pointe - poäng, udd
pointiert - tillspetsad, skarpt tillspetsad, kvick, fyndig
Pokal - pokal, buckla
Pokalendspiel - cupfinal
Pökelfleisch - salt kött, rimmat kött
pökeln - salta, salta in, salta ner
Poker - poker
pokern - spela poker, spela ett högt spel
Pol - pol
polar - polar-, arktisk
Polarexpedition - polarexpedition
Polarfuchs - fjällräv
polarisieren - polarisera, skärpas
Polarkreis - polcirkell
Polarlicht - norrsken
Polarstern - Polstjärnan
Pole - polack
Polemik - polemik
polemisch - polemisk polemisieren - polemisera
Polen - Polen
Police - försäkringsbrev
Polier - förman, bas
polieren - polera, finslipa, fila på
Poliklinik - poliklinik
Polin - polska
Polio - polio
Politesse - lapplisa, parkeringsvakt
Politik - politik, taktik, strategi
Politiker - politiker
politikerverdrossenheit - politikerförakt
Politikwissenschaft - statskunskap
politisch - politisk
politisieren - politisera
Politologe - statsvetare
Politur - polityr
Polizei - polis, poliskår, polisstation
Polizei - Zusatzerklärungen
Polizeiaufgebot - polispådrag
Polizeiaufsicht - polisövervakning, polisbevakning
Polizeiauto - polisbil
Polizeibeamte(r) - polisman
Polizeibericht - polisrapport
Polizeichef - polischef
Polizeidirektor - polismästare
Polizeieinssatz - polisingripande
Polizeifunk - polisradio
Polizeihund - polishund
Polizeiknüppel - batong
Polizeikomissar - poliskommissarie
Polizeikontrolle - poliskontroll
polizeilich - polisiär
Polizeipräsident - polismästare
Polizeirevier - polisdistrikt, polisstation
Polizeischutz - polisskydd
Polizeistaat - polisstat
Polizeistreife - polispatrull, polispatrullering
Polizeistunde - stängningsdags, lagstadgad, stängningstid
Polizeiwache - polistation
Polizist - polisman, polis
Polizistin - polis, kvinnlig polis
Polka - polka
Pollen - pollen
Pollenallergie - pollenallergi
Pollenanalyse - pollenanalys
Pollengehalt - pollenhalt
Pollenkorn - pollenkorn
Pollensaison - pollensäsong
polnisch - polsk
Polnisch - polska
Polo - polo
Polohemd - pikétröja, tenniströja
Polster - dyna, plymå, axelvadd, fettvalk, reserver, sparkapital
Polsterer - tapetserare
Polstergarnitur - soffgrupp
Polstermöbel - stoppad möbel
polstern - stoppa
Polsterstuhl - stoppad stol
Polterabend - fest kvällen före bröllopet
Poltergeist - poltergeist
poltern - dunsa, klampa, gorma, skälla
Polyäthylen - polyeten
Polyester - polyester
Polygamie - månggifte, polygami
Polyp - polyp, snut
polytechnisch - polyteknisk
Pomade - pomada
Pomeranze - pomerans
Pommer - pomrare
Pommern - Pommern
Pommes frites - pommes frites
Pomp - pompa, ståt, prakt
pompös - pompös, pampig
Pontifikat - pontifikat
Ponton - ponton
Pony - ponny, lugg
Ponyrasse - ponnyrass
Ponyreiten - ponnyridning
Ponyreiter - ponnyryttare
Pop - pop
Pop-Art - popkonst
Popcorn - popcorn
Popcorntüte - popcornspåse
popelig - ynklig, futtig, usel, vanlig, banal, strunt-
Popelin - poplin
popeln - peta sig i näsan
Popgruppe - popgrupp
Popidol - popidol
Popkonzert - popkonsert
Popkultur - popkultur
Popmusik - popmusik
Popo - rumpa, bak, stjärt
poppig - poppig
Popsänger - popsångare
Popsängerin - popsångerska
populär - populär
popularisieren - popularisera
Popularität - popularitet
populistisch - populistisk
Pore - por
Porno - porr
Pornobild - porrbild
Pornofilm - porrfilm
Pornografie - pornografi, porr
pornografisch - pornografisk
Pornoheft - porrtidning
Pornoindustrie - porrindustri
Pornokino - porrbio
Pornoklub - porrklubb
Pornosurfen - porrsurfa
porös - porös
Porphyr - porfyr
Porree - purjolök
Portal - portal
Portemonnaie - portmonnä
Porter - porter
Porterflasche - porterflaska
Portier - portier
Portion - portion
portionsweise - portionsvis
Porto - porto
portofrei - portofri
Portokasse - frimärkskassa
portopflichtig - portopliktig
Porträt - porträtt
porträtieren - portättera
Porträtmaler - porträttmålare
Portugal - Portugal
Portugiese - portugis
Portugiesin - portugisiska
portugiesisch - portugisisk
Portugiesisch - portugisiska
Portwein - portvin
Porzellan - porslin
Porzellanblume - porslinsblomma
Porzellanfabrik - porslinsfabrik
Porzellanfigur - porslinsfigur
Porzellankanne - porslinkanna
Porzellanladen - porslinsaffär
Porzellanpuppe - porslinsdocka
Porzellanservice - porslinsservis
Porzellanvase - porslinsvas
Posaune - basun
Pose - pose
posieren - posera
Position - position, plats, ställning, ståndpunkt, post
positiv - positiv
Positiv - positiv
Positur - en pose
Posse - burlesk, fars
possessiv - possessiv
Possessiv - possessivt-
possierlich - lustig, skojig
Post - post, postkontor
Postamt - postkontor
Postanschrift - postadress
Postanweisung - postanvisning
Postauto - postbil
Postbank - postbank
Postbeamte(r) - posttjänsteman
Postbote - brevbärare
Postbus - postbuss
Posten - post, vaktpost, tjänst, befattning, belopp, parti
Postenkette - vaktpostkedja
Poster - poster, affisch
Postfach - postbox, postfack
Postgebühr - porto, posttaxa
Postgeheimnis - postsekretess
Postgiro - postgiro
Postgirokonto - postgirokonto
Postgironummer - postgironummer
Posthorn - posthorn
postieren - postera, utpostera
Postkarte - vykort
Postkutsche - diligens
postlagernd - poste restante
Postleitzahl - postnummer
Postminister - minister för post- och telekommunikationsväsendet
Postministerium - ministerium för post- och telekommunikationsväsendet
Postpaket - postpaket
Postsack - postsäck
Postscheck - postcheck
Postschließfach - postbox
Postsendung - postförsändelse
Postskriptum - postskriptum
Postsparbuch - postsparbankssbok
Postsparkasse - postsparbank
Poststempel - poststämpel
postum - postum
Postvollmacht - fullmakt
postwendend - omgående, med vändande post
Postwesen - postväsende
Postwurfsendung - gruppförsändelse, ekonomibrev
Postzustellung - postutdelning, utdelningav post
potent - potent
Potentat - potentat
Potential - potential
potentiell - potentiell
Potenz - potens, styrka, förmåga, dignitet, kuben på
Potenzial - potential
potenziell - potentiell
potenzieren - potentiera, öka, höja
Potenzstörung - potensproblem
Potpourri - potpurri
Präambel - inledning
Pracht - prakt, ståt
Prachtexemplar - praktexemplar
prächtig - praktfull, magnifik, underbar, fantastisk
Prachtkerl - toppenkille
Prachtstück - praktexemplar
prachtvoll - praktfull, magnifik, underbar
prädestinieren - predestinera
Prädikat - betyg, vitsord, predikat
Prädikatsnomen - predikatsfyllnad
Präfix - prefix
prägen - prägla, mynta
prägen - Zusatzerklärungen
Pragamatiker - pragmatiker
pragmatisch - pragmatisk
prägnant - pregnant
Prägung - prägling, prägel
prahlen - skryta
Prahler - skrytmåns
Prahlerei - skryt
prahlerisch - skrytsam
Prahlhans - skrytmåns, viktigpetter
Präjudiz - prejudikat
präjudiziell - prejudicerande
Praktik - förfaringsmetod, förfaringssätt, knep
praktikabel - genomförbar, praktisk genomförbar, möjlig
Praktikant - praktikant
Praktikantin - praktikant, kvinnlig praktikant
Praktiker - praktiker, praktiserande läkare
Praktikum - praktik
praktisch - praktisk, praktiskt taget
praktischer Arzt - allmänläkare
praktizieren - praktisera, vara verksam, tillämpa, använda
Prälat - prelat
Praline - chokladpralin, pralin
Praliné - chokladpralin, pralin
prall - hårt stoppad, spänd, fast, stinn, full
prallen - stöta i, stöta emot
prallvoll - proppfull
Präludium - preludium
Prämie - premie
prämieren - premiera
Prämisse - premiss
prangen - prunka, ståta, lysa
Pranger - skampåle
Pranke - tass, rovdjurstass, labb
Präparat - preparat
präparieren - preparera, förbereda
Präposition - preposition
Prärie - prärie
Präsens - presens
Präsent - gåva, present
Präsentation - presentation
präsentieren - presentera, visa upp, räcka fram, visa sig, framträda, presentera sig
Präservativ - kondom
Präsident - president, generaldirektör
Präsidentin - president, kvinnlig president, generaldirektör, kvinnlig generaldirektör
Präsidentschaftskandidat - presidentkandidat
präsidieren - presidera
Präsidium - presidium
äprasseln - prassla, knastra, spraka, smattra
prassen - frossa, slösa (med)
prassen - Zusatzerklärungen
Präteritum - preteritum
präventiv - preventiv
Präventivmittel - preventivmedel
Praxis - praxis, praktik, läkarmottagning
Präsedenzfall - precedensfall, prejudikat
präzis(e) - precis
präzisieren - precisera
Präzision - precision
Präzisionsarbeit - precisionsarbete
predigen - predika
Prediger - predikant
Predigt - predikan (över), predikan (om)
Preis - pris, belöning, lov
Preisänderung - prisändring
Preisangabe - prisuppgift, prismärkning
Preisanstieg - prisökning, prisuppgång
Preisausschreiben - pristävlan, pristävling
Preisauszeichnung - prismärkning
preisbewusst - prismedveten
Preiselbeere - lingon
Preiselbeere - Anwendungen
Preiselbeermarmelade - lingonsylt
Preisempfehlung - cirkapris, rekommenderat pris, riktpris
preisen - lovordna, prisa, rosa
Preisentwicklung - prisutveckling
Preiserhöhung - prishöjning
Preisermäßigung - prisnedsättning, prissänkning
Preisexplosion - prischock
Preisfall - prisfall
Preisfestsetzung - prissättning
Preisfrage - pristävlingsuppgift, kvistig fråga, prisfråga
Preisgabe - prisgivande, uppgivande, utlämmnande
preisgeben - överge, lämna ut, prisge, avslöja, förråda
preisgegeben - utlämnad, utsatt (för)
preisgekrönt - prisbelönad, prisbelönt
Preisgericht - tävlingsjury
Preisgestaaltung - prisbildning
preisgünstig - prisvärd
Preiskrieg - priskrig
Preislage - prisklass, prisläge
preislich - beträffande priset, vad priset beträffar
Preisliste - prislista
Preisnachlass - rabatt
Preisniveau - prisnivå
Preisrichter - tävlingsdomare, medlem av tävlingsjury
Preisschild - prislapp
Preisschlager - fynd, kap
Preisschwankung - prisfluktuation
Preissenkung - prissänkning
Preissteigerung - prisstegring, prisuppgång
Preisstopp - prisstopp
Preissturz - prisras, plötsligt prisfall, starkt prisfall
Preisträger - pristagare
Preisüberwachung - priskontroll
Preisunterschied - prisskillnad, mellanskillnad
Preisvergleich - prisjämförelse
Preisverteilung - prisutdelning
preiswert - prisvärd, billig
prekär - prekär
Prellbock - stötare, stoppbock
prellen - lura, slå sig<
Prellung - konntusion
Premier - premiärminister
Premiere - premiär
Premierminister - premiärminister
Prepaidkarte . kontantkort
Preßburg - Bratislava
Presse - press
Presseagentur - pressagentur, nyhetsbyrå
Presseamt - pressenhet
Presseattaché - pressattaché
Pressebericht - tidningsreferat
Pressechef - presschef
Presseempfang - presskonferens
Presseerklärung - pressrelease
Pressefeldzug - annonskampanj, presskampanj, informationskampanj
Pressefotograf - pressfotograf
Pressefreiheit - tryckfrihet
Pressegesetz - tryckfrihetsförordning, medialager
Pressekonferenz - presskonferens
Pressemeldung - pressmeddelande, nyhet, notis
pressen - pressa, krama, trycka
Pressesprecher - pressekreterare, presstalesman, pressofficer
Pressestelle - pressavdelning, informationsavdelning
Pressestimmen - pressröster
Pressetribüne - pressläktare
Pressezensur - presscensur
Pressezentrum - presscentrum, presscenter
Pressglas - pressat glas
Pressluft - tryckluft, komprimerad luft
Pressluftbohrer - tryckluftsborr
Presswehen - krystvärkar
Prestige - prestige
Prestigefrage - prestigefråga
Preuße - preussare
Preußen - Preussen<
Preußin - preussiska
preußisch - preussisk
PR-Frau - PR-kvinna
prickeln - kittla, sticka, klia, bubbla
prickelnd - rafflande, nervkittlande
Priel - erosionsränna
Priem - tuggbuss
Priester - präst
Priesterin - prästinna
Priesterseminar - prästseminarium
Priesterweihe - prästvigning
prima - prima, utmärkt, toppen, jättebra
Primadonna - primadonna
primär - primär
Primat - primat
Primel - primula
primitiv - primitiv
Primitivität - primitivitet
Primus - primus
Primzahl - primtal
Prinz - prins
Prinzessin - prinsessa
Prinzgemahl - prinsgemål
Prinzip - princip
prinzipiell - principiell
prinzipienfest - principfast
Priorität - prioritet
Prise - nypa, pris
Prise - Zusatzerklärungen
Prima - prisma
Pritsche - brits, lastflak
privat - privat, enskild, personlig
privat - Zusatzerklärungen
Privatadresse - hemadress
Privatangelegenheit - privatsak, ensak
Privatarzt - privatläkare
Privatärztin - privatläkare, kvinnlig privatläkare
Privatbesitz - privategendom, enskild egendom, privatägd
Privatdetektiv - privatdetektiv
Privateigentum - privategendom
Privatfahrer - privatbilist
Privatgebrauch - privat bruk, eget bruk
Privatgebrauch - Zusatzerklärungen
Privatgespräch - privatsamtal
Privatinitiative - privat initiativ, eget initiativ
privatisieren - privatisera
Privatklage - enskilt åtal
Privatklinik - privatklinik, privatsjukhus
Privatleben - privatliv
Privatpatient - privatpatient
Privatperson - privatperson
Privatpraxis - privatklinik, privatpraktik
Privatsache - privatsak, ensak
Privatsache - Zusatzerklärungen
Privatschule - privatskola
Privatsekretär - privatsekreterare
Privatsekretärin - privatsekreterare
Privatstunde - privatlektion
Privatunterricht - privatundervisning
Privatvermögen - privatförmögenhet
Privatweg - enskild väg, privat väg
Privileg - privilegium
privilegieren - privilegiera
PR-Mann - PR-man
pro - per
Probe - prov, test, repetition
Probe - Zusatzerklärungen
Probealarm - övningslarm
Probeaufnahme - provinspelning, provupptagning
Probeexemplar - provexemplar
Probefahrt - provtur
Probeflug - provflygning
Probelauf - provkörning
proben - repetera
Probesendung - provsändning
probeweise - på prov
Probezeit - provtjänstgörning
probieren - smaka på, avsmaka, försöka, prova, pröva, testa
Problem - problem
Problematik - problematik
problematisch - problematisk
Problemkind - problembarn
problemlos - problemfri, problemfritt, utan problem, utan svårighet
Problemstellung - problemställning
Produkt - produkt, alster
Produktentwicklung - produktutveckling
Produktion - produktion
Produktionsanlage - fabriksanläggning
Produktionskosten - produktionskostnader
Produktionsmittel - produktionsmedel
produktiv - produktiv
Produktivität - produktivitet
Produzent - producent, tillverkare
Produzent - Zusatzerklärungen
produzieren - producera, tillverka
profan - profan
Profanbau - profan byggnad, världslig byggnd
professionell - professionell
Professor - professor
Professorin - professor, kvinnlig professor
Professur - professur
Profi - proffs
profihaft - proffsig
Profil - framtoning, profil, mönster
profilieren - profilera
profiliert - färgstark
Profilsohle - räfflad sula, traktorsula
Profisport - proffssport
Profit - profit
Profitgier - profitbegär, profithunger
profitieren - profitera
pro forma - pro forma, för formens skull
Proformarechnung - proformafaktura
Prognose - prognos
Programm - program
programmgemäß - programenlig, enligt programmet
Programmhinweis - programtips, trailer
programmierbar - programmerbar
programmieren - programmera
Programmierer - programmerare
Programmiererin - programmerare, kvinnlig programmerare
Programmiersprache - programmeringsspråk
Programmpunkt - programpunkt, inslag
Programmvorschau - programöversikt
Progression - progression
progressiv - progressiv
Progressivsteuer - progressiv skatt
Prohibition - totalförbud
Projekt - projekt
Projektgruppe - projektgrupp
projektieren - projektera
Projektil - projektil
Projektion - projektion
Projektionsapparat - projektionsapprat, projektor
Projektionsschirm - projektionsduk, projektionsvägg
Projektionswand - projektionsduk, projektionsvägg
Projektor - projektor
projizieren - projicera, projiciera
Proklamation - proklamation
proklamieren - proklamera
Pro-Kopf- - percapita-
Prokura - prokura, fullmakt
Prokurist - prokurist
Prokuristin - prokurist
Prolet - proletär
Proletariat - proletariat
Proletarier - proletär
proletarisch - proletär
proletenhaft - ohyfsad, simpel
Prolog - prolog
Promenade - flanörstråk, strandpromenad
Promenadendeck - promenaddäck
Promenadenmischung - gatukorsning
Promi - kändis
Promille - promille
Promillegrenze - promillegräns
prominent - prominent
Prominente(r) - prominent person, känd person, höjdare
Prominenz - prominenta personer, höjdare
Promiskuität - promiskuitet
Promotion - promotion, doktorpromotion, doktorexamen, doktorsgrad
promovieren - promovera, doktorer
prompt - prompt, snabb
Pronomen - pronomen
Propaganda - propaganda, agitation, reklam
Propagandist - propagandist
Propagandistin - propagandist
propagieren - propagera för, agitera för
Propan - propan
Propangas - gasol®
Propeller - propeller
Propellerflugzeug - propellerplan
Propellermaschine - propellerplan
proper - proper
Prophet - profet
Prophetin - profetissa, profet, kvinnlig profet
prophetisch - profetisk
prophezeien - profetera, förutsäga
prophezeien - Zusatzerklärungen
Prophezeiung - profetia, förutsägelse
Prophylaktisch - profylaktisk
Prophylaxe - profylax
Proportion - proportion
proportional - proportionell
proportioniert - proportionerlig
Proporz - proportionellt val, proportionell fördelning
proppenvoll - proppfull
Propst - kontraktsprost, prost
Propstei - prostämbete, kontrakt, prostgård
Prorektor - prorektor
Prosa - prosa
prosaisch - prosaisk
prosit - skål
Prosit - skål
Prospekt - prospekt, broschyr
Prospekt - Zusatzerklärungen
prost - prosit
Prostata - prostata
prostituieren - prostituera (sig)
Prostituierte - prostituerad
Prostitution - prostitution
protegieren - protegera
Protein - protein
Protektion - protektion
Protektionismus - protektionism
protektionistisch - protektionistisk
Protektorat - protektorat, beskydd
Protest - protest
Protestant - protestant
Protestantin - protestant
protestantisch - protestantisk
Protestantismus - protestantism
protestieren - protestera
Protestkundgebung - protestmöte, protestaktion
Protestmarsch - protestmarsch
Proteststurm - storm av protester, proteststorm, folkstorm
Protestversammlung - protestmöte
Prothese - protes
Protokoll - protokoll
Protokollführer - protokollförare
protokollieren - protokollföra, ta till protokollet, föra protokoll
Proton - proton
Protoplasma - protoplasma
Prototyp - prototyp
protzen - skryta
protzig - skrytsam, vräkig
Provence - Provence
Proviant - matsäck, proviant
Proviant - Zusatzerklärungen
Provinz - provins,
provinziell - provinsiell
Provinzler - lantis
Provinzlerin - lantis
Provinznest - landsortshåla
Provision - provision
provisorisch - provisorisk
Provisorium - provisorium
Provokation - provokation
provokativ - provokativ
provozieren - provocera
Prozedur - procedur
Prozent - procent, provision, rabatt
Prozentrechnung - procenträkning
Prozentsatz - procentsats
prozentual - procentuell
Prozess - process, rättegång, förlopp, utveckling
Prozessakten - akterna i målet
Prozessgegner - motpart
Prozessgegnerin - motpart
prozessieren - processa
Prozession - procession
Prozesskosten - rättegångskostnad(er)
Prozessordnung - rättegångsbalk
Prozessrechner - dator för processtyrning
Prozessvollmacht - fullmakt
prüde - pryd
Prüderie - pryderi, prydhet
prüfen - pröva, granska, kontrollera, undersöka, testa, examinera
Prüfer - kontrollant, revisor, examinator, tentator
Prüferin - kontrollant, revisor, examinator, tentator
Prüfling - examinand, tentand
Prüfstein - prövosten
Prüfung - tentamen, examen, examination, prövning, granskning, kontroll
Prüfungsangst - tentamensskräck, rädsla inför examen, rädsla inför prov
Prüfvermerk - kontrollmärke
Prügel - prygel, aga, stryk, påk
Prügel - Zusatzerklärungen
Prügelknabe - syndabock
prügeln - slå, prygla
Prügelstrafe - prygelstraff
Prunk - prakt, ståt
prunken - prunka, pråla, ståta
Prunkstück - praktpjäs
prunksüchtig - flärdfull
prunkvoll - praktfull, prunkande
prusten - frusta
Psalm - psalm
Psalter - Psaltaren, bladmage
pscht - pst, sch
Pseudonym - pseudonym, signatur
Psoriasis - psoriasis
pst - pst, sch
Psyche - psyke
psychedelisch - psykedelisk
Psychiater - psykiater
Psychiatrie - psykiatri
psychiatrisch - psykiatrisk
psychisch - psykisk, mental
Psychoanalyse - psykoanalys
Psychoanalytiker - psykoanalytiker
Psychologe - psykolog
Psychologie - psykologi
Psychologin - psykolog, kvinnlig psykolog
psychologisch - psykologisk
Psychopath - psykopat
Psychopathin - psykopat
Psychopharmaka - psykofarmaka
Psychose - psykos
psychosomatisch - psykosomatisk
Psychoterror - psykologisk terror, psykologisk utpressning
Psychotherapeut - psykoterapeut
Psychotherapeutin - psykoterapeut
psychotherapeutisch - psykoterapeutisk
Psychotherapie - psykoterapi
Psychothriller - psykologisk thriller
psychotisch - psykotisk
Pubertät - pubertet
Publicity - publicitet
publik - publik, offentlig
Publikation - publikation, skrift
Publikum - publik, allmänhet
Publikum - Zusatzerklärungen
Publikumserfolg - publiksuccé
Publikumsliebling - publikfavorit
publikumswirksam - publikdragande, slagkraftig
publizieren - publicera
Publizistik - publicistik
Publizität - publicitet
Puck - puck
Pudding - pudding
Pudding - Anwendungen
Pudel - pudel
Pudelmütze - luva
pudelwohl - toppen
Puder - puder
Puderdose - puderdosa
pudern - pudra
Puderquaste - pudervippa
Puderzucker - florsocker, pudersocker
Puff - puff, knuff, knall, smäll, bordell
Puffärmel - puffärm
Puffbohne - bondböna
puffen - knuffa, puffa, ånga
Puffer - buffert
Pufferstaat - bufferstat
Puffmutter - bordellmamma
Puffreis - rispuffar
puh - puh
Pulk - förband
Pulle - flaska, pava
Pulli - tröja
Pullover - tröja
Pullunder - slipover
Puls - puls
Puls - Anwendungen
Pulsader - pulsåder
pulsieren - pulsera
Pulsschlag - pulsslag
Pult - kateder, pulpet, kontrollpanel, notställ, dirigentpult
Pulver - pulver, krut, kosing, stålar
Pulverfass - krutdurk
pulverisieren - finfördela, pulvrisera
Pulverkaffee - snabbkaffe, pulverkaffe
Pulverschnee - pudersnö
Puma - puma
Pummelchen - tjockis, knubbis
pummelig - tjock, knubbig
Pump - (på) krita
Pumpe - pump, hjärta
pumpen - pumpa, låna, göra armhävningar
pumpen - Zusatzerklärungen
Pumpernickel - pumpernickel
Pumps - pumps
Punk - punk, punkrock, punkare
Punker - punkare, punkrockare
Punkt - punkt, poäng
Punkt - Zusatzerklärungen
Pünktchen - prick
punkten - få poäng, poängsätta
punktgleich - ha lika många poäng
punktieren - punktera, pricka, förse med prickar
Punktion - punktion, punktering
pünktlich - punktlig
Pünktlichkeit - punktlighet
Punktniederlage - poängförlust
Punktrichter - poängdomare
Punktsieg - poängseger
Punktstreik - punktstrejk
Punsch - toddy
Pup - prutt
pupen - prutta
Pupille - pupill
Puppe - docka, puppa, marionett, tjej, brud
Puppe - Zusatzerklärungen
Puppenspiel - dockteater, marionetteater, pjäs för dockteater
Puppenstube - dockskåp
Puppentheater - dockteater, marionetteater
Puppenwagen - dockvagn
Pups - prutt
pupsen - prutta
Pupser - prutt
pur - ren, pur
Püree - mos, puré
puristisch - puristisk
Puritaner - puritan
puritanisch - puritansk
Purpur - purpur
purpurfarben - purpurfärgad
purpurrot - purpurröd
Purzelbaum - kullerbytta
purzeln - ramla
Pusher - knarklangare
Pusselarbeit - petgöra, knå, knåpgöra, pill
pusseln - pyssla, knåpa, pilla
Pußta - Puszta
Puste - andedräkt
Pustekuchen - pyttsan
Pustel - varblåsa, vattenblåsa
pusten - blåsa, pusta, flämta
pusten - Zusatzerklärungen
Puszta - pusta
Pute - kalkonhöna
Puter - kalkontupp
Putsch - kupp, kuppförsök
Putschversuch - kuppförsök
Putte - putto
Putz - puts, rappning
Putz - Zusatzerklärungen
putzen - putsa, pynta, pryda, göra fin, rappa, revetera
Putzfrau - städerska, städhjälp
putzig - rolig, lustig, näpen
Putzlappen - trasa, skurtrasa
Putzmacherin - modist
Putzmittel - rengöringsmedel
putzmunter - jätteglad, uppspelt
Putzteufel (haben) - städdille
Putzwolle - polertrassel
puzzeln - pussla, lägga pussel
Puzzle - pussel, puzzle
Pygmäe - pygmé
Pygmäenstamm - pygméstam
Pyjama - pyjams
pyramidal - pyramidal
Pyramide - pyramid
Pyramidenbau - pyramidbygge
pyramidenförmig - pyramidformig
Pyramidenpappel - pyramidpoppel
Pyramidenspiel - pyramidspel
Pyrenäen - Pyrenéerna
Pyrenäenhalbinsel - Pyreneiska halvön
Pyromane - pyroman
Pyrotechnik - pyroteknik
Pyrotechniker - pyrotekniker
Python - pyton, pytonorm
Pytonschlange - pytonorm
Pyxidis - pyxidis
Pyxis - pyxis
 
 
Das aktuelle Lehrwerk, das eine Mischung aus Wörterbuch, Landeskunde und Stillehre für Neulinge der schwedischen Sprache darstellt, wird permanent erweitert und verbessert. Wir sind daher für Anregungen offen und sind auch bereit von unseren Lesern gewünschte Worte mit aufzunehmen und zu erklären. Jede Anregung ist uns willkommen.
 
Da das gesamte Werk eine Entwicklung aus einer über 30-jährigen Erfahrung im Sprachunterricht darstellt, ist es verständlich, dass wir jeden ungenehmigten Kopierversuch rechtlich verfolgen werden. Wir genehmigen jedoch grundsätzlich die kostenlose Übernahme einzelner Erklärungen oder Hinweise, vorausgesetzt, dass ein deutlich sichtbarer Hinweis mit Link zu dieser Site über, neben oder innerhalb des übernommenen Textes zu finden ist.