Verzeichnis der deutschen Worte mit Übersetzungen

Rabat - Rabat
Rabatt - rabatt
Rabattangebot - rabatterbjudande
Rabatte - rabatt, blomsterrabatt
Rabatt gewähren - rabattera
Rabattkarte - rabattkort
Rabattmarke - rabattkupong, rabattmärke
Rabattkarte - rabattkort
Rabattsystem - rabattsystem
Rabbi - rabbi
Rabbiner - rabbin
Rabe - korp
Rabe - Anwendungen
Rabenart - korpart
Rabenei - korpägg
Rabenmutter - dålig mor
rabenschwarz - kolsvart, korpsvart
Rabenvögel - kråkfåglar
Rabies - rabies
Rache - hämnd
Racheakt - hämnd(e)aktion, hämnd(e)akt
Rachedurst - hämdetörst
Rachen - gap, svalg
Rachen - Anwendungen
Rachen - Zusatzerklärungen
rächen - hämnas
Rachenblütler - flenörtsväxter, lejongapsväxter
Rachenentzündung - svalginflammation, halsfluss, angina
Rachenhöhle - svalg
Rachenschleimhaut - svalgslemhinna
Rächer - hämnare
Rachezug - hämndetåg
Rachgier - hämndlystnad, hämndbegär
Rachitis - rakitis, engelska sjukan
rachsüchtig - hämndgirig
Racker - rackarunge, rackare, busfrö
Racket - racket
Raclette - raclette
Raclettekäse - racletteost
Rad - hjul, cykel, rad
Rad - Zusatzerklärungen
Radabstand - radavstånd
Radachse - hjulaxel
Radar - radar
Radaranlage - radaranläggning
Radarantenne - radarantenn
Radarfalle - radarkontroll
Radarkontrolle - radarkontroll
Radarkontrolle - Anwendungen
Radarschirm - radarskärm
Radarschirm - Anwendungen
Radarsystem - radarsystem
Radarüberwachung - radarkontroll
Radarwarner - radarvarnare
Radau - bråk, oväsen, rabalder
Raddampfer - hjulångare
radebrechen - rådbråka, tala knackig
radeln - cykla
Rädelsführer - ledare, upprorsledare, uppviglare
rädern - rådbråka
radfahren - cykla, ställa sig in, fjäska
radfahren - Zusatzerklärungen
Radfahrer - cyklist
Radfahrer - Anwendungen
Radfahrt - cykeltur
Radfahrweg - cykelbana, cykelväg
Radfahrweg - Zusatzerklärungen
Radialreifen - radialdäck
Radialventilator - radialventilator
radieren - sudda, radera, etsa
radieren - Zusatzerklärungen
Radierer - sudd, suddgummi, radergummi, etsare
Radiergummi - radergummi, suddgummi
Radierung - etsning, radering
Radieschen - rädisa
Radieschen - Anwendungen
radikal - radikal
Radikale(r) - radikal
radikalisieren - radikalisera
Radikalismus - radikalism
Radikalkur - radikalkur
Radikalmittel - radikalmedel
Radio - radio, radioapparat
Radio - Anwendungen
radioaktiv - radioaktiv
Radioaktivität - radioaktivitet
Radioamateur - radioamatör
Radioantenne - radioantenn
Radioapparat - radioapparat
Radioastronomie - radioastronomi
Radioaufnahme - radioinspelning
Radiodebatte - radiodebatt
Radiofrequenz - radiofrekvens
Radiogeschäft - radioaffär
Radiologe - radiolog
Radiologie - radiologi
Radiomast - radiomast
Radiophysik - radiofysik
Radioprogramm - radioprogram
Radiorecorder - kassettradio
Radiorekorder - kassettradio
Radiosender - radiostation
Radiosonde - radiosond
Radio-Uhr - klockradio
Radiowelle - radiovåg
Radiowelle - Anwendungen
Radium - radium
Radium - Anwendungen
Radiumbehandlung - radiumbehandling
Radius - radie
Radius - Anwendungen
Radkappe - navkapsel
Radler - cyklist
Radnabe - hjulnav
Radon - radon
Radon-Tochter - radondotter
Radrennbahn - cykelbana, velodrom
Radrennen - cykeltävling
radschlagen - slå ut stjärnfjädrarna, hjula
Radsport - cykelsport
Radsport - Anwendungen
Radsportler - tävlingscyklist
Radtour - cykeltur
Radweg - cykelbana, cykelväg
Radweg - Zusatzerklärungen
Radwelle - hjulaxel
raffen - roffa åt sig, rafsa åt sig, drapera
Raffgier - habegär, vinningslystnad
Raffinerie - raffinaderi
Raffinesse - slughet, listighet, finesser
raffinieren - raffinera
raffiniert - raffinerad, raffig, utstuderad, raffinerat, untsuderat, utsökt
Rage - upprördhet, upphetsning, raseri
ragen - resa sig, höja sig, skjuta fram, skjuta upp, sticka ut, sticka upp
Raglanärmel - raglanärm
Ragout - ragu
Rahe - rå
Rahm - grädde
rahmen - rama in, infatta
Rahmen - ram, karm, infattning
Rahmen - Zusatzerklärungen
Rahmenabkommen - ramavtal
Rahmenbedingungen - allmänna förhållanden, yttre förutsättningar
Rahmenprogramm - ramprogram, program utanför huvudprogrammet
Rahsegel - råsegel
Rakete - raket, robot, missil
Rakete - Zusatzerklärungen
Raketenantrieb - raketdrift
Raketenabschussbasis - robotbas, raketbas
Raketenabschussrtampe - raketramp
Raketenangriff - raketattack
Raketenantrieb - raketdrift
Raketenstützpunkt - raketbas
Rakett - racket
Rallye - rally, bilrally
Ramadan - ramadan
rammen - ramma, slå i
Rampe - ramp, uppfartsväg, lastkaj
Rampenfieber - rampfeber
Rampenlicht - rampljus
Rampenlicht - Anwendungen
ramponieren - ramponera
Ramsch - skräp, ramsch
ran - hit, hitåt, fram, närmare
Ranch - ranch
Ranchbesitzer - ranchägare
Rand - kant, rand, utkant
Rand - Zusatzerklärungen
Randale - skräna och bråka, vandalisera, ställa till med slagsmål
randalieren - skräna och bråka, vandalisera, ställa till med slagsmål
Randbemerkung - anteckning i marginalen, randanmärkning
Randbezirk - ytterområdena, i utkanterna
Randerscheinung - händelse i marginalen, perifer företeelse
Randgebiet - utkant, periferi
Randgebiet - Zusatzerklärungen
Randgruppe - missanpassande, utslagna
Randstreifen - vägren, vägkant
randvoll - bräddfull, fylld till brädden
Rang - rang, ställning
Rangbezeichnung - gradbeteckning
Range - rackarunge
rangehen - sätta igång, gå fram
rangeln - bråka, slåss
Rangfolge - rangordning
Rangierbahnhof - rangerbangård
rangieren - rangera, komme efter ngn, komma för ngn
Rangierlok - rangerlok
Rangliste - rankinglista
Rangordnung - rangordning
ranhalten - skynda sig, sno på
Ranke - ranka, klänge
Ranke - Anwendungen
Ranke - Zusatzerklärungen
ranken - klänga, slingra sig
ranklotzen - knega, slita
ranklotzen - Zusatzerklärungen
ranlassen - släppa fram
rannehmen - låta ngn slita
Ranunkel - ranunkel
Ranunkelgewächs - ranunkelväxt
Ranzen - skolväska, ryggsäck, mage
Ranzen - Zusatzerklärungen
ranzing - härsken
Rap - rap, rapmusik
rapide - snabb
Rappe - svart häst, rapp
Rappel - ryck
Rapper(in) - rappare
Rapport - rapport
Raps - raps
Raps - Anwendungen
Rapsfeld - rapsfält
Rapsfeld - Anwendungen
Rapsöl - rapsolja
Rapsöl - Anwendungen
rar - sällsynt
Rarität - raritet, sällsynthet
Rarität - Zusatzerklärungen
rasant - blixtsnabb, rasande, häftig, fantastisk
rasch - snabb, kvick, rask
rasch - Zusatzerklärungen
rascheln - prassla, frasa
rascheln - Zusatzerklärungen
rasen - rasa, vara utom sig, rusa, flänga, köra i vild fart
Rasen - gräsmatta, gräsplan
Rasen - Anwendungen
rasend - rasande, våldsam, häftig
Rasenmäher - gräsklippare
Rasenmäher - Anwendungen
Rasenplatz - gräsplan
Rasensprenger - vattenspridare
Rasensprenger - Anwendungen
Raser - fartdåre
Raserei - raseri, hänsynslöst körsätt, fortkörning
Rasierapparat - rakapparat, rakhyvel
Rasierapparat - Zusatzerklärungen
Rasiercreme - rakkräm
Rasiercreme - Anwendungen
Rasieren - rakning
rasieren - raka, raka sig
Rasierklinge - rakblad
Rasierklinge - Anwendungen
Rasiermesser - rakkniv
Rasiermesser - Anwendungen
Rasierpinsel - rakborste
Rasierschaum - raklödder, rakskum
Rasierschaum - Anwendungen
Rasierseife - raktvål
Rasierwasser - rakvatten
Rasierwasser - Anwendungen
Rasierzeug - rakgrejor, rakdon
Räson - förnunft, reson
Raspel - rivjärn, rasp
Raspel - Anwendungen
Raspel - Zusatzerklärungen
raspeln - riva, raspa
raspeln - Zusatzerklärungen
Rasse - ras
Rasse - Anwendungen
Rassehund - rashund
Rassehund - Anwendungen
Rassekatze - raskatt
Rassel - skallra
Rassel - Anwendungen
rasseln - skramla, rassla, köra skramlande
Rassenbiologie - rasbiologi
rassenbiologisch - rasbiologisk
Rassendiskriminierung - rasdiskriminering
Rasseneigenschaft - rasegenskap
Rassengemisch - rasblandning
Rassenhass - rashat
Rassenhetze - rashets
Rassenkrawalle - raskravaller
Rassenmischung - rasblandning
Rassenpolitik - raspolitik
Rassenpolitik - Anwendungen
Rassentrennung - rassegregation, rasåtskillnad
Rassenunruhen - rasoroligheter, raskravaller
Rassenverfolgung - rasförföljelse
Rassenverfolgung - Anwendungen
Rassenvorurteil - rasfördom
Rassepferd - rashäst
rasserein - rasren, renrasig
Rassetier - rasdjur
rassig - temperamentsfull, eldig
Rassismus - rasism
Rassismus - Anwendungen
Rassist(in) - rasist
rassistisch - rasistisk
Rast - rast
rasten - rasta
Raster - raster, mall, tankemönster
Raster - Zusatzerklärungen
Rasthaus - vägkrog, restaurang
rastlos - rastlös
Rastlosigkeit - rastlöshet
Rastplatz - rastplats, rastställe
Rastplatz - Zusatzerklärungen
Raststätte - vägkrog, restaurang
Raststätte - Zusatzerklärungen
Rasur - rakning, radering, raderat ställe, utraderat ställe
Rat - råd, utväg
Rat - Zusatzerklärungen
Rate - avbetalning, kvot
Rate - Zusatzerklärungen
raten - råda, gissa
raten - Zusatzerklärungen
Ratenzahlung - avbetalning
Ratespiel - gissningslek
Ratgeber - rådgivare, hjälpreda
Ratgeber - Zusatzerklärungen
Rathaus - rådhus, stadshus
Rathaus - Anwendungen
ratifizieren - ratificera
Ratifizierung - ratificering
Ration - ranson
rational - rationell, förnunftsmässig
rationalisieren - rationalisera
Rationalisierung - rationalisering
rationell - rationell, effektiv
rationieren - ransonera
Rationierung - ransonering
ratlos - rådlös, rådvill
ratlos - Zusatzerklärungen
Ratlosigkeit - rådlöshet, rådvillhet
Ratlosigkeit - Zusatzerklärungen
rätoromanisch - rätoromansk
Rätoromanisch - rätoromanska
ratsam - rådlig, tillrådlig, lämplig
ratsam - Zusatzerklärungen
ratsch - ratsch
Ratschlag - råd
Ratschlag - Anwendungen
Rätsel - gåta
Rätsel - Anwendungen
rätselhaft - gåtfull, oförklarlig
rätselhaft - Zusatzerklärungen
Rätselraten - lösande av en gåta, gissande, spekulerande
Ratte - råtta
Ratte - Anwendungen
Rattenfalle - råttfälla
Rattenfänger - råttfångare, bluffmakare, bondfångare
Rattengift - råttgift
Rattengift - Anwendungen
rattern - knattra, smattra, skramla
rattern - Zusatzerklärungen
rau - skrovlig, sträv, grov, ojämn, kärv, ohyfsad
Raub - rån, bortrövande, kidnapping, rov, byte
Raubbau - rovdrift
Raubbau - Anwendungen
Raubdruck - pirattryck, piratupplaga
Raubein - ohyfsad människa, ruffig spelare
raubeinig - ohyfsad
rauben - råna, röva, röva bort
Räuber - rånare, rövare
Räuber - Zusatzerklärungen
Räuberei - röveri
Räubergeschichte - rövarhistoria
Räubergeschichte - Anwendungen
raubgierig - rovgirig
Raubmord - rånmord
Raubmord - Anwendungen
Raubmörder - rånmördare
Raubtier - rovdjur
Raubtier - Anwendungen
Raubüberfall - rån, rånöverfall, rånkupp
Raubvogel - rovfågel
Raubvogel - Anwendungen
Raubzug - plundringståg
Rauch - rök
Rauchbombe - rökbomb
rauchen - ryka, röka
rauchen - Zusatzerklärungen
Rauchen - rökning
Rauchentwicklung - rökutveckling
Raucher(in) - rökare
Raucherabteil - rökkupé
Raucherecke - rökruta
Raucherecke - Anwendungen
Räucherfisch - rökt fisk
Raucherhusten - rökhosta
Raucherhusten - Anwendungen
Raucherin - rökare, kvinnlig rökare
räuchern - röka
Räucherspeck - rökt sidfläsk
Räucherstäbchen - rökelsepinne
Räucherstäbchen - Anwendungen
Räucherwerk - rökelse
Rauchfang - rökfång, kåpa, spiskåpa
Rauchfang - Zusatzerklärungen
rauchfarben - rökfärgad
rauchgeschädigt - rökskadad
rauchig - rökig, nedrökt, hes, rökfärgad, med röksmak
Rauchmelder - brandvarnare, rökdetektor
Rauchpilz - rökmoln, svampformig rökmoln
Rauchring - rökring
Rauchsäule - rökpelare
Rauchsäule - Anwendungen
Rauchschleier - rökridå
Rauchverbot - rökförbud
Rauchverbot - Anwendungen
Rauchvergiftung - rökförgiftning
Rauchvergiftung - Anwendungen
Rauchwolke - rökmoln
Rauchwolke - Anwendungen
Rauchzimmer - rökrum
Räude - skabb
räudig - skabbig
rauf - upp
Raufbold - slagskämpe
raufen - rycka, slåss
Rauferei - slagsmål
raufkommen - komma upp
rauh - skrovlig, sträv, grov, ojämn, kärv, ohyfsad
rauhaarig - raggig
Rauhbein - ohyfsad människa, ruffig spelare
rauhbeinig - ohyfsad
Rauheit - skrovlighet, strävhet, ojämnhet, råhet, kärvhet
Rauhreif - rimfrost
Rauhreif - Anwendungen
Raum - rum, rymd, utrymme, plats, lokal, område
Raumanzug - rymddräkt
räumen - röja undan, röja bort, ta undan, ställa undan, lägga undan,
     flytta undan, utrymma, lämna, evakuera, tömma
Raumfähre - rymdfärja
Raumfahrer(in) - astronaut, rymdfarare
Raumfahrt - rymdfart, rymdflygning
Raumfahrzeug - rymdfarkost
Räumfahrzeug - bulldozer, snöplog, snöröjningsfordon
Raumpflug - rymdfärd
Raumforschung - rymdforskning
Raumgestalter - inredare
Raumgestaltung - inredning, inredande
Raumgleiter - rymdfärja
Rauminhalt - innehåll, kubikinnehåll, volym
Raumkapsel - rymdkapsel
räumlich - rumslig, rums-
Räumlichkeit - rumslighet, rum, lokal
Raummangel - brist på utrymme
Raummaß - rymdmått, kubikmått
Raumordnung - regionplan, regionplanering
Raumpfleger - städare, lokalvårdare
Raumpflegerin - städerska, lokalvårdare, kvinnlig lokalvårdare
Raumschiff - rymdskepp
Raumsonde - rymdsond
Raumsonde - Anwendungen
raumsparend - utrymmesbesparande
Raumstation - rymdstation
Raumstation - Anwendungen
Räumung - röjning, utrymmning, evakuering
Räumung - Zusatzerklärungen
Räumungsverkauf - utförsäljning
raunen - viska, mumla, susa
raunen - Zusatzerklärungen
Raunen - sus, sorl
Raupe - larv, mask, schaktmaskin, bulldozer
Raupe - Zusatzerklärungen
Raupenfahrzeug - bandfordon
Raupenketten - larvfötter
Raupenschlepper - bandtraktor
Raureif - rimfrost
Raureif - Anwendungen
raus - ut
Rausch - berusning, rus
rauschen - brusa, susa, porla, prassla
rauschen - Zusatzerklärungen
Rauschen - brus, sus, susning, porlande, prassel
Rauschgift - narkotika, drog
Rauschgiftabhängige(r) - narkoman, narkotikamissbrukare, drogmissbrukare
Rauschgifthandel - narkotikahandel, droghandel
rauschgiftsüchtig - narkotikaberoende, drogberoende
Rauschgiftsüchtige(r) - narkoman, narkotikamissbrukare, drogmissbrukare
rausekeln - trakassera, mobba
rausfliegen - kastas ut, få sparken
rausgeben - räcka ut, överlämna, lämna över, lämna ut, lämna tillbaka, ge ut,
     komma ut med, publicera, redigera, utfärda
rauskommen - komma ut, ha premiär, låta, bli, bli resultatet
räuspern - harkla (sig)
rausreißen - riva ut, rycka loss, rycka upp, rädda
rausschmeißen - kasta ut, sparka ut, säga upp
rausschmeißen - Zusatzerklärungen
Rausschmeißer - utkastare, dörrvakt, sista dansen
Rausschmiss - utkastande, uppsägning
Rausschmiss - Zusatzerklärungen
Razzia - razzia
Reagenz - reagens
Reagenzglas - provrör
reagieren - reagera
Reaktion - reaktion (mot, på)
reaktionär - reaktionär, bakåtsträvande
Reaktionär(in) - reaktionär, bakåtsträvare
Reaktionsfähigkeit - reaktionsförmåga
reaktionsschnell - reaktionssnabb
Reaktionszeit - reaktionstid
Reaktionszeit - Anwendungen
Reaktor - reaktor
Reaktor - Anwendungen
Reaktorunfall - reaktorhaveri
Reaktorunfall - Anwendungen
Realeinkommen - realinkomst
Realisation - realiserande, genomförande, förverkligande, produktion,
     realisation
realisierbar - realiserbar, genomförbar, som kan förverkligas
realisieren - realisera, genomföra, förverkliga, inse, förstå
Realismus - realism
Realist(in) - realist
realistisch - realistisk
Realität - realitet
Realkapital - realkapital
Reallohn - reallön
Realwert - realvärde
Rebe - vinranka, vinstock
Rebe - Anwendungen
Rebe - Zusatzerklärungen
Rebell(in) - rebell
rebellieren - rebellera, revoltera, göra uppror
Rebellion - revolt, uppror, resning
Rebellion - Zusatzerklärungen
rebellisch - rebellisk, revolterande, upprorisk, nervös, orolig
Rebhuhn - rapphöna
Reblaus - vinlus
Rebstock - vinstock
Rebstock - Anwendungen
Rebus - rebus
rechen - räfsa, kratta
rechen - Zusatzerklärungen
Rechen - räfsa, kratta
Rechenaufgabe - räkneuppgift, tal
Rechenfehler - räknefel
Rechenfehler - Anwendungen
Rechenschaft - räkenskap, redogörelse. redovisning
Rechenschaftsbericht - redovisning, redogörelse
Rechenzentrum - datacentral
Rechenzentrum - Anwendungen
recherchieren - göra undersökningar, göra efterforskningar, göra
     research, undersöka
rechnen - räkna, hushålla, spara
Rechnen - räkning
Rechner - dator
rechnergesteuert - datorstyrd
Rechnerprogramm - datorprogram
Rechnung - beräkning, uträkning, faktura, nota
Rechnung - Zusatzerklärungen
Rechnungshof - revisionsverk
Rechnungsjahr - budgetår, räkenskapsår
Rechnungsjahr - Zusatzerklärungen
Rechnungsprüfung - revision
recht - rätt, riktig
Recht - rätt, lag, rättighet
Recht - Zusatzerklärungen
Rechte - den rätta, den rätta kvinnan, högra handen, högerhanden, högern,
     högeranhängare, kvinnlig högeranhängare, högerkvinna
Rechteck - rektangel
rechteckig - rektangulär
Rechte(r) - den rätte, den rätte mannen, högeranhängare, högerman
Rechte(s) - det rätta
rechtfertigen - rättfärdiga, försvara
rechtfertigen - Zusatzerklärungen
Rechtfertigung - rättfärdigande, försvar
rechtgläubig - rättrogen, rättroende
Rechthaberei - tvärsäkerhet, påstridighet
rechthaberisch - tvärsäker, påstridig, som alltid vill ha rätt
rechtlich - laglig, rättslig
rechtlich - Zusatzerklärungen
rechtlos - rättslös
rechtmäßig - rättmätig, laglig
rechtmäßig - Zusatzerklärungen
rechts - till höger, på rätan, rätt
Rechtsabbieger - trafikant som svänger åt höger, fordon som svänger
     åt höger
Rechtsanschauung - rättsuppfattning
Rechtsanspruch - rättsanspråk
Rechtsanwalt - advokat
Rechtsanwalt - Anwendungen
Rechtsanwältin - advokat, kvinnlig advokat
Rechtsanwaltsbüro - advokatbyrå
Rechtsbeistand - rättegångsbiträde
Rechtsberatung - juridisk rådgivning, rättshjälp
rechtschaffen - rättskaffens, rättrådig, ärlig, ordentlig, rejäl
Rechtschaffenheit - redbarhet
Rechtschreibfehler - stavfel
Rechtschreibfehler - Anwendungen
Rechtschreibung - rättstavning, stavning
Rechtsdrall - dra till höger, vara högervriden
Rechtsextremist - högerextremist
Rechtsextremist - Anwendungen
rechtsfähig - rättskapabel
Rechtsfall - rättsfall
Rechtsfrage - rättsfråga, juridisk fråga
Rechtsgefühl - rättskänsla, rättsmedvetande
Rechtsgelehrte(r) - rättslärd, jurist
rechtsgerichtet - högerorienterad
rechtsgültig - rättsgiltig
Rechtshänder - högerhänt, högerhänt person
rechtshändig - högerhänt
rechtsherum - åt höger, medsols
rechtsklicken - högerklicka
rechtskräftig - träda i kraft, vinna laga kraft
Rechtskurve - högerkurva
Rechtskurve - Anwendungen
Rechtslage - rättsläge
rechtslastig - högervriden
Rechtsmittel - överklage, revision
rechtsorientiert - högerorienterad
Rechtspartei - högerparti
Rechtspartei - Anwendungen
Rechtspflege - rättsskipning
Rechtssprechung - rättsskipning
rechtsradikal - högerextremistisk
Rechtsschutz - rättsskydd
Rechtsschutz - Anwendungen
rechtsseitig - på höger sida
Rechtssicherheit - rättssäkerhet
Rechtsstaat - rättsstat
Rechtsstreit - process, rättstvist
Rechtsstreitigkeit - process, rättstvist
Rechtsverkehr - högertrafik
Rechtsverkehr - Anwendungen
Rechtsweg - rätta, domstol
Rechtswesen - rättsväsen
rechtswidrig - rättsstridig, rättsvidrig, lagstridig
Rechtswissenschaft - rättsvetenskap, juridik
rechtwinkelig - rätvinklig
rechtwinklig - rätvinklig
rechtzeitig - i god tid, i rätt tid
rechtzeitig - Zusatzerklärungen
Reck - räck
recken - sträcka på
Reckturnen - räck, räckgymnastik
Recorder - bandspelare, videobandspelare
recykeln - återvinna
Recykling - återvinning
Redakteur(in) - redaktör
Redaktion - redaktion
redaktionell - redaktionell
Redaktionschef - redaktionschef
Redaktionssekretär(in) - redaktionssekreterare
Rede - tal, samtal, prat, rykte
Redefluss - svada, ordflöde
Redefreiheit - yttrandefrihet
Redefreiheit - Anwendungen
redegewandt - talför, vältalig
redegewandt - Zusatzerklärungen
redegewandt sein - kunna tala, ha talets gåva
Redegewandtheit - vältalighet
Redekunst - talarkonst, retorik
reden - tala, prata, samtala, hålla tal
reden - Zusatzerklärungen
Redensart - talesätt
Redensart - Anwendungen
Redewendung - talesätt, idiom
Redewendung - Zusatzerklärungen
redigieren - redigera
redlich - redlig, rättskaffens, ärlig
redlich - Zusatzerklärungen
Redlichkeit - redlighet, redbarhet, rättskaffenhet, ärlighet
Redner - talare
Rednerin - talara, kvinnlig talare
Rednergabe - har talets gåva
Rednerpult - talarstol
Rednerpult - Anwendungen
Rednertribüne - podium
redselig - pratsam, pratsjuk
redselig - Zusatzerklärungen
Reduktion - reduktion
reduzieren - reducera
Reede - redd
Reeder(in) - redare
Reederei - rederi
Reederei - Anwendungen
Reedereiflagge - rederiflagga
reell - reell, rejäl, pålitlig
REFA-Techniker - tidsstudieman
Referat - uppsats, referat, avdelning
Referendar - lärarkandidat, notarie, tingsnotarie
Referendum - referendum, folkomröstning
Referent - referent, föredragshållare, avdelningschef
Referenz - referens
Referenzliteratur - referenslitteratur
Referenzmaterial - referensmaterial
referieren - referera
reffen - reva
reflektieren - reflektera, vara intresserad av
Reflektor - reflektor
Reflektorglas - reflektorglas
Reflex - reflex
Reflexband - reflexband
Reflexbewegung - reflexrörelse
Reflexhandlung - reflexhandling
Reflexion - reflexion
Reflexionswinkel - reflexionsvinkel
reflexiv - reflexiv
Reflexivpronomen - reflexivpronomen
Reflexzonentherapie - zonterapi
Reform - reform
Reformation - reformation
Reformation - Anwendungen
reformbedürftig - behov av nyordning, behov av reformer
Reformhaus - hälsokostbutik
reformieren - reformera
reformiert - reformert
Reformkost - hälsokost
Reformkost - Anwendungen
Refrain - refräng
Regal - hylla
Regal - Anwendungen
Regalsystem - hyllsystem
Regalsystem - Anwendungen
Regatta - regatta
rege - livlig, intensiv, rörlig, pigg
Regel - regel, menstruation
Regel - Zusatzerklärungen
regellor - oordnad
regelmäßig - regelbunden, jämn
regelmäßig - Zusatzerklärungen
Regelmäßigkeit - regelbundenhet
regeln - reglera, ordna, göra upp, ordna sig
regelrecht - regelrätt, ordentlig
Regelstudienzeit - normalstudietid
Regelung - reglering, regel, bestämmelse
regelwidrig - regelstridig, regelvidrig
regen - röra, röra sig
Regen - regn
Regen - Anwendungen
regenarm - regnfattig
Regenbogen - regnbåge
Regenbogen - Anwendungen
Regenbogenfarben - regnbågens (alla) färger
Regenbogenhaut - regnbågshinna
Regenbogenpresse - den kolorerade veckopressen, skvallerpressen
Regeneration - regeneration, regenering, förnyelse, återvinning
Regenfront - regnområde
Regenguss - regnskur, störtskur
Regenguss - Zusatzerklärungen
Regenhaut - regnkappa, regncape
Regenmantel - regnrock, regnkappa
Regenmantel - Zusatzerklärungen
Regenrinne - takränna
Regenschauer - regnskur
Regenschauer - Anwendungen
Regenschirm - paraply
Regenschirm - Anwendungen
Regent - regent
Regentag - regndag
Regentag - Anwendungen
Regentonne - regntunna
Regentonne - Anwendungen
Regentropfen - regndroppe
Regentropfen - Anwendungen
Regenwald - regnskog
Regenwald - Anwendungen
Regenwasser - regnvatten
Regenwasser - Anwendungen
Regenwetter - regnväder
Regenwetter - Anwendungen
Regenwolke - regnmoln
Regenwolke - Anwendungen
Regenwurm - daggmask
Regenwurm - Anwendungen
Regenzeit - regntid
Regenzeit - Anwendungen
Regie - regi, ledning
Regieassistent - regiassistent
regieren - regera, styra, härska
regieren - Zusatzerklärungen
Regierung - regering, regeringstid
Regierungsbezirk - förvaltningsområde
Regierungsbildung - regeringsbildning
Regierungschef - regeringschef
Regierungschef - Anwendungen
Regierungserklärung - regeringsuttalande
Regierungskoalition - regeringskoalition
Regierungskrise - regeringskris
Regierungskrise - Anwendungen
Regierungspartei - regeringsparti
Regierungspartei - Anwendungen
Regierungspräsident - regeringschef i delstatsregering
Regierungssprecher - talesman, talesman för regeringen
Regierungsumbildung - regeringsombildning
Regierungsvorlage - proposition
Regierungswechsel - regeringsskifte
Regierungswechsel - Anwendungen
Regierungszeit - regeringstid
Regierungszeit - Anwendungen
Regime - regim
Regimekritiker - regimkritiker, de oppositionella
Regiment - regemente
Region - region
regional - regional
Regisseur - regissör
Regisseurin - regissör, kvinnlig regissör
Register - register, förteckning, index
Registratur - registrering, arkiv, dokumentarkiv
registrieren - registrera, lägga märke till, konstatera, uppmärksamma
Registrierkasse - kassaapparat
Registrierkasse - Anwendungen
Registrierung - registrering
Reglement - reglemente, stadga
Reglement - Zusatzerklärungen
reglos - orörlig
regnen - regna
regnerisch - regnig
regulär - reguljär, helt enkelt, verkligen, regelrätt
regulierbar - reglerbar, justerbar, ställbar
regulieren - reglera, justera, reglera sig
Regung - rörelse, känsla, impuls, rörelse, sinnesrörelse
Regungen - strävan
regungslos - orörlig
Reh - rådjur
Reh - Anwendungen
Rehabilitation - rehabilitering
rehabilitieren - rehabilitera, ge upprättelse åt
Rehabilitierung - rehabilitering, upprättelse
Rehabilitierung - Zusatzerklärungen
Rehkitz - rådjurskid
Reibach - grova pengar
Reibe - rivjärn
Reibeisen - rivjärn
Reibeisen - Anwendungen
reiben - gnugga, gnida, frottera, riva
reiben - Zusatzerklärungen
Reibereien - slitningar, bråk
Reibfläche - plån
Reibung - friktion
reibungslos - friktionsfri, smidig
reibungslos - Zusatzerklärungen
reich - rik, riklig, praktfull, storslagen
Reich - rike, välde, område, värld
reichen - räcka, vara nog, vara tillräcklig, nå, sträcka sig
reichhaltig - rikhaltig, omfattande
reichhaltig - Zusatzerklärungen
reichlich - riklig, rikligt, drygt, gott, väl, ganska, rätt, mycket
Reichstag - riksdag
Reichstag - Anwendungen
Reichtum - rikedom
Reichweite - räckhåll, räckvidd
Reichweite - Zusatzerklärungen
reif - mogen
Reif - rimfrost, ring, armring, diadem
Reif - Zusatzerklärungen
Reife - mognad
reifen - mogna, bli mogen
Reifen - däck, ring, armring, band, tunnband
Reifenpanne - punktering
Reifenwechsel - däckbyte
Reifenwechsel - Anwendungen
Reifeprüfung - studentexamen
Reifezeugnis - studentbetyg
Reifezeugnis - Anwendungen
Reifglätte - frosthalka
Reifglätte - Anwendungen
Reigen - långdans, ringdans, rad, räcka
Reihe - rad, led, ordning, tur
Reihe - Zusatzerklärungen
reihen - rada
Reihenfertigung - serietillverkning
Reihenfolge - ordningsföljd
Reihenfolge - Anwendungen
Reihenhaus - radhus
Reihenhaus - Anwendungen
Reihenhausgebiet - radhusområde
Reihenhauswohnung - radhuslägenhet
Reihenherstellung - serietillverkning
Reihenuntersuchung - hälsokontroll
reihenweise - massvis, i mängder, radvis, i rad, i rader
Reiher - häger
Reiher - Anwendungen
reihern - spy, kalva, ha diarré
reihum - i tur och ordning, runt, laget runt
Reim - rim
reimen - rimma
rein - ren, rent, fullständigt, totalt, alldeles
Reinemachen - städning
Reinertrag - nettobehållning, nettointäkt
Reinfall - flop, flopp, miss, fiasko
Reinfall - Zusatzerklärungen
reinfallen - misslyckas, åka dit, åka på en blåsning
Reingewicht - nettovikt
Reingewicht - Anwendungen
Reingewinn - nettovinst, ren vinst
Reinheit - renhet
reinigen - rengöra, göra ren, rena, rensa
Reinigung - rengöring, rening, renande, rensning
Reinigungscreme - rengöringskräm
Reinigungscreme - Anwendungen
Reinigungsmittel - rengöringsmedel
Reinigungsmittel - Anwendungen
Reinkarnation - reinkarnation
Reinkultur - renodlad smörja
reinlegen - lura, dra vid näsan
reinlich - renlig, snygg, prydlig
reinlich - Zusatzerklärungen
Reinlichkeit - renlighet
reinrassig - renrasig, rasren
reinreißen - sätta i klistret, ställa till det (för ngn)
reinschlagen - smocka till
reinschlingen - glufsa i sig, kasta i sig
Reinschrift - renskrivning, utskrift
Reinschrift - Zusatzerklärungen
reinwaschen - rentvå, tvätta rent, vaska
reinwaschen - Zusatzerklärungen
Reis - ris, risgryn, kvist, ympkvist
Reis - Zusatzerklärungen
Reisbrei - risgrynsgröt
Reise - resa
Reise - Anwendungen
Reiseandenken - souvenir, turistsouvenir
Reisebegleiter - medresenär, ressällskap
Reisebüro - resebyrå
Reisebüro - Anwendungen
Reisebus - turistbuss
Reisebus - Anwendungen
reisefertig - resklar
Reisefieber - resfeber
Reisefieber - Anwendungen
Reiseführer - reseledare, guide, resehandbok
Reiseführerin - reseledare, kvinnlig reseledare, guide, kvinnlig guide
Reisegefährte - reskamrat
Reisegefährtin - reskamrat, kvinnlig reskamrat
Reisegeld - respengar, reskassa
Reisegepäck - bagage, resgods
Reisegepäck - Zusatzerklärungen
Reisegepäckversicherung - resgodsförsäkring
Reisegeschwindigkeit - marschfart
Reisegesellschaft - ressällskap
Reisegesellschaft - Anwendungen
Reisekosten - resekostnad, resekostnader
Reisekostenerstattung - reseersättning
Reisekrankheit - åksjuka
Reisekrankheit - Anwendungen
Reiseleiter - reseledare, guide
Reiseleiter - Zusatzerklärungen
Reiseleiterin - reseledare, kvinnlig reseledare, guide, kvinnlig guide
reisen - resa, åka
Reisende(r) - resande, resenär, passagerare, handelsresande
Reisenecessaire - necessär
Reisepass - pass
Reiseprospekt - resebroschyr
Reiseprospekt - Anwendungen
Reiseroute - resrutt, färdväg
Reiseroute - Zusatzerklärungen
Reiserücktrittskostenversicherung - avbeställningsskydd
Reisescheck - resecheck
Reiseschilderung - reseskildring
Reiseschilderung - Anwendungen
Reiseschreibmaschine - reseskrivmaskin
Reisestipendium - resestipendium
Reiseverkehr - semestertrafik
Reiseverkehr - Anwendungen
Reiseversicherung - reseförsäkring
Reiseversicherung - Anwendungen
Reisevorbereitungen - förberedelser för en resa, förberedelser till en resa
Reisewecker - reseväckarklocka
Reiseziel - resmål, destination
Reiseziel - Zusatzerklärungen
Reisfeld - risfält
Reisfeld - Anwendungen
Reisig - torra kvistar
Reiskorn - riskorn, risgryn
Reiskorn - Anwendungen
Reiskorn - Zusatzerklärungen
Reißaus - lägga benen på ryggen
Reißbrett - ritbräde
Reißbrett - Anwendungen
reißen - riva, slita, rycka, dra, slå
Reißen - värk, reumatism, ryck
Reißer - thriller, rysare, storsäljare, säljsuccé
reißerisch - uppseendeväckande, braskande, rafflande
Reißnagel - häftstift
Reißnagel - Anwendungen
Reißschiene - vinkellinjal
Reißverschluss - blixtlås, dragkedja
Reißwolf - dokumentförstörare, maskin som mal tyg till fiber
Reißzeug - ritbestick
Reißzwecke - häftstift
Reißzwecke - Anwendungen
reiten - rida
Reiten - ridning
Reiter - ryttare
Reiterin - ryttarinna
Reitgerte - ridspö
Reithalle - ridhus
Reithose - ridbyxor
Reitpeitsche - ridpiska
Reitpeitsche - Anwendungen
Reitpferd - ridhäst
Reitpferd - Anwendungen
Reitschule - ridskola
Reitschule - Anwendungen
Reitsport - ridsport
Reitsport - Anwendungen
Reitstiefel - ridstövel
Reitstiefel - Anwendungen
Reitturnier - ridtävling
Reiz - lockelse, tjusning, retning, stimulus
Reiz - Zusatzerklärungen
reizbar - retlig, lättretlig
reizen - locka, fresta, reta, reta upp, provocera, förarga, irritera, reta, bjuda
reizend - förtjusande, bedårande, gyllig, trevlig
reizend - Zusatzerklärungen
Reizhusten - rethosta
Reizhusten - Anwendungen
reizlos - tråkig, alldaglig, andefattig
reizlos - Zusatzerklärungen
Reizüberflutung - överstimulering
Reizung - irritation, retning
Reizung - Zusatzerklärungen
Reizwäsche - raffiga underkläder, sexiga underkläder, raffset
Reizwort - laddat ord
rekapitulieren - rekapitulera
rekeln - sträcka på sig, ligga och dra sig, slappa
Reklamation - reklamation
Reklame - reklam, PR
Reklamerummel - reklamjippo, reklam
reklamieren - reklamera, klaga på
rekonstruieren - rekonstruera
Rekonstruktion - rekonstruktion
Rekonvaleszent - konvalescent
Rekonvaleszentin - konvalescent, kvinnlig konvalescent
Rekonvaleszenz - konvalescens
Rekord - rekord
Rekorder - bandspelare, videobandspelare
Rekordernte - rekordskörd
Rekordernte - Anwendungen
Rekordhalter - rekordhållare, rekordinnehavare
Rekordhalterin - rekordhållerska, rekordinnehavare, kvinnlig
     rekordinnehavare
Rekordinhaber - rekordhållare, rekordinnehavare
Rekordinhaberin - rekordhållerska, rekordinnehavare, kvinnlig
     rekordinnehavare
Rekordleistung - topprestation, rekordprestation
Rekordversuch - rekordförsök
Rekordversuch - Anwendungen
Rekordzeit - rekordtid
Rekordzeit - Anwendungen
Rekrut - rekryt
rekrutieren - värva, rekrytera, bestå av, vara sammansatt av
Rektor - rektor, skolledare
Rektorin - rektor, kvinnlig rektor, skolledare
Relais - relä
Relation - relation, förhållande
Relation - Zusatzerklärungen
relativ - relativ, relativt, jämförelsevis
Relativitätstheorie - relativitetsteori
Relativitätstheorie - Anwendungen
relevant - relevant
Relevanz - relevans
Relief - relief
Religion - religion
Religion - Anwendungen
Religionsfreiheit - religionsfrihet
Religionsfreiheit - Anwendungen
Religionskrieg - religionskrig
Religionskrieg - Anwendungen
Religionsunterricht - religionsundervisning, religionskunskap
religiös - religiös
religiös - Anwendungen
Religiosität - religiositet
Relikt - relikt, kvarleva
Relikt - Zusatzerklärungen
Reling - reling
Reling - Anwendungen
Reliquie - relik
Reminiszenz - reminiscens
Remis - remi
Remoulade - remouladsås
Rempelei - knuffande, skuffande, tacklande
rempeln - knuffa, stöta till, tackla
rempeln - Zusatzerklärungen
Rempler - knuff, tackling
Rempler - Zusatzerklärungen
Ren - ren
Ren - Anwendungen
Renaissance - renässans
Renaissance - Anwendungen
Rendezvous - rendezvous
Rendite - avkastning
Rennbahn - kapplöpningsbana, velodrom, racerbana
Rennboot - tävlingsbåt, racerbåt, racer
rennen - springa, ränna, rusa, köra, stöta
Rennen - springande, rännande, tävling, lopp, löpning, kapplöpning
Renner - kapplöpningshäst, säljsuccé, storsäljare
Rennerei - rännande, spring
Rennfahrer - racerförare, tävlingsförare
Rennpferd - galopphäst
Rennrad - racercykel, racer, tävlingscykel
Rennschuh - spiksko
Rennsport - kapplöpningssport, motorsport, cykelsport
Rennstrecke - körsträcka, löpsträcka
Rennstrecke - Zusatzerklärungen
Rennwagen - racerbil, racer, tävlingsbil
Renommee - anseende, renommé
Renommierstart - rivstart
renommiert - känd, ansedd, välrenommerad
renommiert - Zusatzerklärungen
renovieren - renovera
Renovierung - renovering
rentabel - lönsam, räntabel
rentabel - Zusatzerklärungen
Rentabilität - lönsamhet, räntabilitet
Rentabilität - Zusatzerklärungen
Rente - pension
Rentenalter - pensionsålder
Rentenalter - Anwendungen
Rentenanspruch - rätt till pension
Rentenempfänger - pensionär
Rentenversicherung - pensionsförsäkring
Rentenversicherung - Anwendungen
rentenwirksam - pensionsgrundande
Rentier - ren
Rentier - Anwendungen
rentieren - vara lönsam, bära sig, löna sig
Rentierfleisch - renkött
Rentierfleisch - Anwendungen
Rentierhaltung - renskötsel
Rentierhaltung - Anwendungen
Rentiermilch - renmjölk
Rentiermilch - Anwendungen
Rentner - pensionär
Rentnerin - pensionär, kvinnlig pensionär
reorganisieren - reorganisera, omorganisera
reparabel - reparabel
Reparationen - krigsskadestånd
Reparatur - reparation, lagning
Reparatur - Zusatzerklärungen
reparaturbedürftig - behov av reparation, behöva repareras
Reparaturkosten - reparationskostnad(er)
Reparaturwerkstatt - verkstad
reparieren - reparera, laga
reparieren - Zusatzerklärungen
Repertoire - repertoar
repetieren - repetera
Repetition - repetition
Replik - replik
Reportage - reportage
Reporter - reporter
Reporterin - reporter, kvinnlig reporter
Repräsentant - representat
Repräsentantin - representat, kvinnlig representant
Repräsentation - representation
repräsentativ - representativ
repräsentieren - representera
Repressalien - repressalier
repressiv - repressiv
Reproduktion - reproduktion
reproduzieren - reproducera
Reptil - reptil, kräldjur
Republik - republik
Republikaner - republikan
republikanisch - republikansk
Requiem - rekviem
Requisiten - rekvisita
Reservat - naturreservat, nationalpark, reservat
Reserve - reserv, reservlag
Reservebank - avbytarbänk
Reservekanister - reservdunk
Reservekanister - Anwendungen
Reserveoffizier - reservofficer
Reserverad - reservhjul
Reserverad - Anwendungen
Reservespieler - reserv, avbytare
reservieren - reservera
reserviert - reserverad
Reservistenübung - repövning
Residenz - residens
residieren - residera
Resignation - resignation
resignieren - resignera
resigniert - resignerad, uppgiven
resistent - resistent
resolut - resolut, bestämd
Resolution - resolution
Resonanz - resonans, respons
Resonanz - Zusatzerklärungen
resozialisieren - rehabilitera, återanpassa
Resozialisierung - rehabilitering, återanpassning
Respekt - respekt
respektabel - respektabel
respektieren - respektera
respektive - respektive, eller, närmare, bestämt
respektlos - respektlös
respektvoll - respektfull, fylld av respekt
Respirator - respirator
Ressentiment - aversion, ovilja
Ressort - avdelning, kompetensområde, fält, fack, gebit
Ressourcen - resurser, tillgånger, medel, tillgängliga medel
Rest - rest, återstod, slatt, stuvbit
Rest - Zusatzerklärungen
Restaurant - restaurang
restaurieren - restaurera
Restaurierung - restaurering
Restbetrag - resterande belopp, återstående belopp
restlich - resterande, återstående
restlos - fullständig, fullkomlig, alldeles, helt och hållet
Restriktion - restriktion
restriktiv - restriktiv
Resultat - resultat
Resultat - Anwendungen
resultatlos - resultatlös, fruktlös
resultatlos - Zusatzerklärungen
resultieren - resultera i, få till följd
Resümee - resumé, sammanfattning
resümieren - resumera, sammanfatta
resümieren - Zusatzerklärungen
Retorte - retort
Retortenbaby - provrörsbarn
Retourkutsche - får igen med samma mynt
retournieren - returnera
retten - rädda, bärga
retten - Zusatzerklärungen
Retter(in) - räddare, befriare
Retter(in) - Zusatzerklärungen
Rettich - rättika
Rettich - Anwendungen
Rettung - räddning, undsättning
Rettung - Zusatzerklärungen
Rettungsanker - räddningsplanka
Rettungsboot - livbåt, räddningsbåt
Rettungsboot - Zusatzerklärungen
Rettungsdienst - räddningstjänst
Rettungsexpedition - räddningsexpedition
Rettungsflug - flygambulans
rettungslos - räddningslös
Rettungsmannschaft - räddningsmanskap
Rettungsring - livboj, bilring
Rettungsschwimmer - badvakt, livrädare
Rettungswagen - ambulans
Retusche - retusch
Retuscheur - retuschör
retuschieren - retuschera
Retuschierfarbe - retuschfärg
Retuschierfirnis - retuscherfernissa
Retuschierpinsel - retuschpensel
Retuschierstift - retuschpenna
Retuschierung - retuschering
Reue - ånger
reuen - ångra
reumütig - ångerfull, ångerköpt
reumütig - Zusatzerklärungen
Reuse - ryssja
Reuse - Anwendungen
Revanche - revansch, gentjänst
Revanche - Zusatzerklärungen
revanchieren - ta revansch
Revanchismus - revanchism
revanchistisch - revanschistisk
Revers - slag
revidieren - revidera, granska, gå igenom, ändra
Revier - revir, område
Revier - Anwendungen
Revision - revision, granskning, genomgång, ändring
Revisor - revisor
Revolte - revolt
revoltieren - revoltera
Revolution - revolution
revolutionär - revolutionär
Revolutionär - revolutionär
revolutionieren - revolutionera
Revoluzzer - radikal, frasradikal, revolutionär
Revolver - revolver
Revolverheld - skjutglad typ, revolverman
Revue - revy
Reyon - rayon
Rezensent(in) - recensent
rezensieren - recensera
Rezension - recension
Rezept - recept
Rezept - Anwendungen
reseptfrei - receptfri
Rezeptgebühr - receptavgift
Rezeptgebühr - Anwendungen
Rezeption - reception
Rezeption - Anwendungen
Rezeptionist(in) - receptionist
rezeptiv - receptiv
rezeptpflichtig - receptbelagd
Rezession - recession, lågkonjunktur
Rezidiv - recidiv
reziprok - reciprok
Rezitation - recitation
rezitieren - recitera
Rhabarber - rabarber
Rhabarber - Anwendungen
Rhabarbercreme - rabarberkräm
Rhabarberkompott - rabarberkompott
Rhabarberkuchen - rabarberkaka, rabarberpaj
Rhabarberkuchen - Zusatzerklärungen
Rhabarbersaft - rabarbersaft
Rhabarberstange - rabarberstjälk
Rhabarberstange - Anwendungen
Rhabarberwurzel - rabarberrot
Rhapsodie - rapsodi
Rhein - Rhen
Rheinland - Rhenlandet
Rheinländer - rhenländare, invånare i Rhenlandet, rhenländerpolka
Rheinländerin - rhenländska, invånare i Rhenlandet, kvinnlig invånare
     i Rhenlandet
rheinländisch - rhenländsk, rhensk
Rheinland-Pfalz - Rheinland-Pfalz
Rhesusfaktor - rhesusfaktor, rh-faktor
Rhetorik - retorik
Rhetorik - Anwendungen
rhetorisch - retorisk
Rheuma - reumatism
Rheumatiker - reumatiker
rheumatisch - reumatisk
Rheumatismus - reumatism
Rhinozeros - noshörning, dumskalle, idiot
Rhododendron - rhododendron
Rhombus - romb
rhythmisch - rytmisk
Rhytmus - rytm
Ribisel - vinbär
richten - rikta, vända, döma, rikta sig, vbända sig
Richter - domare
richterlich - domar-, domstols-
Richtfest - taklagsfest
Richtgeschwindigkeit - rekommenderad högsta hastighet
richtig - riktig, rätt
Richtige - rätta, rätta kvinnan
Richtige(r) - den rätte, den rätte mannen, rätt
Richtige(s) - det rätta
Richtigkeit - riktighet
richtigstellen - ställa ngt till rätta
Richtlinien - riktlinjer
Richtpreis - riktpris
Richtpreis - Anwendungen
Richtschnur - rättesnöre
Richtung - riktning, inriktning, håll
Richtung - Zusatzerklärungen
Richtwert - riktvärde
Richtwert - Anwendungen
riechen - lukta
Riecher - näsa
Ried - vass
Riege - gymnastiktrupp
Riegel - regel, låskolv, rad, bit
Riemen - åra, rem
Riemen - Zusatzerklärungen
Riese - jätte, bjässe, koloss
Riese - Zusatzerklärungen
rieseln - falla, falla sakta, sila, porla
Riesenerfolg - jättesuccé
riesengroß - jättestor, görstor
riesengroß - Zusatzerklärungen
riesenhaft - gigantisk, jättelik, görlik
Riesenpanda - jättepanda
Riesenrad - pariserhjul
Riesenrad - Anwendungen
Riesenschritt - jättekliv
Riesenschritt - Anwendungen
Riesenslalom - storslalom
riesig - jättestor, görstor, ofantlig, kolossal
Riesling - riesling
Riff - rev
rigoros - rigorös
Rille - räffla, fåra, spår
Rille - Zusatzerklärungen
rillen - räffla
Rind - nötkreatur
Rinde - bark, skorpa, kant
Rinde - Zusatzerklärungen
Rinderbraten - oxstek
Rinderbrust - oxbringa
Rinderfilet - oxfilé
Rinderfilet - Anwendungen
Rinderzucht - boskapsuppfödning
Rindfleisch - nötkött, oxkött
Rindvieh - nötboskap, nötkreatur
Ring - ring
Ring - Anwendungen
Ringbuch - ringpärm
Ringbuch - Anwendungen
Ringelblume - ringblomma
Ringelblume - Anwendungen
ringeln - ringla, slingra, locka sig
Ringelnatter - snok
Ringelnatter - Anwendungen
Ringelreihen - ringdans, ringlek
Ringelreihen - Zusatzerklärungen
Ringelschwanz - knorr
Ringeltaube - ringduva
Ringeltaube - Anwendungen
ringen - vrida, brotte, brottas, kämpa
Ringen - brottning, kamp
Ringfinger - ringfinger
Ringfinger - Anwendungen
ringförmig - ringformig, ringformad
Ringkampf - brottning, brottningsmatch
Ringkämpfer - brottare
Ringmauer - ringmur
Ringmauer - Anwendungen
Ringrichter - ringdomare
Ringrichter - Anwendungen
rings - runt om, runt
ringsherum - runt omkring, runt om
ringsum - rings
Rinne - ränna, fåra
Rinne - Zusatzerklärungen
rinnen - rinna, läcka
rinnen - Zusatzerklärungen
Rinnstein - rännsten
Rinnstein - Anwendungen
Rippe - revben
Rippe - Anwendungen
Rippenfellentzündung - lungsäcksinflammation
Rippenspeer - kassler
Rips - rips
Risiko - risk
risikofreudig - våghalsig
Risikogruppe - riskgrupp
Risikogruppe - Anwendungen
risikolos - riskfri
risikoreich- riskfylld
riskant - riskabel, riskfylld
riskieren - riskera, våga (sig på)
Risotto - risotto
Rispe - vippa
Riss - spricka, repa, rispa, ritning, skiss
rissig - sprucken
ritsch! - ritsch!
Ritt - ritt, ridtur
Ritt - Zusatzerklärungen
Ritter - riddare
Ritter - Anwendungen
Ritterburg - riddarborg
Ritterburg - Anwendungen
Rittergut - herresäte, gods
ritterlich - ridderlig, chevaleresk
ritterlich - Zusatzerklärungen
Rittersporn - riddarsporre
rittlings - grensle
Ritual - ritual
rituell - rituell
Ritus - rit
Ritz - repa, rispa
Ritze - springa, spricka
Ritze - Zusatzerklärungen
ritzen - rista, repa, rispa
ritzen - Zusatzerklärungen
Rivale - rival
Rivalin - rival, kvinnlig rival, rivalinna
rivalisieren - rivalisera
Rivalität - rivalitet
Riviera - Rivieran
Rizinusöl - ricinolja
Roastbeef - rostbiff
Robbe - säl
Robbe - Anwendungen
robben - åla
Robbenbaby - sälkut
Robbenbaby - Anwendungen
Robe - ämbetsdräkt, lång aftonklänning, robe
Roboter - robot
robust - robust
Rochade - rockad
röcheln - rossla
Rochen - rocka
Rochen - Anwendungen
Rock - kjol
Rockbund - kjollinning
Rocker - knutte, raggare
Rockerauto - raggarbil
Rockerpfanne - raggarbrud
Rocklänge - kjollängd
Rockmusik - rockmusik
Rockmusik - Anwendungen
Rodelbahn - kälkbacke, rodelbana
rodeln - åka kälke, åka rodel
Rodelschlitten - kälke, rodel
Rodelschlitten - Anwendungen
Rodelschlitten - Zusatzerklärungen
roden - röja
Rodung - röjning, röjd mark
Rogen - rom, fiskrom
Roggen - råg
Roggen - Anwendungen
Roggenbrot - rågbröd
Roggenbrot - Anwendungen
Roggenmehl - rågmjöl
Roggenmehl - Anwendungen
roh - obearbetad, rå, grov, ogefärlig
Rohbau - byggnadsstomme
Roheisen - tackjärn
Roheisen - Anwendungen
Rohgewinn - bruttovinst
Rohheit - råhet
Rohkost - råkost
Rohkost - Anwendungen
Rohköstler - råkostätare, råkostare
Rohling - råskinn, ämne, råämne
Rohmaterial - råmaterial
Rohmaterial - Anwendungen
Rohöl - råolja
Rohöl - Anwendungen
Rohr - rö, vass, bamburör, rör, pipa, tub
Rohrbruch - rörbrott
Rohrbruch - Anwendungen
Röhrchen - tub
Röhre - rör, tub
Röhre - Zusatzerklärungen
röhren - bröla, dåna, dundra
Röhrenknochen - benpipa
Rohrleger(in) - rörläggare
Rohrleitung - rörledning
Rohrleitung - Anwendungen
Röhrling - sopp, rörsopp
Rohrpost - rörpost
Rohrspatz - bandhund
Rohrstock - spanskrör, rotting
Rohrstock - Zusatzerklärungen
Rohrzucker - rörsocker
Rohrzucker - Anwendungen
Rohseide - råsiden
Rohstoff - råvara, råmaterial
Rohstoff - Zusatzerklärungen
Rohstoffmangel - råvarubrist, brist på råmaterial
Rohzucker - råsocker
Rohzucker - Anwendungen
Rohzustand - obearbetad
Rokoko - rokoko
Rolladen - ståljalusi
Rolladen - Anwendungen
Rolle - rulle, trissa, hjul, vals, kavel, pöl, roll
rollen - rulla, rulla ihop, kavla ihop
Rollenbesetzung - rollbesättning
Rollenverteilung - rollfördelning
Roller - sparkcykel, markrullare
Rollerbrett - skateboard, rullbräde
Rollerski - rullskida
Rollerski - Anwendungen
Rolli - polotröja, polo
Rollkommando - insatsstyrka
Rollkragen - polokrage
Rollkragenpulli - polotröja
Rollkragenpullover - polotröja
Rolladen - jalusi, ståljalusi
Rollmops - rollmops
Rollo - rullgardin
Rollschuh - rullskridsko
Rollschuhbahn - rullskridskobana
Rollstuhl - rullstol
Rollstuhl - Anwendungen
Rollstuhlfahrer - rullstulsbunden (person)
Rollstuhlfahrerin - rullstulsbunden (person)
Rolltisch - rullbord
Rolltreppe - rulltrappa
Rolltreppe - Anwendungen
Rom - rom, zigenare
Rom - Zusatzerklärungen
Roman - roman
Roman - Anwendungen
Romanfigur - romanfigur
Romanfigur - Anwendungen
Romani - romani
Romanik romansk stil
romanisch - romansk
Romanist - romanist
Romanistik - romanistik, romanska språk
Romanschriftsteller - romanförfattare
Romantik - romantik
Romantiker - romantiker
romantisch - romantisk
romantisieren - romantisera
Romanze - romans
Römer - romare, remmare
Römer - Zusatzerklärungen
römisch - romersk
römisch-katholisch - romersk-katolsk
Rommé - rummy
Rommee - rummy
röntgen - röntga
Röntgenapparat - röntgenapparat
Röntgenaufnahme - röntgenbild
Röntgenbild - röntgenbild
Röntgenbild - Anwendungen
Röntgenstrahlen - röntgenstrålar
Röntgenuntersuchung - röntgenundersökning
rosa - rosa, skär
Rosa - rosa
rosarot - ljusröd, rosa
Rose - ros
Rose - Anwendungen
Rosé - rosévin
Rosenholz - rosenträ
Rosenknospe - rosenknopp
Rosenknospe - Anwendungen
Rosenkohl - brysselkål
Rosenkohl - Anwendungen
Rosenkranz - rosenkrans, radband
Rosenkranz - Zusatzerklärungen
Rosenmontag - måndagen före fastan
rosenrot - rosenröd
Rosenstock - rosenbuske
Rosenstrauch - rosenbuske, rosbuske
Rosenstrauch - Anwendungen
rosenwangig - rosenkindad
Rosette - rosett, rosettfönster
rosig - rosenröd, rosenfärgad, rosig
Rosine - russin
Rosine - Anwendungen
Rosmarin - rosmarin
Rosmarin - Anwendungen
Ross - springare, häst, dumskalle
Rosshaar - tagel
Rosskastanie - hästkastanj, hästkastanje
Rosskur - hästkur
Rost - rost, halster, galler
Rost - Zusatzerklärungen
rostbeständig - rostbeständig
Rostbratwürstchen - grillkorv
rosten - rosta
rösten - halstra, rosta
rösten - Zusatzerklärungen
Rostfleck - rostfläck
Rostfleck - Anwendungen
rostfrei - rostfri
Röstli - rösti
rostig - rostig
Rostschutzmittel - rostskyddsmedel
Roststelle - rostfläck
Roststelle - Anwendungen
rot - röd
Rot - rött
Rotalge - rödalg
Rotalge - Anwendungen
Rotation - rotation
Rotationsmaschine - rotationspress
rotäugig - rödögd
rotbackig - rödkindad, rödblommig
rotblond - rödblond
rotbraun - rödbrun
Rotbuche - rödbok
Rotbuche - Anwendungen
Rote - rödhårig, rödhårig kvinna, socialist, kommunist
Röte - rodnad
Rote Bete - rödbeta
Rote Rübe - rödbeta
rote Zwiebel - rödlök
Roteiche - rödek
Roteiche - Anwendungen
Röteln - röda hund
röten - färga röd, göra röd, rodna
Roter - rödhårig, rödhårig man, socialist, kommunist, rödvin
Rotfuchs - räv, rödräv, fux, rödtopp
rotgesprenkelt - rödprickig
rotgestreift - rödrandig
rotgetupft - rödprickig
rotgeweint - rödgråten
rotglühend - rödglödgad
rothaarig - rödhårig
Rothaut - rödskinn
Rothirsch - kronhjort
Rothirsch - Anwendungen
rotieren - rotera
Rotkäppchen - Rödluvan
rotkariert - rödrutig
Rotkehlchen - rödhake
Rotkehlchen - Anwendungen
Rotklee - rödklöver
Rotklee - Anwendungen
Rotkohl - rödkål
Rotkohl - Anwendungen
rötlich - rödaktig, rödlätt, rodnad
rötlich - Zusatzerklärungen
rotsehen - se rött
Rotstift - rödpenna
Rotstift - Anwendungen
Rottanne - gran
Rotte - hop, klunga, flock, gäng, rote
Rötung - rodnad
rotwangig - rödkindad
Rotwein - rödvin
Rotwein - Anwendungen
Rotweinsauce - rödvinssås
Rotweinsauce - Anwendungen
Rotwild - kronvilt
Rotwild - Anwendungen
Rotz - snor
Rotzbengel - snorunge
rotzen - fräsa ljudligt, snyta sig, loska
Rotzfahne - snorfana
rotzfrech - urfräck, osnuten
rotzig - snorig, oförskämd, uppskäftig
Rotznase - snorunge
Rotzunge - rödtunga
Rotzunge - Anwendungen
Rouge - rouge
Roulade - rullad
Rouleau - rullgardin
Rouleau - Anwendungen
Roulett - roulett
Roundtablekonferenz - rundabordskonferens
Round-Table-Konferenz - rundabordskonferens
Route - färdväg, rutt, väg
Routine - rutin
routiniert - rutinerad
Rowdy - bråkmakare, ligist, värstling, huligan
Rowdytum - busliv, nedbusning
Royalismus - rojalism
Royalist - rojalist
royalistisch - rojalistisk
Rübe - beta, rova, skalle
Rübe - Zusatzerklärungen
Rubel - rubel
Rübenzucker - betsocker
Rübenzucker - Anwendungen
rüberkommen - komma över, titta in
Rubin - rubin
rubinrot - rubinröd
Rubrik - rubrik, kategori
Ruck - knyck, ryck
Ruck - Zusatzerklärungen
Rückantwort - svar
ruckartig - knyckig, ryckig, plötslig
ruckartig - Zusatzerklärungen
rückbezüglich - reflexiv
Rückblende - återblick, tillbakablick
Rückblick - tillbakablick, återblick
Rückblick - Zusatzerklärungen
rückdatieren - fördatera, antedatera
rücken - flytta, skjuta, dra, flytta sig, flytta på sig, maka på sig
Rücken - rygg, ryggtavla, bergsrygg, bergskam
Rückendeckung - ha ryggen fri
Rückenflosse - ryggfena
Rückenflosse - Anwendungen
rückenfrei - (med) bar rygg
Rückenlehne - ryggstöd
Rückenlehne - Anwendungen
Rückenmark - ryggmärg
Rückenmark - Anwendungen
Rückenschmerzen - ryggont
Rückenschmerzen - Anwendungen
Rückenschwimmen - ryggsim
Rückenwind - medvind
Rückenwind - Anwendungen
Rückenwirbel - ryggkota
Rückenwirbel - Anwendungen
Rückerstattung - återbtalning, ersättning
Rückerstattung - Zusatzerklärungen
Rückfahrkarte - returbiljett
Rückfahrkarte - Anwendungen
Rückfahrt - återresa, återfärd
Rückfall - återfall, recidiv
rückfällig - återfalls-, återfalla i
Rückflug - återresa, hemresa
Rückflug - Zusatzerklärungen
Rückführung - återförande, repatriering
Rückgabe - återlämnande, bakåtpassning
Rückgaberecht - returrätt
Rückgaberecht - Anwendungen
Rückgang - tillbakagång, minskning, nedgång
rückgängig machen - häva, annulera
Rückgewinnung - återvinnande, återfinnande
Rückhalt - stöd
rückhaltlos - oförbehållsam, reservationslös
Rückhand - backhand
Rückkaufsrecht - återköpsrätt
Rückkehr - återkomst, återgång
Rückkehr - Zusatzerklärungen
Rückkunft - återkomst
Rücklage - sparpengar, reserv, finansiell reserv, reservfond
rückläufig - tillbakagående, nedåtgående, minskande
Rücklicht - baklyse, baklykta
rücklings - bakifrån, på rygg, baklänges, bakåt, med ryggen framåt,
     bak och fram
Rückpass - bakåtpassning
Rückporto - returporto, svarsporto
Rückrat - ryggrad
Rückrat - Anwendungen
rückratlos - ryggradslös, utan ryggrad
Rückreise - återresa, återfärd
Rückruf - återkallande, upphävande
Rucksack - ryggsäck
Rucksack - Anwendungen
Rückschlag - bakslag, motgång, retur
Rückschlag - Zusatzerklärungen
Rückschluss - slutsats
Rückschritt - steg tillbaka
rückschrittlich - reaktionär, bakåtssträvande
Rückseite - baksida, revers
Rückseite - Zusatzerklärungen
Rücksendung - återsändande, returnering, retursändning, returförsändelse,
     retur
Rücksicht - hänsyn
Rücksichtsnahme - hänsynstagande, omtanke
rücksichtslos - hänsynslös
Rücksichtslosigkeit - hänsynslöshet
rücksichtsvoll - hänsynsfull, omtänksam
Rücksitz - baksäte
Rücksitz - Anwendungen
Rückspiegel - backspegel
Rückspiegel - Anwendungen
Rückspiel - returmatch, bakåtpassning
Rücksprache - samråd, överläggning, konsultation
Rückspultaste - återspolningsknapp, rewind
Rückstand - rest, bottensats, bottenfällning, eftersläpning
Rückstände - resterande skulder, utestående fordringar
rückständig - efterbliven, underutvecklad, förlegad, reaktionär, återstående,
     resternade
Rückstau - tillbakaströmmande, trafikstockning, kö, köbildning
Rückstellung - avsättningar, uppskov, anstånd
Rückstoß - rekyl, reaktionskraft
Rückstrahler - reflex, kattöga
Rückstrahler - Zusatzerklärungen
Rücktritt - avgång, frånträde, återgång, hävning
Rücktrittsgesuch - avskedsansökan
Rückvergütung - återbetalning, ersättning
rückversichern - återförsäkra sig, gardera sig (mot)
Rückversicherung - återförsäkring, gardering (mot)
rückwärts - bakåt, baklängs
Rückwärtsgang - back, backväxel
Rückweg - tillbakaväg, återväg, hemväg
ruckweise - ryckvis
rückwirkend - retroaktiv
Rückwirkung - återverkan
Rückzahlung - återbetalning
Rückzahlung - Anwendungen
Rückzieher - bakåtspark, backa
ruck. zuck - på nolltid, i en handvändning
Rückzug - reträtt, återtåg
rüde - rå, grov, ohyfsad
Rüde - hane, hanne, hanhund
Rudel - skara, hop, flock, skock
Rudel - Zusatzerklärungen
Ruder - åra
Ruderausflug - roddtur
Ruderboot - roddbåt
Ruderboot - Anwendungen
Ruderer - roddare
Ruderklub - roddklubb
rudern - ro
Rudern - rodd
Ruderpinne - rorkult
Ruderregatta - roddtävling
Ruderregatta - Anwendungen
Ruderschlag - ärtag
Rudersport - roddsport
Rudersport - Anwendungen
Ruderteam - roddlag
Rudertour - roddtur
rudimentär - rudimentär
Ruf - rop, skrik, kallelse, rykte, anseende, renomm&eaccute;, telefon
rufen - ropa, skrika, kalla, gala
rufen - Zusatzerklärungen
Rüffel - utskällning, skrapa, uppsträckning
rüffeln - skälla ut ngn, ge ngn en skrapa, ge ngn en uppsträckning
Rufname - tilltalsnamn
Rufnummer - telefonnummer
Rufnummeranzeige - nummerpresentatör
Rufweite - hörhåll
Rugby - rugby
Rüge - anmärkning, tillrättavisning
rügen - tillrättavisa, klandra, läxa upp
Rügen - Rügen
Ruhe - lugn, ro, tystnad, stillhet, vila, frid
Ruhe - Zusatzerklärungen
ruhebedürftig - behov av vila
Ruhegehalt - pension
Ruhegeld - pension
ruhelos - orolig, rastlös
ruhelos - Zusatzerklärungen
ruhen - vila, vila sig
Ruhepause - vilopaus
Ruhepause - Anwendungen
Ruhestand - pension
Ruhestörung - störande av den allmänna ordningen
Ruhetag - vilodag
Ruhetag - Anwendungen
ruhig - lugn, stilla, tyst
ruhig - Zusatzerklärungen
Ruhm - berömmelse, ära, ryktbarhet
rühmen - berömma, prisa, lovprisa, rosa, skryta med
rühmenswert - berömvärd
rühmlich - berömvärd, hedrande
ruhmlos - föga ärorik, obemärkt
ruhmreich - ärorik
Ruhr - dysenteri, Ruhr
Rührei - äggröra
Rührei - Anwendungen
rühren - röra, vidröra, beröra, röra vid
rührend - rörande
Ruhrgebiet - Ruhrområdet
rührig - aktiv, driftig, företagsam
Rührlöffel - slev
rührselig - känslosam, sentimental, lättrörd
Rührung - rörelse, sinnesrörelse
Ruin - ruin, undergång, fall
Ruine - ruin
Ruine - Anwendungen
ruinieren - ruinera, förstöra
ruinieren - Zusatzerklärungen
rülpsen - rapa
Rülpsen - rapning
Rülpser - rapning, rap
Rum - rom
Rum - Anwendungen
Rumäne - rumän
Rumänien - Rumänien
Rumänin - rumänska
rumänisch - rumänsk
Rumänisch - rumänska
rumgammeln - driva runt, slappa, sitta och slappa, dega
rumhängen - hänga, sitta och hänga, dega, hänga runt omkring, hänga
     och skräpa
rumkriegen - övertala, få att gå
rummachen - hålla på med, greja med, binda runt, fästa runt
Rummel - ståhej, spektakel, tivoli, nöjesfält
Rummelplatz - nöjesfält, tivoli
rumoren - föra oväsen, väsnas, rumstera
Rumpelkammer - skräpkammare
rumpeln - bullra, skramla, dundra fram, skramla fram
Rumpf - bål, kropp, skrov, fartygsskrov, kropp, flygplanskropp
rümpfen - rynka (åt)
rums! - pang!, krasch!
rumstehen - stå och hänga
rumtoben - springa omkring, stoja ochstimma, vara rasande, gapa och skrika
Run - rusning
rund - rund, knubbig, cirva, omkring
Rundbau - rund byggnad, rotunda
Rundblick - rundblick, panorama
Runde - sällskap, krets, kamratkrets, runda, rond, varv, omgång
runden - föra rund, runda, avrunda, bli rund
runderneuern - regummera
Rundfahrt - rundtur, sightseeingtur
Rundfeile - rundfil
Rundfeile - Anwendungen
Rundflug - rundflygning
Rundfrage - rundfråga, enkät, undersökning
Rundfrage - Zusatzerklärungen
Rundfunk - radio
Rundfunkempfänger - radiomottagare
Rundfunkgerät - radioapparat, radio
Rundfunkhörer - radiolyssnare
Rundfunkprogramm - radioprogram
Rundfunksender - radiostation, radiosändare
Rundfunksendung - radioprogram, radiosändning, radioutsändning
Rundfunksprecher - hallåman
Rundfunksprecherin - hallåman
Rundfunkstation - radiostation
Rundgang - rundvandring, rond
rundheraus - rent ut, rakt på sak
rundherum - runtom, runtomkring, runt omkring, alltigenom, heltigenom
Rundkirche - rundkyrka
Rundkirche - Anwendungen
rundlich - rundad, rundnätt, knubbig
rundlich - Zusatzerklärungen
Rundreise - rundresa
Rundreise - Anwendungen
Rundschreiben - cirkulär, rundskrivelse
Rundschreiben - Anwendungen
Rundstricknadel - rundsticka
rundum - runtom, runtomkring, runt omkring, alltigenom, heltigenom
Rundung - rundning, kurvor
rundweg - blankt, tvärt, totalt
Rune - runa
Rune - Anwendungen
Runenalphabet - runalfabet
Runenforscher(in) - runforkare
Runenforschung - runforskning
Runenforschung - Anwendungen
Runeninschrift - runinskrift
Runeninschrift - Anwendungen
Runenkalender - runkalender
Runenkunde - runkunskap
runenkundig - runkundig
Runenmagie - runmagi
Runenschlinge - runslinga
Runenschrift - runinskrift
Runenschrift - Anwendungen
Runenstab - runstav
Runenstab - Anwendungen
Runenstein - runsten
Runenstein - Anwendungen
Runologie - runologi
runter - ned, ned hit, hit ned, nedåt
runterfallen - ramla ned
runterhauen - klappa till, knacka ner
Runtzel - rynka, skrynkla
runzelig - rynkig
runzelig werden - skrumpna
runzeln - rynka
Rüpel - lymmel, knöl
Rüpel - Zusatzerklärungen
rüpelhaft - lymmelaktig, knölaktig
rupfen - rycka, rycka bort, rycka av, rycka upp
Rüsche - rysch, spetsvolang
Ruß - sot
Ruß - Anwendungen
Russe - ryss
Rüssel - snabel, tryna, käft, trut
Rüssel - Zusatzerklärungen
rußen - sota
rußig - sotig
Russin - ryska
russisch - rysk
Russisch - ryska
Russland - Ryssland
rüsten - rusta (sig), förbereda (sig), göra sig i ordning, rusta, ordna
Rüster - alm
rüstig - pigg, spänstig, vital
rustikal - rustik, lantlig, allmoge-, bonde-
Rüstung - rustning
Rüstungsausgaben - försvarsutgifter
Rüstungsbegrenzung - rustningsbegränsning
Rüstungsindustrie - rustningsindustri
Rüstungsindustrie - Anwendungen
Rüstungskontrolle - rustningskontroll
Rüstungsstopp - rustningsstopp
Rüstungswettlauf - kapprustning
Rüstungswettlauf - Anwendungen
Rüstzeug - kunskaper, nödvändiga kunskaper, förutsättningar
Rute - spö, vidja, ris, svans
Rute - Zusatzerklärungen
Rutsch - glidning, glidande, ras, jordras, stenras, liten tur, tripp, utflykt
Rutschbahn - rutschkana, kana
Rutsche - rutschkana, glidbana, ränna, pall
rutschen - glida, halka, slira, åka kana, rutscha
rutschig - halkig, hal, slirig
rutschig - Zusatzerklärungen
rutschsicher - halksäker
rütteln - skaka, ruska, guppa, vibrera, rubba på, ändra på
Rütteln - skakning
Ryewhiskey - rye, rågwhiskey, rye whiskey
 
 
Das aktuelle Lehrwerk, das eine Mischung aus Wörterbuch, Landeskunde und Stillehre für Neulinge der schwedischen Sprache darstellt, wird permanent erweitert und verbessert. Wir sind daher für Anregungen offen und sind auch bereit von unseren Lesern gewünschte Worte mit aufzunehmen und zu erklären. Jede Anregung ist uns willkommen.
 
Da das gesamte Werk eine Entwicklung aus einer über 30-jährigen Erfahrung im Sprachunterricht darstellt, ist es verständlich, dass wir jeden ungenehmigten Kopierversuch rechtlich verfolgen werden. Wir genehmigen jedoch grundsätzlich die kostenlose Übernahme einzelner Erklärungen oder Hinweise, vorausgesetzt, dass ein deutlich sichtbarer Hinweis mit Link zu dieser Site über, neben oder innerhalb des übernommenen Textes zu finden ist.