Verzeichnis der deutschen Worte mit Übersetzungen

Tab - tabb
Tabak - tobak
Tabak - Anwendungen
Tabaksexport - tobaksexport
Tabakimport - tobaksimport
Tabakindustrie - tobaksindustri
Tabakindustrie - Anwendungen
Tabakmonopol - tobaksmonopol
Tabaksorte - tobaksart, tobakssort
Tabaksteuer - tobaksskatt
Tabaksteuer - Anwendungen
Tabakspfeife - tobakspipa
Tabakstaude - tobaksplanta
Tabakstaude - Anwendungen
Tabakwaren - tobaksvaror
Tabakwaren - Anwendungen
Tabakwarenladen - tobaksaffär, tobakshandel
Tabasco® - tabasco
Tabascososauce - tabascosås
Tabascosoße - tabascosås
tabellarisch - tabellform, tabellarisk
Tabelle - tabell
Tabelle - Anwendungen
Tabellenform - tabellform
Tabellenführer - serieledare, tabelletta
Tabellenletzte(r) - jumo, jumbolag, på sista plats i tabellen
Tabernakel - tabernakel
Tablett - bricka
Tablett - Anwendungen
Tablette - tablett
Tablette - Anwendungen
tablettenabhängig - tablettberoende
Tablettenform - tablettform
Tablettensüchtige(r) - läkemedelsmissbrukare
Tablettenvergiftung - tablettförgiftning
Tabloid - tabloid
Tabloidformat - tabloidformat
Tabloidzeitung - tabloidtidning
tabu - tabu
Tabu - tabu
Tabugrenze - tabugräns
tabuisieren - tabubelägga
Tabulator - tabulator
Tabulatortaste - tabulatortangent
tabulieren - tabulera
Taburett - taburett
Tabuwort - tabuord
Tabuwort - Anwendungen
Tachismus - tachism
tachistisch - tachistisk
Tacho, Tachometer - hastighetsmätare, varvmätare
Tacos - tacos
Tadel - tillrättavisning, reprimand, klander, kritik, anmärkning
tadellos - oklanderlig, klanderfri, felfri, perfekt, fantastisk
tadeln - tillrättavisa, klandra, kritisera
tadeln - Zusatzerklärungen
tadelnswert - klandervärd
Tadschikistan - Tadzjikistan
Taekwondo - taekwondo
Tafel - tavla, anslagstavla, skylt, platta, taffel, bord, (choklad)kaka
Tafelbesteck - bordsbestick
tafelfertig - färdiglagad, serveringsklar
tafeln - dinera, supera
tafeln - Zusatzerklärungen
täfeln - boasera, panela
Tafelmusik - taffelmusik
Tafelobst - dessertfrukt, bordsfrukt
Täfelung - boasering, panelning, panel
Tafelwasser - bordsvatten, mineralvatten
Tafelwasser - Anwendungen
Tafelwasser - Zusatzerklärungen
Tafelwein - bordsvin
Tafelwein - Anwendungen
Taft - taft
Tag - dag, dygn
Tag - Anwendungen
Tag - Zusatzerklärungen
tagaus, tagein - dag ut och dag in, dag efter dag
Tagblume - himmelsblomma, dagblomma
Tagebau - dagbrott
Tagebau - Anwendungen
Tageblatt - dagblad
Tagebuch - dagbok
Tagebuch - Anwendungen
Tagebuchform - dagboksform
Tagedieb - dagdrivare, drönare
Tagegeld - dagtraktamente
tagelang - flera dagar, flera dagar lång, dag efter dag, på flera dagar
Tagelöhner - daglönare, dagsverkare
tagen - dagas, gry, sammanträda
tagen - Zusatzerklärungen
Tagereise - dagsresa
Tagesanbruch - dagens inbrott
Tagesausflug - dagsutflykt
Tagesausflug - Anwendungen
Tagescreme - dagkräm
Tagescreme - Anwendungen
Tagesdecke - sängöverkast
Tagesgericht - dagens rätt
Tagesgespräch - samtalsämnet för dagen
Tageskarte - dagens matsedel, endagskort
Tageskasse - dagskassa, biljettkassa, biljettkontor
Tageskasse - Anwendungen
Tages-Kilometerzähler - trippmätare
Tageskind - dagbarn
Tageskurs - dagskurs
Tageskurs - Anwendungen
Tageslicht - dagsljus
Tageslicht - Anwendungen
Tagesmutter - dagmamma
Tagesordnung - dagordning, föredragningslista
Tagespresse - dagspress
Tagespresse - Anwendungen
Tagesraum - dagrum
Tagessatz - dagsbot, dagavgift, vårdavgift
Tagesstätte - barnstuga, daghem
Tagestour - dagstur
Tageszeit - tid på dagen
Tageszeitung - dagstidning
Tageszeitung - Anwendungen
Tagetes - tagetes
tageweise - per dag, någon dag, då och då
Tagewerk - dagsverke
Tagfalter - dagfjäril
Tagfalter - Anwendungen
taghell - det är ljusan dag, det är ljust som på dagen
täglich - daglig
Tagliatelle - tagliatelle
Tagschicht - dagskift
tagsüber - på dagen, under dagen
tagtäglich - daglig, dag after dag, dagligdags, dag ut och dag in
Tagtraum - dagdröm
Tagtraum - Anwendungen
Tagträumer - dagdrömmare
Tagung - kongress, konferens, möte
Tagung - Zusatzerklärungen
Tagungsort - plats (ort) för kongress, plats (ort) för möte,
     plats (ort) för konferens
Taifun - tyfon
Taiga - tajga, taiga
Taigagürtel - tajgabälte, taigabälte
Taille - midja, liv
Taillenweite - midjemått
Taiwan - Taiwan
Takelage - rigg, tackling
takeln - rigga, tackla
Takt - takt, finkänslighet
Takt - Zusatzerklärungen
taktfest - taktfast
Taktgefühl - taktkänsla, takt, taktfullhet
Taktik - taktik
Taktiker(in) - taktiker
taktisch - taktisk
taktlos - taktlös, ofin
taktlos- Zusatzerklärungen
Taktlosigkeit - taktlöshet
Taktstock - taktpinne
Taktstrich - taktstreck
taktvoll - taktfull, finkänslig
Tal - dal
Tal - Anwendungen
talabwärts - utför, nedåt, nedströms
Talar - talar
talaufwärts - uppåt, uppför, uppströms
Talbrücke - bro
Talent - talang, begåvning
Talent - Zusatzerklärungen
talentlos - talanglös, obegåvad
talentvoll - talangfull, begåvad
Talg - talg
Talg - Anwendungen
Talgkerze - talgljus
Taliban - talibaner
Talisman - amulett, talisman
Talisman - Zusatzerklärungen
Talk - talk
Talkshow - pratshow
Talk-Show - Talkshow
Talmi - billiga smycken, oäkta smycken, imitationer
Talmud - Talmud
Talon - talong
Talski - dalskida
Talsohle - dalbotten, botten, bottenläge
Talsperre - damm, dammanläggning, kraftverksanläggning
Talstation - nedre station
Tambour - tambur
Tamburin - tamburin
Tampon - tampong
Tampon - Anwendungen
Tamponkrankheit - tampongsjuka
Tamtam - ståhej, tamtam, gonggong
Tand - bjäfs, grannlåt, pynt
Tandem - tandem, tandemcykel
Tang - tång
Tang - Anwendungen
Tangahöschen - tangatrosa
Tangente - tangent
tangieren - tangera, beröra, påverka
Tango - tango
Tango - Anwendungen
Tank - tank
tanken - tanka
Tanken - tankning
Tanker - tankbåt, tanker, tankfartyg
Tankfahrzeug - tankbil
Tanksäule - bensinpump
Tanksäule - Anwendungen
Tankschiff - tanker, tankfartyg
Tankstelle - bensinstation, bensinmack
Tankstelle - Anwendungen
Tankuhr - bensinmätare
Tankuhr - Anwendungen
Tankwagen - tankbil
Tankwart - bensinstationsbiträde, bensinstationsföreståndare
Tanne - gran
Tanne - Anwendungen
Tannenbaum - gran, julgran
Tannenbaum - Zusatzerklärungen
Tannenharz - grankåda
Tannenharz - Anwendungen
Tannennadel - granbarr
Tannennadel - Anwendungen
Tannenwald - granskog
Tannenwald - Anwendungen
Tannenzapfen - grankotte
Tannenzapfen - Anwendungen
Tante - faster, moster, tant, bög, fjolla
Tante - Zusatzerklärungen
Tante-Emma-Laden - kvartersbutik, gammaldags kvartersbutik
tantenhaft - tantig
Tantieme - royalty, tantiem
Tanz - dans
Tanz - Anwendungen
Tanzboden - dansbana
Tanzboden - Anwendungen
tänzeln - gå med dansande steg, dansa fram
tanzen - dansa
Tänzer - dansör, dansare, kavaljer, danskavaljer, danspartner
Tänzerin - dansös, dansare, kvinnlig dansare
Tanzfläche - dansgolv
Tanzfläche - Anwendungen
Tanzkapelle - dansband
Tanzkurs - danskurs
Tanzkursus - danskurs
Tanzkunst - danskonst
Tanzlehrer - danslärare
Tanzlehrer - Anwendungen
Tanzlokal - danslokal, dansställe
Tanzmusik - dansmusik
Tanzmusik - Anwendungen
Tanzorchester - dansorkester
Tanzpartner - danspartner, kavaljer, danskavaljer
Tanzpartnerin - danspartner, kvinnlig danspartner
Tanzschritt - danssteg
Tanzschritt - Anwendungen
Tanzschule - dansskola
Tanzschule - Anwendungen
Tanzstunde - danslektion
Tanzstunde - Anwendungen
Tanztee - tedans
Tanzunterricht - danslektion
Tanzunterricht - Anwendungen
Tanzveranstaltung - danstillställning
Tapet - ta upp ngt
Tapete - tapet
Tapete - Anwendungen
Tapetendruck - tapettryck
Tapetenkleister - tapetklister
Tapetenkleister - Anwendungen
Tapetenmuster - tapetmönster
Tapetenrolle - tapetrulle
Tapetenrolle - Anwendungen
Tapetenwechsel - miljöombyte, förnyelse
tapezieren - tapetsera
Tapezierer - tapetserare, målare
tapfer - tapper, modig, duktig
tapfer - Zusatzerklärungen
Tapferkeit - tapperhet, modighet, duktighet
tappen - tassa, treva
täppisch - tafatt, fumlig, klumpig, drumlig
tapsig - klumpig, drumlig, tafatt
Tara - tara
Tarif - taxa, tariff, löneavtal
Tarif - Zusatzerklärungen
Tarifautonomie - fri förhandlingsrätt, fri avtalsrätt
tariflich - avtals- avtalsenlig, enligt avtal, enligt avtalet
Tariflohn - avtalsenlig lön
Tarifpartner - arbetsmarknadspart
Tarifrunde - avtalsrörelse
Tarifverhandlungen - avtalsförhandlingar, löneförhandlingar
Tarifvertrag - kollektivavtal
Tarifvertrag - Anwendungen
tarnen - kamouflera, maskera, dölja
Tarnfarbe - kamouflagefärg
Tarnung - kamouflage, maskering
Tasche - väska, bag, portfölj, fodral, ficka
Tasche - Zusatzerklärungen
Taschenbuch - pocketbok, pocket
Taschenbuch - Anwendungen
Taschendieb - ficktjuv
Taschendieb - Anwendungen
Taschendiebin - ficktjuv, kvinnlig ficktjuv
Taschendiebin - Anwendungen
Taschendiebstahl - fickstöld
Taschenformat - fickformat
Taschenformat - Anwendungen
Taschengeld - fickpengar, veckopeng, veckopengar
Taschenkamm - fickkam
Taschenkamm - Anwendungen
Taschenlampe - ficklampa
Taschenlampe - Anwendungen
Taschenmesser - fickkniv, fjällkniv
Taschenmesser - Anwendungen
Taschenmesser - Zusatzerklärungen
Taschenrechner - miniräknare, kalkylator, räknedosa
Taschenspiegel - fickspegel
Taschenspiegel - Anwendungen
Taschentuch - näsduk
Taschentuch - Anwendungen
Taschenuhr - fickur
Taschenwörterbuch - fickordbok, ordbok i fickformat
Tasse - kopp, mugg
Tasse - Anwendungen
Tasse - Zusatzerklärungen
Tastatur - klaviatur, tangentbord
Tastatur - Zusatzerklärungen
Taste - tangent, knapp
Taste - Zusatzerklärungen
tasten - treva, famla, känna sig för, känna, knappa in
tastend - trevande
Tastentelefon - knapptelefon
Tat - handling, gärning, dåd
Tat - Zusatzerklärungen
Tatarbeefsteak - råbiff
Tatbestand - samtliga fakta, föreliggande fakta
Tatendrang - verksamhetslust
tatenlos - overksam, passiv, sysslolös
tatenlos - Zusatzerklärungen
Täter - gärningsman, förövare
Täter - Zusatzerklärungen
tätig - verksam, aktiv
tätigen - avsluta, genomföra, utföra, göra
Tätigkeit - verksamhet, aktivitet, arbete, tjänstgöring
Tatkraft - handlingskraft, energi
Tatkraft - Zusatzerklärungen
tatkräftig - handlingskraftig, energisk
tätlich - handgriplig
Tätlichkeit - handgriplighet
Tatort - brottsplats
Tatort - Anwendungen
tätowieren - tatuera
Tätowierung - tatuering
Tatsache - faktum
Tatsachenbericht - reportage, dokumentär, dokumentärprogram
tatsächlich - faktisk, verklig
tatsächlich - Zusatzerklärungen
tätscheln - klappa
tatterig, tattrig - darrig, skakig
tatverdächtig - misstänkt
Tatze - tass, ram, labb
Tatze - Zusatzerklärungen
Tau - tross, rep, dagg
Tau - Zusatzerklärungen
taub - döv, domnad, känslolös
taub - Zusatzerklärungen
Taube - duva
Taube - Anwendungen
Taubenschlag - duvslag
Taubheit - dövhet, känslolöshet
Taubheit - Anwendungen
taubstumm - dövstum
Taubstume(r) - dövstum
tauchen - doppa, sänka, dyka
Taucher - dykare
Taucheranzug - dykardräkt
Taucheranzug - Anwendungen
Taucherbrille - cyklopöga
Taucherbrille - Anwendungen
Tauchsieder - doppvärmare
tauen - töa
Taufbecken - dopfunt
Taufbecken - Anwendungen
Taufe - dop
Taufe - Anwendungen
taufen - döpa
Täufling - barn som ska döpas, person som skall döpas
Taufname - dopnamn
Taufname - Anwendungen
Taufpate - gudfader, fadder
Taufpatin - gudmor, fadder
Taufschein - dopattest
Taufschein - Anwendungen
Taufstein - dopfunt, stendopfunt
Taufstein - Anwendungen
Taufstock - dopfunt, trädopfunt
Taufstock - Anwendungen
taugen - duga
Taugenichts - oduglig, odåga
tauglich - lämplig, passande, duglig, vapenför
Tauglichkeit - lämplighet, duglighet
Taumel - yrsel, yra, rus, hänryckning
taumelig - omtumlad, vimmelkantig
taumelig - Zusatzerklärungen
taumeln - ragla, vackla, vingla
taumeln - Zusatzerklärungen
Tausch - byte, utbyte
Tausch - Zusatzerklärungen
tauschen - byta
täuschen - bedra, lura, vilseleda, svika
täuschen - Zusatzerklärungen
Tauschgeschäft - bytesaffär, byteshandel
Tauschhandel - byteshandel
Tauschhandel - Anwendungen
Täuschung - bedrägeri, misstag, villfarelse, falsk förhoppning, illusion
Täuschungsmanöver - skenmanöver, fint
tausend - tusen
Tausend - tusen, tusende, tusental
Tausender - tusental, tusenlapp
tausenderlei - tusen slags, tusen olika, tusen slags sorters
tausendfach - tusenfaldig
Tausendfüßler - tusenfoting
Tausendfüßler - Anwendungen
tausendjährig - tusenårig, tusenårs-, tusen år gammal, tusen år lång
tausendmal - tusen gånger, tusentals gånger, hur många gånger som helst
Tausendsassa - tusenkonstnär
tausendste - tusende
Tausendstel - tusendel, tusendedel
Tautropfen - daggdroppe
Tautropfen - Anwendungen
Tauwetter - töväder, islossning
Tauwetter - Zusatzerklärungen
Tauziehen - dragkamp
Taxameter - taxameter
Taxator - värderingsman
Taxe - taxa, tariff, avgift, taxi
Taxi - taxi
Taxi - Anwendungen
Taxiboot - taxibåt
taxieren - beräkna, uppskatta, värdera, granska, syna
Taxifahrer - taxichaufför
Taxifahrer - Anwendungen
Taxistand - taxistation
Taxistand - Anwendungen
Taxizentrale - taxicentral
Tbc-Kranke - tbc-sjuk
Tbc-Kranker - tbc-sjuk
Teakholz - teakträ
Team - team, lag, arbetslag, grupp
Teamchef - lagledare, tränare
Teamchef - Zusatzerklärungen
Teamgeist - laganda
Teamwork - lagarbete, teamwork
Technik - teknik
Techniker - tekniker
Technikerin - tekniker
technisch - teknisk
Technische Hochschule - teknisk högskola
Technokrat - teknokrat
Technologie - teknologi
Technologiepark - teknikpark
technologisch - teknologisk
Techtelmechtel - kuckel
Teddybär - nalle, teddybjörn
Teddybär - Anwendungen
Teddybär - Zusatzerklärungen
Tee - te
Tee - Anwendungen
Teebeutel - tepåse
Teebeutel - Anwendungen
Teeernte - teskörd
Teehaus - tehus
Teekanne - tekanna
Teekanne - Anwendungen
Teelöffel - tesked
Teelöffel - Anwendungen
Teenager - tonåring
Teer - tjära
Teer - Anwendungen
teeren - tjära
Teerpapier - tjärpapper
Teerpappe - tjärpapp, takpapp
Teeservice - teservis
Teeservice - Anwendungen
Teesieb - tesil
Teetasse - tekopp
Teetasse - Anwendungen
Teewagen - tevagn
Teewärmer - tehuv
Teewasser - tevatten
Teewasser - Anwendungen
Teewurst - medvurst
Teezeremonie - teceremoni
Teich - damm
Teich - Anwendungen
Teig - deg, smet
Teig - Anwendungen
Teig - Zusatzerklärungen
teigig - degig, kladdig
Teigwaren - pasta
Teil - del, part, andel
Teil - Zusatzerklärungen
teilbar - delbar
Teilbetrag - delsumma, delbelopp
Teilchen - partikel
teilen - dela, dividera, skifta
teilen - Zusatzerklärungen
Teiler - divisor
Teilerfolg - halv framgång
teilhaben - ha del i ngt, dela ngt
Teilhaber - delägare, kompanjon
Teilhaberschaft - delägerskap, kompanjonskap
Teilkaskoversicherung - delkaskoförsäkring
Teilnahme - deltagande, intresse, medkänsla
Teilnahme - Zusatzerklärungen
teilnahmslos - frånvarande, håglös, likgiltig, apatisk
Teilnahmslosigkeit - själsfrånvaro, håglöshet, likgiltighet, apati
teilnahmsvoll - intresserad, deltagande, medlidsam
teilnehmen - delta, vara med
teilnehmen - Zusatzerklärungen
teilnehmend - intresserad, deltagande, medlidsam
Teilnehmer - deltagare, abonnent, telefonabonnent
teils - dels
Teilstrecke - delsträcka, etapp
Teilstrecke - Zusatzerklärungen
Teilstück - del, bit
Teilung - delning, division, skifte
Teilung - Zusatzerklärungen
teilweise - partiell, delvis, till en del
Teilzahlung - avbetalning
Teilzeitarbeit - deltidsarbete
Teilzeitarbeit - Anwendungen
teilzeitbeschäftigt - deltidsanställd, deltidsarbetande
Teilzeitbeschäftigung - deltidsarbete
Teint - hy
Telefax - fax, telefax
telefaxen - faxa, telefaxa
Telefon - telefon
Telefonanruf - telefonsamtal
Telefonanschluss - telefonabonnemang, anslutning till telenätet
Telefonat - samtal, telefonsamtal
Telefonbuch - telefonkatalog
Telefonbuch - Anwendungen
Telefongebühr - teleavgift
Telefongespräch - samtal, telefonsamtal
Telefonhäuschen - telefonhytt, telefonkiosk
Telefonhörer - telefonlur
telefonieren - ringa, telefonera
telefonisch - telefon, per telefon, telefonledes
Telefonist - telefonist, växeltelefonist
Telefonistin - telefonist, växeltelefonist
Telefonkarte - telefonkort
Telefonnummer - telefonnummer
Telefonnummer - Anwendungen
Telefonverbindung - telefonförbindelse
Telefonzelle - telefonhytt, telefonkiosk
Telefonzentrale - telefonväxel
Telegraf - telegraf
Telegrafenamt - telegrafstation
Telegrafie - telegrafi
telegrafieren - telegrafera
telegrafisch - telegrafisk, per telegraf, per telegram
Telegrafist - telegrafist
Telegrafistin - telegrafist
Telegramm - telegram
Telekolleg - tv-universitet
Teleobjektiv - teleobjektiv
Teleobjektiv - Anwendungen
Telepathie - telepati
Telephon - telefon
Teleskop - teleskop
Telespiel - tv-spel
Telex - telex
telexen - telexa
Teller - tallrik
Teller - Anwendungen
Tellerwäscher - diskare
Tempel - tempel
Tempel - Anwendungen
Tempera - tempera
Temperament - temperament
temperamentlos - temperamentslös
temperamentvoll - temperamentsfull
Temperatur - temperatur
Temperatur - Anwendungen
Temperaturanstieg - temperaturökning, temperaturhöjning
Temperatursturz - temperaturfall
temperieren - temperera
Tempo - fart, hastighet, tempo, takt
Tempo - Zusatzerklärungen
Tempolimit - fartgräns, hastighetsbegränsning
Tempomat - farthållare
temporär - temporär
Tempus - tempus
Tendenz - tendens, benägenhet
Tendenz - Zusatzerklärungen
tendenziös - tendentiös
tendieren - tendera
Tennis - tennis
Tennis - Anwendungen
Tennisball - tennisboll
Tennishalle - tennishall
Tennishalle - Anwendungen
Tennisplatz - tennisbana
Tennisplatz - Anwendungen
Tennisschläger - tennisracket
Tennisspieler - tennisspelare
Tennisspielerin - tennisspelare
Tennistournier - tennisturnering
Tenor - tenor, innehåll, innebörd, mening, andemening
Teppich - matta
Teppich - Anwendungen
Teppichboden - heltäckande matta, heltäckningsmatta
Teppichklopfer - mattpiskare
Teppichmesser - matta
Teppichmesser - Anwendungen
Termin - tid, avtalad tid, tidsfrist, tid för rättegång, rättegångsdag
Terminal - terminal
termingemäß - inom utsatt tid, inom avtalad tid
Terminkalender - almanacka
Terminologie - terminologi
Terminus - teknisk term
Termite - termit
Termite - Anwendungen
Terpentin - terpentin
Terrain - terräng, tomt, byggplats
Terrain - Zusatzerklärungen
Terrarium - terrarium
Terrasse - terrass, altan, veranda, farstukvist
Terrasse - Zusatzerklärungen
Terrassenhaus - terrasshus
Terrier - terrier
Terrine - terrin, skål, soppskål
Terrine - Zusatzerklärungen
territorial - territoriell
Territorialgewässer - territorialvatten
Territorium - territorium, land, område
Terror - terror, bråk, sjuhelsikes liv
Terrorakt - terrordåd
Terroranschlag - terroraktion, terroristaktion, terrordåd, terrorattack
terrorisieren - terrorisera
Terrorismus - terrorism
Terrorist - terrorist
Terroristin - kvinnlig terrorist, terrorist
Tertiär - tertiär, tertiärtiden
Terz - ters
Tesafilm - tejp
Tessin - Tessin
Test - test, prov
Test - Zusatzerklärungen
Testament - testamente
testamentarisch - testamentarisk, testaments-
testen - testa, prova, tenta, tentera
testen - Zusatzerklärungen
Testperson - försöksperson
Tetanusschutzimpfung - stelkrampsvaccination
teuer - dyr
Teuerung - prisstegring
Teuerung - Anwendungen
Teufel - djävul
Teufel - Anwendungen
Teufelskerl - tusan till karl
Teufelskreis - ond cirkel
teuflisch - djävulsk, diabolisk, satanisk, otrolig, ohygglig, kolossal
Text - text
Textaufgabe - benämnt tal, lästal
texten - skriva reklamtexter, skriva schlagertexter, messa, sms:a
Texter - copywriter, schlagertextförfattare
Textilien - textilier
Textilindustrie - textilindustri, tekoindustri
Textilindustrie - Zusatzerklärungen
Textilstrand - badstrand för icke-nudister
Textkritik - textkritik
Textverarbeitung - ordbehandling
Textverarbeitung - Anwendungen
Textverarbeitungsgerät - ordbehandlare
Thailand - Thailand
thailändisch - thailändsk
Theater - teater
Theater - Anwendungen
Theaterabonnement - abonnemang på teatern
Theaterbesuch - teaterbesök
Theaterbesuch - Anwendungen
Theaterbesucher - teaterbesökare
Theatergebäude - teaterbyggnad
Theatergebäude - Anwendungen
Theatergruppe - teatergrupp
Theatergruppe - Anwendungen
Theaterloge - teaterloge
Theaterpremiere - teaterpremiär
Theaterpremiere - Anwendungen
Theaterprogramm - teaterprogram
Theaterstück - teaterpjäs
Theaterstück - Anwendungen
Theatervorstellung - teaterföreställning
theatralisch - teatralisk
Theke - disk
Thema - ämne, tema, samtalsämne
Thema - Zusatzerklärungen
Themenkreis - ämne, ämnesområde, teman
Themse - Themsen
Teologe - teolog
Theologie - teologi
Theologin - teolog, kvinnlig teolog
theologisch - teologisk
Theoretiker - teoretiker
Theoretikerin - teoretiker
theoretisch - teoretisk
Theorie - teori
Therapeut - terapeut
Therapeutin - terapeut
therapeutisch - terapeutisk
Therapie - terapi
Thermalbad - kurort med varma källor, hälsobad i varma källor, simhall med
     varma källor, utebassäng med varma källor
Thermik - termik, uppvind
Thermit - termit
Thermit - Anwendungen
Thermometer - termometer
Thermometer - Anwendungen
Thermosflasche - termos, termosflaska
Thermoskanne - termos, termoskanna
Thermoskanne - Anwendungen
Termostat - termostat
Thermowäsche - termounderkläder, termounderställ
These - tes
Thriller - thriller
Thrombose - trombos
Thron - tron
Thron - Anwendungen
thronen - trona
Thronerbe - tronarvinge
Thronerbin - tronarvinge
Thronfolge - tronföljd, succession
Thronfolger - tronföljare
Thronfolger - Anwendungen
Thronfolgerin - tronföljare
Thronfolgerin - Anwendungen
Thunfisch - tonfisk
Thunfisch - Anwendungen
Thurgau - Thurgau
Thüringen - Thüringen
Thymian - timjan
Thymian - Anwendungen
Thymusdrüse - thymus, bräss
Thyristor - tyristor
Thyristorregler - tyristorregulator
Tibet - Tibet
Tibeter - tibetan
Tibeterin - tibetan, tibetanska
tibetisch - tibetansk
Tick - konstig idé, fix idé, egendomlighet, aning
ticken - ticka
ticktack - ticktack
Tiebreak - tie-break
Tie-Break - tie-break
tief - djup, låg
tief - Zusatzerklärungen
Tief - lågtryck, lågtryckksområde, depression
Tiefblau - byggnation under jorden och anläggningsarbete, vägbyggnad
tiefblau - djupblå
Tiefdruck - lågtryck, djuptryck
Tiefdruck - Zusatzerklärungen
Tiefe - djup, djupsinne, djuplek
Tiefe - Zusatzerklärungen
Tiefebene - lågslätt
Tiefenpsychologie - djuppsykologi
tiefernst - djupt allvarlig
Tiefflug - lågflygning
Tiefgarage - garage, parkeringshus
Tiefgarage - Zusatzerklärungen
tiefgreifend - djupgående, omvälvande
tiefgründig - djupgående, djupsinnig
tiefgründig - Zusatzerklärungen
Tiefkühlkost - djupfryst mat
Tiefkühlschrank - frys, frysskåp
Tiefkühltruhe - frysbox
Tiefland - lågland
tiefliegend - lågt liggande, låg, djupt liggande
Tiefpunkt - botten, bottenläge
Tiefpunkt - Zusatzerklärungen
Tiefschlag - slag under bältet
Tiefsee - djuphav
Tiefsee - Anwendungen
tiefsinnig - djupsinnig
Tiefstand - låg nivå, lägsta nivå, botten, bottenläge
tiefstapeln - förringa sitt eget värde, visa falsk blygsamhet
tiefstehend - lågtstående
Tiegel - gryta, trebent fryta, degel
Tier - djur
Tierart - djurart
Tierarzt - veterinär
Tierarzt - Anwendungen
Tierbändiger - djurtämjare, domtör
Tierexperiment - djurexperiment
Tierexperiment - Anwendungen
Tierfett - djurfett
Tierfreund - djurvän
Tierfreund - Anwendungen
Tierfutter - djurfoder
Tierfutter - Anwendungen
Tiergarten - zoo, djurpark
Tiergarten - Zusatzerklärungen
Tierhandlung - djuraffär, zoologisk affär, zooaffär
Tierheim - hem för ömhändertagna herrelösa djur
tierisch - animal, animalisk, djurisk, oerhört, förskräckligt, väldigt
Tierkreis - zodiaken
tierlieb - vara en djurvän, tycker om djur
Tiermedizin - veterinärmedicin
Tiermedizin - Anwendungen
Tierpark - djurpark
Tierpark - Anwendungen
Tierpfleger - djurskötare
Tierpfleger - Anwendungen
Tierpflegerin - djurskötare
Tierpflegerin - Anwendungen
Tierquäler - djurplågare
Tierquäler - Anwendungen
Tierquälerei - djurplågeri
Tierquälerei - Anwendungen
Tierreich - djurriket
Tierschutzverein - djurskyddsförening
Tierversuch - djurförsök
Tierversuch - Anwendungen
Tierwelt - djurvärld
Tierwelt - Anwendungen
Tiger - tiger
Tiger - Anwendungen
Tigerin - tigerhona, tigrinna
Tilde - tilde
tilgen - utplåna, stryka, stryka ut, amortera, betala, betala tillbaka
Tilgung - amortering
timen - tajma
timid - timid
Timotheegras - timotej
Timotheusgras - timotej
Tinnef - skräp, krimskrams, struntprat, snicksnack
Tinte - bläck
Tintenfass - bläckhorn
Tintenfisch - bläckfisk
Tintenfisch - Anwendungen
Tintenklecks - bläckplump
Tintenkulli - tuschpenna, tuschfiberpenna
Tip - tips, tipsrad, lottorad
Tipp - tips, tipsrad, lottorad
Tippelbruder - luffare
tippeln - traska, trippa
tippeln - Zusatzerklärungen
tippen - knacka (på), lätt knacka (på), röra vid, skriva maskin, tippa
Tippschein - tipskupong, lottokupong
Tippse - maskinskriverska
Tirol - Tyrolen
Tiroler - tyrolare, Tyrolen, tyrolsk, tyroler-
Tirolerin - tyrolska
tirolerisch - Tyrolen, tyrolsk, tyroler-
Tisch - bord
Tisch - Anwendungen
Tischdame - bordsdam
Tischdecke - bordsduk
Tischdecke - Anwendungen
Tischdekoration - bordsdekoration
Tischecke - bordshörn
Tischende - bordsända
tischfertig - färdiglagad, serveringsklar
tischfertig - Zusatzerklärungen
Tischflagge - bordsflagga
Tischflagge - Anwendungen
Tischgast - bordsgäst, middagsgäst
Tischgebet - bordsbön
Tischgebet - Anwendungen
Tischgenosse - bordskamrat, mässkamrat
Tischgespräch - bordskonversation
Tischgespräch - Anwendungen
Tischherr - bordskavaljer
Tischkarte - placeringskort
Tischläufer - bordslöpare, löpare
Tischler - snickare
Tischlerei - snickeri
Tischlerhandwerk - snickaryrke
tischlern - snickra
Tischnachbar - bordsgranne
Tischnachbar - Anwendungen
Tischordnung - bordsplacering
Tischordnung - Anwendungen
Tischplatte - bordsskiva
Tischplatte - Anwendungen
Tischrede - tal, middagstal
Tischtennis - bordtennis
Tischtennis - Anwendungen
Tischtuch - bordsduk
Tischtuch - Anwendungen
Tischwein - bordsvin
Tischwein - Anwendungen
Titan - titan
Titel - titel
Titelbild - omslagsbild, förstasidesbild
Titelblatt - titelblad, titelsida, förstasida
Titelhalter - titelhållare
Titelhalter - Anwendungen
Titelkampf - titelmatch
Titelrolle - titelroll
Titelrolle - Anwendungen
Titelverteidiger - titelförsvarare
Titten - pattar
titulieren - kalla idiot, kalla för idiot
tja - tja
Toast - rostat bröd, skivad formbröd, skål
Toast - Zusatzerklärungen
toasten - rosta, skåla, utbringa en skål
toasten - Zusatzerklärungen
Toaster - brödrost
Toaster - Anwendungen
Tobak - vara magstark
toben - rasa, leka vilt, stoja, rusa omkring och väsnas
Tobsucht - raseri, ursinne
Tobsucht - Zusatzerklärungen
Tobsuchtsanfall - raserianfall, vredesutbrott
Tochter - dotter
Tochtergesellschaft - dotterbolag
Tochtergesellschaft - Anwendungen
Tod - död
Toddy - toddy, palmvin, grogg, äggtoddy
Toddy - Zusatzerklärungen
todernst - gravallvarlig, dödsallvarlig
Todesahnung - dödsaning
Todesangst - dödsångest
Todesangst - Anwendungen
Todesanzeige - dödsannons
Todesanzeige - Anwendungen
Todeserklärung - dödförklaring
Todesfall - dödsfall
Todesfall - Anwendungen
Todesgefahr - livsfara, dödsfara
Todesgesang - sorgesång, sorgekväde
Todesjahr - dödsår
Todeskampf - dödskamp
Todeskandidat - dödskandidat
Todeskriterium - dödsbegrepp
todesmutig - dödsföraktande
Todesopfer - dödsoffer
Todesopfer - Anwendungen
Todesstoß - dödsstöt
Todesstrafe - dödsstraff
Todesstrafe - Anwendungen
Todestag - dödsdag
Todesursache - dödsorsak
Todesursache - Anwendungen
Todesurteil - dödsdom
Todesurteil - Anwendungen
Todesverachtung - dödsförakt
Todfeind - dödsfiende
Todfeind - Anwendungen
Todfeindin - dödsfiende
todkrank - dödssjuk
tödlich - dödlig, dödande, döds-, fruktansvärd
todmüde - dödstrött
todsicher - tvärsäker, bombsäker, bergsäker
todsicher - Zusatzerklärungen
Todsünde - dödssynd
Todsünde - Anwendungen
Tohuwabohu - virrvarr, kaos
Toilette - toalett
Toilettenartikel - toalettartikel
Toilettenartikel - Anwendungen
Toilettenfrau - toalettvakt, kvinnlig toalettvakt
Toilettenmann - toilettvakt
Toilettenpapier - toalettpapper, toapapper
Toilettenrolle - toalettrulle, toarulle
Toilettensitz - toalettsits
Toilettenspiegel - toalettspegel
Toilettenspiegel - Anwendungen
Toilettentisch - toalettbord
Toilettentür - toalettdörr
Toilettentür - Anwendungen
toi, toi, toi - lycka till, peppar, peppar ta i trä
Tokajer - tokajer, tokajvin
tolerant - tolerant
Toleranz - tolerans
tolerieren - tolerera
toll - fantastisk, otrolig, suverän, helbra, vild, galen, tokig
tollen - stoja, leka vilt, rasa
Tollkirsche - belladonna
tollkühn - våghalsig, dumdristig
tollkühn - Zusatzerklärungen
Tollpatsch - klumpeduns, drummel
tollpatschig - klumpig, drumlig
tollpatschig - Zusatzerklärungen
Tollwut - rabies
tollwütig - rabiessmittad
Tölpel - tölp, dumhuvud
tölpelhaft - tölpaktig, dum
Tomate - tomat
Tomate - Anwendungen
Tomatenallergie - tomatallergi
Tomatenblüte - tomatblomma
Tomatenernte - tomatskörd
Tomatenernte - Anwendungen
Tomatengericht - tomaträtt
Tomatenketchup - tomatketchup
Tomatenketchup - Anwendungen
Tomatenketschup - tomatketchup
Tomatenmark - tomatpuré
Tomatenmarmelade - tomatsylt
Tomatenmesser - tomatkniv
Tomatenpflanze - tomatplanta
Tomatenpflanze - Anwendungen
Tomatenpüree - tomatpuré
Tomatenpüree - Anwendungen
Tomatenrezept - tomatrecept
Tomatenrisotto - tomatrisotto
Tomatensalat - tomatsallad
Tomatensalat - Anwendungen
Tomatensamen - tomatfrö
Tomatensamen - Anwendungen
Tomatensauce - tomatsås
Tomatensauce - Anwendungen
Tomatensorte - tomatsort
Tomatensorte - Anwendungen
Tomatensoße - tomatsås
Tomatensuppe - tomatsoppa
Tomatensuppe - Anwendungen
Tomatenzucht - tomatodling
Tomatenzucht - Anwendungen
Tombola - tombola
Ton - lera, ton, klang, ljud, tonfall, tonvikt, betoning
Tonabnehmer - pickup
tonangebend - tongivande
Tonarm - tonarm
Tonart - tonart
Tonausfall - ljudavbrott
Tonausfall - Anwendungen
Tonband - band, ljudband
Tonbandgerät - bandspelare
tönen - tona, ljuda, skalla, klinga, skryta
Tonerde - aluminiumoxid
tönern - lera, ler-
Tonfall - språkmelodi, tonfall
Tonfall - Zusatzerklärungen
Tonfilm - ljudfilm
Tonhöhe - tonhöjd
Toningenieur - ljudtekniker
Tonkonserve - ljudkonserv, inspelad ljud
Tonkopf - tonhuvud, ljudhuvud
Tonleiter - skala
tonlos - tonlös, klanglös
tonlos - Zusatzerklärungen
Tonnage - tonnage
Tonne - tunna, fat, ton, tunnboj
Tonne - Zusatzerklärungen
Tonsille - tonsill
Tonspur - ljudspår
Tonstörung - fel på ljudöverföringen
Tonstudio - studio,inspelningsstudio
Tontaube - lerduva
Tontaube - Anwendungen
Tontaubenschießen - lerduveskytte
Tontechniker - ljudtekniker
Tontechniker - Anwendungen
Tönung - tonande, ljudande, skryt, toning, färgtoning
Tonwaren - lergods
Top - topp
Topas - topas
Topf - kastrull, gryta, kruka, blomkruka, potta
Topf - Zusatzerklärungen
Töpfchen - potta
Töpfer - keramiker, krugmakare
Töpfer - Zusatzerklärungen
töpfern - dreja, arbeta med lera
Töpferscheibe - drejskiva
Töpferwaren - keramik, lergods
Töpferwaren - Zusatzerklärungen
topfit - i toppform, toppskick
Topfkuchen - mjuk kaka
Topflappen - grytlapp
Topflappen - Anwendungen
Topfpflanze - krukväxt
Topfpflanze - Anwendungen
Topinambur - jordärtskocka
topless - topless
Topografie - topografi
Topographie - topografi
Topographie - Anwendungen
Topp - topp, masttopp
Tor - grind, dörr, port, dåre, tok
Torbogen - portvalv
Torbogen - Anwendungen
Torchance - målchans
Torf - torv
Torf - Anwendungen
Torfmoor - torvmosse
Torfmoor - Anwendungen
Torheit - dårskap, dumhet
Torheit - Zusatzerklärungen
Torhüter - målvakt
Torhüter - Anwendungen
töricht - enfaldig, dum, oförnunftig, dåraktig
Törin - dåre, dåraktig, kvinna, toka
Torjäger - skyttekung, målspottare
Torjäger - Zusatzerklärungen
torkeln - ragla, vingla
torkeln - Zusatzerklärungen
torlos - mållös
Tornado - tornado
Tornado - Anwendungen
Tornister - ränsel, ryggsäck
torpedieren - torpedera
Torpedo - torped
Torpfosten - målstolpe
Torpfosten - Anwendungen
Torrauam - målområde
Torschlusspanik - rädsla att miss ngt, rädsla att förbli ogift
Torschütze - målskytt
Torso - torso
Torte - tårta
Torte - Anwendungen
Tortenglasur - tårtglasyr
Tortenglasur - Anwendungen
Tortenheber - tårtspade
Tortenheber - Anwendungen
Tortur - plåga, pina, tortyr
Torverhältnis - målskillnad
Torwart - målvakt
Torwart - Anwendungen
tosen - dåna, brusa, tjuta
tosen - Zusatzerklärungen
tot - död
total - fullständig, totalt, fullständigt, helt
Totalausverkauf - total utförsäljning, slutförsäljning
totalitär - totalitär
Totalschaden - totalförstörda, totalkvaddade
totarbeiten - arbeta ihjäl sig, nästan arbeta ihjäl sig
töten - döda
Totenbett - dödsbädd
totenblass - likblek, dödsblek, alldeles vit
Totengräber - dödgrävare
Totengräber - Anwendungen
Totenhemd - liksvepning
Totenkopf - dödskalle
Totenkopf - Anwendungen
Totenschein - dödsattest, dödsbevis
Totensonntag - domssöndag
Totensonntag - Anwendungen
totenstill - dödstyst, dödsstilla
Totenstille - dödstystnad, gravlik tystnad
Totenwache - likvaka
Tote(r) - döde, döda, avlidne, avlidna, dödades
totgeboren - dödfödd
Totgeburt - dödfödsel, dödfött barn
totlachen - skratta sig fördärvad, gå åt av skratt, skratta ihjäl sig
totlaufen - ebba ut, rinna ut i sanden, ta slut, försvinna
Toto - toto, tips
Totoschein - tipskupong
totschießen - skjuta ihjäl
Totschlag - dråp
totschlagen - döda, slå ihjäl
Totschläger - dråpare, batong
totschweigen - tiga ihjäl
totstellen - låtsas vara död, spela död
Tötung - dödande
Toupet - tupé
toupieren - tupera
Tour - tur, tripp, utflykt, vandring, resa, sträcka, varv, metod, plan
Tourenski - turskida
Tourismus - turism
Tourismusindustrie - turistindustri
Tourismusindustrie - Anwendungen
Tourist - turist
Touristenanlage - turistanläggning
Touristenboot - turistbåt
Touristenboot - Anwendungen
Touristenbus - turistbuss
Touristenbus - Anwendungen
Touristenfalle - Anwendungen
Touristendorf - turistby
Touristenfalle - turistfälla
Touristenfalle - Anwendungen
Touristeninvasion - turistinvasion
Touristenklasse - turistklass
Touristenparadies - turistparadis
Touristenparadies - Anwendungen
Touristik - turism, turistnäring, turistbranch
Touristik - Zusatzerklärungen
Touristin - turist, kvinnlig turist
Tournee - turné
Tower - flygledartorn, kontrolltorn
Trab - trav
Trabant - satellit, drabant, barn
Trabantenstadt - satllitstad, drabantstad
traben - trava
Traber - travhäst, travare
Trabrennbahn - travbana
Trabrennen - travtävling
Tracht - nationaldräkt, folkdräkt, landskapsdräkt, bygdedräkt
Tracht - Zusatzerklärungen
trachten - trakta, sträva
Trachtenanzug - folkloreinspirerad dräkt
Trachtengruppe - folkdansgrupp, folkdanslag
trächtig - dräktig
Tradition - tradition
Tradition - Anwendungen
traditionell - traditionell
Trafik - tobaksaffär, tobakskiosk (Österreich)
Trafo - transformator
Tragbahre - bår
tragbar - bärbar, portabel, användbar, uthärdig, acceptabel, rimlig
Trage - bår, mes
Trage - Zusatzerklärungen
träge - trög, slö, loj, långsam
träge - Zusatzerklärungen
tragen - bära, ha på sig
Träger - bärare, stadsbud, tidningsbud, huvudman, bärbjälke, bärbalk,
     axelband, hängsle
Trägerrock - hängselkjol
Tragetasche - kasse, bärkasse, babylift
Tragetasche - Zusatzerklärungen
tragfähig - bärkraftig, hållbar
tragfähig - Zusatzerklärungen
Tragfläche - vinge, bärplan, bäryta
Tragfläche - Zusatzerklärungen
Tragflächenboot - bärplansbåt
Tragflügelboot - bärplansbåt
Trägheit - tröghet, slöhet, lojhet, långsamhet
Trägheit - Zusatzerklärungen
Tragik - tragik
tragikomisch - tragikomisk
Tragikomödie - tragikomedi
tragisch - tragisk
Tragödie - tragedi
Tragweite - vidd, räckvidd, omfattning, konsekvens
Trainer - tränare
trainieren - träna
Training - träning
Trainingsanzug - träningsoverall
Trakt - flygel, flygelbyggnad
traktieren - behandla illa, plåga
Traktor - traktor
trällern - tralla
Tram - spårvagn, spårväg
Tram - Zusatzerklärungen
Trampel - klumpeduns
trampeln - trampa, stampa, klampa
trampeln - Zusatzerklärungen
Trampeltier - tvåpucklig, kamel, klumpeduns, klant
trampen - lifta
Tramper - liftare
Tramperin - lifterska, liftare
Trampolin - studsmatta
Trampolin - Anwendungen
Tran - tran, vara påverkad, vara sömnig, vara borta
Trance - trans, trance
tranchieren - tranchera
Träne - tår
Träne - Anwendungen
Tränen - gråt
tränen - rinna, tåras, fyllas med tårar
Tränendrüse - tårkörtel
Tränengas - tårgas
Tränengas - Anwendungen
Trank - dryck
Tränke - vattningsplats, vattningsställe
tränken - vattna, dränka in, genomdränka
Transaktion - transaktion
transatlantisch - transatlantisk
transchieren - tranchera
Transfer - transfer, transferering
transferieren - transferera
Transfett - transfett
Transformator - transformator
transformieren - transformera, omvandla
Transfusion - transfusion
Transistor - transistor
Transistorradio - transistorradio
Transit - transit
Transitgebühr - transitavgift
Transithalle - transithall
transitiv - transitiv
Transitverkehr - transitotrafik
Transmission - transmission
transparent - transparent, genomskinlig, förståelig
Transparent - transparang, banderoll
transpirieren - transpirera
Transplantat - transplantat
Transplantation - transplantation
Transplantation - Anwendungen
transplantieren - transplantera
Transport - transport
transportabel - transportabel, flyttbar
transportabel - Zusatzerklärungen
Transporter - lastbil, pickup, transportfartyg, transportplan, transportflygplan
Transporteur - transportör, speditör, matare
Transporteur - Zusatzerklärungen
transportfähig - som kan flyttas, som kan förflyttas
transportieren - transportera
Transportkosten - transportkostnader
Transportmittel - transportmedel
Transportmittel - Anwendungen
Transportunternehmen - transportföretag, speditionsfirma
transsexuell - transsexuell
Transvestit - transvestit
Trapez - trapets
Trapezkünstler - trapetsartist, trapetskonstnär
trappeln - trippa, trampa, klappra
trappeln - Zusatzerklärungen
Trara - ståhej, väsen, trumpetstöt
Trasse - utstakad sträckning, banvall, vägbank
trassieren - trassera, staka ut
Tratsch - sladder, skvaller
Tratsch - Zusatzerklärungen
tratschen - sladdra, skvallra
tratschen - Zusatzerklärungen
Tratte - tratta
Traube - druva, klase, druvklase, klunga
Traube - Zusatzerklärungen
Traubenlese - druvskörd
Traubenlese - Anwendungen
Traubensaft - druvsaft, druvjuice
Traubenzucker - druvsocker, glykos, dextros
Traubenzucker - Anwendungen
Traubenzucker - Zusatzerklärungen
trauen - viga, lita på ngn
trauen - Zusatzerklärungen
Trauer - sorg
Trauerbrief - sorgbrev, sorgebrev
Trauerbrief - Anwendungen
Trauerfall - dödsfall
Trauerfeier - jordfästning, begravningsakt, sorgeakt
Trauerflor - sorgflor, sorgband
Trauerkleidung - sorgdräkt, sorgkläder
Trauerkleidung - Zusatzerklärungen
Trauermarsch - sorgmarsch
Trauermusik - sorgemusik
Trauermusik - Anwendungen
trauern - sörja
trauern - Zusatzerklärungen
Trauerspiel - tragedi, sorgespel
Trauerweide - tårpil
Trauerweide - Anwendungen
Trauerzug - begravningståg
träufeln - droppa
traulich - trevlig, hemtrevlig, gemytlig
traulich - Zusatzerklärungen
Traum - dröm
Traum - Anwendungen
Traumbuch - drömbok
träumen - drömma
Träumer - drömmare
Träumerei - drömmeri
Träumereien - dagdrömmar
Traumergebnis - drömresultat
Träumerin - drömmare
träumerisch - drömmande
Traumfrau - drömkvinna
Traumfrau - Anwendungen
Traumgestalt - drömgestalt
traumhaft - drömlik, sagolik, fantastisk
Traumhaus - drömhus
Traumhaus - Anwendungen
Traumjob - drömjobb
Traumjob - Anwendungen
Traumprinz - drömprins
Traumprinz - Anwendungen
Traumrolle - drömroll
Traumurlaub - drömsemester
Traumurlaub - Anwendungen
Traumwelt - drömvärld
Traumwelt - Anwendungen
traurig - ledsen, sorgsen, bedrövad, olycklig
traurig - Zusatzerklärungen
Trauring - vigselring
Trauring - Anwendungen
Trauschein - vigselbevis, vigselattest
Trauung - vigsel, vigselakt
Trauzeuge - bröllopsvittne
Trauzeuge - Anwendungen
Travestie - travesti
Trawler - trålare
Treck - tåg, kolonn
Trecker - traktor
Treff - klöver, träff, träffpunkt, mötesplats
treffen - träffa, drabba, såra, möta
treffen - Zusatzerklärungen
Treffen - möte, match, träff
Treffen - Zusatzerklärungen
Treffer - träff, mål, vinst, vinstlott
Treffpunkt - mötesplats, träffpunkt
Treffpunkt - Zusatzerklärungen
treffsicher - träffsäker
Treibeis - drivis
Treibeis - Anwendungen
treiben - driva, fösa, driva på, jäkta, bedriva, utöva, syssla med, hålla på
     med, ha för sig, jäsa, spira, skjuta skott
Treiben - vimmel, liv och rörelse, förehavande, göranden
Treiber - drevkarl
Treibgas - gas, gasol, drivgas
Treibhaus - drivhus, växthus
Treibhauseffekt - växthuseffekt
Treibjagd - klappjakt, drevjakt
Treibjagd - Zusatzerklärungen
Treibmittel - jäsmedel, drivmedel
Treibmittel - Zusatzerklärungen
Treibrad - drivhjul
Treibsand - drivsand, flygsand
Treibsand - Zusatzerklärungen
Treibstoff - bränsle, drivmedel
Treibstoff - Zusatzerklärungen
Trema - trema
Trend - trend
Trendwende - omsvängning, trendbrott
Trendwende - Zusatzerklärungen
trennen - skilja, separera, sprätta upp,avstava
trennen - Zusatzerklärungen
Trennschärfe - selektivitet
Trennung - separation, separering, skiljande, åtskiljande, ha separerat, ha
     flyttat isär, avstavning
Trennungslinie - skiljelinje
Trennwand - skiljevägg
Trennwand - Anwendungen
Trense - träns
treppab - nedför trappan, nedför trapporna
treppauf - uppför trappan, uppför trapporna
Treppe - trappa
Treppe - Anwendungen
Treppenabsatz - trappavsats
Treppenfenster - trappfönster
treppenförmig - trappformig
Treppengeländer - trappräcke
Treppengeländer - Anwendungen
Treppenhaus - trapphus, trappuppgång
Tresen - disk
Tresor - kassaskåp, bankfack, bankvalv
Tresorraum - bankvalv
Tretauto - trampbil
Tretboot - trampbåt
Tretboot - Anwendungen
Treteimer - pedalhink
treten - gå, stiga, komma, träda, trampa, sparka
Tretmine - trampmina
Tretmühle - ekorrhjul, vardagsslit, tristess
treu - trogen, trofast, troskyldig
treu - Zusatzerklärungen
Treueid - trohetsed
Treuhänder - god man, förtroendeman, förvaltare
Treuhandgesellschaft - förvaltingsbolag
treuherzig - troskyldig, trohjärtad, tillitsfull
treuherzig - Zusatzerklärungen
treulos - trolös, svekfull
treulos - Zusatzerklärungen
Triangel - triangel
Tribunal - tribunal
Tribüne - estrad, tribun, läktare, åskådarläktare
Tribut - tribut
Trichine - trikin
Trichter - tratt, krater, grop, granatgrop
Trichter - Zusatzerklärungen
trichterförmig - trattformig, trattformad
Trick - trick, knep
Trickfilm - tecknad film, animerad film
Trickfilm - Zusatzerklärungen
tricksen - tricksa
Trickskilaufen - freestyle
Trieb - drift, instinkt, böjelse, drag, skott
Triebfeder - drivfjäder, motiv
Triebfeder - Zusatzerklärungen
Triebkraft - drivkraft
Triebtäter - tvångsförbrytare, sexualförbrytare
Triebwagen - motorvagn, rälsbuss
Triebwerk - motor
triefen - drypa, droppa, rinna, sippra
triftig - välgrundad, tungt vägande, övertygande
Trigonometrie - trigonometri
Trikot - trikå, tröja, lågtröja
Triller - drill
trillern - drilla
Trillerpfeife - visselpipa
Trilogie - trilogi
Trimm-dich-Pfad - motionsslinga
trimmen - trimma, träna, hålla sig i form, motionera
trinkbar - drickbar
trinken - dricka
Trinker - alkoholist
Trinkerheilanstalt - rehabiliteringshem, avvänjningsklinik
Trinkerin - alkoholist, kvinnlig alkoholist
trinkfest - som tål mycket alkohol
Trinkgeld - dricks, drickspengar
Trinkglas - dricksglas
Trinkglas - Anwendungen
Trinkhalle - kiosk med läskedrycker, bar, brunnssalong
Trinkhalm - sugrör
Trinkhalm - Anwendungen
Trinklied - dryckesvisa
Trinkspruch - skål, skåltal
Trinkwasser - dricksvatten
Trinkwasser - Anwendungen
Trio - trio
Trip - tripp, tur
trippeln - trippa
Tripper - gonorré
Triptychon - triptyk
trist - trist, dyster
Tritt - steg, fotsteg, gång, takt, spark, fotsteg, trappstege, spår, fotspår
Trittbrett - fotsteg
Trittbrettfahrer - snålskjuts
Trittleiter - trappstege
Trittleiter - Anwendungen
Triumph - triumf
Triumphbogen - triumfbåge
triumphieren - triumfera (över)
Triumphzug - triumftåg
trivial - trivial, banal, alldaglig, vanlig, helt vanlig
trivialisieren - trivialisera
Trivialisierung - trivialisering
Trivialität - trivialitet
Trivialliteratur - triviallitteratur, kiosklitteratur, kolportageroman
Trivialliteratur - Zusatzerklärungen
Trivialroman - trivialroman
Trivialroman - Anwendungen
trocken - torr, uttorkad
trocken - Zusatzerklärungen
Trockendestillation - torrdestillation
Trockendock - torrdocka
Trockendock - Anwendungen
Trockenfutter - torrfoder
Trockenfutter - Anwendungen
Trockenhaube - torkhuv
Trockenhefe - torrjäst
Trockenhefe - Anwendungen
Trockenheit- torrhet, torka
Trockenheit - Zusatzerklärungen
Trockenkurs - förberednde skidskola
trockenlegen - torrlägga
Trockenmilch - torrmjölk
Trockenmilch - Anwendungen
Trockenrasierer - rakapparat
Trockenschampoo - torrschampo
Trockenschampoo - Anwendungen
Trockenschleuder - centrifug
Trockenschwimmen - torrsim
Trockenzeit - torkperiod, torrperiod
trocknen - torka, torka av, torka bort
Trockner - handtork, torktumlare
Trockner - Zusatzerklärungen
Troddel - tofs
Trödel - skräp, gammalt skräp, bråte, krafs, lump
Trödelfritze - sölkorv
Trödelladen - lumpbod
Trödelliese - sölkorv
Trödelmarkt - loppmarknad
Trödelmarkt - Anwendungen
trödeln - söla, såsa, släntra, dra benen efter sig
Trödler - lumphandlare, sölkorv, långsam person
Trog - tråg, ho
Trog - Zusatzerklärungen
Troll - troll
Troll - Anwendungen
trollen - pallra sig i väg, loma sig iväg
Trolley - trolley
Trommel - trumma
Trommelbremse - trumbroms
Trommelbremse - Anwendungen
Trommelfell - trumhinna, trumskinn
Trommelfeuer - trumeld
trommeln - trumma, slå
Trommelschlägel - trumpinne
Trommelstock - trumpinne
Trommelschlegel - trumpinne
Trommelwirbel - trumvirvel
Trommler - trumslagare
Trompete - trumpet
Trompete - Anwendungen
trompeten - blåsa trumpet, blåsa i trumpet, blåsa på trumpet, spela trumpet,
     trumpeta, utbasunerna
Tropen - tropikerna
tropenfest - som tål tropiskt klimat
Tropenhelm - tropikhjälm
Tropf - dropp
tröpfchenweise - droppvis, litet i taget, pö om pö
tröpfeln - droppa, drypa, sippra
tröpfeln - Zusatzerklärungen
tropfen - droppa
Tropfen - droppe
Tropfen - Anwendungen
Tropfflasche - droppflaska
Tropfinfusion - dropp, droppinfusion
tropfnass - genomblöt, dyblöt
Tropfsteinhöhle - droppstensgrotta
Trophäe - trofé
tropisch - tropisk
Troposphäre - troposfär
Trosse - tross
Trost - tröst
Trost - Anwendungen
trösten - trösta (för)
tröstlich - trösterik, tröstande
trostlos - hopplös, tröstlös, ödslig
trostlos - Zusatzerklärungen
Trostpflaster - plåster på såren, tröst
Trostpreis - tröstpris
Trostpreis - Anwendungen
Trott - lunk
Trottel - dumbom, knäppskalle
trotten - lunka, traska
trotten - Zusatzerklärungen
trotz - trots, oaktat
Trotz - trots, trotsighet
Trotzalter - trotsålder
Trotzalter - Anwendungen
trotzdem - ändå, trots detta, likväl, fast, fastän, trots att
trotzen - trotsa, vara trotsig
trotzig - trotsig
Troubadour - trubadur
trüb(e) - grümlig, oklar, glanslös, mulen, kulen, dyster, sorglig, trist
Trubel - liv och rörelse, vimmel, villervalla, trängsel, oväsen
trüben - göra grumlig, grumla, fördunkla
Trübsal - bedrövelse
trübselig - dyster, tungsint, bedrövad
trübselig - Zusatzerklärungen
Trübsinn - dysterhet, tungsinne, svårmod
trübsinnig - dyster, tungsint, bedrövad
trübsinnig - Zusatzerklärungen
Trüffel - tryffel
Trüffel - Anwendungen
Trug - bedrägeri, bländverk
Trug - Zusatzerklärungen
trügen - bedra, svika, vara bedräglig
trügerisch - förrädisk, bedräglig
trügerisch - Zusatzerklärungen
Trugschluss - felaktig slutsats
Truhe - kista, skrin, låda
Truhe - Zusatzerklärungen
Trümmer - spillror, ruin, ruiner
Trümmer - Zusatzerklärungen
Trümmerfeld - ruinfält
Trümmerfeld - Anwendungen
Trümmerhaufen - ruinhög, hög av spillror, grushög
Trumpf - trumf
trumpfen - trumfa, spela trumf
trumpen - trumfa, spela trumf
Trunk - dryck, dryckenskap, alkoholism
Trunkenbold - fylltratt, suput
Trunkenheit - fylleri, onykterhet, berusning
Trunksucht - alkoholism
Trupp - grupp, skara, patrull, polispatrull, trupp
Truppe - trupp
Truppenabzug - tillbakadragande, trupper
Truppengattung - truppslag
Truppenteil - truppförband
Truppenübungsplatz - militärt övningsfält
Truthahn - kalkontupp
Truthahn - Anwendungen
Truthenne - kalkonhöna
Truthuhn - kalkon
Tscheche - tjeck
Tschechien - Tjeckien
Tschechin - tjeckiska
tschechisch - tjeckisk
Tschechisch - tjeckiska
Tschechoslowakei - Tjeckoslovakien
tschechoslowakisch - tjeckoslovakisk
tschüs - hej då, hej så länge, vi ses
tschüss - hej då, hej så länge, vi ses
T-Shirt - T-shirt
Tsunami - tsunami
Tube - tub
tuberkulös - tuberkulös
Tuberkulose - tuberkulos
Tuberkulosefall - tuberkulosfall
Tuch - trasa, scarf, kläde
Tuch - Zusatzerklärungen
Tuchfühlung - kontakt, närkontakt, nära förbindelse
tüchtig - duktig, skicklig, bra, ordentlig, rejäl
Tüchtigkeit - duktighet, skicklighet
Tüchtigkeit - Zusatzerklärungen
Tücke - lömskhet, illvilja, bakslughet, nycker, olater
tuckern - puttra
tückisch - lömsk, illvillig, bakslug
tückisch - Zusatzerklärungen
Tüftelei - knåp, pyssel, grubblande
tüfteln - knåpa, pyssla, grubbla
Tüftler - knåpare, pysslare
Tüftler - Zusatzerklärungen
Tugend - dygd
tugendhaft - dygdig
Tüll - tyll
Tülle - pip
Tulpe - tulpan
Tulpe - Anwendungen
Tulpenstrauß - tulpanbukett
Tulpenzwiebel - tulpanlök
Tulpenzwiebel - Anwendungen
tummeln - tumla
Tummelplatz - lekplatz, tummelplats, träffpunkt
Tümmler - tumlare
Tumor - tumör
Tumor - Anwendungen
Tümpel - göl
Tumult - tumult
tun - göra, räcka, gå, duga, låtsas
Tun - görande
Tünche - kalkfärg, kalkvatten, fernissa, tunnfernissa
tünchen - vitkalka, vitlimma, vitmena
tünchen - Zusatzerklärungen
Tundra - tunddra
Tunesien - Tunisien
tunesisch - tunisisk
Tunfisch - tonfisk
Tunfisch - Anwendungen
Tunke - sås
tunken - doppa
Tunnel - tunnel
Tunnel - Anwendungen
Tunte - kärring, fjolla
Tüpfelchen - prick
tüpfeln - pricka
tupfen - badda, torka, pricka
tupfen - Zusatzerklärungen
Tupfen - prick, punkt
Tupfer - prick, punkt, sudd
Tür - dörr, port, grind, lucka
Turban - turban
Türbeschlag - dörrbeslag
Türbeschlag - Anwendungen
Turbine - turbin
Turbo- - turbo-
Turbomotor - turbomotor
turbulent - orolig, stormig, kaotisk, rörig, livlig, turbulent
Turbulenz - oro, orolighet, kaos, röra, livlighet, turbulens
Türfutter - dörrfoder
Türgriff - dörrhandtag
Türke - turk
Türkei - Turkiet
Türkin - turkiska
türkis - turkos
Türkis - turkos
türkisch - turkisk
Türkisch - turkiska
Türklinke - dörrhandtag, dörrvred, klinka, dörrklinka
Türklopfer - dörrklapp, portklapp
Turkmenistan - Turkmenistan
Turm - torn, hopptorn
Turm - Anwendungen
Türmatte - dörrmatta
Türmatte - Anwendungen
türmen - stapla, trava, trava upp, smita, sticka, dra
Turmfalke - tornfalk
Turmfalke - Anwendungen
turmhoch - skyhög
Turmspitze - tornspira
Turmspitze - Anwendungen
Turmuhr - tornur
Turmuhr - Anwendungen
Turnanzug - gymnastikdräkt, gymnastikkläder
turnen - gymnasticera, klättra, klänga
Turnen - gymnastik
Turner - gymnast
Turnhalle - gymnastiksal
Turnier - turnering, tävling, tornerspel
Turnier - Zusatzerklärungen
Turnlehrer - idrottslärare, gymnastiklärare
Turnübung - gymnastikövning, gymnastisk övning
Turnunterricht - gymnastikundervisning, idrottslektion, gymnastiklektion
Turnus - ordningsföljd, cykel
turnusgemäß - regelbundet återkommande
turnusmäßig - regelbunden, enligt schema
Turnverein - gymnastikförening, idrottsklubb
Turnzeug - gymnastikkläder, gymnastikgrejer
Türpfosten - dörrpost
Türrahmen - dörrkarm
Türrahmen - Anwendungen
Türschild - dörrskylt
Türschild - Anwendungen
Türschloss - dörrlås
Türschloss - Anwendungen
Türschwelle - tröskel, dörrtröskel
turteln - kuttra
April 12, 2022 Turteltaube - turturduva
Turteltaube - Anwendungen
Tusch - touche, fanfar
Tusche - tusch
tuscheln - viska, tissla, tassla
tuscheln - Zusatzerklärungen
tuschen - tuscha, rita med tusch, teckna med tusch
Tuschkasten - färglåda
Tussi - tjej, flickvän, fruga
Tüte - påse, strut, kasse
Tüte - Zusatzerklärungen
tuten - tuta
TÜV - bilprovning
Twen - person i tjugoårsåldern, tjugoåring
Typ - typ, kille, snubbe
Type - typ, tecken
Typhus - tyfus
typisch - typisk
Typograf - typograf
Typografie - typografi
Typograph - typograf
Typographie - typografi
Typus - typ, modell
Tyrann - tyrann
Tyrannei - tyranni
tyrannisch - tyrannisk
tyrannisieren - tyrannisera
Tzatziki - tzatziki
Tzatzikirezept - tzatzikirecept
 
 
Das aktuelle Lehrwerk, das eine Mischung aus Wörterbuch, Landeskunde und Stillehre für Neulinge der schwedischen Sprache darstellt, wird permanent erweitert und verbessert. Wir sind daher für Anregungen offen und sind auch bereit von unseren Lesern gewünschte Worte mit aufzunehmen und zu erklären. Jede Anregung ist uns willkommen.
 
Da das gesamte Werk eine Entwicklung aus einer über 30-jährigen Erfahrung im Sprachunterricht darstellt, ist es verständlich, dass wir jeden ungenehmigten Kopierversuch rechtlich verfolgen werden. Wir genehmigen jedoch grundsätzlich die kostenlose Übernahme einzelner Erklärungen oder Hinweise, vorausgesetzt, dass ein deutlich sichtbarer Hinweis mit Link zu dieser Site über, neben oder innerhalb des übernommenen Textes zu finden ist.