Verzeichnis der deutschen Worte mit Übersetzungen

Vagabund - luffare, vagabond
vagabundieren - föra ett vagabondliv, luffa omkring
Vagina - vagina
Vagina - Anwendungen
vakant - vakant, ledig
Vakanz - vakans, ledig tjänst
Vakuum - vakuum
vakuumverpackt - vakuumförpackad
Vakuumverpackung - vakuumförpackning
Valuta - valuta, utländsk valuta
Vamp - vamp
Vampir - vampyr, blodsugare
Vampir - Zusatzerklärungen
Vandale - vandal
Vanille - vanilj
Vanille - Anwendungen
Vanillecreme - vaniljkräm
Vanillecreme - Anwendungen
Vanilleeis - vaniljglass
Vanilleeis - Anwendungen
Vanilleglasur - vaniljglasyr
Vanilleglasur - Anwendungen
Vanillepulver - vaniljpulver
Vanillepulver - Anwendungen
Vanillesauce - vaniljsås
Vanillesauce - Anwendungen
Vanilleschokolade - vaniljchoklad
Vanilleschokolade - Anwendungen
Vanillestange - vaniljstång
Vanillestange - Anwendungen
Vanillezucker - vaniljsocker
Vanillezucker - Anwendungen
variabel - variabel, flexibel, föränderlig
Variante - variant
Variation - variation
Varieté - varieté
Varietee - varieté
variieren - variera
Vase - vas
Vase - Anwendungen
Vaseline - vaselin
Vaseline - Anwendungen
Vater - far, pappa, fader
Vaterfigur - fadersgestalt
Vaterland - fosterland, fädernesland
Vaterlandsliebe - patriotism, fosterlandskärlek
väterlich - faderlig
vaterlos - faderlös
Vaterschaft - faderskap
Vaterschaftsklage - faderskapsmål
Vaterstadt - födelsestad, hemstad
Vatertag - fars dag
Vaterunser - fadervår
Vati - pappa
Vatikanstadt - Vatikanstaten
V-Ausschnitt - V-ringning
v. Chr. - f. Kr, före Kristus
Vegetarier, Vegetarierin - vegetarian
vegetarisch - vegetarisk
Vegetation - vegetation, växtlighet
vegetieren - vegetera
Vehikel - kärra, bilskrälle, skorv
Veilchen - viol
Veilchen - Anwendungen
veilchenblau - violett, full
Velo - cykel
Velours - velour
Vene - ven
Vene - Anwendungen
Venenentzündung - veninflammation, blodåderinflammation, flebit
venerisch - venerisk
Venezianer - venetian, venetianare
Ventil - ventil, utlopp
Ventilation - ventilation
Ventilator - fläkt, ventilator
Ventilator - Anwendungen
ventilieren - ventilera
verabreden - avtala, stämma möte, komma överens
Verabredung - överenkommelse, avtal, träff, möte
Verabredung - Zusatzerklärungen
verabreichen - ge
verabscheuen - avsky
verabscheuungswert - avskyvärd
verabschieden - ta avsked av, säga adjö till, avtacka
verachten - förakta, ringakta
verachten - Zusatzerklärungen
verachtenswert - föraktlig, värd förakt
Verächter - föraktare
verächtlich - föraktfull, föraktlig
Verachtung - förakt
veralbern - drive med, förlöjliga
verallgemeinern - generalisera
Verallgemeinerung - generalisering
veralten - föråldras, bli omodern, bli förlegad, bli antikverad
veraltet - föråldrad, omodern, antikverad, förlegad
Veranda - veranda
Veranda - Anwendungen
veränderlich - föränderlig, ombytlig
veränderlich - Zusatzerklärungen
verändern - förändra, ändra
verändern - Zusatzerklärungen
Veränderung - förändring, ändring
verängstigen - skrämma, sätta skräck i
verankern - förankra
veranlagen - taxera
veranlagt - lagd
Veranlagung - taxering, anlag, läggning, fallenhet
veranlassen - ordna, se till att, förmå
Veranlassung - orsak, anledning, motiv
Veranlassung - Zusatzerklärungen
veranschaulichen - åskådliggöra
Veranschaulichung - illustration
veranschlagen - beräkna, uppskatta
veranschlagen - Zusatzerklärungen
Veranschlagung - beräkning, uppskattning
Veranschlagung - Zusatzerklärungen
veranstalten - anordna, arrangera, organisera, ställa till med
Veranstalter - arrangör, organisatör
Veranstaltung - anordning, arrangemang, evenemang, tillställning, fest
verantworten - ansvara för, ta ansvar för
verantwortlich - ansvarig, ansvarsfull
verantwortlich - Zusatzerklärungen
Verantwortlichkeit - ansvar, ansvarighet, ansvarskänsla
Verantwortung - ansvar
verantwortungsvewusst - ansvarskännande
Verantwortungsbewusstsein - ansvarskänsla
verantwortungslos - ansvarslös
verantwortungslos - Anwendungen
verantwortungsvoll - ansvarsfull, ansvarskännande
veräppeln - driva med, retas med, göra narr av
verarbeiten - bearbeta, bereda, förädla, behandla, använda, smälta
Verarbeitung - bearbetande, bearbetning, tillverkning, förädling, behandling,
     smältande, utförande, arbete
verärgern - förarga, reta
verärgern - Zusatzerklärungen
verarmen - bli fattig, utarmas
verarschen - driva med, förlöjliga
verarzten - plåstra om, sköta om
verausgaben - ge ut, ta ut sig
veräußern - avyttra, sälja
veräußern - Zusatzerklärungen
Veräußerungsgewinn - realisationsvinst
Verb - verb
Verb - Anwendungen
verbal - verbal
Verband - förband, bandage, förening, sammanslutning, sällskap, förbund,
     förband
Verbandkasten - förbandslåda
Verbandkasten - Anwendungen
Verbandsmaterial - förbandsutrustning
Verbandskasten - förbandslåda
verbannen - förvisa, bannlysa
verbannen - Zusatzerklärungen
Verbannte(r) - förvisad, landsflygtig, landsflykting
Verbannung - förvisning, landsflykt, bannlysning
verbarrikadieren - barrikadera, föskansa (sig)
verbauen - bygga för, spärra, blockera, hindra, bygga slut på, bygga fel,
     bygga galet, bygga fult
verbauern - förslöas, försoffas
verbeißen - inte låtsas om, bita sig fast
verbergen - gömma, dölja, hålla sig undan
verbessern - förbättra, rätta, korrigera
verbessern - Zusatzerklärungen
Verbesserung - förbättring, rättelse, korrigering
Verbesserung - Zusatzerklärungen
verbeugen - bocka sig, buga sig
Verbeugung - bugning
verbeulen - buckla till
verbiegen - böja, kröka, böja sig, kröka sig
verbieten - förbjuda, utesluta
verbieten - Zusatzerklärungen
verbilligen - göra billigare, bli billigare
verbinden - förena, förbinda, förknippa, sammanbinda, foga samman,
     koppla, lägga om
verbindlich - bindande, hövlig, älskvärd, förbindlig
Verbindlichkeit - bindande kraft, hövlighet, älskvärdhet, förbindlighet,
     skyldighet
Verbindung - förenande, förbindande, förknippande, sammanbindande,
     sammanfogande, förbindelse, kontakt, samband, relation, anslutning,
     kommunikation, förening, linje
Verbindungsmann - kontaktman
Verbindungsmann - Anwendungen
Verbindungsstelle - skarv, fog
verbissen - sammanbiten, envis, seg, beslutsam
verbitten - undanbe sig ngt
verbittert - förbittrad
verblassen - förbleka, blekna, bli blek
verbleiben - förbli, stanna, stanna kvar, återstå
verbleichen - förblekna, blekas, vissna, dö
verbleien - blya
verbleit - blyad
verblenden - förblinda, blända, täcka, klä
verblichen - urblekt
Verblichene(r) - hädangångne
verblöden - fördummas
verblüffen - förbluffa, överraska
verblüffen - Zusatzerklärungen
verblüfft - förbluffad, häpen, överraskad, paff, ställd
Verblüffung - häpnad, överraskning
Verblüffung - Zusatzerklärungen
verblühen - blomma över, vissna, förlora sin skönhet, förlora sin fägring
verbluten - förblöda
verbohrt - hårdnackad, halsstarrig
verborgen - låna ut, dold, förborgad, hemlig
Verbot - förbud
Verbot - Anwendungen
verboten - förbjuden, otillåten, hemsk
verboten - Zusatzerklärungen
Verbotsschild - förbudsskylt
Verbotsschild - Anwendungen
Verbrauch - förbrukning, åtgång, konsumtion
verbrauchen - förbruka, använda, göra slut på
Verbraucher - konsument, förbrukare
Verbraucher - Zusatzerklärungen
Verbraucherberatung - konsumentupplysning
Verbraucherberatung - Anwendungen
Verbrauchermarkt - stormarknad
Verbrauchermarkt - Anwendungen
Verbraucherschutz - konsumentskydd
Verbraucherschutz - Anwendungen
Verbrauchsgüter - konsumtionsvaror
verbraucht - förbrukad, utbränd, utsliten
verbraucht - Zusatzerklärungen
verbrechen - ställa till
Verbrechen - brott, förbrytelse
Verbrecher - brottsling, förbrytare
Verbrecher - Anwendungen
Verbrecheralbum - straffregister
Verbrecheralbum - Anwendungen
Verbrecherbande - liga, förbrytarband
Verbrecherin - brottsling, kvinnlig brottsling, förbrytare, kvinnlig förbrytare
verbrecherisch - brottslig, kriminell
verbreiten - sprida, sprida ut
verbreitern - bredda, göra bredare, utvidga
Verbreitung - spridning, utbredning
Verbreitung - Zusatzerklärungen
verbrennen - brinna upp, bli innebränd, bränna, förbränna
Verbrennung - förbränning, kremering, brännskada
Verbrennungsmotor - förbränningsmotor
Verbrennungsmotor - Anwendungen
verbringen - tillbringa
verbrüdern - förbrödra sig, fraternisera
verbrühen - skålla
verbuchen - bokföra
verbummeln - förslösa, slösa bort, förspilla, slarva bort, glömma bort,
     förslöas, försoffas
verbunden - förbunden
verbünden - alliera sig, gadda sig samman, gadda ihop sig
Verbündete(r) - bundsförvant, allierad
verbundfahren - åka på samma biljett på samtliga linjer
Verbundkarte - kort, hålkort
verbürgen - gå i borgen för, gå i god för, svara för, garantera
verbüßen - avtjäna, sitta av
verchromen - förkroma
Verdacht - misstanke, misstankar
verdächtig - misstänkt, suspekt
verdächtig - Zusatzerklärungen
verdächtigen - misstänka
Verdächtige(r) - misstänkt
Verdächtigung - misstanke, misstänkliggörande
verdammen - fördöma, förbanna
verdammen - Zusatzerklärungen
verdammt - förbannad
verdampfen - dunsta bort, gå upp i ånga, förångas, koka bort, låta avdunsta
verdanken - tacka för
verdattert - vimmelkantig, förvirrad
verdattert - Zusatzerklärungen
verdauen - smälta, komma över
verdauen - Zusatzerklärungen
verdaulich - smältbar
Verdauung - matsmältning
Verdauung - Anwendungen
Verdauungsbeschwerden - matsmältningsbesvär, dålig matsmältning
Verdeck - sufflett, tak, däck
verdecken - täcka, täcka över, dölja
verdenken - klandra
verderben - dålig, förstörd, fördärvad, fördärva, förstöra
Verderben - fördärv, undergång
verderblich - vara skadlig, vara förödande, ömtålig
verdeutlichen - förtydliga
verdichten - förtäta, komprimera, kondensera, pressa ihop
verdienen - förtjäna, tjäna, göra sig förtjänt av
Verdiener - stå för inkomst, vara familjförsörjare
Verdienst - lön, inkomst, förtjänst, vinst
Verdienst - Zusatzerklärungen
Verdienstausfall - inkomstbortfall
Verdienstspanne - vinstmarginal
Verdienstspanne - Anwendungen
verdienstvoll - förtjänstfull
verdolmetschen - tolka, förklara
verdonnern - döma
verdoppeln - fördubbla, dubblera
Verdoppelung - fördubbling, dubblering
verdorben - fördärvad, förstörd, skämd, dålig
verdorben - Zusatzerklärungen
verdorren - torka bort, vissna, förtorka
verdrängen - undantränga, tränga undan, deplacera, förtränga, tränga bort
Verdrängung - undanträngande, deplacement, förträngning, bortträngning
verdreckt - lortig, smutsig, grisig, igengrodd
verdreckt - Zusatzerklärungen
verdrehen - vrida, förvrida, förvränga, förvanska, vanställa
verdreht - vansinnig, tokig, rubbad
verdreifachen - tredubbla
verdreschen - klå upp
verdrießen - förarga, irritera
verdrießlich - förarglig, retsam, förtretlig, misslynt, vresig
verdrossen - irriterad, missmodig
verdrossen - Zusatzerklärungen
verdrücken - stoppa i sig, sticka, smita
Verdruss - förtret, förargelse
Verdruss - Zusatzerklärungen
verduften - dunsta, smita
verduften - Zusatzerklärungen
verdunkeln - fördunkla, förmörka, göra mörkare, mörklägga
Verdunkelung - fördunklande, fördunkling, mörkläggning
verdünnen - förtunna, späda, späda ut
Verdünner - förtunning, förtunningsmedel
verdünnt - utspädd
Verdünnung - förtunning, utspädning, förtunningsmedel
verdunsten - dunsta bort, avdunsta, förflyktigas,få att avdunsta,
     förvandla till ånga
Verdunstung - bortdunstning, avdunstning, förångning
verdursten - törsta ihjäl
verdüstern - förmörka, mörkna
verdutzt - förbluffad, häpen, snopen
verdutzt - Zusatzerklärungen
verebben - ebba ut, avta
veredeln - förädla, förbättra, förfina
Veredlungsindustrie - förädlingsindustri
verehren - iakta, högakta, vörda, dyrka, tillbedja
Verehrer - beundrare, tillbedjare, anhängare
Verehrerin - beundrarinna, anhängare, kvinnlig anhängare
Verehrerpost - beundrarpost
Verehrerpost - Anwendungen
Verehrung - högaktning, vördnad, dyrkan
vereidigen - låta ngn avlägga ed
vereidigt - edsvuren
Verein - förening, klubb
vereinbar - förenlig
vereinbaren - avtala
Vereinbarung - överenskommelse, uppgörelse, avtal
vereinen - förena, förenas, gå samman
vereinfachen - förenkla
Vereinfachung - förenkling
vereinheitlichen - göra enhetlig, normera
vereinigen - förena, förbinda, förenas, gå ihop
Vereinigte Staaten - Förenta staterna
Vereinigung - förenande, förening, sammanföring, samgående
vereinsamen - bli ensam, bli isolerad
Vereinslokal - föreningslokal, klubbhus, klubblokal
vereinzelt - enstaka, sporadisk, ibland, här och var
vereist - nedisad
vereiteln - omintetgöra, förstöra, korsa
vereiteln - Zusatzerklärungen
vereitern - vara sig
verekeln - få ngn att tappa lusten (för)
verenden - dö
verengen - göra trängre, göra smalare
vererben - lämna ngt i arv (till), ärvas, gå i arv, föras vidare
vererbt - nedävd, ärvd, medfödd
Vererbung - ärftlighet
Vererbung - Anwendungen
Vererbungslehre - ärftlighetslära
Vererbungslehre - Anwendungen
verewigen - föreviga, odödliggöra, skriva sitt namn, rista in sitt namn, lämna
     ett visitkort
verfahren - förfara, handla, gå till väga, förbruka, åka upp, resa upp, åka
     vilse, köra vilse
Verfahren - förfarande, tillvägagångssätt, metod, procedur, rättegång,
     process
Verfahrensweise - förfaringssätt, tillvägagångssätt, förfarande, metod
Verfall - förfall
verfallen - förfalla, förfalla till betalning, hemfalla till, falla offer för, tillfalla,
     hemfalla, förfallen
Verfalltag - förfallodag
Verfalltag - Anwendungen
verfälschen - förfalska
Verfälschung - förfalskning
verfangen - snärja in sig, trassla in sig, fastna, göra verkan, fungera
verfänglich - försåtlig, knepig, besvärlig
verfärben - missfärga, byta färg, skifta färg, bli missfärgad
verfassen - författa, avfatta, skriva
verfassen - Zusatzerklärungen
Verfasser - författare
Verfasserin - författare, kvinnlig författare
Verfassung - författning, kondition, tillstånd, skick, stämning, sinnesstämning
Verfassungsänderung - författningsändring
verfassungsfeindlich - författningsfientlig, statsfientlig
Verfassungsgericht - författningsdomstol
verfassungsmäßig - konstitutionell
Verfassungsschutz - författningsskydd
Verfassungsschutz - Anwendungen
verfassungswidrig - författningsvidrig
verfaulen - ruttna
verfault - rutten
verfechten - förfäkta
verfehlen - komma för sent till, förfela, missa, ta miste på
verfehlt - förfelad, misslyckad
verfehlt - Zusatzerklärungen
verfeinden - bli fiende (med), göra ngn till sin fiende
verfeinern - förfina, förbättra, förfinas, förbättras
ververtigen - tillverka, förfärdiga, göra
verfeuern - elda, elda upp, göra slut på, skjute bort
verfilmen - filmatisera
verfilzen - tova ihop sig, filta sig
verfinstern - förmörka, förmörkas, mörkna, mulna
verflachen - plana ut, utjämna, förflacka, banalisera, plana ut, bli jämn,
     förflackas
verflechten - fläta ihop, fläta samman, dra in ngn i ngt
verfliegen - förflyktigas, dunsta bort, rinna bort, flyga vilse
verfließen - flyta ihop, förflyta, passera
verflixt - jäklar, tusen också
verflossen - förfluten, förra
verfluchen - förbanna, fördöma
verfluchen - Zusatzerklärungen
verflucht - förbannad, jävla, jävligt, fruktanssvärd
verflüchtigen - förflyktigas, avdunsta, smita, dunsta, försvinna
verflüssigen - låta övergå i flytande form, kondensera, bli flytande,
     kondenseras
verfolgen - förfölja, följa, jaga, sätta efter
Verfolger - förföljare
Verfolgung - förföljande, förföljelse, åtal
Verfolgungsjagd - förföljelse, jakt
Verfolgungswahn - förföljelsemani
Verfolgungswahn - Anwendungen
verfrachten - frakta, transportera
verfranzen - gå vilse, köra vilse, flyga vilse
verfressen - vara ett matvrak
verfroren - frusen, genomfrusen
verfrühen - komma för tidigt
verfügbar - tillgänglig, disponibel
verfügen - bestämma, föreskriva, förordna, förfoga över, bestämma över,
     disponera (över), förflytta sig, fortsätta
Verfügung - förordnande, förordning, bestämmelse, förfogande, disposition
Verfügungsgewalt - förfoganderätt, dispositionsrätt
verführen - förfora, förleda, locka
verführen - Zusatzerklärungen
Verführer - förförare
Verführerin - förförerska
verführerisch - förförisk, lockande, frestande
verführerisch - Zusatzerklärungen
Verführung - förförelse, lockelse, frestelse
verfünffachen - femdubbla
verfüttern - utfodra med
Vergabe - tilldelande, utdelning, utdelande
vergammeln - bli dålig, bli gammal, bli möglig, deka nersig, förspilla,
     slösa bort
vergammelt - nerdekad
vergangen - förfluten, förgången
vergangen - Zusatzerklärungen
Vergangenheit - förfluten, förgångentid, förfluten tid
vergänglich - förgänglig
vergasen - förgasa, gasa ihjäl
Vergaser - förgasare
vergeben - förlåta, ge bort, tilldela, utdela, ge fel
vergebens - förgäves
vergeblich - fruktlös, gagnlös, fåfäng, vara görgäves
vergegenwärtigen - återkalla ngt i minnet, föreställa sig ngt
vergehen - gå, förflyta, försvinna, gå över, förgås, gå åt, dö
Vergehen - förseelse, överträdelse, brott, övergrepp
vergelten - vedergälla, löna, belöna, återgälda
Vergeltung - vedergällning, belöning, återgäldande
Vergeltungsmaßnahme - vedergällning, vedergällningsaktion, hämnd,
     hämndaktion
Vergeltungsschlag - vedergällningsaktion
vergessen - glömma
Vergessenheit - glömska
vergesslich - glömsk
Vergesslichkeit - glömska
Vergesslichkeit - Anwendungen
vergeuden - slösa, slösa bort
vergewaltigen - våldta, våldförasig på, förtrycka
Vergewaltiger - våldäktsman
Vergewaltigung - våldäkt, våldförande, förtryck
vergewissern - förvissa sig, försäkra sig
vergießen - spilla, utgjuta
vergiften - förgifta, ta gift
Vergiftung - förgiftning
Vergiftung - Anwendungen
vergilbt - gulnad
Vergissmeinnicht - förgätmigej
Vergissmeinnicht - Anwendungen
vergittern - sätta galler för
verglasen - glasa in, säta glas i, sätta glas framför
Vergleich - jämförelse, förlikning, kompromiss, ackord
vergleichbar - jämförlig, jämförbar
vergleichen - jämföra, förlikas, ingå förlikning
Vergleichsmiete - bruksvärdeshyra
Vergleichspreis - jämförpris
Vergleichspreis - Anwendungen
vergleichsweise - jämförelsevis
Vergleichszahl - jämförelsesiffra
verglimmen - falna, slockna, hålla på att slockna
verglühen - upphöra att glöda, falna, brinna upp
vergnügen - roa, ha roligt, ha kul
Vergnügen - glädje, nöje, tillställning, dans
Vergnügungspark - nöjesfält, nöjespark, nöjesplats, tivoli
Vergnügungspark - Zusatzerklärungen
Vergnügungsreise - nöjesresa
Vergnügungsreise - Anwendungen
Vergnügungssteuer - nöjesskatt
Vergnügungssteuer - Anwendungen
vergnügungssüchtig - nöjeslysten
vergnügungssüchtig - Anwendungen
Vergnügungsviertel - nöjeskvarter
Vergnügungsviertel - Anwendungen
vergolden - förgylla
vergönnen - unna, förunna
vergöttern - avguda
vergraben - gräva ned, gömma, dra sig tillbaka, gräva ned sig
vergraulen - skrämma bort
vergreifen - ta fel, missta sig, spela fel
vergreisen - bli äldre, bli allt äldre, bli senil, bli förgubbad
vergreist - gammal, senil, förgubbad
vergriffen - utsåld, slutsåld
vergriffen - Zusatzerklärungen
vergrößern - förstora, utvidga, utöka
vergrößern - Zusatzerklärungen
Vergrößerung - förstorande, utdidgning, expansion, förstoring
Vergrößerungsapparat - förstoringsapparat
Vergrößerungsglas - förstoringsglas
Vergrößerungsglas - Anwendungen
Vergünstigung - förmån, avdrag, rabatt
vergüten - gottgöra, ersätta, kompensera, förbättra
Vergütung - ersättning, gottgörelse, kompensation, betalning
verhaften - anhålla, arrestera, häkta
verhaften - Zusatzerklärungen
Verhaftung - anhållande, arrestering
verhallen - tona ut, förklinga, dö bort
verhalten - förhålla sig, bete sig, hålla tillbaka, undertrycka
Verhalten - beteende, hållning, uppförande, uppträdande, förhållningssätt
Verhaltensforschung - beteendeforskning
Verhaltensforschung - Anwendungen
Verhaltensmaßregel - förhållningsregel
Verhaltensweise - förhållningssätt, beteende, uppträdande
Verhältnis - omständighet, förhållande, relation
verhältnismäßig - förhållandevis, jämförelsevis, relativt
Verhältniswahl - proportionellt val
Verhältniswort - preposition
Verhältniswort - Anwendungen
verhandeln - överlägga o, förhandla om, underhandla om, pågå, avhandla,
     dryfta, diskutera
Verhandlung - förhandling, underhandling, överläggning, domstolsför-
     handling, rättegångsförhandling
verhandlungsbereit - beredd att förhandla, villig att förhandla
Verhandlungsrunde - förhandlingsomgång, förhandlingsrunda
Verhandlungstisch - förhandlingsbord
verhangen - förtäckt, täckt, igenmulen, molntung
verhängen - hänga för, hänga över, utlysa, döma
Verhängnis - olycka, fördärv, öde
Verhängnis - Zusatzerklärungen
verhängnisvoll - ödesdiger, fatal
verharmlosen - bagatellisera
verhärmt - tärd, sliten
verharren - stanna, stanna upp, framhärda
verhärten - härda, göra hård, hårdna, förhårdna, bli hård
Verhärtung - förhårdnad
verhaspeln - trassla in sig, veckla in sig, snubbla på orden, komma av sig
verhasst - förhatlig, hatad
verhätscheln - klema bort, skämma bort
verhätschelt - bortklemad, bortskämd
verhauen - klå upp, misslyckas med, missa, dabba sig, klanta sig, räkna fel
verheben - förlyfta sig
verheddern - trassla till, trassla till sig, komma av sig, trassla in sig
verheeren - ödelägga, skövla
verheerend - katastrofal, förödande, hemsk, förskräcklig, förfärlig
Verheerung - ödesläggande, förödelse, förstörelse, skövling
verhehlen - förtiga, dölja
verheilen - läka, läkas
verheimlichen - hemlighålla, dölja
verheimlichen - Zusatzerklärungen
verheiratet - gift
Verheiratete(r) - gift, gift person
verheißen - lova, utlova, båda
verheißen - Zusatzerklärungen
Verheißung - löfte
verheizen - elda med, använda som bränsle, göra slut på, offra
verhelfen - hjälpa till, hjälpa att skaffa sig ngt
verherrlichen - förhärliga, glorifiera
verhexen - förhäxa, förtrolla, dåra, hypnotisera
verhexen - Zusatzerklärungen
verhindern - förhindra, hindra, förebygga, motverka
verhindert - förhinder, fått förhinder
Verhinderung - förhindrande, förhinder, förebyggande
Verhinderungsfall - i händelse av förhinder, vid laga förfall
verhohlen - dold, hemlig, dolt, i hemlighet, i smyg
verhöhnen - håna, förlöjliga
verhöhnen - Zusatzerklärungen
verhökern - kränga, kursa, sälja
Verhör - förhör
verhören - förhöra, höre fel
verhüllen - hölja över, skyla över, täcka över, dölja
verhundertfachen - hundrafaldiga
verhungern - svälta ihjäl
verhüten - förebygga, förhindra
Verhütung - förebyggande, anvendning av preventivmedel, födelsekontroll
Verhütungsmittel - preventivmedel
Verhütungsmittel - Anwendungen
verhutzelt - hopskrumpen, förtorkad
verinnerlichen - fördjupa, förandliga
verirren - gå vilse, köra vilse, flyga vilse, irra bort sig, tappa bort sig
verirrt - vilsen
Verirrung - förvillelse
verjagen - jaga bort, köra bort, förjaga, skingra
verjähren - preskribera, bli preskriberad
Verjährung - preskription
Verjährung - Anwendungen
verjubeln - festa upp, bränna
verjüngen - föryngra, föryngras, se yngre ut, smalna av
Verjüngung - föryngring, avsmalning
verkabeln - dra kabel, ansluta till kabelnät
verkalken - förkalkas, bli åderförkalkad, bli gaggig, bli senil, kalka igen
verkalkt - åderförkalkad, gaggig, senil
verkalkulieren - räkna fel, missta sig
verkannt - missförstådd, misskänd
verkatert - bakis, bakfull
Verkauf - försäljning, försljningsavdelingen
verkaufen - sälja
Verkäufer - försäljare, säljare, expedit
Verkäuferin - expedit, försäljare, säljare
verkäuflich - säljbar, vara till salu
Verkaufsbedingungen - försäljningsvillkor
Verkaufsförderung - säljfrämjande åtgärder, sales promotion
verkaufsoffen - öppet
Verkaufspreis - försäljningspris
Verkaufspreis - Anwendungen
Verkaufsschlager - försäljningssuccé, storsäljare
Verkaufsstand - salustånd
Verkaufsstand - Anwendungen
Verkehr - trafik, förbindelse, kontakt, relation, umgänge
verkehren - umgås, gå i trafik, ha samlag
Verkehrsader - trafikled
Verkehrsader - Anwendungen
Verkehrsampel - trafiksignal, trafikljus
Verkehrsamt - turistbyrå
Verkehrsamt - Anwendungen
Verkehrsbüro - turistbyrå
Verkehrschaos - trafikkaos
Verkehrschaos - Anwendungen
Verkehrsdichte - trafikbelastning, trafiktäthet
Verkehrsdisziplin - trafikvett
Verkehrserziehung - trafikundervisning
Verkehrserziehung - Anwendungen
Verkehrsflugzeug - trafikflygplan
verkehrsgünstig - gynnsam ur trafiksynpunkt
Verkehrshindernis - trafikhinder
Verkehrshindernis - Anwendungen
Verkehrsinsel - refug
Verkehrsmeldung - trafikinformation
Verkehrsmeldung - Anwendungen
Verkehrsminister - kommunikationsminister
Verkehrsministerium - kommunikationsdepartement
Verkehrsmittel - kommunikationsmedel
Verkehrsmittel - Anwendungen
Verkehrsordnung - vägtrafikförordnung
Verkehrspolizei - trafikpolis
Verkehrspolizei - Anwendungen
Verkehrspolizist - trafikpolis
Verkehrspolizist - Anwendungen
verkehrsreich - livligt trafikerad
Verkehrsschild - vägmärke
Verkehrsschild - Anwendungen
verkehrsschwach - lågt trafikerad
Verkehrssicherheit - trafiksäkerhet
Verkehrsstau - trafikstockning, bilkö
Verkehrsstau - Zusatzerklärungen
Verkehrsstockung - trfikstockning, köbildning
Verkehrssünder - trafiksyndare
Verkehrssünder - Anwendungen
Verkehrsteilnehmer - vägtrafikant, trafikant
Verkehrstote(r) - dödade i trafiken
Verkehrsunfall - trafikolycka
Verkehrsunfall - Anwendungen
Verkehrsverein - turistbyrå
Verkehrsvorschrift - trafikregel
Verkehrswert - marknadsvärde
Verkehrswert - Anwendungen
Verkehrszählung - trafikmätning
Verkehrszeichen - vägmärke, trafikmärke, trafikskylt, vägskylt
Verkehrszeichen - Zusatzerklärungen
verkehrt - fel, galen, avig
verkeilen - kila fast, spöa upp
verkennen - missförstå, felbedöma, underskatta
verketten - länka ihop, länka samman, kedja fast, länka, förknipa, förena,
     träffa samman, samverka
Verkettung - länkning, sammanlänkning, fastkedjande
verketzern - peka ut, brännmärk offentligt
verklagen - stämma, dra inför rätta
verklappen - dumpa i havet
verkleben - klistra igen, klistra ihop, klistra till, klistra fast, klibba ihop, klibba-
     fast
verklebt - klibbig, kletig
verkleiden - klä ut, förklä, klä, klä in, täcka
Verkleidung - förklädnad, utklädnad, beklädnad, inklädnad
verkleinern - förminska, reducera, göra mindre, minska, skära ner, förringa,
     förklena, förminskas, bli mindre
Verkleinerung - förminskning, förringande, förklenande
Verkleinerungsform - diminutiv
verklemmt - hämmad
verklingen - förklinga, tona bort
verknacken - döma
verknallen - bli blixtkär (i), vara jättekär (i)
Verknappung - minskning
verkneifen - undertrycka, kväva, hejda
verknöchern - bli stel, bli torr, bli pedantisk, stelna i formerna
verknoten - knyta ihop, knyta fast, binda fast, trassla ihop
verknüpfen - knyta ihop, förbinda, förknippa, sammankoppla, leda
     tankarna (till)
verkochen - koka bort, koka sönder
verkohlen - förkolna, driva med, lura
verkommen - förfalla, förfaras, förfallen
Verkommenheit - förfall
verkorken - korka igen, korka till
verkörpern - förkroppsliga, personifiera
Verkörperung - förkroppsligande, personifikation
verkrachen - bli ovänner, blir osams, blir ovän
verkracht - misslyckad
verkraften - orka med, klara, klara av
verkrampfen - stelna i kramp, knyta sig i kramp, klamra sig fast, bli spänd,
     bli hämmad
verkrampft - spänd, nervös
verkrampft - Zusatzerklärungen
verkriechen - krypa undan, dra sig undan, gömma sig
verkrümeln - smula sönder, smita
verkrümmt - böjd, krokig, krum
verkrümmt - Zusatzerklärungen
Verkrümmung - krokighet, krökning
verkrüppelt - skadad, obrukbar, missbildad, förtvind, förkrympt
verkrusten - bilda en skorpa, levra sig
verkümmern - förtvina, bli förkrympt, stanna i växten, tyna bort
verkünden - tillkännage, kungöra, förkunna
verkünden - förkunna, avkunna
Verkündigung - förkunnelse, förkunnande, avkunnande
Verkündung - tillkännagivande, förkunnande, förkunnelse, avkunnandet
verkuppeln - koppla ihop, para ihop, gifta bort
verkürzen - förkorta, göra kortare, korta av, reducera (till), förkortas,
     bli kortare
verlachen - skratta ut
verladen - lasta, skeppa, transportera, embarkera, lura
Verladung - lastning, transport
Verlag - förlag
Verlag - Anwendungen
verlagern - flytta, flytta över
verlangen - begära, vilja ha, kräva, fordra, längta efter
Verlangen - begär, längtan, krav
Verlangen - Zusatzerklärungen
verlängern - förlänga, göra längre, skarva, prolongera, lägga ner, dryga ut,
     späda ut
Verlängerung - förlängning, prolongation, spädning, skarvning
Verlängerungsschnur - förlängningssladd, skarvsladd
verlangsamen - sakta, sakta ned, minska
verlassen - lämna, gå ifrån, överge
verlässlich - tillförlitlig, pålitlig
Verlauf - förlopp, gång, utveckling
verlaufen - gå vilse, gå fel, förirra sig, skingra sig, skingras, sjunka undan,
     rinna undan, förlöpa, utveckla sig, förflyta, gå, avlöpa, löpa, gå,
     sträcka sig, upplösas, försvinna, ta slut, flyta ut
verlaust - full av löss
verlautbaren - tillkännage, kungöra
verlauten - meddela, tillkännage, säga, meddelas, tillkännages, sägas
verleben - tillbringa, uppleva, leva upp, göra av med
verlebt - utlevad, härjad, förstörd
verlegen - förlägga, flytta, senarelägga, slarva bort, ge ut, lägga, dra,
     spärra, blockera
Verlegenheit - förlägenhet, knipa, besvärlig situation
Verleger - förläggare, bokförläggare
Verlegung - flyttning, omläggning, utlokalisering, uppskutning,
     senareläggning
verleiden - förstöra ngt för ngn, fördärva ngt för ngn
Verleih - uthyrning, utlåning, distribution, uthyrningsfirma
verleihen - hyra ut, låna ut,disttribuera, tilldela, ge eftertryck
Verleiher - uthyrare, utlånare, filmdistributör, utdelare
Verleihung - uthyrning, utlåning, filmdistribution, utdelning
Verleihungsurkunde - diplom
verleiten - förleda till, locka till, fresta till
verlernen - glömma, glömma bort
verlesen - rensa, läsa upp, rupa upp
verletzbar - sårbar, lättsårad
Verletzbarkeit - sårbarhet
verletzen - skada, såra, kränka, bryta mot
verletzlich - sårbar, ömtålig
verletzlich - Zusatzerklärungen
Verletzte(r) - skadad, sårad
Verletzung - skada, sår, kränkning
verleugnen - förneka, inte kännas vid, inte vilja kännas vid, inte erkänna
verleumden - förtala, baktala
Verleumder - förtalare, baktalare
Verleumdung - förtal
Verleumdung - Anwendungen
Verleumdungscampagne - förtalskampanj
Verleumdungskampagne - förtalskampanj
verlieben - förälska sig i, bli kär i
verliebt - förälskad, kär
Verliebtheit - förälskelse
verlieren - förlora, tappa, tappa bort, mista
verloben - förlova sig (med)
verlobt - förlovad
verlobt - Anwendungen
Verlobte - fastmö
Verlobte(r) - fästman
Verlobung - förlovning
Verlobung - Anwendungen
Verlobungsanzeige - förlovningsannons
Verlobungsfeier - förlovningsfest
Verlobungsfeier - Anwendungen
Verlobungsring - förlovningsring, vigselring
verlocken - locka, fresta, förleda till
verlockend - lockande, frestande, inbjudande
Verlockung - lockelse, frestelse
Verlockung - Zusatzerklärungen
verlogen - förljugen, lögnaktig
verloren - förlorad
verlorengehen - gå förlorad, komma bort, gå till spillo
verlöschen - slockna, försvinna
verlosen - lotta ur, lotta bort
Verlosung - utlottning
verlottert - nedgången, vanskött, sjabbig
Verlust - förlust
Verlust - Anwendungen
Verlustgeschäft - förlustaffär
Verlustgeschäft - Anwendungen
vermachen - testamentera, lämna i arv, skänka bort
Vermächtnis - testamente, arv, legat
vermählen (sich) - förmäla sig, gifta sig
vermahnen - förmana
vermarkten - marknadsföra
Vermarktung - marknadsföring
Vermarktung - Anwendungen
vermasseln - sabba
vermehren - öka, utöka, föröka, utvidga
Vermehrung - ökning, förökning, fortplantning
vermeidbar - möjlig att undvika
vermeiden - undvika
vermeintlich - förment, förmodad, inbillad
vermengen - blanda ihop, röra ihop, blanda
vermengen - Zusatzerklärungen
vermengen (sich) - blandas, blanda sig
Vermerk - anteckning, anmärkning, promemoria
vermerken - märka, lägga märke till, notera, skriva upp, anteckna
vermessen - mäta upp, mäta ut
vermessen (sich) - mäta fel
Vermessenheit - förmätenhet
Vermessung - mätning
Vermessungsingenieur - lantmätare
vermiesen - spoliera ngt, förpesta ngt
vermieten - hyra ut
Vermieter - hyresvärd
Vermieter - Anwendungen
Vermieterin - kvinnlig hyresvärd
Vermietung - uthyrning
Vermietung - Anwendungen
vermindern - minska, förminska
vermindern (sich) - minskas, förminskas, avta
Verminderung - förminskning, minskning
verminen - minera
vermischen - blanda, röra ihop, blanda ihop
vermissen - sakna
Vermisste(r) - saknad, saknad person
vermitteln - förmedla, skaffa, medla, mäkla
Vermittler - förmedlare, medlare
Vermittler - Zusatzerklärungen
Vermittlung - förmedling, medling, växel
Vermittlungsversuch - medlingsförsök
Vermittlungsversuch - Anwendungen
vermöbeln - klå upp, mörbulta
vermodern - multna, förmultna
vermögen - förmå, kunna, vara i stånd till
Vermögen - förmåga, förmögenhet
vermögend - förmögen, rik
Vermögensbildung - förmögenhetsbildning
Vermögenssteuer - förmögenhetsskatt
Vermögenssteuer - Anwendungen
Vermögensverhältnisse - ekonomiska förhållanden
vermummen (sich) - maskera sig, förklä sig
vermurksen - förstöra
vermuten - förmoda, anta
vermuten - Zusatzerklärungen
vermutlich - trolig, sannolik, förmodligen, antagligen, troligen
Vermutung - förmodan, antagande
vernachlässigen - missköta, vansköta, försumma, negligera
Vernachlässigung - misskötsel, vanskötsel, vårdslöshet, försummelse, negligerande
vernageln - spika ihop, spika igen
vernähen - sy ihop
vernarben - ärras, ärra sig, läkas
vernarrt - vara tokig (i), vara helkär (i)
vernaschen - snaska upp, ligga med, krossa, utklassa
vernebeln - insvepa i dimma, insvepa i ett töcken, dölja, mörklägga
vernehmbar - förnimbar, märkbar, hörbar
vernehmen - förnimma, höra, förhöra
Vernehmung - förhör, hörande
vernehmungsfähig - i stånd att höras
verneigen - buga (sig)
Verneigung - bugning
verneinen - förneka, neka till
verneinend - nekande, negerande
Verneinung - nekande, negation, negering
vernichten - förinta, krossa, tillintetgöra, utrota, utplåna
vernichtend - förintande, tillintetgörande, förkrossande
Vernichtung - förintelse, utplåning, utrotning, tillintetgörelse
Vernichtungslager - förintelseläger
Vernichtungslager - Anwendungen
verniedlichen - bagatellisera
Vernissage - vernissage
Vernunft - förnuft, reson
Vernunftsehe - resonemangsparti
Vernunftgrund - förnuftsskäl
Vernunftgrund - Anwendungen
vernünftig - förnunftig, förståndig, klog, resonlig
Vernunftsheirat - resonemangsparti
veröden - avfolkas, bli folktom, bli ofruktbar, behandla med injektioner
veröffentlichen - offentliggöra, publicera
Veröffentlichung - offentliggörande, utgivning, publicering, publikation
verordnen - förordna, påbjuda, ordinera
Verordnung - förordning, påbjud, ordination
verpachten - arrendera ut
Verpächter - jordägare
Verpachtung - utarrenderingbr /> verpacken - packa in, förpacka, emballera
Verpackung - förpackning, emballage, inpackande, nedpackande
Verpackungsmaterial - förpackningsmaterial
verpassen - missa, försitta, gå miste om, smocka till
verpatzen - förstöra, klanta till, kladda ner
verpennen - försova /sig), sova bort, sumpa, missa, glömma
verpesten - förpesta, förorena
verpetzen - skvallra på, tjalla på
verpfänden - pantsätta, belåna, ge sitt ord
verpfeifen - tjalla på
verpflanzen - plantera om, transplantera
Verpflanzung - omplantering, transplantation
verpflegen - förpläga, hålla med mat, utspisa
Verpflegung - förplägnad, förplägning, mathållning
Verpflegungskosten - matkostnad(er)
verpflichten - förplikta, ålägga
verpflichten - Zusatzerklärungen
Verpflichtung - förpliktelse, plikt, skyldighet, engagemang
verpfuschen - förstöra, sabba
verplanen - boka upp, plana in, öronmärka, reservera, planera fel, felplanera
verplappern - prata bredvid munnen, försäga sig
verplempern - slösa bort, kasta bort
verpönt - illa omtyckt, inte accepterat
verprassen - festa upp, skösa bort
Verproviantierung - proviantering
verprügeln - ge stryk, klå upp
verpuffen - smälla, explodera, falla platt till marken, bli utan verkan
verpuppen - förpuppa sig
verpusten - hämta andan, pusta, ta igen sig
verputzen - rappa, putsa, revetera, sätta i sig, äta upp
verquer - sned, underlig, konstig
verquollen - svullen
verrammeln - barrikadera, bomma för, bomma igen
Verrat - förräderi, svek
Verrat - Zusatzerklärungen
verraten - förråda, avslöja, röja
Verräter - förrädare
verräterisch - förrädisk, försåtlig, lömsk, avslöjande
verräuchert - rökig, rökfylld, inpyrd
verrechnen - kvitta, cleara
Verrechnung - avräkning, kvittning, clearing, uppgörelse, felräkning
Verrechnungsscheck - clearingcheck
verrecken - kola, dö
verregnen - regna bort, regna sönder, förstöras av regn
verreiben - smörja in, gnida in
verreisen - resa bort
verreißen - såga, göra ner
verrenken - vrida ur led, vricka
Verrenkung - vrickning
Verrenkung - Anwendungen
verrennen - körsa fast, hamna fel, spåra ur
verrichten - förrätta, uträtta, göra
verriegeln - regla, bomma igen
verringern - minska, förminska, sänka, sätta ned, bli mindre
Verriss - sågning, nedgörande kritik
verrohen - brutalisera, förråa, förråas, bli brutalare
verrosten - rosta
verrücken - flytta på, rubba
verrückt - galen, tokig, vansinnig, hemsk
Versammlung - församling, sammanträde, stämma
Versammlung - Zusatzerklärungen
Versandhaus - postorderfirma
Versandhaus - Anwendungen
verschenken - ge bort, skänka bort
verschieden - olik, olika, olikartad, särskild
verschweigen - förtiga, dölja, undanhålla
Versicherung - försäkran, försäkring, assurans, försäkringsbolag
Verspätung - försening
Verspätung - Anwendungen
versprechen - lova, försäkra
Versprechen - löfte
Versprechen - Anwendungen
Verstand - förstånd, förnunft, vett
Verständnis - förståelse
Versteck - gömställe, gömma, gömme
Versteck - Zusatzerklärungen
verstecken - gömma, dölja, hålla sig undan
verstecken - Zusatzerklärungen
Versuch - försök, experiment, test
versuchen - försöka, pröva, prova, smaka, fresta, sätta på prov
Versuchskaninchen - försökskanin
Versuchskaninchen - Anwendungen
Versuchsperson - försöksperson
Versuchsperson - Anwendungen
Versuchsreihe - serie av försök, testomgång
versuchsweise - försöksvis, på försök
Versuchung - frestelse
versumpfen - försumpas, förvandlas till sumpmark, gå ner sig, förfalla
versündigen (sich -) - försynda sig
versüßen - förgylla, förljuva
Verszeile - versrad
Verszeile - Anwendungen
vertagen - uppskjuta, ajournera, bordlägga
Vertagung - uppskjutande, ajournering, bordläggning
vertäuen - förtöja
vertauschen - byta om, förväxla
verteidigen - försvara, värna
Verteidiger - försvarare, försvarsadvokat, back, försvarsspelare
Verteidigung - försvar
Verteidigungsbündnis - försvarspakt, försvarsallians
Verteidigungsminister - försvarsminister
Verteidigungsminister - Anwendungen
Verteidigungsministerium - försvarsministerium
Verteidigungsrede - försvarstal
Verteidigungsrede - Anwendungen
verteilen - fördela, dela ut, distribuera, sprida
Vertrag - avtal, kontrakt, fördrag
Vertrag - Zusatzerklärungen
Vertrauen - förtroende, tillit, förtröstan
vertraulich - förtrolig, konfidentiell, hemlig, familjär
vertreten - representera, företräda, försvara
verurteilen - döma, fälla, fördöma
verurteilen - Zusatzerklärungen
Verurteilte(r) - dömd
Verurteilung - dömande, fällande dom, fördömande
vervielfältigen - kopiera, duplicera, mångfaldiga
Vervielfältigung - kopiering, duplicering, mångfaldigande
vervollkommnen - göra bättre, förbättra
Vervollkommnung - förbättring, förkovran
vervollständigen - göra fullständig, komplettera
verwalten - administrera, förvalta, sköta
Verwalter - administratör, förvaltare
Verwaltung - administration, förvaltning, ledning
verwandt - släkt, besläktad
Verwandtschaft - släkt, släktingar, släktskap
verwechseln - förväxla, blanda ihop, ta fel på
verweigern - vägra, neka
Verweigerung - vägran, nekande
verweilen - vägran, nekande
verweint - förgråten, tårdränkt
Verweis - tillrättavisning, tillsägelse, skrapa, hänvisning
verweisen - hänvisa, förvisa, utvisa, relegera
Verweisung - hänvisning, förvisning, utvisning, relegering
verwelken - vissna, vissna bort
verwendbar - användbar
Verwendbarkeit - användbarhet
verwenden - använda, lägga ned
Verwendung - användning
Verwendungsbereich - användningsområde
Verwendungszweck - användning, ändamål
verwerfen - förkasta, rata, avvisa, avslå, ogilla, slå sig, bli skev, förkasta sig
verwerflich - förkastlig
verwertbar - användbar, som går att tillvarata, som går att utnyttja, som går
      att exploatera
verwerten - använda, dra nytta av, tillgodogöra sig, tillvarata, utnyttja, exploatera
Verwertung - användning, tillvaratagande, exploatering, utnyttjande
verwesen - ruttna, förmultna
verwesen - Zusatzerklärungen
Verwesung - förruttnelse, förmultning
verwetten - slå vad om, förlora på vad, förlora på vadhållning
verwickeln - trassla till, trassla ihop, trassla in, trassla ihop sig, trasla till sig
verwickelt - tilltrasslad, trasslig, invecklad, komplicerad, krånglig
Verwickelung - förveckling, komplikation
Verwicklung - förveckling, komplikation
Verwicklung - Zusatzerklärungen
verwildern - förvildas, bli förvildad
verwildert - förvildad
verwinden - komma över, övervinna
verwirken - förverka, förlora
verwirklichen - förverkliga, realisera, förverkliga sig, bli realitet
Verwirklichung - förverkligande
verwirren - trassla till, trassla ihop, rufsa till, förvirra, göra förvirrad, få ur fattningen
verwirrt - trasslig, tilltrasslad, rufsig, förvirrad, virrig, konfys
Verwirrung - förvirring, oreda, villervalla
Verwirrung - Zusatzerklärungen
verwischen - sudda ut, utplåna, suddas ut, utplånas
verwittern - förvittra, vittra, vittra sönder
verwittert - förvittrad, väderbiten
verwittert - Zusatzerklärungen
verwitwet - vara änka, vara änkling
verwöhnen - skämma bort
verwöhnt - bortskämd
verworfen - förkastad, förtappad, usel
verworren - tilltrasslad, trasslig, invecklad, förvirrad, virrig, rörig
verwundbar - sårbar
verwunden - såra
verwunderlich - förvånande, underlig
verwunderlich - Zusatzerklärungen
verwundern - förvåna, förundra, bli förvånad över, förvåna sig över, förundra
      sig över
verwundert - förvånad, förundrad
Verwunderung - förvåning, förundran
verwundet - sårad
Verwundete(r) - sårad
Verwundung - sår, krigsskada
verwünschen - förbanna, förtrolla
verwünschen - Zusatzerklärungen
Verwünschung - förbannelse, svordom, förtrollning
verwurzelt - rotad, rotfast, förankrad
verwüsten - ödelägga, föröda, skövla, härja
Verwüstung - ödeläggelse, förödelse, skövling, härjning
verzagen - tappa modet, bli modfälld, misströsta
verzagt - modfälld, nedslagen
verzählen - räkna fel
verzaubern - förtrolla, hänföra
verzaubern - Zusatzerklärungen
Verzehr - förtäring
verzehren - förtära, äta, äta upp, förbruka, leva upp
verzehrend - tärande
verzeichnen - skriva upp, anteckna, notera, förteckna, registrera, felaktig teckna, felaktig avbilda, felaktig återge, förvränga
Verzeichnis - förteckning, lista, register
verzeihen - förlåta, ursäkta
verzeihen - Zusatzerklärungen
verzeihlich - förlåtlig, ursäktlig
Verzeihung - förlåtelse, ursäkt, förlåt
verzerren - förvrida, förvränga, snedvrida, förvanska,förvridas, bli förvriden
verzetteln - plottra bort, splittra sig
Verzicht - avstående, avsägelse
verzichten - avstå
Verzichtserklärung - avsägelse, skriftlig avsägelse
verziehen - uppfostra illa, skämma bort, förvrida, försvinna, sticka, förvridas, slå sig, bli skev, förlora formen, dra bort, skingras
verzieren - dekorera, smycka, utsmycka, pryda
Verziehrung - dekor, utsmyckning, prydnad
verzinsen - förränta
verzogen - ouppfostrad, bortskämd, ha flyttad
verzögern - fördröja, förhala, bli fördröjd, dröja, förhålas, försenas
Verzögerung - fördröjning, dröjsmål, förhalning
Verzögerungstaktik - förhalningstaktik
verzollen - förtulla
Verzollung - förtullning, tullbehandling
verzückt - hänryckt, i extas
Verzückung - hänryckning
Verzug - dröjsmål
Verzugszinsen - dröjsmålsränta, straffränta
verzweifeln - förtvivla, misströsta
verzweifeln - Zusatzerklärungen
verzweifelt - förtvivlad, hopplös, förfärlig
Verzweiflung - förtvivlan, desperation
Verzweiflung - Zusatzerklärungen
verzweigen - förgrena sig
verzwickt - invecklad, komplicerad, knepig
Veteran - veteran, veteranbil
Veterinär - veterinär
Veterinär - Anwendungen
Veto - veto
Vetorecht - vetorätt
Vetorecht - Anwendungen
Vetter - kusin
via - via, över
Viadukt - viadukt
Vibration - vibration
vibrieren - vibrera
Video - video
Videoaufzeichnung - videoinspelning
Videoband - videoband
Videogerät - video, videoapparat
Videokamera - videokamera
Videokamera - Anwendungen
Videokassette - videokassett
Videorekorder - videobandspelare
Videotext - text-tv
Videothek - videobutik
Vieh - boskap, kreatur, djur, husdjur
Viehbestand - djurbesättning, kreatursbesättning, ladugårdsbesättning
Viehfutter - djurfoder
Viehfutter - Anwendungen
Viehhändler - kreaturshandlare
viehisch - rå, brutal, bestialisk, fruktansvärd
Viehzucht - boskapsskötsel
Viehzüchter - kreatursuppfödare
viel - mycket, många
viel - Zusatzerklärungen
vielbeschäftigt - mycket upptagen, strängt upptagen
vielbesucht- välbesökt
vieldeutig - mångtydig
Vieleck - månghörning, polygon
Vielehe - månggifte, polygami
vielerlei - mångahanda, många slags
vielfach - mångfaldig, mångdubbel, flerfaldig
Vielfalt - mångfald, rikedom
Vielfalt - Zusatzerklärungen
vielfältig - mångfaldig, rikhaltig
Vielfältigkeit - mångfald, rikedom
Vielfraß - järv, storätare, matvrak
Vielfraß - Zusatzerklärungen
vielgeliebt - högt älskad
vielgereist - vittberest, mycket berest
vieljährig - mångårig
vielköpfig - månghövdad
vielleicht - kanske, möjligen, kanhända
vielmehr - snarare, rättare sagt, tvärtom
vielsagend - talande, menande
vielschichtig - flera skikt, flera lager, flerbottnad
vielseitig - mångsidig
Vielseitigkeitsprüfung - fälttävlan
vielstimmig - mångstimmig
Vielverdienende(r) - högavlönad
vielversprechend - lovande
Vielweiberei - månggifte, polygami
Vielwisser - besserwisser
Vielzahl - mängd, stort antal
vier - fyra
Vier - fyra
Vierbeiner - fyrent djur, fyrbent vän
vierbeinig - fyrbent
vierblättrig - fyrbladig
Viereck - fyrkant, fyrhörning
viereckig - fyrkantig
Vierecktuch - sjal
Vierer - fyra, fyra rätt
viererlei - fyra slags, fyra olika slags, fyro sorters, olika sorters, fyra olika
vierfach - fyrdubbel, fyrfaldig
Vierfarbendruck - fyrfärgstryck
vierfüßig - fyrfotad
Vierfüßer, Vierfüßler - fyrfotadjur, fyrfoting
vierhändig - fyrhändig
vierhundert - fyra hyundra
vierjährig - fyraårig, fyrårs-, fyra år gammal, fyra år lång
Vierjährige(r) - fyraåring
vierkantig - fyrkantig
Vierling - fyrling
viermal - fyra gånger
Vierradantrieb - fyrhjulsdrift
Vierspänner - fyrspann
vierspurig - fyrfilig
vierstellig - fyrsiffrig
vierstimmig - fyrstämmig
vierstündig - fyra timmar lång, fyratimmars-
viert - vara fyra
viertägig - fyra dagar lång, fyradagars-
Viertaktmotor - fyrtaktsmotor
viertausend - fyra tusen
vierte - fjärde
viertel - fjärdedels-, kvarts-
Viertel - fjärdedel, fjärdedels, kvart, kvarter, stadsdel
Viertelfinale - kvartsfinal
Vierteljahr - kvartal
Viertelnote - fjärdedelsnot
Viertelstunde - kvart
viertelstündlich - varje kvart, en gång i kvarten
viertelstündlich - Zusatzerklärungen
viertens - för det fjärde
viertürig - fyradörrars-, med fyra dörrar
vierzehn - fjorton
vierzehntägig - fjorton dagar lång, fjordondagars-
vierzehntäglich - var fjortonde dag, varannan vecka
vierzehnte - fjortonde
vierzig - fyrtio
Vierzig - fyrtio
Vierziger - fyrtioårsåldern, fyrtioårig man, fyrtioåring
Vierzigerin - kvinna i fyrtiosåldern, fyrtioårig kvinna, fyrtioåring
Vierzigerjahre - fyrtiotalet
vierzigste - fyrtionde
Vierzimmerwohnung - fyrarumslägenhet, fyra
Vietnam - Vietnam
Vignette - vinjett, vägavgiftsdekal
Vikar - pastorsadjunkt, kaplan
Villa - villa
Villenviertel - villaområde, villastad
Viola - viol, altfiol
violett - violett, lila
Violine - violin, fiol
Violinist - violinist
Violinschlüssel - violinklav, g-klav
Violoncello - violoncell
virtuos - virtuos
Virtuose - virtuos
Virtuosität - virtuositet
Virus - virus
Virus - Anwendungen
Virusinfektion - virusinfektion
Virusinfektion - Anwendungen
Viruskrankheit - virussjukdom
Viruskrankheit - Anwendungen
Visage - tryne, fejs
Visavis - visavi
Visier - visir, sikte
visieren - sikta
Vision - vision, syn
visionär - visionär
Visite - ronf, läkarrond, visit
Visitenkarte - visitkort
Visitenkarte - Anwendungen
visitieren - visitera, kroppsvisitera, genomsöka, kontrollera
visuell - visuell
Visum - visum
Visumzwang - visumtvång
Visumzwang - Anwendungen
vital - vital
Vitalität - vitalitet
Vitamin - vitamin, kontakter
Vitamin - Anwendungen
Vitaminbedarf - vitaminbehov
Vitaminbedarf - Anwendungen
vitaminieren - vitaminisera
vitaminisieren - vitaminisera
Vitaminmangel - vitaminbrist
Vitaminmangel - Anwendungen
Vitaminstoß - vitaminchock, stor dos vitaminer
Vitrine - vitrinskåp, monter
Vitrine - Zusatzerklärungen
Vize - vice-
Vizekanzler - vice förbundskansler, vicekansler
Vizepräsident - viceprsident, vice talman
V-Mann - agent, polisagent
Vogel - fågel
Vogel - Anwendungen
Vogelbauer - fågelbur
Vogelbeerbaum - rönn
Vogelbeere - rönnbär
Vogelbeere - Anwendungen
Vogelbeobachter - fågelskådare
Vogelbuch - fågelbok
Vogelbuch - Anwendungen
Vogelei - fågelägg
Vogelei - Anwendungen
vogelfrei - fredlös, fågelfri
Vogelfutter - fågelmat
Vogelfutter - Anwendungen
Vogelgezwitscher - fågelkvitter
Vogelkäfig - fågelbur
Vogelkäfig - Anwendungen
Vogelkunde - ornitologi
vögeln - knulla
Vogelnest - fågelbo
Vogelnest - Anwendungen
Vogelperspektive - fågelperspektiv
Vogelscheuche - fågelskrämma
Vogelscheuche - Anwendungen
Vogelschutzgebiet - fågelskyddsområde
Vogelspinne - fågelspindel
Vogelspinne - Anwendungen
Vogelvirus - fågelvirus
Vogelvirus - Anwendungen
Vogelwarte - fågelstation
Vogelwarte - Anwendungen
Vogelzug - fågelsträck
Vogelzug - Anwendungen
Vogesen - Vogeserna
Vogt - fogde
Vokabel - glosa
Vokabel - Anwendungen
Vokabelheft - glosbok
Vokabelheft - Anwendungen
Vokabular - vokabulär, ordlista
Vokal - vokal
Volant - volang
Volk - folk, folkslag, allmänhet, flock, kull, bisamhälle
Völkerkunde - etnologi, etnografi
Völkermord - folkmord
Völkermord - Anwendungen
Völkerrecht - folkrätt
Völkerrecht - Anwendungen
Völkerwanderung - folkvandring
Völkerwanderung - Anwendungen
Volksabstimmung - folkomröstning, referendum
Volksaufstand - folkuppror
Volksbefragung - folkomröstning, opinionsundersökning, rådgivande
     folkomröstning
Volksbegehren - folkinititiv till folkomröstning, begäran om folkomröstning
Volksbelustigung - folknöje
Volksbelustigung - Anwendungen
Volksdemokratie - folkdemokrati
Volksentscheid - referendum, folkomröstning, beslutande folkomröstning
Volksetymologie - folketymologi
Volksfest - folkfest
Volksfest - Anwendungen
Volksgesundheit - folkhälsa
Volksgesundheit - Anwendungen
Volksglaube - folktro
Volksglaube - Anwendungen
Volksgruppe - folkgrupp
Volksgruppe - Anwendungen
Volksherrschaft - folkstyre
Volkshochschule - studieförbund, folkhögskola
Volkskrankheit - folksjukdom
Volkskrankheit - Anwendungen
Volkskunde - folkloristik
Volkslied - folkvisa
Volkslied - Anwendungen
Volksmärchen - folksaga
Volksmärchen - Anwendungen
Volksmenge - folkmängd, folkmassa
Volksmenge - Zusatzerklärungen
Volksmusik - folkmusik
Volksmusik - Anwendungen
volksnah - folklig
Volkspolizei - polis
Volkspolizist - polis
Volksrepublik - folkrepublik
Volksschicht - samhällsskikt
Volksschriftsteller - folklig författare
Volksschule - folkskola
Volksschule - Anwendungen
Volksstamm - folkslag, stam, folkstam
Volksstimme - folkets röst, folkopinionen
Volksstück - folklustspel
Volksstück - Anwendungen
Volkstanz - folkdans
Volkstanz - Anwendungen
Volkstracht - folkdräkt, nationaldräkt
volkstümlich - folklig, omtyckt, populär
Volksvertretung - folkvald
Volksvertretung - folkrepresentation
Volkswirt - nationalekonom
Volkswirt - Anwendungen
Volkswirtschaft - nationalekonomi
Volkswirtschaftler - nationalekonom
Volkswirtschaftslehre - nationalekonomi
Volkszählung - folkräkning
Volkszählung - Anwendungen
voll - full, fullproppad, hel, fullständig, packad, plakat
vollauf - helt och hållet, fullt upp, till fullo
vollautomatisch - helautomatisk
Vollbad - bad
Vollbart - helskägg
Vollbeschäftigung - full sysselsättning
vollbesetzt - fullsatt, utsåld
Vollblut - fullblod
Vollblüter - fullblod
Vollbremsung - tvärbromsning
Vollbremsung - Anwendungen
vollbringen - utföra, åstadkomma
Volldampf - full maskin, full fart
vollelektronisch - helelektronisk
vollenden - fullända, fullborda, avsluta
vollendet - fulländad, perfekt
vollends - alldeles, totalt, helt och hållet
Vollendung - fulländning, fullbordan, avslutning
voller - full av
Volleyball - volleyboll
Volleyball - Anwendungen
vollführen - utföra, åstadkomma
Vollgas - gasen i botten
vollgepropft - fullpackad, fullproppad
vollgießen - fylla, hälla full
völlig - fullständig, fullkomlig, total, absolut, helt, alldeles, till fullo
volljährig - myndig
Volljährigkeit - myndighetsålder
Vollkaskoversicherung - helförsäkring, helkaskoförsäkring
vollkommen - fullkomlig, perfekt, fullständig, absolut
Vollkommenheit - fullkomlighet, perfektion
Vollkornbrot - fullkornsbröd
Vollkornbrot - Anwendungen
vollaufen - fyllas till brädden
Vollmacht - fullmakt
Vollmilch - standardmjölk
Vollmilch - Anwendungen
Vollmond - fullmåne
Vollmond - Anwendungen
vollpacken - packa full
Vollpension - helpension
Vollpension - Anwendungen
vollsaugen - suga åt (sig), absorbera
vollschlagen - proppa i (sig)
vollschlank - fyllig, litet kraftigare
vollschmieren - kladda ner, klottra ner
vollschreiben - skriva full
vollspritzen - stänka ned
vollständig - fullständig, komplett
Vollständigkeit - fullständighet
vollstopfen - stoppa full, proppa full
vollstrecken - verkställa
Vollstrecker - verkställare, exekutor
Vollstreckung - verkställande, verkställighet
Vollstreckungsbefehl - utmätningsorder, utmätningsbeslut
volltanken - tanka full
Volltreffer - fullträff, succé
Vollversammlung - plenum, plenarförsamling
Vollwaise - föräldralöst barn
vollwertig - fullvärdig, likvärdig
Vollwertkost - fullvärdig kost, näringsriktig kost
vollzählig - fulltalig, komplett, mangrann
Vollzeitbeschäftigung - heltidsarbete
vollziehen - utföra, verkställa, stadfästa
Vollziehung - utförande, verkställande, förrättning, verkställighet,
     stadfästelse
Vollzug - utförande, verkställande, förrättning, verkställighet, stadfästelse,
     fängelse, fängelsestraff, straffverkställighet, kriminalvårdsanstalt
Vollzugsbeamte(r) - fångvaktare, kriminalvårdare
Volontär - praktikant, volontär
volontieren - praktisera, arbeta som praktikant
Volt - volt
Volte - volt
Volumen - volym
von - av, från, om, med, von
voneinander - från varandra, av varandra
vonseiten - från sida
vor - före, innan, för ... sedan, framför, utanför, inför, av, förut, fram
Vorabend - kväll (före helgdag), afton (före helgdag)
Vorahnung - föraning, förkänsla
voran - först, främst, i spetsen
vorangehen - gå först, föregå, gå framåt, göra framsteg
vorankommen - komma vidare, komma fram, göra framsteg, avancer
Voraussage - förutsägelse, profetia, prognos
Vorbedeutung - förebud, varsel, omen
Vorbehalt - förbehåll, reservation
Vorgabe - handikapp, riktlinje
Vorgabe - Zusatzerklärungen
vorgestern - förrgår
Vorhang - draperi, ridå
Vorhang - Anwendungen
Vorhängeschloss - hänglå
Vorhängeschloss - Anwendungen
Vorhaut - förhud
vorher - tidigare, dessförinnan, förut
vorherbestimmen - bestämma i förväg, förutbestämma
vorhergehen - föregå
vorhergehend - föregående, tidigare
Vorherrschaft - dominans, makt, förhärskande makt, överlägsenhet
vorherrschen - dominera, förhärska, vara förhärskande
vorherrschend - förhärskande
Vorhersage - förutsägelse, prognos
vorhersagen - förutsäga, förutspå
vorhersagen - Zusatzerklärungen
vorhersehbar - möjlig att förutse
vorhersehen - förutse
vorhin - alldeles nyss, för en stund sedan, för en liten stund sedan
vorig - föregående, förra
Vorjahr - fjolår
vorjährig - från i fjol, fjolårets
Vorkämpfer - förkämpe
vorkauen - tugga ngt åt ngn, traggla ngt för ngn
Vorkaufsrecht - förköpsrätt
Vorkaufsrecht - Anwendungen
Vorkehrung - förebyggande åtgärd, förberedelse
Vorkenntnisse - förkunskaper, erfarenhet
Vorkenntnisse - Zusatzerklärungen
vorknöpfen - läxa upp ngn, ställa ngn till svars
vorkommen - förekomma, inträffa, hända, ske, förefalla, finnas, komma fram
Vorkommen - förekomst, existens, fyndighet
Vorkommen - Zusatzerklärungen
Vorlesung - föreläsning
Vormittag - förmiddag
vormittags - på förmiddagarna, på förmiddagen
Vorname - förnamn
Vorname - Anwendungen
vornehm - förnäm, fin
Vorort - förort
Vorort - Anwendungen
Vorortbewohner - förortsbo
Vorortzug - lokaltåg, förortståg
Vorplatz - öppen plats, tambur
Vorposten - förpost, utpost
Vorrat - förråd, lager, tillgång
Vorschlag - förslag
Vorschrift - föreskrift, bestämmelse
Vorschrift - Zusatzerklärungen
vorschriftsmäßig - enligt föreskrift, korrekt
Vorschub - understöd, hjälp
Vorschulalter - förskoleålder
Vorschule - deltidsförskola
Vorschuss - förskott
Vorschuss - Anwendungen
vorschützen - skylla på
vorschweben - föresväva
Vorsegel - försegel
vorsehen - planera, förutse, räkna med, synas, titta fram
Vorsehung - försyn
vorsetzen - sätta fram, sätta framför, servera, bjuda på
Vorsicht - försiktighet, varsamhet, aktsamhet
vorsichtig - försiktig, varsam, aktsam
vorsichtig - Zusatzerklärungen
vorsichtshalber - för säkerhets skull
Vorsichtsmaßnahme - försiktighetsåtgärd
Vorsilbe - förstavelse, prefix
vorsingen - sjunga för ngn, sjunga före, provsjunga, sjunga upp
vorsintflutlich - gammalmodig, förhistorisk, antik
Vorsitz - ordförandeskap
Vorsitzende(r) - ordförande
Vorsorge - försiktighetsåtgärd, preventiv åtgärd
Vorsorgeuntersuchung - hälsokontroll
Vorspann - trailer, reklamtrailer, förtexter
Vorspeise - förrätt, entré
Vorspeise - Anwendungen
vorspiegeln - förespegla
Vorspiegelung - förespegling
Vorspiel - förspel, preludium, ouvertyr, prolog, förmatch
vorspielen - spela, spela upp, provspela
vorsprechen - recitera, läsa upp, få läsa upp, provspela
vorspringen - hoppa fram, skjuta fram, stå ut
vorspringend - utskjutande, utstående, framträdande
vorstehend - utstående, ovanstående, oväannämnd, föregående, ovan
Vorsteher - föreståndare
vorstellbar - möjlig att föreställa sig, tänkbar
vorstellen - stäalla för, säatta för, ställa fram, säatta fram, förestäalla, presentera, betyda, introducera, spela
Vorstellung - presentation, introduktion, föreställning, idé, begrepp, fantasi,
     inbillning, förebråelse
Vorstellungsgespräch - anställningsintervju
Vorstopper - mittback
Vorstoß - framstöt, utspel
Vorstrafe - tidigare straff
Vorstrafenregister - straffregister
vorstrecken - sträcka fram, förskottera, låna, låna ut
Vorstufe - förstadium, förberedande, stadium
vorstürmen - rusa fram, storma fram
Vortag - dagen före
vortasten (sich -) - treva sig fram
vortäuschen - spela, låtsas
Vorteil - fördel
vorteilhaft - fördelaktig, förmånlig
vorteilhaft - Zusatzerklärungen
Vortrag - föredrag, framläggande, uppläsning, deklamation, framförande
vortragen - framföra, deklamera, spela, sjunga, framlägga, transportera, bära fram till
Vortragende(r) - föredragshållare, uppläsare
Vortragsreihe - föredragsserie
Vortragsreihe- Anwendungen
vortrefflich - förträfflig, utmärkt
vortreten - gå fram, stiga fram, skjuta ut, stå ut
Vortritt - företräde
Vortritt - Anwendungen
vorüber - förbi, slut, över
vorübergehen - gå förbi, gå över, ta slut
vorübergehend - tillfällig, övergående
Vorübergehende(r) - förbipasserande
Voruntersuchung - förundersökning
Vorurteil - fördom, förutfattad mening
vorurteilsfrei - fördomsfri
Vorverkauf - förköp
Vorverkaufsstelle - förköpställe
vorverlegen - tidigarelägga
Vorwahl - riktnummer
Vorwahl- Anwendungen
Vorwand - förevändning, svepskäl, ursäkt
Vorwand - Zusatzerklärungen
Vorwarnung - förvarning
vorwärts - framlänges, framåt
vorwärtsgehen - gå framåt, bli bättre
vorwärtskommen - komma vidare, gå framåt, avancera
Vorwäsche - förtvätt
vorweg - före, i förväg, från början, genast, framför allt
vorwegnehmen - föregripa, ta ut i förväg
Vorweihnachtszeit - adventstid
vorweisen - förevisa, visa upp
vorwerfen - förebrå, utfodra, kasta fram
vorwiegend - övervägande, förnämligast, företrädesvis, mest
Vorwort - förord
Vorwort- Anwendungen
Vorwurf - förebråelse, ämne, motiv
vorwurfsvoll - förebrående
Vorzeichen - förebud, omen, förtecken
Vorzeichen - Zusatzerklärungen
vorzeigen - förevisa, visa upp, visa fram
Vorzeit - forntid
Vorzeit - Anwendungen
vorzeitig - för tidig, för tidigt
vorziehen - föredra, favorisera, tidigarelägga, göra ngt först, dra för, förgro
Vorzimmer - förrum, väntrum
Vorzug - företräde, förmån, god sida, förtjänst, företräde
vorzüglich - utmärkt, förträfflig, ypperlig
vorzugsweise - företrädesvis, i synnerhet, först och främst
votieren - votera
Votum - votum
Voyeur - voyeur, smygtittare
vulgär - vulgär
Vulkan - vulkan
Vulkan - Anwendungen
vulkanisch - vulkanisk, vulkan-
vulkanisieren - vulkanisera, vulka
 
 
Das aktuelle Lehrwerk, das eine Mischung aus Wörterbuch, Landeskunde und Stillehre für Neulinge der schwedischen Sprache darstellt, wird permanent erweitert und verbessert. Wir sind daher für Anregungen offen und sind auch bereit von unseren Lesern gewünschte Worte mit aufzunehmen und zu erklären. Jede Anregung ist uns willkommen.
 
Da das gesamte Werk eine Entwicklung aus einer über 30-jährigen Erfahrung im Sprachunterricht darstellt, ist es verständlich, dass wir jeden ungenehmigten Kopierversuch rechtlich verfolgen werden. Wir genehmigen jedoch grundsätzlich die kostenlose Übernahme einzelner Erklärungen oder Hinweise, vorausgesetzt, dass ein deutlich sichtbarer Hinweis mit Link zu dieser Site über, neben oder innerhalb des übernommenen Textes zu finden ist.